• kompetanseutvikling |Norge
  14-11-2016

  Hvordan undervis voksne?

  En toårig kampanje for å styrke kursholderes kompetanse i voksenpedagogikk går mot slutten.

 • integration invandrare |Åland
  14-11-2016

  To-do på åländska

  To-do-seminariet på temat Vad behövs för att inflyttade ska känna sig inkluderade idet åländska samhället? samlade drygt 40 deltagare som representerade politiker, inflyttade, organisationer, myndigheter och kommuner.

 • lige muligheder integration fleksibel læring |Færöerne
  14-11-2016

  ClearComm – inklusion for folk med autisme

  Det begyndte som et skoleprojekt.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Finland
  14-11-2016

  Väl presterande yrkesskolor kan få mer pengar i framtiden

  Yrkesskolor som presterar väl kan räkna med mer pengar i framtiden.

 • Fra Sør-Island
  nám fullorðinna upplýsingatækni |Island
  11-11-2016

  Opnir miðlar og námssamfélög - Åpen media og læringssamfunn

  Markmið vinnustofunnar er að stuðla að auknum sveigjanleika í námi. Kynntar verða nýjar aðferðir og þjálfuð notkun á verkfærum upplýsingatækninnar við skipulagningu á námi og kennslu.

 • yrkesutbildning vuxenutbildning |Finland
  11-11-2016

  Män som gillar utbildning

  Arbetarklassmän verkar ha en rätt positiv inställning till yrkesutbildning för vuxna.

 • yrkesutbildning språk |Finland
  10-11-2016

  Språket som konkurrenskraft på den nordiska arbetsmarknaden

  Yrkeshögskolornas språklärardagar med temat Norden arrangeras i Helsingfors 10–11.11.2016 av Arcada och Diakonia-yrkeshögskolan.

 • Skógarfoss
  símenntun nám fullorðinna |Island
  09-11-2016

  Lærum í skýinu - Lær i skyen

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins - ársfundur 2016. Arbeidslivets opplæringssenter - årsmøte 2016

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Finland
  09-11-2016

  Reformen av yrkesutbildningen på remissbehandling

  Reformen av yrkesutbildningen är undervisnings- och kulturministeriets största lagstiftningsprojekt på närmare tjugo år.

 • Deltakerrekord på spillutvikler-konferansen GDC i San Francisco tidligere i år. Over 27 000 profesjonelle deltok på konferansen, noe som viser en bransje i vekst.
  voksnes læring |Norge
  09-11-2016

  Spill og lær - også for voksne

  Dataspill kan bli en viktig læringsressurs, også for voksne.

 • högre utbildning invandrare |Sverige
  08-11-2016

  Kartläggning av lärosätenas insatser i flyktingfrågan

  Sveriges universitets- och högskoleförbund ( SUHF) samt universitets - och högskoleråd (UHR) har gemensamt gjort en undersökning av vad enskilda lärosäten gör för att bidra med lösningar för flyktingar och nyanlända.

 • equal opportunities |Europa
  07-11-2016

  ELM: Education and gender

  The October theme issue, Education and Gender, is out now!

 • yrkesutbildning utbildningspolitik |Sverige
  07-11-2016

  Nytt beslut om regionaliserad yrkesutbildning för vuxna

  Regeringen har tagit beslut om en ny förordning som ska styra kommande statsbidrag för en regionaliserad yrkesutbildning med start 1 januari 2017.

 • kompetanseutvikling |Norge
  04-11-2016

  Voksenlærere tar videreutdanning

  Vox gir støtte til voksenlærere som videreutdanner seg for å bli bedre på å undervise minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn.

 • internationalisering |Europa
  03-11-2016

  Nordisk Råd vil oprette EU-kontor i Bruxelles

  Onsdag aften blev det vedtaget, at Nordisk Råd skal oprette et EU-kontor i Bruxelles.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse højere uddannelse |Danmark
  03-11-2016

  Nyskabende beskæftigelsesindsats styrker innovationen

  Tværfaglighed, medansvar og mulighed for at bringe egne erfaringer og kompetencer i spil, er nogle af nøglerne til at få akademikere i arbejde og på samme tid øge innovationen.

 • flexible learning |Europa
  02-11-2016

  European Distance Learning Week 2016

  A week full of webinars, starting 7 November 2016

 • livslang læring |Norge
  02-11-2016

  Livslang læring 2008-2016

  Kvinner har lenge vært i flertall på Norges universiteter og høyskoler.

 • vuxnas lärande |Norden
  02-11-2016

  En ny svan är född

  Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och de nordiska institutionerna lanserade sin nya gemensamma visuella identitet den första november, i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn.

 • opitun tunnustaminen |Finland
  31-10-2016

  Vapaan sivistystyön opintotodistukset AHOT-prosessin välineenä

  Raportin ja siihen liittyvän suosituksen tavoitteena on kehittää vapaan sivistystyön dokumentointimenetelmiä Suomessa ja tukea tällä sektorilla hankitun osaamisen tunnustamista.

 • opitun tunnustaminen |Norden
  31-10-2016

  Käytännön AHOT-työtä tekeville uusi opas verkossa

  ValiGuide on pohjoismainen alusta, joka on suunnattu kaikille aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) parissa työskenteleville.

 • kotoutuminen maahanmuuttajat |Finland
  31-10-2016

  Kotoutusta yksityisellä pääomalla

  Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ovat käynnistäneet hankkeen, joka tarjoaa noin 3 000 maahanmuuttajalle mahdollisuuden työelämälähtöiseen kotoutumiskoulutukseen ja työllistymiseen nopeutetussa aikataulussa.

 • koulutuspolitiikka |Finland
  31-10-2016

  Opettajien osaamista tulee kehittää koko uran ajan

  Opettajankoulutuksen uudistamiseen tähtäävä kehittämisohjelma luovutettiin 13. lokakuuta opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  31-10-2016

  Hallitus ehdottaa aikuisille uutta opintostarttitukea

  Uuden tukimuodon tarkoituksena on lisätä opintoihin hakeutumista sellaisten naisten ja miesten kohdalla, joilla on suuri koulutuksen tarve.

 • aikuisten oppiminen koulutuspolitiikka |Sverige
  31-10-2016

  Panostus aikuisten oppimiseen saa jatkoa hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2017

  Hallituksen esityksessä vuoden 2017 budjetiksi on varattu lisää aloituspaikkoja aikuiskoulutukseen kunskapslyftet-panostuksen puitteissa.

 • kansainvälistyminen monikulttuurinen |Færöerne
  31-10-2016

  Torshavnissa juhlittiin kaupungin monimuotoisuutta

  Integraatio on kaksisuuntainen prosessi. Tämä viesti oli selkeästi keskiössä Torshavnin asukkaiden viettäessä "Diversity Week" -nimellä kulkevaa teemaviikkoa 3.– 8. lokakuuta.

 • koulutuspolitiikka |Færöerne
  31-10-2016

  Färsaaret hakee Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston täysjäsenyttä

  Färsaarten pääministeri ja ulko- ja elinkeinoasioista sekä pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ministeri toimittivat Färsaarten hallituksen edustajina Pohjoismaiden neuvostolle ja ministerineuvostolle hakemuksen täysjäsenyydestä.

 • ohjaus aikuisten oppiminen |Island
  31-10-2016

  Pohjoismais-eurooppalainen konferenssi

  Keskiviikkona 9. marraskuuta 2016 järjestetään opinto- ja uraohjausaiheinen konferenssi Reykjavikin Grand Hotelissa.

 • elinikäinen oppiminen koulutuspolitiikka |Island
  31-10-2016

  Tärkeä koulutuksen merkkipaalu

  Julistus islantilaisesta koulutuksen viitekehyksestä allekirjoitettiin.

 • ammatillinen koulutus |Danmark
  31-10-2016

  Vahva tuki ammattioppilaitosten teknologian kehittämiselle

  Ammattikoulutusuudistuksesta sopineet puolueet ovat päättäneet, että ammattioppilaitosten laadun kehittämiseen, varusteisiin ja osaamiskeskuksiin panostetaan 497 miljoonaa Tanskan kruunua ajalla 2016–2020.

 • vapaa sivistystyö |Danmark
  31-10-2016

  Onko vapaan sivistystyön kenttä liian sisäänpäin kääntynyt?

  Tanskan vapaan sivistystyön kattojärjestön Dansk Folkeoplysnings Samrådin vuosikokouksessa aiheesta keskusteltiin alustusten pohjalta.

 • koulutuspolitiikka |Norge
  31-10-2016

  Vuoden 2017 budjettiesitys

  Norjan hallitus on julkistanut esityksensä vuoden 2017 tulo- ja menoarvioksi.

 • aikuiskoulutus aikuisten oppiminen koulutuspolitiikka |Norge
  31-10-2016

  Kurssirahoitusta jaossa Norjassa

  Vox julisti haettavaksi uusia määrärahoja perustaitokurssien järjestämiseen

 • ICT skills |Norden
  31-10-2016

  NordPlus Adult project “Seniors on-line”

  Presentation of a Nordplus project on seniors and ICT.

 • validering |Sverige
  31-10-2016

  Valideringsdag

  Ta del av arbetet inom ESF-projekten VALLE 2.0 i Skåne och BKV – Blekinge Kompetens Validering. Båda projekten handlar om att etablera regionala plattformar för validering.

 • bærekraftig utvikling |Sverige
  31-10-2016

  Bærekraftig utvikling og folkehøgskolen

  Vi har alle et ansvar, Folkehøgskolen gjør noe med det.

 • validering |Norden
  31-10-2016

  En praktikers guide till validering

  ValiGuide är en nordisk plattform för alla som arbetar med validering.

 • validering folkbildning |Finland
  31-10-2016

  Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

  Rapporten och den medföljande rekommendationen strävar till att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet i Finland och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

 • Sanni Grahn-Laasonen
  kompetensutveckling utbildningspolitik |Finland
  31-10-2016

  Lärarnas kompetens ska utvecklas under hela karriären

  Ett utvecklingsprogram för lärarutbildningen överlämnades till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen den 13 oktober.

 • flerkulturel integration |Færöerne
  31-10-2016

  Torshavn fejrer byens diversitet

  Integration er en tovejs proces. Dette budskab var tydeligt i centrum, da Torshavns borgere fejrede ”Diversity Week” i ugen 3. – 8. oktober.

 • ligestilling demokrati |Færöerne
  31-10-2016

  Færøerne ansøger om fuldt medlemskab i Nordisk Råd og NMR

  På vegne af den færøske regering har Lagmanden og landsstyremanden for udenrigs/nordisk samarbejde og erhvervsliv indsendt ansøgning om fuldt medlemskab i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

 • vejledning voksenlæring |Island
  31-10-2016

  Nordisk / Europeisk konferanse

  Onsdag den 9. november 2016 avholdes en veiledningskonferanse på Grand hotel Reykjavik.

 • livslang læring uddannelsespolitik |Island
  31-10-2016

  Kunngjøring om islandsk kvalifikasjonsrammeverk for utdanning undertegnet

  Utdannings- og kulturministeriet, Landsorganisasjonen ASÍ og Island Business SA, Kvasir Livslanglæringssentrenes forbund, Leikn, Voksenopplæringsforbundet, Akademikernes forbund og elev- og studentorganisasjonene i Island undertegnet en erklæring om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for islandsk utdanning den 12. oktober.

 • Susanne Larsen er elev i Kofoeds Skolen og er rigtig glad for det.
  ligestilling integration |Grønland
  31-10-2016

  "Kofoeds skolen giver håb i mit liv"

  Det siger 43-årige Susanne Larsen, der til dagligt er elev i Grønlands nye Kofoeds Skole i Nuuk. Hun har levet som hjemløs i fire år, men Kofoeds Skolen har gjort en forskel i mange af eleverne, blandt andet i Susanne Larsens liv.

 • kompetenceudvikling |Norge
  31-10-2016

  Framlög til námskeiða í Noregi

  Vox auglýsir ný fjárframlög til námskeiða í grunnleikni.

 • uddannelsespolitik |Norge
  31-10-2016

  Frumvarp til fjárlaga 2017

  Norska ríkisstjórnin hefur lagt fram frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2017.

 • menntastefna |Island
  31-10-2016

  Mikilvægur áfangi í menntamálum

  Undirritun yfirlýsingar um hæfniramma um íslenska menntun

 • náms- og starfsráðgjöf voksenlæring |Island
  31-10-2016

  Norræn / Evrópsk ráðstefna

  Miðvikudaginn 9. nóvember 2016 verður haldin ráðgjafaráðstefna á Grand hótel Reykjavik.

 • lýðræði |Færöerne
  31-10-2016

  Færeyingar sækja um fulla aðild að Norðurlandaráði og Norrænu ráðherranefndinni

  Formaður færeysku landsstjórnarinnar og ráðherra norræns og alþjóðlegs samstarfs hafa sent inn umsókn um fulla aðild að Norðurlandaráði og Norrænu ráðherranefndinni fyrir hönd Færeyinga.

 • integration |Færöerne
  31-10-2016

  Íbúar í Þórshöfn halda upp á fjölbreytileika bæjarins

  Aðlögun er tvíhliða ferli. Þessi boðskapur var greinilegur þegar íbúar í Þórshöfn héldu Viku fjölbreytileikans háðtíðlega dagana 3. – 8. október.

 • menntastefna |Sverige
  31-10-2016

  Áframhaldandi áhersla á fræðslu fullorðinna í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar fyrir 2017

  Í fjárlagafrumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir 2017 er lagt til að fjölga enn plássum í þekkingarátakinu.

 • menntastefna |Sverige
  31-10-2016

  Ríkisstjórnin leggur fram tillögu um nýja námsstyrki fyrir fullorðna

  Markmiðið með þessum nýju aðgerðum er að fjölga námsmönnum sem hafa þörf fyrir mikla menntun, bæði konum og körlum, til þess að efla tækifæri þeirra til þess að komast inn á vinnumarkaðinn.

 • færniþróun menntastefna |Finland
  31-10-2016

  Færni kennara þarf að þróa alla starfsævina

  Þann 13 október var mennta- og menningarmálaráðherra Finna, Sanni Grahn-Laasonen afhent þróunaráætlun fyrir kennaramenntunina.

 • innflytjendur aðlögun |Finland
  31-10-2016

  Aðlögun með einkafjármögnun

  Atvinnu- og efnahagsráðuneytið og Sitra, hátíðarsjóðurinn fyrir sjálfstæði Finna hafa hrint í framkvæmd verkefni þar sem 3.000 innflytjendum er boðið um á vinnumarkaðsmiðaða menntun til aðlögunar og flýta fyrir ráðningu í vinnu.

 • validering |Finland
  31-10-2016

  Prófskýrteini gefin út af alþýðufræðsluaðilum verkfæri við raunfærnimat

  Skýrslan og tilmæli sem fylgja henni miða að því að þróa aðferðir alþýðufræðsluaðila við skjalfestingu á því námi sem fram fer á þeirra sviði í Finnlandi og styðja við þróun á raunfærnimati á færni sem einstaklingar hafa aflað sér hjá alþýðufræðsluaðilum.

 • alþýðufræðsla |Danmark
  31-10-2016

  Er alþýðufræðslan of sjálfmiðuð?

  Á ársfundi dönsku alþýðufræðslusamtakanna var þetta rætt á grundvelli fyrirlesturs m.a. Kim Christoffersen Dawartz, menninga- og tómstundastjóra í sveitarfélaginu Næstved og Malene Thøgersen frá þekkingarmiðstöð alþýðufræðslunnar, VIFO sem bæði bentu á þetta viðfangsefni.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  31-10-2016

  Mikill stuðningur við tækniþróun starfsmenntaskóla

  Þeir aðilar sem standa að samningum um umbætur á danskri starfsmenntun eru sammála um að veita 497 milljóna danskra króna til þróunar á gæðum, búnaði og þekkingarmiðstöðva á tímabilinu 2016–2020.

 • raunfærnimat |Norden
  31-10-2016

  ValiGuide

  Leiðbeiningar fyrir þá sem koma að mati á raunfærni.

 • voksnes læring |Norge
  27-10-2016

  Livslang læring 2008-2016

  Kvinner har lenge vært i flertall på Norges universiteter og høyskoler.

 • Yrkeskunnighet kan valideras mot en av nivåerna i SeQF.
  validering |Sverige
  27-10-2016

  Så fungerar SeQF – det svenska ramverket för kvalifikationer

  I Europa finns ett ramverk för kvalifikationer som heter EQF.

 • utdanningspolitikk |Norge
  27-10-2016

  Forslag til statsbudsjett 2017

  Den norske regjeringen har lagt fram forslag til statsbudsjett for 2017.

 • |Norge
  26-10-2016

  Kurstilskudd i Norge

  Nye kurstilskudd i grunnleggende ferdigheter er utlyst fra Vox.

 • vägledning |Finland
  25-10-2016

  Digitalisering, integration och mångfald på Vägledardagarna 2016

  Rekryteringen på arbetsmarknaden har i och med digitaliseringen tagit sig nya former och sociala medier har blivit allt viktigare rekryteringskanaler.

 • vejledning |Island
  24-10-2016

  Guidance for low qualified adults in the light of The New Skills Agenda

  Ráðgjöf fyrir fullorðna - veiledning for voksne

 • Gunnar Karlsson
  baskunskaper språk flexibelt lärande |Sverige
  24-10-2016

  Så kan man spela till sig svenskan

  Efter dundersuccén Pokémon GO börjar augmented reality slå igenom på allvar.

 • Anders Rosdahl
  basiskompetence |Norden
  24-10-2016

  PIAAC i Norden, del 3

  Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.

 • erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse kvalitetssikring |Danmark
  21-10-2016

  Stor støtte til teknologisk udvikling på erhvervsskolerne

  Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen, er enige om at afsætte 497 millioner kroner til kvalitetsudvikling, udstyr og videnscentre på erhvervsskolerne i perioden 2016–2020.

 • Malene Thøgersen
  folkeoplysning |Danmark
  21-10-2016

  Er folkeoplysningen for lukket om sig selv?

  På Dansk folkeoplysnings samråds årlige medlemsmøde blev emnet diskuteret med afsæt i oplæg fra bl.a. Kim Christoffersen Dawartz, kultur- og fritidschef i Næstved kommune og Malene Thøgersen fra Videncenter for Folkeoplysning, VIFO.

 • validering |Finland
  20-10-2016

  Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

  Den här rapporten och den medföljande rekommendationen strävar efter att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

 • Dialog på To Do seminar
  integrering |Norden
  19-10-2016

  Nordiskt Dialogseminarium

  Integration, inkludering, mainstreaming – vad pratar vi om? Hvad gør vi?

 • vuxnas lärande |Norden
  19-10-2016

  Utvärdering av NVL 2016

  Nordiska Ministerrådet har utvärderat NVLs verksamhet 2015-2016 i en rapport som nu finns tillgänglig.

 • internationalisering |Sverige
  18-10-2016

  Internationellt samarbete inom området vuxnas lärande - vad kan man göra, hur har andra gjort?

  Informationsmöte 15 november 2016 om internationellt samarbete för vuxnas lärande.

 • Prosjektpartnerne, fra venstre: David Röthler, Lotte Nørregaard, Brock Online, Alastair Creelman, Linnéuniversitetet, Torhild Slåtto, Fleksibel utdanning Norge, Hrobjartur Arnason, Nam, og Markus Schneider, Karlstad universitet.
  fleksibel læring nettundervisning |Norge
  17-10-2016

  “Tips and tricks” for interaktive webinarer

  Det finnes enkle «triks» for å stimulere til interaktivitet og samarbeid på et webinar.

 • integration |Åland
  12-10-2016

  To-do-seminarium på Åland

  Att inkludera inflyttade.
  3 november 2016 i Mariehamn

 • democracy education policy immigrants |Sverige
  10-10-2016

  Adult Education in the age of global mobility

  7th Nordic Conference on Adult Education and Learning 3-5 May 2017
  Jönköping University, Sweden

 • Professor Jyri Manninen.
  folkbildning vuxenutbildning utbildningspolitik |Finland
  10-10-2016

  Fri bildning lönar sig – även mätt i pengar

  Månadens nordiska profil är professor Jyri Manninen från Finland.

 • Anders Rosdahl
  forskning voksenlæring |Danmark
  06-10-2016

  PIAAC i Norden, del 2

  Resultater fra den hidtil største internationale undersøgelse af voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, regning og problemløsning med IT.

 • integration |Sverige
  06-10-2016

  Folkbildningen och flyktingsituationen i fokus på Mimerkonferensen i Malmö 8-9 november

  Mimers årliga forskarkonferens den 8-9 november 2016 arrangeras i samarbete med Institutionen för Urbana Studier vid Malmö högskola och Region Skåne.

 • utbildningspolitik |Sverige
  06-10-2016

  Regeringen föreslår nytt studiestartsstöd för vuxna

  Syftet med den nya satsningen är att öka rekryteringen till studier bland personer med stort utbildningsbehov, såväl kvinnor som män, för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.

 • vuxnas lärande utbildningspolitik |Sverige
  06-10-2016

  Fortsatt satsning på vuxnas lärande i regeringens budget för 2017

  I regeringens förslag till budget för 2017 föreslås en fortsatt förstärkning av antalet platser inom kunskapslyftet.

 • |Europa
  05-10-2016

  LEK-project webinar

  This is for invited participants only

 • Calle Nathansson
  |Sverige
  05-10-2016

  Växande digital klyfta kräver statlig handling

  Staten måste ta ett större ansvar för den digitala delaktigheten, skriver Calle Nathansson.

 • näringsliv |Sverige
  03-10-2016

  32 saker som behöver förbättras på Gotland

  Tillväxt Gotland har identifierat 32 punkter som hindrar näringslivets utveckling på ön.

 • adult education |International
  03-10-2016

  GRALE III - the third Global Report on Adult Learning and Education (ALE)

  This report draws on monitoring surveys completed by 139 UNESCO Member States.

 • demokrati integration |Sverige
  03-10-2016

  Integration sker i vardagen

  Det är tre saker som behöver göras för en lyckad integration.

 • vejledning yderområder |Grønland
  03-10-2016

  Majoriaq centre samler Jobsøgning, Vejledning og Opkvalificering under ét tag

  Det bliver nu muligt at henvende sig til eet sted, når borgere i Grønland ønsker sig vejledning til arbejde eller uddannelse.

 • |Danmark
  01-10-2016

  VOKSENPÆDAGOGISK FORUMS SEMINAR

  Praksislæring er en af tidens teoretiske pædagogiske, og politiske trends. Men hvordan skal teorierne ved praksislæring forstås, og hvorfor bliver netop praksislæring set som relevant/adækvat svar på aktuelle uddannelses-/
  læringsmæssige og uddannelsespolitiske udfordringer?

 • fjernundervisning sprog |Færöerne
  30-09-2016

  Faroese Online í loftið

  12. september var Faroese Online opnuð.

 • realkompetencevurdering (RKV) |Færöerne
  30-09-2016

  Unnið að skipulagi raunfærnimats

  Í Færeyjum beinast sjónir að raunfærnimati, þar verður í upphafi sérstök áhersla á starfsmenntun.

 • vuxnas lärande kompetensutveckling |Finland
  30-09-2016

  Minni stuðningur við fullorðinsfræðslu

  Sænska ríkisstjórnin leggur til í frumvarpi sínu til fjárlaga 2017 að hámarkstími fyrir styrk til fullorðinsfræðslu verði styttur úr núverandi 19 mánuðum í 15 mánuði.

 • nýsköpun |Finland
  30-09-2016

  Hlutverk starfsmenntununar í nýsköpunarstarfsemi kannað

  Hlutverk starfsmenntunar er ekki greinilegt í svæðisbundinni nýsköpunar- og vöruþróunarstarfsemi.

 • menntastefna alþjóðavæðing |Island
  30-09-2016

  Nýr fjölþjóðlegur samstarfsvettvangur í menntamálum

  Dagana 14. og 15. september var haldinn stofnfundur „Atlantic Rim Collaboratory“ í Reykjavík.

 • menntastefna |Island
  30-09-2016

  Árleg skýrsla OECD um menntatölfræði „Education at a Glance 2016“ komin út

  Ljósi er varpað á menntunarstig þjóðarinnar, útgjöld til menntamála og margt fleira Helstu þættirnir sem eru teknir fyrir eru menntunarstig þjóðarinnar, útgjöld til menntamála, aðgengi að menntun og skipulag skólakerfisins.

 • menntastefna |Danmark
  30-09-2016

  Nýtt rit um danska menntakerfið

  Ritið „The Danish Education System“ veitir innsýn í danska menntakerfið og er jafnframt inngangur um danska einkunnakerfið og fjármögnun menntunar.

 • símenntun |Danmark
  30-09-2016

  Sérfræðingahópur á tryggja betra skipulag og aukin gæði í fullorðinsfræðslu og símenntun

  Einn þáttur í samningaviðræðum aðila vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinnar er ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að skipa sérfræðingahóp sem á árið 2017 að greina og leggja fram tillögur um nýjar lausnir er varða innihald og skipulag fullorðinsfræðslu og símenntunar.

 • menntastefna |Sverige
  30-09-2016

  Svindl í prófum við háskóla verður refsivert

  Samkvæmt nýjum tilskipunum frá Háskólaráðinu verður hverskonar form á svindli í prófum við háskóla refsivert.