• forskning |Finland
  31-05-2007

  Kööpenhaminasta halutaan maailmanluokan tiedekaupunki

  Kööpenhaminan kunta on perustanut ideapajan, jonka ehdotusten on määrä antaa kaupungille eväitä taisteluun johtavan tiedekaupungin asemasta.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Yhä useampi opiskelija hakee apua opiskeluvaikeuksiin

  Opiskeluongelmiin apua hakevien opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Uusi eurooppalainen huippukoulutusohjelma

  Uusi yhteiseurooppalainen matkailualan johtamisohjelma valmistaa opiskelijoita kansainväliseen uraan.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Tanskan ensimmäiset elämystuotannon maisterit valmistuneet

  Roskilde Universitetscenteristä on valmistunut ensimmäinen vuosikurssillinen elämystuotannon johtamiskoulutuksen maistereita.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Johtamiskoulutukseen ei kuulu sosiaalisen vastuun opetusta

  Suurin osa Tanskan julkisista johtamiskoulutuksen ohjelmista ei sisällä etiikan tai sosiaalisen vastuun opintoja, osoittaa viikkolehti Ugebrevet A4:n tekemä kartoitus.

 • forskning |Finland
  31-05-2007

  Kestävä kehitys uutena kilpailutekijänä

  Yli 180 johtavaa sijoitusyhtiötä, joiden yhteenlaskettu pääoma on yli 44 biljoonaa kruunua, on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI).

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Opettajien täydennyskoulutukseen panostetaan

  Ruotsalaiskoulujen on parannettava tuloksiaan. Sekä kansalliset että kansainväliset selvitykset osoittavat, että oppilaiden tulokset ovat huonontuneet monilla aloilla.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Globaali uutiskirje

  Torstaina 10. toukokuuta ilmestyi Globalisaationeuvoston ensimmäinen sähköinen uutiskirje.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Uusi tutkimusasioiden neuvoa-antava elin nimitetty

  Kouluministeri Jan Björklundista odotetaan tulevan kansanpuolueen uusi puoluejohtaja. Lisäksi hallitus on nimittänyt uuden

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Ammattikoulutus Pohjoismaissa

  Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen aikuisten oppimisen johtoryhmä (SVL) on antanut NVL:lle ja Muodollisen aikuiskoulutuksen

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  DEMOS-antologia on ilmestynyt

  Tavoitteena on, että julkaisu synnyttää lisää kansansivistyskeskustelua Pohjoismaissa ja innostaa monia organisaatioita osallistumaan keskusteluun vallasta, demokratiasta ja aktiivisesta kansalaisuudesta.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Ahvenanmaan aikuiskoulutus tarvitsee infrastruktuuria

  Ahvenanmaan maakunnan hallituksen nimittämä Aikuiskoulutustoimikunta on saanut valmiiksi mietintönsä ”Aikuiskoulutus Ahvenanmaalla – nykytilanteen kuvausta ja esitys infrastruktuurin kehittämiseksi”.

 • |Sverige
  30-05-2007

  DEMOS antologin har utkommit

  Ambitionen är att publikationen leder till vidare folkbildande diskussioner i Norden, och motiverar många organisationer att initiera och delta i debatt kring makt, demokrati och aktivt medborgarskap.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Merenkulkualan englannin opiskeluun uusi virtuaalinen oppimistyökalu

  MarEng Learning Tool on merenkulun englanninkielen taitoja harjoittava oppimistyökalu, jonka tuottamiseen Turun yliopiston Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus on osallistunut laajassa kansainvälisessä projektiyhteistyössä.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Aikuisopiskelijaviikon teemana maahanmuuttajat

  Kymmenettä Aikuisopiskelijan viikkoa vietetään 6.-15.9.2007

 • |Sverige
  30-05-2007

  Nytt virtuellt instrument för studier i engelska inom sjöfarten

  MarEng Learning Tool är ett instrument för studier i engelska, som Turun yliopisto (Åbo universitet), institutionen för undervisning och forskning i sjöfart, har producerat tillsammans med andra aktörer i ett brett internationellt projektsamarbete.

 • |Sverige
  30-05-2007

  Invandrare tema i veckan för vuxenlärande

  Veckan för vuxenlärande firas i höst för tionde gången den 6-15 september på olika håll i Finland.

 • forskning |Island
  30-05-2007

  Norræn ráðstefna um raunfærnimat i Reykjavík

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, NVL á Íslandi og sérfræðingahópur NVL um raunfærnimat héldu norræna ráðstefnu 4. maí sl. Um mat á raunfærni, reynsluna í Evrópu og þróunina á Íslandi.

 • forskning |in English
  30-05-2007

  Learning In The Workplace

  The conference Learning In The Workplace was arranged in Copenhagen on the 23rd and 24th May 2007, by NVL in cooperation with the Danish Association for Flexible Learning (FLUID), the Danish Ministry of Science, Technology and Development and a range of Nordic associations and projects.

 • forskning |Island
  30-05-2007

  NTT er nú að undirbúa lokaskýrslu sína

  Norræni þankabankinn um færni til framtíðar er nú að undirbúa lokaskýrslu sína. Í ítarlegri grein á heimasíðu NVL er má lesa um niðurstöður skýrslunnar.

 • forskning |Island
  30-05-2007

  Menntakerfi í fremstu röð

  Í sáttmála nýrrar ríkisstjórnar kemur fram að stjórnin setur sér það markmið að allt menntakerfi þjóðarinnar, frá leikskóla til háskóla, verði í fremstu röð í heiminum.

 • |in English
  30-05-2007

  Learning In The Workplace

  The conference Learning In The Workplace was arranged in Copenhagen on the 23rd and 24th May 2007, by NVL in cooperation with the Danish Association for Flexible Learning (FLUID), the Danish Ministry of Science, Technology and Development and a range of Nordic associations and projects.

 • |Norge
  30-05-2007

  Første rangs utdanningssystem

  Den nye blå – røde regjeringen i Island har satt seg som mål at nasjonens utdanningssystem, fra forskole til universitet blir blant verdens beste.

 • |Norge
  30-05-2007

  NTT forbereder slutrapport

  Den Nordiske Tenketanken for Framtidskunnskap forbereder sin sluttrapport. I en omfattende artikkel på NVL’s webb gis det forsmak på rapporten.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Kymmenes aikuisoppijoiden viikko Virossa 12.–19. lokakuuta 2007

  Aikuisoppijoiden viikko edistää elinikäistä oppimista. Virossa viikkoa on järjestänyt Andras yhteistyössä Viron opetusministeriön kanssa vuodesta 1998.

 • forskning |Finland
  30-05-2007

  Oppimisen suurlähettiläät opastavat

  Opiskelu ja koulunkäynti eivät ole kaikille itsestäänselvyys, tietää Jan Helge Svendsen. Hänellä on dysleksia, ja siksi hän on joutunut etsimään omat oppimispolkunsa.

 • |Sverige
  30-05-2007

  Yrkesutbildning i Norden

  Styrningsgruppen (SVL) vid Nordiska Ministerrådet har uppdragit åt NVL och Nätverket för formell vuxenutbildning att göra en översikt av

 • |Sverige
  30-05-2007

  Satsning på lärarfortbildning – en del i lärarlyftet

  Resultaten i svensk skola måste förbättras. Såväl nationella som internationella granskningar visar att elevers resultat har försämrats på flera områden.

 • |Sverige
  30-05-2007

  Nyhetsbrev med globalt perspektiv

  Torsdagen den 10 maj är det premiär för Globaliseringsrådets e-nyhetsbrev. Det innehåller bl.a. information om rådets möten, konferenser,

 • |Sverige
  30-05-2007

  Ny forskningsberedning

  Skolminister Jan Björklund väntas bli ny partiledare för folkpartiet. Lars Leijonborg leder ny forskningsberedning.

 • |Sverige
  30-05-2007

  Ålands vuxenutbildning behöver infrastruktur

  Den av Ålands landskapsregering tillsatta Vuxenutbildningskommittén har avgett sitt betänkande "Vuxenutbildning på Åland -nulägesbeskrivning och förslag till utveckling av en infrastruktur".

 • |Danmark
  29-05-2007

  København skal være vidensby i verdensklasse

  En tænketank under Københavns Kommune under ledelse af prorektor ved Københavns Universitet Lykke Friis er kommet med

 • |Danmark
  29-05-2007

  Flere studerende søger hjælp

  Antallet af sager hvor studerende søger hjælp til håndtering af studieproblemer er fordoblet i løbet af de seneste år.

 • |Danmark
  29-05-2007

  Ny europæisk eliteuddannelse

  Fælles europæisk uddannelse i turismemanagement ruster de studerende til international karriere.

 • |Danmark
  29-05-2007

  Danmarks første hold Master i Oplevelsesledelse

  Det første hold Master i Oplevelsesledelse er blevet færdigt ved Roskilde Universitetscenter.

 • |Danmark
  29-05-2007

  Erhvervsledere uddannes ikke i socialt ansvar

  Flertallet af de offentlige lederuddannelser i Danmark har ikke fag som ’etik’ og ’socialt ansvar’ på programmet viser en rundringning

 • |Danmark
  29-05-2007

  Bæredygtighed som nyt konkurrenceparameter

  Over 180 førende investeringsselskaber der tilsammen råder over 44 billioner kroner har skrevet under på FN’s Priciples for Responsible

 • |
  29-05-2007

  Helsingör-reportage

  Helsingör-reportage

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Aikuisoppijoiden viikko 2007 Liettuassa: “Ovet auki perheoppimiselle”

  Aikuisoppijoiden viikko järjestetään Liettuassa tänä vuonna kahdeksatta kertaa 19. – 25. marraskuuta.

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Elinikäisen oppimisen viikko järjestetään Latviassa 15.–21.10.2007

  Lisätietoa: Latvian aikuiskasvatusliitto, Ingrida Mikisko, ingrida(ät)laea.lv

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Uusi kampanja – 1000 tietä osaamiseen

  Ruotsissa järjestetään aikuisten oppimisen kampanja viikolla 40, eli 1.– 7. lokakuuta.

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Aikuisten oppimisen teemapäivät 2007

  Norjan vuoden 2007 aikuisten oppimisen päivät pidetään viikolla 36, 1.– 9. syyskuuta. Kunnallisvaalit pidetään 10. syyskuuta. Tänä vuonna on siis erinomainen tilaisuus tehdä aikuisten oppimista näkyväksi poliitikoille ja korostaa etenkin sen merkitystä demokratialle ja osallistumiselle.

 • forskning |Finland
  29-05-2007

  Konferenssi opitun tunnustamisesta

  Hotel Nordica, Reykjavik, 4. toukokuuta 2007

 • |Norge
  29-05-2007

  Læringsambassadører skal vise veien

  Utdanning og skole er ikke en selvfølge for alle, det vet Jan Helge Svendsen mye om. Han har dyslexi.

 • |in English
  28-05-2007

  10th Adult Learners Week in Estonia, October 12.-19, 2007

  The Adult Learners Week (ALW) promoting lifelong learning has been organised by Andras in co-operation with the Ministry of Education and Research since 1998.

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Særlig indsats får flere i uddannelse

  De seneste år er det lykkedes de nordiske lande at øge deltagelsen i voksen- og efteruddannelse en smule blandt de grupper af befolkningen, som traditionelt deltager mindst

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - En lektion i læringens kerne

  Med snurrige og illustrative eksempler demonstrerede professor Ference Marton på en time sin pointe: At variation og genkendelse er kernen i læringens væsen

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Ressourcer gemt i netværksdannelser

  Af Karen Brygmann

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Alle famler efter svaret på globaliseringen

  Af Karen Brygmann

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Folkeoplysning – en motor for udvikling

  Af Karen Brygmann

 • forskning |
  25-05-2007

  Nordisk konferens 2007 - Store spring kræver nye netværk

  Af Karen Brygmann

 • Foto: Pexels
  forskning |
  25-05-2007

  Når forskerne tager ordet - Sverige 2007

  Fra selve læringens kerne over globaliseringens udfordringer til folkeoplysningen som en motor for udvikling af det formelle uddannelsessystem. Det var blot enkelte af indfaldsvinklerne, da mere end 100 forskere fra fire forskellige verdensdele for nylig mødtes til den anden nordiske konference om voksenuddannelse.

 • |Sverige
  23-05-2007

  1000 vägar till kunskap

  Kampanj för vuxnas lärande under vecka 40, dvs 1 – 7 oktober i Sverige.

 • |in English
  22-05-2007

  Lifelong Learning Week in Latvia October 15 - 21, 2007

  More information: Latvian Adult Education Association, Ingrida Mikisko, ingrida(ät)laea.lv

 • vägledning |
  22-05-2007

  Konstruktivisme i med- og modlys: seminar om vejledningens metoder og praksis - seminarium 2006

  Hvad kommer efter konstruktivismen? Post-konstruktivisme? Seminaret kastede et kritisk blik på konstruktivisme - som i dag er en udbredt vejledningspraksis i Danmark og de øvrige nordiske lande.

 • |Norge
  21-05-2007

  Læringsdagene for voksne 2007

  Læringsdagene for voksne 2007 er i uke 36, 1.-9. september. Kommunevalget er 10. september. I år har vi derfor en gylden anledning til å synliggjøre voksnes læring overfor politikerne og ikke minst hva den betyr for demokrati og engasjement.

 • |in English
  21-05-2007

  Adult Learners’ Week 2007 in Lithuania “Opening doors into family learning”

  This will be the eighth annual event of this kind, and will take place November 19 - 25, 2007

 • |Danmark
  18-05-2007

  Konferance om validering av realkompetanse

  Hotel Nordica Reykjavik 4. mai 2007

 • |
  18-05-2007

  6/2007 NVL Uutisia

  6/2007 NVL Uutisia

 • |
  18-05-2007

  6/2007 NVL Frettir

  6/2007 NVL Frettir

 • |Norden
  18-05-2007

  Medlemmar af forskningsnetværket

  Netværkets medlemmer ...

 • |Norden
  18-05-2007

  Nordiske netværk for forskning i voksnes læring

  Der foregår en omfattende forskning indenfor feltet voksnes læring i uddannelse og arbejdsliv i de nordiske lande.

 • baskunskaper läs- och skrivkunnighet |
  15-05-2007

  8/2007: Basic Skills

  8/2007: Basic Skills

 • vuxenutbildning demokrati |
  15-05-2007

  7/2007: Kvalitet

  7/2007: Kvalitet

 • vuxenutbildning flexibelt lärande |
  15-05-2007

  6/2007: Konkurrenskraft

  6/2007: Konkurrenskraft

 • flexibelt lärande fängelseutbildning |
  15-05-2007

  5/2007: Distansnätverk

  5/2007: Distansnätverk

 • |Danmark
  14-05-2007

  PIPELINE Workshop

  Deltagere fra 9 lande, heriblandt 3 fra Sverige, 3 fra Norge og 2 fra Danmark, deltog i en ugelang workshop i Slovenien arrangeret af den svenske partner i Pipeline projektet og de slovenske partnere.

 • |in English
  14-05-2007

  Dear Reader

  There is hardly a country in the world that does not recognise the importance of research.

 • |Finland
  14-05-2007

  Hyvä lukija

  Maailmassa on tuskin yhtään hallitusta, joka ei tunnustaisi tutkimuksen merkitystä.

 • forskning vuxnas lärande |Norge
  14-05-2007

  Kjære leser

  Det finnes knapt en regjering noen steder i verden, som ikke anerkjenner forskningens betydelse . ”Vær med på, og bidra til å bygge kompetansesamfunnet!”

 • forskning hållbar utveckling |Danmark
  11-05-2007

  Er vi på rette vej ... er vi overhovedet på en vej?

  Generelt set kan man sige at forskning indenfor voksenuddannelse og livslang læring i Island er et relativt lille felt.

 • forskning vuxenutbildning |Norge
  11-05-2007

  Forskningens kår innen voksenopplæringsfeltet i Norge

  Norsk forskning relatert til voksenopplæringsfeltet, er til en viss grad spredt rundt om i landet. Men det finnes et miljø som peker seg ut med stor tyngde og høy aktivitet. Dette er NTNU ViLL (Norsk Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, enhet for Voksne i Livslang Læring)

 • forskning kompetensutveckling |Sverige
  10-05-2007

  Utveckling genom dialog

  Lena Wilhelmson arbetade tidigare som forskare vid det nyss nedlagda Arbetslivsinstitutet och är docent i pedagogik. Hon finns nu på Högskolan Dalarna och hennes inriktning är organisationspedagogik.

 • kompetensutveckling forskning |Danmark
  09-05-2007

  Kompetenceudvikling kan tilrettelægges meget bedre

  Få arbejdspladser får i dag det fulde udbytte af ud af deres investeringer i uddannelse og kompetenceudvikling. Forskere i Norden har analyseret en række vellykkede projekter og kommer med konkrete anbefalinger til både arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner

 • forskning vuxenutbildning |Sverige
  09-05-2007

  Behovet av vuxenutbildning på Åland

  Vad innebär forskning inom en region med 26.000 invånare? Högskolan på Åland är liten med ett fåtal utbildningsprogram och en handfull forskarutbildade lärare.

 • forskning livslångt lärande |
  09-05-2007

  The Tallinn University coordinating the project LLL2010

  This March the world famous adult education theoretician and philosopher professor Peter Jarvis from Great Britain visited Estonia. He met the adult educators and sociologists of Tallinn University who research issues of adult education in Europe.

 • kvalitetssäkring livslångt lärande |Sverige
  09-05-2007

  Finländskt-estniskt samarbete reder upp i djungeln

  Samarbete mellan olika typer av vuxenutbildning, nya former av samarbete, utbyte av best practises och kartläggning av finansieringsmöjligheter. Det är vad man hoppas få till stånd inom projektet AiKo som är ett samarbete mellan Åbo universitet (Turun yliopisto)och Haapsalu Kolledz som lyder under universitetet i Tallinn.

 • forskning kompetensutveckling |
  09-05-2007

  4/2007: Forskning

  4/2007: Forskning

 • fängelseutbildning |
  04-05-2007

  RSS

  RSS

 • |Norge
  04-05-2007

  Mange flere innsatte får opplæring i norske fengsel

  I 2006 og 2007 er det etablert opplæringstilbod i tre nye fengsel og i ni fengsel som tidligere ikke har hatt skoletilbud for de

 • |Norge
  04-05-2007

  Fengselsundervisningen i Norge inn i den digitale verden

  Fire skolar og fire fengsel i Norge skal prøve ut bruk av IKT/Internett i opplæringen innenfor kriminalomsorgen.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Övrigt

  Övrigt

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Yrkesinriktad utbildning

  Yrkesinriktad utbildning

 • fängelseutbildning |Norden
  03-05-2007

  Vanskelig for innsatte å studere

  Det er mange hindringer som gjør det vanskelig for innsatte å studere ved høgskoler og universitet viser ny rapport.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

  Läs-, skriv- och räknesvårigheter

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Mångkulturell

  Mångkulturell

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

  Gymnasial/ vidaregående utbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Grundläggande vuxenutbildning

  Grundläggande vuxenutbildning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Forskning

  Forskning

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  IT, distansutbildning

  Rapporter om fängelseundervisning med temat IT.

 • fängelseutbildning |
  03-05-2007

  Konferenser: Nordiska

  Konferenser: Nordiska

 • forskning invandrare |Danmark
  02-05-2007

  Fokuser på ressourcerne

  Flyttes blikket fra begrænsninger til ressourcer, får ledige flygtninge og indvandrere langt bedre mulighed for at bruge deres erfaringer og kompetencer på arbejdsmarkedet. Det er erfaringen i Videnscenter for kompetenceafklaring af flygtninge og indvandrere i Brøndby, hvor syv mennesker tilbyder hjælp til kompetenceafklaring af ledige nydanskere og etablerer kontakter mellem virksomheder og de myndigheder og andre aktører, der har kontakten til de ledige.

 • |
  26-04-2007

  3/2007

  3/2007

 • |in English
  26-04-2007

  The Grundtvig Award 2007

  The European Year of Equality of Opportunities through Adult Education: Learning 4 Rs
  EAEA invites applications from projects on aimed

 • |Island
  26-04-2007

  Vorfjárlög

  Átak til þess að koma í veg fyrir útskúfun, Svíum er áfram um iðnnám, Starfsmenntaháskóla stofnaðir í Svíþjóð

 • |Island
  26-04-2007

  Undirstöðufærni nýtur vinsælda

  Samkvæmt áætlun norsku ríkisstjórnarinnar um undirstöðufærni í atvinnulífinu (Program for basiskompetanse i arbeidslivet, BKA) verður 20