• Karen Lund tog sin lærereksamen i dansk og fransk ved Kolding Seminarium i 1973 og fik sin ph.d.-grad ved Københavns Universitet i 1996. I dag er hun lektor på DPU ved Aarhus Universitet.
  demokrati flerkulturel integration |Danmark
  04-04-2017

  “Klasserummets genialitet er, at man kan sætte tiden i stå”

  Flygtninge og indvandrere kan ikke lære ordentlig dansk ved kun at gå på arbejde. Men de kan omvendt heller ikke lære det i undervisningslokalet alene. Klasserummet og arbejdsmarkedet må spille sammen for at skabe den bedste undervisning i dansk som andetsprog, mener lektor Karen Lund.

 • högre utbildning |Sverige
  31-03-2017

  Nefndarálit um innleiðingu aldurstakmarks fyrir inntökuprófa í háskóla

  Nefnd á vegum hins opinbera í Svíþjóð hefur verið falið að fara yfir kerfi er varða inntöku í háskólanám á bakkalárstigi og leggja fram tillögur um opnara og einfaldara kerfi.

 • dreifbýli háskólamenntun |Færöerne
  31-03-2017

  Þeim fjölgar sem vilja sækja nám á háskólastigi á Færeyjum

  Niðurstöður nýrra könnunar sýna að ungu fólki sem vill leggja stund á háskólanám í Færeyjum fjölgar.

 • menntastefna |Sverige
  31-03-2017

  Nefnd kannar fullorðinsfræðslu í sveitarfélögunum

  Anna Ekström, ráðherra framhaldsskóla og þekkingareflingar, hefur skipað nefnd sem á að fara yfir þörf fyrir breytingar á löggjöf varðandi fullorðinsfræðslu sveitarfélaganna.

 • vejledning |Norden
  31-03-2017

  Æviráðgjöf fyrir alla íbúa á Norðurlöndum?

  Aðgengi að ráðgjöf verður æ mikilvægari fyrir íbúa Norðurlanda sem og Evrópu, vegna þess að hún er mikilvægur þáttur sem stuðlar að og eflir ævimenntun.

 • veiledning |Norge
  31-03-2017

  Karriereveiledning som egen profesjon

  Norski menntamálaráðherrann vill að bæði verði boðið upp á ráðgjöf á netinu og staðbundna ráðgjöf til þess að hægt verði að tryggja ævilanga náms- og starfsráðgjöf.

 • kompetanseutvikling |Norge
  31-03-2017

  Grunnleikni í sjálfboðaliðageiranum í Noregi

  Miðstöð færniþróunar í Noregi hefur úthlutað 25 milljónum norskra króna til 79 sjálfboðaliðasamtaka og frjálsra félagasamtaka úr styrkjaáætluninni Kompetansepluss frivillighet.

 • folkeoplysning |Danmark
  31-03-2017

  Stefna kvöldskóla

  Í skýrslu sem komið hefur út hjá þekkingarsetri um alþýðufræðslu (VIFO) í Danmörku um alþýðufræðslu í sveitarfélögum eru færðar sönnur á umfang og umgjörð alþýðufræðslu sveitarfélaganna.

 • livslang læring |Færöerne
  31-03-2017

  Sameiginlegur fundur fulltrúa Færeyinga, Grænlendinga og íbúa Álandseyja

  Tengiliðir NVL í löndunum vilja beina sjónum að fullorðinsfræðslu, ævimenntun og æviráðgjöf.

 • integrering voksnes læring |Norden
  31-03-2017

  Voksnes læring og inkludering i samfunns- og arbeidsliv

  NORDISK KONFERANSE I BERGEN 13 - 14 NOVEMBER 2017

 • innflytjendur |Finland
  31-03-2017

  Vinnubók fyrir ráðgjöf um framtíðina – alhliða ráðgjöf

  Ráðgjöf um framtíðina – er hugtak sem miðstöð framtíðarrannsókna við Háskólann í Turku hefur þróað og er meðal niðurstaðna á samtvinnun framtíðarrannsókna og alhliða ráðgjafar.

 • færniþróun |Finland
  31-03-2017

  Sýndarveruleikinn – freisting til náms og starfa

  Leikjamiðun (gamification) vekur áhuga fólks jafnt í akademískum kreðsum sem og í viðskiptalífinu. Nú hafa einnig komið fram tækifæri innan starfsmenntunar í Finnlandi.

 • flexibelt lärande |Norden
  31-03-2017

  Vefstofur: Opin menntun fyrir nýaðflutta

  19. apríl 2017 kl 13-14

 • koulutuspolitiikka korkeakoulutus |Sverige
  30-03-2017

  Selvityksessä ehdotetaan ikärajaa korkeakoulukokeen suorittamiselle

  Valtiollisen selvityksen tehtävänantona oli tarkastella korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää alempaan korkeakoulututkintoon johtavien, ensikertalaisille suunnattujen koulutusten osalta sekä laatia esitys avoimemmaksi ja yksinkertaisemmaksi järjestelmäksi.

 • harvaan asuttu alue |Færöerne
  30-03-2017

  Entistä useampi haluaa opiskella Färsaarilla

  Tuoreen tutkimuksen mukaan entistä suurempi osa nuorista färsaarelaisista haluaa hankkia koulutuksensa Färsaarilla.

 • |Sverige
  30-03-2017

  Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet 

  En statlig utredning har haft i uppdrag att se över systemet för tillträde till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare samt att lämna förslag till ett öppnare och enklare system.

 • højere uddannelse yderområder |Færöerne
  30-03-2017

  Flere ønsker at tage en videregående uddannelse på Færøerne

  Ny undersøgelse viser, at et øget antal af unge uddannelsessøgende færinger ønsker at uddanne sig på Færøerne.

 • livslang læring vejledning |Færöerne
  30-03-2017

  Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

  NVLs kontaktpersoner i Grønland, Åland og Færøerne ønsker at sætte fokus på voksenuddannelse, livslang læring og livslang vejledning.

 • folkeoplysning |Danmark
  30-03-2017

  Tendenser på aftenskoleområdet

  En rapport fra Videncenter for folkeoplysning, VIFO, ”Folkeoplysningen i kommunerne ” dokumenterer omfang af og rammer for folkeoplysende aktiviteter i kommunerne.

 • yrkesutbildning |Sverige
  30-03-2017

  Konceptet yrkeshögskola fungerar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har kvalitetsgranskat yrkeshögskoleutbildningar 2016.

 • elinikäinen oppiminen koulutuspolitiikka |Færöerne
  29-03-2017

  Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

  Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten NVL-yhteyshenkilöt haluavat tuoda aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja elinikäisen ohjauksen huomion keskipisteeseen.

 • vapaa sivistystyö tutkimus |Danmark
  29-03-2017

  Kansalaisopistokentän kehityssuuntia

  Vapaan sivistystyön tutkimuskeskus VIFOn raportti ”Folkeoplysningen i kommunerne ” (”Kansansivistys kunnissa”) dokumentoi kunnissa tapahtuvan vapaan sivistystyön laajuutta ja puitteita.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  29-03-2017

  Selvitys kunnallisesta aikuiskoulutuksesta

  Lukio- ja aikuiskoulutusministeri Anna Ekström on määrännyt tehtäväksi selvityksen kunnallisen aikuiskoulutuksen sääntelyn muutostarpeista.

 • ohjaus |Norden
  29-03-2017

  Elinikäistä ohjausta kaikille Pohjoismaissa?

  Ohjauksen saatavuudesta on tullut yhä tärkeämpi kysymys kaikissa Pohjoismaissa ja Euroopassa, sillä se on tärkeä elinikäistä oppimista tukeva ja edistävä tekijä.

 • ohjaus |Norge
  29-03-2017

  Uraohjaus omaksi ammatikseen

  Norjan opetusministeri haluaa, että uraohjauspalveluiden elinikäinen saatavuus turvataan tarjoamalla sekä verkkopalveluita että henkilökohtaista ohjausta.

 • perustaidot vapaa sivistystyö |Norge
  29-03-2017

  Perustaito-opetusta vapaaehtoissektorilla

  Norjan kansallinen osaamispolitiikan virasto Kompetanse Norge on jakanut yhteensä 25 miljoonaa Norjan kruunua 79 vapaaehtoisjärjestölle ja aatteelliselle yhdistykselle, jotka ovat hakeneet varoja järjestöille suunnatusta määrärahaohjelmasta.

 • koulutuspolitiikka demokratia |Island
  29-03-2017

  Naiset ja miehet Islannissa 2017

  Islantilaisten naisten ja miesten asemaa vuonna 2017 käsittelevä esite ilmestyi 8. maaliskuuta.

 • validering vuxnas lärande integration |Sverige
  29-03-2017

  Nationell Valideringskonferens - Karlshamn

  Från Teori och Strategi till Organisation och Praktik

 • yrkesutbildning kompetensutveckling |Finland
  29-03-2017

  Virtuella världen – frestar till studier och arbete

  Spelinriktning (gamification) intresserar folk såväl i den akademiska världen som i affärslivet.

 • forskning invandrare vägledning |Finland
  28-03-2017

  En arbetsbok för vägledning av framtiden – heltäckande vägledning

  Vägledning av framtiden är ett begrepp som utvecklats av Framtidens forskningscentrum vid Turun yliopisto (universitetet i Åbo) och som är ett resultat av kombinationen av framtidsforskning och heltäckande vägledning.

 • ammatillinen koulutus osaamisen kehittäminen |Finland
  27-03-2017

  Virtuaalimaailma – koukuttaa opiskeluun ja työntekoon

  Pelillistäminen (gamification) kiinnostaa sekä akateemista maailmaa että liiketalouden väkeä. Nyt Suomessa on nähty pelillistämisen mahdollisuudet ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

 • tutkimus maahanmuuttajat ohjaus |Finland
  27-03-2017

  Tulevaisuusohjauksen työkirja – kokonaisvaltaista ohjausta

  Tulevaisuusohjaus on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetty käsite, joka on syntynyt tulevaisuudentutkimuksen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen yhdistelmästä.

 • integration |Norden
  27-03-2017

  Webbinare: Öppen utbildning för nyanlända

  19 april 2017 kl 15-16

 • En glad valideringsgjeng.
  erhvervsliv realkompetencevurdering (RKV) |Island
  27-03-2017

  ... ja, men hallo, jeg kan jo en hel del ...

  Undersøkelse av opplevelsen av realkompetansevurdering blant bankfunksjonærer.

 • voksenlæring |Færöerne
  25-03-2017

  Sameiginlegur samræðufundur fyrir Grænland, Áland og Færeyjar

  Tengiliðir NVL á Grænlandi, Álandi og Færeyjum vilja að áhersla verði lögð á fullorðinsfræðslu, ævimenntun og æviráðgjöf.

 • basiskompetanse leseferdighet |
  23-03-2017

  Workshop 1 - grunnleggende ferdigheter i arbeidslivet

  Kompetanse plus - Norge, Integrationsprogram i Danmark ...

 • basiskompetanse forskning |Norge
  23-03-2017

  Jan-Paul Brekke

  Hva mener vi med Inkludering og hva innebærer det?

 • demokrati lige muligheder |Norden
  22-03-2017

  Vær med til at fejre Nordens Dag 23. marts

  Store og små over hele Norden markerer, at den nordiske grundlov, Helsingforsaftalen, blev underskrevet 23. marts.

 • flexible learning |Norden
  22-03-2017

  2017 Open education for refugees – Optimizing diversity through MOOCs

  Webinar Wednesday 19 April 2017, 15.00-16.00 CET

 • utbildningspolitik |Sverige
  21-03-2017

  Digital kompetens förstärks i svenska styrdokument

  Regeringen har fattat beslut om tydliggörande och förstärkning av digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.

 • |Finland
  21-03-2017

  Här smakar folkbildningen bäst

  Gotlänningar och norrköpingsbor sätter sig på skolbänken hos studieförbunden oftare än många andra.

 • vuxnas lärande |
  20-03-2017

  Verksamhetsplan 2017

  Detta skall Ö-nätverket göra 2017.

 • |Norden
  20-03-2017

  NVL:s Årsberättelse 2016

  Årsberättelsen presenterar vad NVL gjort under 2016.

 • högre utbildning |Sverige
  20-03-2017

  Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet

  Ett förslag som väckt uppmärksamhet är att den statliga utredningen föreslår en åldersgräns på 19 år för att få skriva högskoleprovet.

 • integration |Sverige
  17-03-2017

  Strike för nyanlända

  Projektet Språkvän satsar på att ta nyanlända ut i samhället.

 • baskunskaper |Norden
  15-03-2017

  Verksamhetsplan 2018

  Detta skall nätverket Basic Skills göra 2018

 • ICT skills |Norden
  15-03-2017

  Webinar: The power of silent learners in a group

  Have the courage to speak softly, to be yourself a silent learner. Diversity matters.

 • Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen
  veiledning |Norge
  15-03-2017

  Karriereveiledning som egen profesjon

  Den norske kunnskapsministeren vil ha både nett-tjenester og veiledning ansikt til ansikt for å sikre et livslangt tilbud om karriereveiledning.

 • kompetanseutvikling basiskompetanse |Norge
  15-03-2017

  Grunnleggende ferdigheter i frivillig sektor

  Kompetanse Norge har tildelt 25 millioner kroner til 79 frivillige og ideelle organisasjoner som har søkt midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet.

 • uddannelsespolitik voksenlæring demokrati |Island
  14-03-2017

  Kvinner og menn på Island 2017

  Brosjyren Kvinner og menn på Island 2017 kom ut den 8. mars.

 • Heimild: Hagstofa Íslands
  menntastefna lýðræði |Island
  14-03-2017

  Konur og karlar á Íslandi 2017

  Bæklingurinn Konur og karlar á Íslandi 2017 er kominn út.

 • erhvervsliv |Norden
  13-03-2017

  Obligatorisk vuxenutbildning i Norden?

  Vad hände med Poul Nielsons förslag?

 • vägledning |Norden
  13-03-2017

  Livslång vägledning för alla i Norden?

  Tillgången till vägledning har blivit en allt viktigare fråga i alla nordiska länder och i Europa, eftersom den är en viktig faktor som stödjer och främjar livslångt lärande.

 • Kirsten M. Andersen, Formand for Grundtvigsk Forum
  integration |Danmark
  13-03-2017

  Formand for Grundtvigsk Forum: Vi kan ikke inkludere med tvang

  Hvis vi skal kunne hjælpe hinanden i en velfærdsstat, er vi også nødt til at føle, at vi har noget sammen, siger Kirsten Margrethe Andersen, formand for Grundtvigsk Forum. Hun advarer mod, at vi beder mennesker glemme, hvem de er for at blive en del af det nationale fællesskab.

 • integration yrkesutbildning |Sverige
  10-03-2017

  Integration i praktiken -

  Den 17 mars presenterar deltagarna på Korta vägen 11 sina upplevelser från praktiken.

 • kompetanseutvikling |Norge
  10-03-2017

  Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv - Oslo

  29.3.2017 Oslo

 • kompetanseutvikling |Færöerne
  10-03-2017

  Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv - Torshavn

  Seminarium 20.4.2017 Torshavn.

 • kompetanseutvikling |Norden
  10-03-2017

  Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

  NVL-prosjektet Kompetanse sett fra arbeidslivet er klare til å presentere resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid. Det skal foregå i en serie med seminarer i de nordiske landene, med start i Oslo den 29. mars 2017.

 • indvandrere |Island
  10-03-2017

  Reykjavík‘s Multikulturelle Kongress 25 mars 2017

  Den fjerde Multikulturelle Kongress i Reykjavík ‘Let's Talk,' vi gå av stabelen lørdag 25 mars 2017 i rådhuset i Reykjavik ved Tjarnargata 11, 101 Reykjavík.

 • research integration |Sverige
  10-03-2017

  New Nordic research and successful models of integration through non-formal adult education

  4 May, Jönköping Sweden.

 • utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  10-03-2017

  Utredning om kommunal vuxenutbildning

  Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har lämnat direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen.

 • voksenlæring |Island
  09-03-2017

  Sigrun Magnusdottir

  Islandsredaktör

 • Antra Carlsen
  vuxnas lärande |Sverige
  09-03-2017

  NVL presenteras i Sverige

  VIS, Vuxenutbildning i Samverkan har intervjuat NVLs huvudkoordinator Antra Carlsen om nordiskt samarbete inom vuxnas lärande.

 • integration kortutdannede |
  08-03-2017

  Registrering - test - Albert

  reg

 • integration innvandrere |Norge
  08-03-2017

  Vil integrere med kaffebesøk og gode vennskap

  Nå samler flere krefter seg for å få akkurat deg til å bli en god venn og guide for våre nye landsmenn.

 • voksnes læring integrering demokrati |Norden
  07-03-2017

  Invitasjon - Voksnes læring og inkludering

  Konferansen er en del av Norges formannskapsprogram i Nordisk Ministerråd, og finner sted i Bergen 13.-14. november 2017.

 • yrkesutbildning näringsliv |Sverige
  07-03-2017

  Utmana bilden av yrkesutbildningar som utbildningar utan framtidsutsikter

  Samtidigt som många företag har problem att hitta arbetskraft med rätt kompetens står platser tomma på de utbildningar som erbjuder just den kunskapsbas företagen efterfrågar.

 • vägledning validering |Norden
  07-03-2017

  Samordning av vägledningen i de nordiska länderna

  I den här utredningen kartlägger Nordiskt nätverk för Vägledning inom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) hur samarbetet mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna ser ut.

 • vuxnas lärande |Norden
  06-03-2017

  Pressmeddelanden

  NVL:s pressmeddelanden

 • vägledning |Norden
  06-03-2017

  Verksahetsplan 2017 IKT och vägledning

  Detta skall arbetsgruppen för IKT och vägledning göra 2017.

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Finland
  06-03-2017

  Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

  Oppositionspartierna har idag lämnat in en interpellation om vilka följder nedskärningarna i yrkesutbildningen får och om jämställdheten i utbildningen.

 • yrkesutbildning |Finland
  06-03-2017

  Yrkesutbildningen reformeras - utbildningen flyttar till arbetsplatserna

  Yrkesutbildningen ska reformeras. Så gott som allt från linjeval till finansiering ska läggas om.

 • prison education |Norden
  06-03-2017

  Summary: The Reykjavik conference on work and education for prisoners in the Nordic countries.

  From 12 – 14th of September 2016 a Nordic conference was held at the Grand-Hotel in Reykjavik Iceland on behalf of NVL (Nordisk nätverk för vuxnas lärande).

 • Overalt i Norden satses mange penge på meget forskellige projekter, med henblik på at fremme inklusion, integration og læring. Alligevel er der stadig mange åbne spørgsmål, uløste udfordringer og både gode og dårlige resultater af projekter. Nordiskt dialogseminarium 2016.
  integration indvandrere demokrati lige muligheder |Danmark
  06-03-2017

  Hvad betyder sprog for inklusion?

  Det korte svar, er at sproget er afgørende for inklusion. Sprog som italesættelse og som et redskab, der kan åbne eller lukke døre til arbejdsmarkedet, til deltagelse, og til fællesskab.

 • jämställdhet |Sverige
  02-03-2017

  Folkbildningspodden gästar studiecirkel i manlighetsnormer

  En studiecirkel som handlar om mansnormer och män i en tid av förändring.

 • basiskompetanse |Norden
  28-02-2017

  Virksomhetsplan 2017

  Detta skall alfarådet göra 2017.

 • kompetenceudvikling voksenlæring |Island
  28-02-2017

  Islands president overrakte Arbeidslivets utdanningspris 2017

  Islands president, Guðni Jóhannesson, overrakte arbeidslivets utdanningspris 2. februar på Arbeidslivets utdanningsdag.

 • yrkesutbildning |Sverige
  28-02-2017

  Ríkisstyrkur fyrir svæðisbundið starfsnám

  Svíar leggja áfram áherslu á starfmenntun fyrir fullorðna.

 • yrkesutbildning |Sverige
  28-02-2017

  351 námsbrautir innan fagháskóla

  Fagháskólastofnunin hefur ákveðið hvaða umsóknir hljóta styrk í umsóknarlotu ársins og fá um leið viðurkenningu sem námsbraut í fagháskóla.

 • voksenlæring kompetenceudvikling |Island
  28-02-2017

  Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson afhenti Menntaverðlaun atvinnulífsins 2017

  Menntaverðlaun atvinnulífsins 2017 voru veitt 2. febrúar á Menntadegi atvinnulífsins. Verðlaunin eru veitt fyrirtækjum sem skara fram úr í menntun, fræðslu og þjálfun starfsfólks.

 • atvinnulíf brottfallsnemendur |Finland
  28-02-2017

  Nálægt 79.000 karlar eru utan við vinnumarkaðinn í Finnlandi

  Í Finnlandi lítur út fyrir að næstum 79.000 karlar á vinnufærum aldri séu horfnir endanlega af vinnumarkaði, þetta staðfestir fulltrúanefnd atvinnulífsins (Eva).

 • folkeopplysning drop-outs |Norge
  28-02-2017

  Tilraunaverkefnið með læriföður fer vel af stað

  Norska lýðháskólasambandið fékk 1,4 milljónir norskra króna í tilraunaverkefni sem snýst um læriföðurskipulag fyrir þá nemendur í lýðskóla sem ekki hafa lokið námi úr framhaldsskóla.

 • voksenlæring |Norden
  28-02-2017

  Norðurlöndin funda með ESB

  Samlegð, færni til framtíðar og áherslur á komandi árum.

 • erhvervsliv kompetenceudvikling |Danmark
  28-02-2017

  Uddannelses- muligheder forbedres

  Overenskomst på industriens område på plads. Overenskomsten gælder for perioden 2017-2020.

 • kompetenceudvikling erhvervsliv |Danmark
  28-02-2017

  Samningar iðnaðarins í höfn. Bættir möguleikar til menntunar.

  Samningstímabilið er árin 2017-2020. Samningarnir fela í sér aðeins meiri launahækkanir en síðastliðin ár og að möguleikar til menntunar verða mun betri en verið hefur fram til þessa.

 • drop-outs |Danmark
  28-02-2017

  Politisk fokus på unge uden uddannelse og job

  Regeringen nedsatte i januar en ”Ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse” som har til opgave at komme med anbefalinger til en bedre og mere direkte vej gennem uddannelsessystemet med det formål at reducere frafald og fravalg af ungdomsuddannelse og uddannelse.

 • brottfallsnemendur |Danmark
  28-02-2017

  Stjórnmálamenn beina athygli að ungum atvinnuleitendum og störfum

  Danska ríkisstjórnin útnefndi í janúar sl. fulltrúa í „Sérfræðingahóp um betri leiðir til menntunar ungs fólks“ hópnum er falið að koma með ráðleggingar um betri og beinni leið í gegnum skólakerfið með því markmiði að draga úr brottfalli og að unglingar velji að afla sér ekki menntunar.

 • vapaa sivistystyö |Norge
  28-02-2017

  Kansanopistojen mentorointijärjestelmän pilottihanke hyvässä vauhdissa

  Norjan kansanopistojen kattojärjestö on saanut 1,41 miljoonaa Norjan kruunua käytettäväksi pilottihankkeeseen, jossa järjestetään mentorointia toisen asteen tutkintoa vailla oleville kansanopisto-opiskelijoille.

 • koulupudokas |Danmark
  28-02-2017

  Koulutusta ja työtä vailla olevat nuoret politiikan keskipisteessä

  Tanskan hallitus asetti tammikuussa asiantuntijaryhmän ideoimaan parempia väyliä nuorisoasteen koulutukseen.

 • elinkeinoelämä osaamisen kehittäminen |Danmark
  28-02-2017

  Teollisuusalalla päästiin sopuun työehdoista. Koulutusmahdollisuudet paranevat.

  Uusi sopimus koskee vuosia 2017–2020.

 • folkeopplysning drop-outs |Norge
  27-02-2017

  Mentorordningen i folkehøgskolen godt i gang

  Det norske Folkehøgskoleforbundet har mottatt 1,41 millioner kroner til et pilotprosjekt om mentorordning for elever i folkehøgskole, som ikke har fullført videregående skole.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Norden
  27-02-2017

  Norden möter EU möter Norden

  Synergier, framtidens kompetenser och framtida satsningar står på agendan när EU möter NVL.

 • ammatillinen koulutus |Sverige
  27-02-2017

  Statsbidrag för regional yrkesvux

  Sverige satsar vidare på yrkesutbildning för vuxna.

 • ammatillinen koulutus |Sverige
  27-02-2017

  Valtionavustuksia tarjolla aikuisten ammattikoulutuksen järjestämiseen aluetasolla

  Ruotsissa jatkopanostuksia aikuisten ammattikoulutukseen.

 • yrkesutbildning |Sverige
  27-02-2017

  351 utbildningar får ingå i yrkeshögskolan

  Myndigheten för Yrkeshögskolan har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljas i årets ansökningsomgång och som därmed får ingå i yrkeshögskolan.

 • ammatillinen koulutus |Sverige
  27-02-2017

  351 koulutusohjelmaa hyväksyttiin yrkeshögskolan-koulutuksiksi

  Ruotsin toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoiva viranomainen Myndigheten för yrkeshögskolan on päättänyt, mitkä tämänvuotisista koulutushakemuksista hyväksytään, eli mitkä koulutusohjelmat pääsevät osaksi yrkeshögskolan-järjestelmää.