• |Finland
  27-02-2007

  2008 on monikulttuurisuuden vuosi

  Monikulttuurisuus ei toteudu itsestään, totesi kulttuuriministeri Trond Giske julistaessaan vuoden 2008 kulttuurisen

 • |Finland
  27-02-2007

  Tietoa ohjauksen vaikutuksista

  Opinto- ja uraohjauksessa panostetaan nyt nuoriin: heidän opiskeluaan pyritään tukemaan ja opintonsa keskeyttäneiden määrää pienentämään.

 • |Finland
  27-02-2007

  Globalisaatio edistää tanskalaista koulutusvientiä

  Tanskalainen elinikäisen oppimisen malli on herättänyt paljon kiinnostusta ulkomailla. Opetusministeri Bertel Haarder on

 • |Danmark
  27-02-2007

  Viden om vejledning som virker

  Der er en omfattende satsning inden for uddannelses- og erhvervsvejledning for at styrke unge i uddannelse og nedbringe frafaldet men vi ved

 • |Danmark
  27-02-2007

  Globalisering fremmer eksport af dansk uddannelse

  Der er stor interesse for den danske model for livslang læring i en række lande, og  undervisningsminister Bertel Haarder

 • |Finland
  27-02-2007

  Nuoret hakeutuvat korkeakoulutukseen

  Islannin koulutusalan tutkimusinstituutti (The Educational Testing Institute) on tutkinut peruskoulunsa päättävien nuorten

 • |Finland
  27-02-2007

  Aivoriihi verkossa

  Pohjoismainen tulevaisuuden osaamisen aivoriihi NTT on avannut oman verkkosivun sivustolla www.nordvux.net. Tavoitteena on kertoa aivoriihen

 • |Island
  27-02-2007

  Mikil ásókn í menntun

  Kannanir sem Námsmatsstofnun hefur lagt fyrir úrtak nemenda við lok grunnskóla sýna að nær allir nemendur 10. bekkjar sjá fyrir sér að fara

 • |Norge
  27-02-2007

  Unge søker utdanning

  Undersøkelser som det islandske institutt for utprøving i utdanning (The Educational Testing Institute) har gjort blant elever som blir

 • |Island
  27-02-2007

  Þankabankinn með heimasíðu

  Norræni þankabankinn um færni til framtíðar, NTT hefur opnað heimasíður á vefnum www.nordvux.net. Markmiðið er að gera upplýsingar um

 • |Norge
  27-02-2007

  Tenketanken på webben

  Den Nordiske tenketanken om fremtidens kompetanser, NTT har åpnet en webbside under www.nordvux.net. Målet er at gjøre informasjon om

 • |Finland
  26-02-2007

  Kaksivuotinen hanke opitun tunnustamisjärjestelmän kehittämiseksi

  Ahvenanmaalainen opitun tunnustamisen valmistelutyöryhmä on saanut valmiiksi raporttinsa. Raportissa todetaan muun muassa, että aihealue on

 • |Finland
  26-02-2007

  Strategioita maakunnan integraatiopolitiikkaan

  Ahvenanmaan maakunnan hallitus on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on kehittää maakunnan integraatiopoliittisia strategioita.

 • |Finland
  26-02-2007

  Kansallinen pedagogisen arvioinnin tutkijakoulu

  Tutkijakoulu järjestetään seuraavien korkeakoulujen yhteistyönä: Tukholman opettajakorkeakoulu (joka toimii isäntänä), Göteborgin yliopisto,

 • |Finland
  26-02-2007

  Valideringsdelegationenin osaraportti

  Ruotsalainen opitun tunnustamisen valtuuskunta, Valideringsdelegationen, on päässyt työssään loppusuoralle. Työvuotta 2006 käsittelevä

 • |Finland
  26-02-2007

  Uudet lukiodirektiivit: Potkua ammattikoulutukseen – Gy 09

  Hallitus on nimittänyt selvitysmiehen, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus lukiokouluissa tarjolla olevista opintolinjoista,

 • |Finland
  26-02-2007

  Opitun tunnustaminen – työelämässä ja kolmannella sektorilla hankitun osaamisen dokumentoinnin käyttö

  Voxissa toimivat Sigrun Røstad ja Randi Storli ovat kirjoittaneet tuoreen raportin, jonka nimi on

 • |Finland
  26-02-2007

  Onko maahanmuuttajilla arvoa?

  Kaksipäiväinen konferenssi Drammenissa maaliskuussa

 • |Finland
  26-02-2007

  eKansalaisuus-konferenssi 2007 – teemana ”digitaalinen inkluusio”

  eBorgerskap (eKansalaisuus) -konferenssi on Voxin vuosittain järjestämä tapahtuma. Tämän vuoden konferenssi pidettiin 30. tammikuuta

 • |Finland
  26-02-2007

  Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta

  Vuonna 2007 vietettävän yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden neljä keskeistä teemaa ovat oikeudet, edustus, tunnustaminen ja

 • |Finland
  26-02-2007

  Viittomakielinen kirjasto

  Opetusministeriön työryhmä esittää, että ministeriö antaisi Kuurojen Liiton tehtäväksi ylläpitää Viittomakielistä kirjastoa, jonka tehtäviin

 • |Finland
  26-02-2007

  Opitun tunnustaminen: Kokemuksia Pohjoismaista ja Baltiasta ja katsauksia Eurooppaan

  – konferenssi Kööpenhaminassa maaliskuussa 2007

 • |Sverige
  26-02-2007

  2-årigt projekt för att utveckla valideringssystem

  Den arbetsgrupp som tillsattes för att bereda frågor om validering av realkompetens på Åland har lämnat in sin rapport. I rapporten

 • |Sverige
  26-02-2007

  Strategier för landskapets integrationspolitik

  Ålands landskapsregering har tillsatt en kommitté med uppdrag att utarbeta strategier för landskapets integrationspolitik. Kommittén har

 • |Sverige
  26-02-2007

  Nationell forskarskola i Pedagogisk bedömning

  Forskarskolan organiseras som ett samarbete mellan Lärarhögskolan i Stockholm (värdhögskola), Göteborgs universitet, Malmö högskola och Umeå

 • |Sverige
  26-02-2007

  Delrapport från Valideringsdelegationen

  Den svenska valideringsdelegationen är nu inne på det sista året. I rapporten över 2006:s års arbete, beskrivs bl.a. valideringsprocessen

 • |Sverige
  26-02-2007

  Nya gymnasiedirektiven: Dags att lyfta yrkesutbildningarna – Gy 09

  Regeringen har utsett en gymnasieutredare som skall lämna förslag till vilka program och inriktningar som ska finnas och behörighetskrav

 • |Norge
  26-02-2007

  Realkompetanse – bruken av dokumentasjon fra arbeidslivet og tredje sektor

  «Realkompetanse i praksis» er navnet på en ny rapport skrevet av Sigrun Røstad og Randi Storli fra Vox.

 • |Norge
  26-02-2007

  Kulturelt mangfold - i hele 2008

  Kulturelt mangfold kommer ikke av seg selv, sa kulturminister Trond Giske da han lanserte året for Kulturelt mangfold 2008

 • |Norge
  26-02-2007

  Har innvandrere verdi?

  To dager er viet dette spørsmålet i Drammen i mars.

 • |Norge
  26-02-2007

  eBorgerskap 2007 – Digital inkludering

  eBorgerskapskonferansen har blitt en årlig foreteelse for Vox. Årets konferanse ble holdt 30. januar i Oslo, og – som vanlig – dreide den

 • |Sverige
  26-02-2007

  Europeiska året för lika möjligheter för alla 2007

  Temaårets fyra nyckelteman är rättigheter, representation, erkännande, respekt. Målet är att öka vetskapen om minoriteternas och

 • |Sverige
  26-02-2007

  Bibliotek för litteratur på teckenspråk

  Undervisningsministeriets arbetsgrupp föreslår, att Finlands Dövas Förbund får i uppgift att upprätthålla ett Bibliotek för teckenspråkig

 • |Sverige
  26-02-2007

  Validering: Nordiska och baltiska erfarenheter och europeiska utblickar

  Konferens i Köpenhamn mars 2007

 • |
  23-02-2007

  2005

  2005

 • |
  23-02-2007

  3/2007 NVL Frettir

  3/2007 NVL Frettir

 • |
  23-02-2007

  3/2007 NVL Uutisia

  3/2007 NVL Uutisia

 • vägledning kompetensutveckling |Danmark
  19-02-2007

  Store huller i voksenvejledningen

  Mange mennesker får efter en årrække på arbejdsmarkedet lyst til eller brug for at justere kurs. Men adgangen til individuel, uafhængig karrierevejledning halter i dag overalt i de nordiske lande, viser en kortlægning af vejledningssystemerne, der for nylig er sat i værk

 • |Norden
  15-02-2007

  Länkar

  Länkar

 • |Norden
  15-02-2007

  Rapporter og andre dokumenter

  På denne siden er linker til rapporter som de forskjellige medlemmene har valgt og ligger til grunne for arbeidet. Rapporterna presenteras i alfabetisk ordning.

 • |Norden
  15-02-2007

  Nordisk Tänketank - medlemmar

  Presentation av tänketankens medlemmar

 • |Norden
  15-02-2007

  Kalender - Nordisk Tänketank

  Kalender - Nordisk Tänketank

 • |in English
  14-02-2007

  Dear Reader

  DialogWeb wishes you a good New Year 2007! This year it is Finland’s turn to overtake the chairmanship of the Nordic Council of Ministers.

 • |Finland
  14-02-2007

  Hyvä lukija,

  DialogWeb toivottaa lukijoilleen hyvää uutta vuotta 2007! Tänä vuonna on Suomen vuoro toimia Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana.

 • Från vänster; Leena Jokinen, Sigrún Kr. Magnúsdóttir, Ingegerd Green, Kristín Ástgeirsdóttir, Harry Bjerkeng, Arne Carlsen
  |Norden
  14-02-2007

  Nordisk Tänketank

  NVL i Island tok initiativ til opprettelse av Nordisk Tenketank for fremtidens kompetanser (NTT) i januar 2006. Med sikte på å gjøre Norden til en vinnerregion arbeider Nordisk Ministerråd med å danne felles strategier for hvordan man tar imot utfordringerne rundt fremtidens kompetansebehov og ikke minst hvordan disse behovene skal dekkes.

 • vägledning lika möjligheter |Danmark
  14-02-2007

  Hver vej hjemmefra er vejen hjem!

  I en populær islandsk sang synger bandet Mannakorn om at enhver vej man tager hjemmefra er på samme tid vejen hjem igen. De synger videre om at det vil dog være svært at finde lykken i dit liv hvis ikke du er i stand til at se dig om og lytte til det der sker rundt omkring dig. Hvis du har brug for hjælp til at se dig omkring – og tilfældigvis befinder dig i en af fjordene på Islands østkyst – er Emil Björnsson manden du skal snakke med.

 • vägledning kompetensutveckling |Sverige
  14-02-2007

  Nytt vägledningscenter startar i Jyväskylä

  Vid Jyväskylä universitet grundades för ett år sedan ett kompetenscenter för livslång vägledning, Centre for Lifelong Guidance Expertise, som skall fungera som en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsenhet. Centret är ett svar på den resolution om livslång vägledning som antogs av EU:s undervisningsministrar år 2004.

 • |
  13-02-2007

  Lika möjligheter (28)

  Lika möjligheter (28)

 • |
  13-02-2007

  Vägledning (1)

  Vägledning (1)

 • |
  13-02-2007

  Hållbar utveckling (8)

  Hållbar utveckling (8)

 • |
  13-02-2007

  Flexibelt lärande (5)

  Flexibelt lärande (5)

 • |
  13-02-2007

  Aktivt medborgarskap (9)

  Aktivt medborgarskap (9)

 • |
  13-02-2007

  Kvalitetssäkring (3)

  Kvalitetssäkring (3)

 • |
  13-02-2007

  Kompetensutveckling (37)

  Kompetensutveckling (37)

 • |
  13-02-2007

  Validering (10)

  Validering (10)

 • vägledning forskning |Sverige
  13-02-2007

  Forskning om vägledning i Sverige

  Någon omfattande forskning om vägledning har knappt funnits i Sverige tidigare. Men nu har flera större initiativ tagits på området.

 • vägledning kompetensutveckling |
  09-02-2007

  The Supervising of Young Teachers in Estonia

  In Estonia the supervising of adults has been most extensively dealt with in the field of education. Since the past three years all young graduates working in schools as teachers have got a supervisor or mentor for their first year of work. Their former universities also keep in contact with them during this year.

 • vägledning kompetensutveckling |Sverige
  09-02-2007

  Lis är en levande länk mellan skärgården och karriärmöjligheterna

  Projektledare Lis Karlsson i Ålands södra skärgård är mellanhanden som leder skärgårdsbor i behov av personlig eller företagsrelaterad utveckling vidare till relevanta myndigheter, rådgivande organ eller nätverk. Hon bor med sin familj bland skärgårdsborna i Föglö och har jobbat två år för projektet. Ursprungligen är hon hemma från fjällen i Dalarna i Sverige.

 • vägledning vuxnas lärande |Sverige
  09-02-2007

  Mia vägleder på distans

  När vuxna vill sätta sig på skolbänken igen har de behov av professionell och insiktsfull vägledning. En speciell utmaning är det att erbjuda vägledning till den växande skara vuxna som vill orientera sig om distansstudier eller som redan läser på distans.

 • vägledning vuxenutbildning |Sverige
  08-02-2007

  Kära läsare

  Välkommen till ett nytt år med DialogWeb! Under 2007 är det Finland som har ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.

 • vägledning livslångt lärande |
  08-02-2007

  1/2007: Vägledning

  1/2007: Vägledning

 • |Island
  06-02-2007

  Áskoranir um færniþróun í atvinnulífinu

  Fyrrum stjórnandi í Alþýðusambandi Noregs (LO) Yngve Hågensen vísaði síendurtekið í bækling  NVL þegar hann setti

 • |Island
  06-02-2007

  Eldri í atvinnulífinu

  hefur um árabil vakið athygli á Norðurlöndunum fyrst og fremst vegna þess að íbúarnir eldast og það getur haft áhrif á samkeppnishæfnina

 • |Island
  06-02-2007

  Regnhlífarsamtök annist starfsmenntun á æðri skólastigum

  Nefndin sem falið var að taka út starfsmenntun á æðri skólastigum hefur skilað áliti sínu. Starfsmenntun á æðri skólastigum – lýsingar,

 • |Island
  06-02-2007

  Kennaramenntun aðlöguð að Boglognaáætluninni

  Menntamálaráðuneytið í Svíþjóð hefur unnið að tillögu um hvernig hægt sé að aðlaga sænska kennaramenntun að Boglognaáætluninni. Öll önnur

 • |Island
  06-02-2007

  Gæðaumbætur gengust undir próf

  Kerfið sem tryggja átti gæði náms fékk ekki bestu einkunn og fram til þessa hefur ekki verið hægt að merkja nein greinileg áhrif á þróun

 • |Island
  06-02-2007

  35 milljónir norskra króna tileinkaðar grunnfærni

  „Vox á að auglýsa eftir tilboðum í og deila út fé til einkarekinna fyrirtækja sem og opinberra stofnana sem veita kennslu í grunnfærni í mismundi geirum atvinnulífsins“ Þannig hljómar samningurinn sem þekkingarráðuneytið í Noregi hefur gert við Vox árið 2007. Fjárframlög til verkefnisins nema 35 milljónum norskra króna árið 2007, (24,5 milljónir árið 2006).

 • |Island
  06-02-2007

  Líttu til vinstri, þar er svíi – líttu til hægri, þar er dani

  Boð á danskt- sænskt leiðbeinendanót þann 22. mars 2007.
  Meira … http://www.se.dk/?id=697

 • |Island
  06-02-2007

  Til allra sem stefna að rannsóknum og betri gæðum í fullorðinsfræðslu!

  Enn gefst tækifæri til þess að skrá sig á The second nordic conference on adult learning April 17th – 19th 2007 i Linkjöping í

 • |Island
  06-02-2007

  Færni allra til nýta sér upplýsingatæknina – verkefnið metið

  Verkefnið um færni allra til nýta sér upplýsingatæknina hlaut mikla athygli á meðan það stóð yfir. Miklu var hrint í framkvæmd með

 • |Island
  06-02-2007

  Háskólarnir eiga að tileinka sér sameiginlega leið til þess að meta raunfærni fólks.

  Lagt er til að starfsmenntaháskólar og háskólar tileinki sér sameiginlegar reglur um hvernig eigi að meta raunfærni sem fólk hefur aflað sér

 • |Island
  06-02-2007

  Kennarar eru einnig frumkvöðlar

  Undanfarin 2 ár hefur Kennaraskóli Suhrs í Kaupmannahöfn sett nýsköpun og frumkvöðlafræði á oddinn í kennslunni. Þann 23. janúar s.l. var

 • |Island
  06-02-2007

  Bandarískir stúdentar velja Danmörku

  Sífellt fleiri bandarískir stúdentar leita til annarra landa til þess að sækja sér aukna færni og þekkingu. Á síðustu fimm árum hefur fjöldi

 • |Island
  06-02-2007

  Ný nefnd til þess að alþjóðavæða nám

  Bertel Haarder, menntamálaráðherra í Danmörku hefur ákveðið að koma á fót nýrri nefnd til þess að alþjóðavæða nám. Nefndin

 • |
  02-02-2007

  2006

  2006

 • |
  02-02-2007

  11/2006

  11/2006

 • |Finland
  01-02-2007

  Vasemmalla ruotsalainen, oikealla tanskalainen

  Kutsu tanskalais-ruotsalaiseen ohjauskokoukseen 22.3.2007. Lue lisää allaolevasta linkistä.

 • |Finland
  01-02-2007

  The second nordic conference on adult learning!

  Kaikille aikuisten oppimisen tutkimuksen ja kehitystyön parissa toimiville! Ehdit vielä ilmoittautua Linköpingissä 17.– 19.4.2007 pidettävään pohjoismaiseen konferenssiin The second nordic conference on adult learning!

 • |Finland
  01-02-2007

  Naiset enemmistönä islantilaisissa oppilaitoksissa

  Islannin tilastokeskus julkisti hiljattain kiinnostavaa tietoa islantilaisten kouluttautumisesta. Syksyllä 2006 toisen asteen koulutukseen

 • |Finland
  01-02-2007

  Laatu-uudistusta arvioitiin

  Norjassa käyttöön otettu laadunvarmistusjärjestelmä ei saanut erityisen hyvää arvosanaa 23.1. julkistetussa arvioinnissa. Toistaiseksi

 • |Finland
  01-02-2007

  35 miljoonaa kruunua jaossa perustaitojen kehittämiseen

  Vox jakaa vuonna 2007 20 miljoonaa Norjan kruunua julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioille perustaito-opetuksen järjestämiseen.

 • |Finland
  01-02-2007

  Yrittäjyys vahvoilla kööpenhaminalaisessa korkeakoulussa

  Kööpenhaminassa sijaitseva korkeakoulu Suhr’s Seminarium on kahden vuoden ajan painottanut opetuksessaan yrittäjyysnäkökulmaa. Tammikuun 23.

 • |Finland
  01-02-2007

  Tanska kiinnostaa yhdysvaltalaisia opiskelijoita

  Yhä useampi yhdysvaltalainen opiskelija hakeutuu ulkomaille hankkiakseen uutta tietoa ja osaamista. Viiden viime vuoden aikana Tanskaan

 • |Finland
  01-02-2007

  Uusi koulutuksen kansainvälistämisneuvosto

  Opetusministeri Bertel Haarder on päättänyt nimittää uuden koulutuksen kansainvälistämisneuvoston. Neuvoston tehtävänä on

 • |Island
  01-02-2007

  Konur eru enn fúsari til að mennta sig.

  Nýlega birti Hagstofa Íslands athyglisverðar upplýsingar um vilja landsmanna til að mennta sig. Haustið 2006 voru skráðir nemendur í

 • |Finland
  01-02-2007

  Tietoyhteiskuntataidot kaikille -hanketta arvioitiin

  Tietoyhteiskuntataidot kaikille -hanketta on tehty innostuneessa talkoohengessä, ja pienin resurssein on saatu paljon hyvää aikaan.

 • |Finland
  01-02-2007

  Osaamisen tunnustaminen tukee elinikäistä oppimista korkeakouluissa

  Opetusministeri Antti Kalliomäki pitää tärkeänä sitä, että korkeakoulujen opiskelijat saavat osaamisensa tunnustettua ja

 • |Finland
  01-02-2007

  Elinkeinoelämän osaamishaastet

  Entinen LO-johtaja Yngve Hågensen avasi Norjassa tammikuisen seminaarin, jonka aiheena oli osaamisen kehittäminen

 • |Finland
  01-02-2007

  Ikääntyvät työntekijät

  Väestön ikääntymisen vaikutukset kilpailukykyyn ja hyvinvointiin ovat viime vuosina lisänneet keskustelua ikääntyvien työntekijöiden

 • |Finland
  01-02-2007

  Keskiasteen jälkeiselle ammattikoulutukselle ehdotetaan kattojärjestöä

  Keskiasteen jälkeisen koulutuksen selvitysryhmä on saanut valmiiksi mietintönsä Keskiasteen jälkeinen ammattikoulutus – luonnehdintoja,

 • |Finland
  01-02-2007

  Opettajankoulutus mukaan Bolognan prosessiin

  Ruotsin opetusministeriö on saanut valmiiksi ehdotuksen siitä, kuinka ruotsalainen opettajankoulutus sopeutetaan ns. Bolognan prosessiin.

 • |Sverige
  31-01-2007

  Paraplyorganisation föreslås för eftergymnasiala yrkesutbildningen

  Utredningen om en översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen har överlämnat sitt betänkande Eftergymnasiala yrkesutbildningar -

 • |Sverige
  31-01-2007

  Lärarutbildningen förs in i Bolognasystemet

  Utbildningsdepartementet har färdigställt ett förslag på hur svensk lärarutbildning ska inordnas i det så kallade Bolognasystemet. För all

 • |Norge
  31-01-2007

  Kvalitetsreformen har vært opp til eksamen

  Kvalitetssikringssystemet som er etablert fikk ikke beste karakter, foreløpig kan det ikke sies å gi noen synlige effekter på kvalitetsutviklingen, sier evalueringen av Kvalitetsreformen. Den ble lagt fram 23. januar.

 • |Norge
  31-01-2007

  35 millioner til basiskompetanse!

  ”Vox skal utlyse og fordele tilskudd til private og offentlige virksomheter som prøver ut ulike opplæringsopplegg innenfor grunnleggende ferdigheter i ulike deler av arbeidslivet.” Slik heter det i tildelingsbrevet til Vox for 2007 fra Kunnskapsdepartementet. Tildelingen av midler til er 35 millioner i 2007 (24,5 millioner i 2006).

 • |Danmark
  31-01-2007

  Flere kvinner utdanner seg enn menn.

  Nylig offentliggjorde Islands Statistisk Byrå interessant informasjon om Islendingenes vilje til å utdanne seg. Høsten 2006 var antall