• kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 3

  Gruppearbeide 3

 • kompetensutveckling |
  14-11-2006

  Gruppearbeide 1

  Gruppearbeide 1

 • |Island
  05-11-2006

  Ný ríkisstjórn – nýjar áherslur

  Engin ný fullorðinsfræðslustofnun

  Ekkert verður úr þeirri tillögu sem lögð hafði verið fram um að koma á laggirnar nýrri stofnun

 • |Island
  05-11-2006

  Leonardó-heimsókn hjá Vox

  24 gestir frá tíu löndum í Evrópu sóttu Vox heim dagana 12. til 14. október með það að markmiði að vinna með dæmi um mat og skráningu

 • |Island
  05-11-2006

  Aukinn stuðningur við fræðslusambönd!

  Ríkisstjórnin vill þróa og styrkja hlutverk fræðsluaðila sem menntunar- og fræðslustofnanir og virkja framlag
  þeirra til

 • |Island
  05-11-2006

  Aukinn sveigjanleiki í menntun!

  Þekkingarráðuneytið ætlar að breyta reglunum um inntöku í æðri menntun á þann veg að umsækjendur með sveinsbréf fái aðgang að

 • |Island
  05-11-2006

  10 milljónir aukalega til grunnfærni

  Við fjárlagagerðina í Noregi fyrir árið 2007 var lögð fram tilaga um að auka við framlög til verkefnisins um grunnfærni í atvinnulífinu úr

 • |Island
  05-11-2006

  Brýnt að auka gæði og áhrif í háskólunum

  Menntamálaráðherra Antti Kalliomäki staðfesti við vígslu háskólasvæðisins við Savonmäki i Olofsborg að starfsmenntaháskólar

 • |Island
  05-11-2006

  Ríkisstjórnin samþykkti stefnu um innflytjendaáætlun

  Þann 19 október, samþykkti ríkisstjórnin stefnu í málefnum innflytjenda. Stjórnvöld ætla á virkan hátt að taka þátt í að finna innflytjendum

 • |Island
  05-11-2006

  Samspil rannsókna og atvinnu

  Þann 21. nóvember 2006 stendur Matsstofnunin fyrir ráðstefnu um samspil rannsókna og atvinnu. Samspilið á milli rannsókna og atvinnu í

 • |Island
  05-11-2006

  Ný söngbók fyrir háskólana

  Þann 24. október kom út 18. útgáfan af háskólasöngbókinni. Útgáfunni fylgdu umræður um hvaða söngvar tilheyri danska söngvahefðinni. Nýja

 • |Island
  05-11-2006

  Sveitarfélögin og alþýðufræðslan

  Spurningakönnun á vegum sveitarfélaganna sýnir að sum sveitarfélög velja að leggja alþýðufræðslunefndirnar niður eftir að ákveðið var að

 • |Island
  05-11-2006

  Danmörk er í fyrsta sæti námslanda

  Könnun sem gerð var á vegum fyrirtækisins Cirius sýnir að 73% aðspurðra námsmanna settu Danmörku í fyrsta sæti þegar þeir áttu að velja land

 • |Island
  05-11-2006

  Dialog: Nám í atvinnulífinu

  Í næsta tölublaði af Dialog er þemanu lýst út frá sjónarhóli vísindanna jafnt sem starfinu á vettvangi með fjölbreyttum  dæmum um nám sem

 • |Island
  05-11-2006

  Tengslanet um eldri í atvinnulífinu

  Nýtt norrænt tengslanet vinnur að málefnum tendgum eldri í atvinnulífinu. Á fyrsta fundinum voru þau svið, sem tengslanetið myndu vinna  Að,

 • |Island
  05-11-2006

  Norrænn þankabanki um færni til framtíðar

  Var stofnaður á vegum NVL vorið 2006 á sviði fullorðinsfræðslu til þess að fylgja eftir skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar og vikuritsins

 • |Island
  05-11-2006

  Norræn rannsóknaráðstefna um nám fullorðinna

  Dagana 17. – 19. april árið 2007 verður haldin önnur norræna ráðstefnan um nám fullorðinna „Meaning, relevance and variation“ við Háskólann

 • |
  03-11-2006

  8/2006

  8/2006

 • |Finland
  02-11-2006

  Korkeakoulujen laatuun ja vaikuttavuuteen panostettava

  Opetusministeri Antti Kalliomäki totesi Savonniemen kampuksen vihkiäisissä Savonlinnassa, että samalla alueella toimivien

 • |Finland
  02-11-2006

  Hallitus hyväksyi maahanmuuttopoliittisen ohjelman

  Hallitus hyväksyi 19. lokakuuta hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman. Hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman tarkoituksena on

 • |Finland
  02-11-2006

  Uusi hallitus, uudet tuulet

  Ruotsin uuden porvarihallituksen ensimmäisessä budjettiesityksessä painotetaan, että aikuiskoulutuksen laajuus ja sisältö ovat kuntien

 • |Finland
  02-11-2006

  Leonardo-vierailu Voxissa

  12.-14.10. Vox toimi isäntänä 24:lle vieraalle kymmenestä Euroopan maasta. Tapaamisen aikana käytiin läpi tapausesimerkkejä opitun

 • |Finland
  02-11-2006

  Lisää tukea sivistysliitoille!

  Norjan hallitus haluaa kehittää ja vahvistaa sivistysliittojen (studieforbund) roolia koulutus- ja opetustoimijoina. Opetusministeriö on

 • |Finland
  02-11-2006

  Lisää joustavuutta koulutukseen!

  Norjan opetusministeriö haluaa muuttaa korkeakoulutuksen hakukelpoisuuskriteerejä siten, että korkeakouluun voisi pyrkiä kaksivuotisen

 • |Finland
  02-11-2006

  10 miljoonaa kruunua lisärahoitusta perustaitoihin

  Voxin hallinnoiman työelämän perustaito-ohjelman (BKA) rahoitusta nostettiin 24,5 miljoonasta kruunusta 35,5 miljoonaan. Norjan

 • |Finland
  02-11-2006

  Uusi koulutuskeskus IDAN aloitti toimintansa

  Neljä teollisuuden ja matkailualan koulutusorganisaatiota (opplæringsråd) päätti keväällä 2006 yhdistää voimansa, ja lokakuussa uuden

 • |Finland
  02-11-2006

  Tutkijoiden ja ammatissa toimivien vuorovaikutus

  Evalueringsinstituttet järjestää 21.11.2006 konferenssin, jonka aiheena on tutkijoiden ja ammatissa toimivien välinen vuorovaikutus. Tanskan

 • |Finland
  02-11-2006

  Uusi painos Højskolesangbogenista

  24.10. ilmestyi Tanskan suosituimman laulukirjan Højskolesangbogenin 18. painos. Julkaisu on saanut aikaan uutta keskustelua laulamisen

 • |Finland
  02-11-2006

  Kunnat ja kansansivistystyö

  Tanskalaiskunnissa tehdyn kyselyn mukaan osa kunnista haluaa lakkauttaa kansansivistyslautakuntansa, koska niiden ylläpito ei enää ole

 • |Finland
  02-11-2006

  Tanska ykkösvaihtoehto opiskelijavaihtoon lähteville

  Tuoreen tutkimuksen mukaan 73 % Tanskassa opiskelevista vaihto-opiskelijoista piti Tanskaa ykkösvaihtoehtonaan kohdemaata valitessaan.

 • |Finland
  02-11-2006

  Dialog: Työssäoppiminen

  Dialog-lehden uusin numero valaisee työssäoppimista sekä teorian että käytännön kannalta. Lehdessä esitellään joukko erilaisia esimerkkejä

 • |Finland
  02-11-2006

  Ikääntyvät työelämässä -verkosto

  Uusi pohjoismainen verkosto työstää aiheita, jotka ovat ajankohtaisia liittyen ikääntyvien työntekoon. Ensimmäisen kokouksen aikana

 • |Finland
  02-11-2006

  Pohjoismainen aivoriihi tulevaisuuden pätevyysvaatimuksista

  perustettiin NVL:n aloitteesta keväällä 2006. Lokakuussa aivoriihen työn tuloksia esiteltiin Tanskan kansansivistystyön kattojärjestölle

 • |Finland
  02-11-2006

  Toinen pohjoismainen tutkijakonferenssi aikuisten oppimisesta

  järjestetään 17.-19.4. 2007 Linköpingin yliopistossa otsikolla ”Meaning, relevance and variation”. Konferenssissa käsitellään aikuisten

 • |in English
  02-11-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |in English
  02-11-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |Island
  02-11-2006

  Finnsk-íslensk orðabók gefin út

  NÝLEGA kom út finnsk-íslensk orðabók í Finnlandi, gefin út af Yliopistopaino- háskólaútgáfunni í Helsinki. Það er Tuomas

 • |Island
  02-11-2006

  Fjórar fræðslumiðstöðvar sameinast í IÐUNNI – fræðslusetri ehf.

  IÐAN - Fræðslusetur ehf. hefur hafið starfsemi. Hlutverk IÐUNNAR er að bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í byggingar-, málm-, prentiðnaði

 • |Finland
  02-11-2006

  Suomi-Islanti-sanakirja

  Suomi-islanti-sanakirjassa on noin 36 000 hakusanaa. Se on moderni yleissanakirja, joka sisältää runsaasti paitsi eri alojen sanastoa myös

 • |Danmark
  02-11-2006

  Finsk – islandsk ordbok er utkommet

  Nylig utga univeristetuforlaget Yliopistopaino i Helsinki en finsk – islandsk ordbok. Det er Tuomas Järvelä sem bearbeidet

 • |Danmark
  02-11-2006

  Fire opplæringsråd forenes i IDAN – Opplæringssenter a.s

  IDAN – Opplæringssenter er opprettet. Hovedoppgaven for IDAN er å øke kompetansen blandt virksomheter og medarbeidere innenfor, bygge-,

 • |Sverige
  31-10-2006

  Dialog: Lärande i arbetslivet

  Detta nummer av Dialog belyser temat såväl ur forskarens som praktikerns perspektiv, och tillhandahåller en stor variation av exempel från

 • |Danmark
  31-10-2006

  Nordisk forskerkonference om voksnes læring

  Den 17.-19. april 2007 afholdes den anden nordiske konference om voksnes læring ”Meaning, relevance and variation” på Linköping Universitet.

 • |Danmark
  31-10-2006

  Samspil mellem forskning og profession

  Den 21. november 2006 afholder Evalueringsinstituttet en konference om samspillet mellem forskning og profession. Samspillet mellem

 • |Danmark
  31-10-2006

  Ny højskolesangbog

  Den 24. oktober udkom den 18. udgave af højskolesangbogen. Det har medført en fornyet diskussion om hvilke sange der rettelig kan siges at

 • |Danmark
  31-10-2006

  Kommunerne og folkeoplysningen

  En kommunal rundspørge viser at en del af kommunerne vil vælge folkeoplysningsudvalgene fra efter at det ikke længere er lovpligtigt at have

 • |Danmark
  31-10-2006

  Danmark er førstevalg som studieland

  En undersøgelse foretaget af Cirius viser at 73% af de studerende havde Danmark som førstevalg når de skulle vælge studieland. De vigtigste

 • |Norge
  30-10-2006

  Leonardo-besøk hos Vox

  24 gjester fra ti europeiske land var samlet hos Vox 12. – 14. oktober for å jobbe med eksempler fra virksomheter og av enkeltpersoner i forhold til dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse.

 • |Sverige
  30-10-2006

  Økt støtte til studieforbundene!

  Regjeringen vil videreutvikle og styrke studieforbundenes rolle som utdannings- og opplæringsaktører og bidragsytere i det frivillige Norge.

 • |Norge
  30-10-2006

  Økt fleksibilitet i utdanning!

  Kunnskapsdepartementet vil endre reglene for opptak til høyere utdanning slik at søkere med fagbrev kan tas opp til ingeniørstudier.

 • |Norge
  30-10-2006

  10 millioner ekstra til basiskompetanse

  I forslaget til statsbudsjett for 2007 har bevilgningen til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) blitt økt fra ca. 24,5

 • |Sverige
  30-10-2006

  Man bör satsa på kvalitet och effekt i högskolorna

  Undervisningsminister Antti Kalliomäki konstaterade vid invigningen av Savonmäki campus i Olofsborg, att yrkeshögskolor och

 • |Sverige
  30-10-2006

  Regeringen godkände ett invandrarpolitiskt program

  Den 19 oktober, godkände regeringen det invandrarpolitiska programmet. Regeringen vill aktivt främja sysselsättningsinriktad invandring med

 • |Sverige
  30-10-2006

  Nätverket Äldre i arbetslivet

  Nytt nordiskt nätverk arbetar med frågor som är aktuella för äldre i arbetslivet.

 • |Danmark
  30-10-2006

  Nordisk Tænketank for Fremtidens Kompetencer

  blev nedsat af NVL forår 2006 for inden for området for voksnes læring at følge op på Nordisk Ministerråd og Huset Mandag Morgens rapport

 • |Sverige
  26-10-2006

  Ny regering - nya satsningar

  Här nedan följer huvudparten av de förslag som berör vuxenutbildningen, som den nya, borgerliga regeringen i Sverige lägger fram i sin första budgetproposition. Regeringen betonar att det ska vara kommunerna som ansvarar för omfattning och innehåll i vuxenutbildningen. Vikten av regionalt samarbete mellan kommuner betonas, liksom behovet av yrkesutbildning.

 • |in English
  26-10-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |
  26-10-2006

  11/2006 NVL Frettir

  11/2006 NVL Frettir

 • |
  26-10-2006

  11/2006 NVL Uutisia

  11/2006 NVL Uutisia

 • |
  26-10-2006

  10/2006 NVL Uutisia

  10/2006 NVL Uutisia

 • |
  26-10-2006

  10/2006 NVL Frettir

  10/2006 NVL Frettir

 • |in English
  16-10-2006

  Religious Diversity and Anti-Discrimination Training

  Issues related to religious diversity are becoming increasingly important in European society. CEJI’s work in the field of diversity education and anti-discrimination, in formal and non-formal learning environments, has revealed a real need to prepare educators to deal effectively with religiously diverse populations. For this reason, CEJI has engaged in the development of a new training programme for adult educators and community associati

 • |
  29-09-2006

  7/2006

  7/2006

 • |Finland
  29-09-2006

  Yhteiskuntatietoa maahanmuuttajille

  Ruotsin hallitus on antanut integraatiovirastolle ja koulujen kehityksestä vastaavalle virastolle tehtäväksi tukea kuntia yhteiskuntatiedon

 • |Finland
  29-09-2006

  Raportti etäopiskelusta vapaassa sivistystyössä

  Mitä etäopiskelu merkitsee osanottajalle? Onko joustavuus pelkästään myönteinen asia? Johtaako etäopiskelu eristymiseen vai synnyttääkö se

 • |Finland
  29-09-2006

  140 miljoonaa kruunua urheilukoulutusjärjestölle

  Kansansivistysministeri Lena Hallengren on ehdottanut, että urheilukoulutusjärjestö SISU Idrottsutbildarnan vuosittainen tuki

 • |Finland
  29-09-2006

  Kansalaisyhteiskunta kestävän kehityksen puolesta

  Vofo ja NVL järjestävät Norjassa lokakuussa konferenssin Læring for bærekraft kansalaisyhteiskunnasta kestävän kehityksen

 • |Finland
  29-09-2006

  Oppivat yritykset

  Mitä tiedämme työelämässä oppimisesta? Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestää yhdessä Norjan opetusministeriön kanssa Rica Værnesissa

 • |Finland
  29-09-2006

  BKA – työelämän perustaito-ohjelma

  Aloituskonferenssi 14. – 15. syyskuuta

 • |Finland
  29-09-2006

  Elinikäisen oppimisen viikko – kaikille väyliä oppimiseen?

  Kaikilla on mahdollisuus oppimiseen, mutta kaikki eivät hyödynnä näitä mahdollisuuksia. Islannissa 24.–30. syyskuuta järjestettävän elinikäisen oppimisen viikon pääsanoma on: Mikä sinua estää?

 • |Finland
  29-09-2006

  ”Oppimista tapahtuu vaivihkaa”

  Tanskan valtion laadun ja osaamisen kehittämiskeskus on järjestänyt päiväseminaarin oppimisympäristöistä ja osaamisen kehittämisestä.

 • |Finland
  29-09-2006

  Yritykset taistelevat nuorista kyvyistä

  Mandag Morgenin viikottaisen uutislehden tekemä tutkimus ruotii tulevaisuuden työntekijöiden – tämän päivän nuorten – käsityksiä ja

 • |Finland
  29-09-2006

  Miten herätetään matalasti koulutettujen opiskelumotivaatio?

  Aiheesta järjestettiin 27.9. suosittu teemapäivä kouluille, yrityksille ja organisaatioille. Tanskan opetusministeriön, oppilaitosten,

 • |Finland
  29-09-2006

  Yhteisvoimin aikuis- ja jatkokoulutuksen hyväksi

  Tanskan hallitus ja työelämäjärjestöt ovat tällä viikolla kokoontuneet keskustelemaan aikuis- ja jatkokoulutuksen panostuksista. Julkinen

 • |Finland
  29-09-2006

  DialogWeb 6/2006

  on ilmestynyt. Teemana on  Laatu ja opitun tunnustaminen. www.dialogweb.net

 • |Finland
  29-09-2006

  Pohjoismainen ohjausseminaari 11. joulukuuta

  Pohjoismainen ohjausseminaari: Konstruktivismi myötä- ja vastavalossa: seminaari ohjauksen käytännöistä ja metodeista 11. joulukuuta

 • |Finland
  29-09-2006

  Konferenssi opitun tunnustamisesta 7.–8. maaliskuuta 2007

  NVL järjestää konferenssin opitun tunnustamisesta 7.–8. maaliskuuta 2007. Konferenssiin osallistuu myös OECD:n edustajia, jotka esittelevät

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Danmark
  29-09-2006

  Kvalitet i voksnes læring – spot på professionel identitet og institutionskultur

  På et debatmøde om kvalitet og kvalitetskriterier i voksnes læring med spot på professionel identitet og institutionskultur holdt Jørgen Gleerup, lektor fra Syddansk Universitet et oplæg der satte perspektiv. Mødet fandt sted d. 22. september på Odense Fagskole og var arrangeret af det nationale kvalitetsnetværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring NVL i samarbejde med Odense Fagskole.

 • |Finland
  29-09-2006

  Hyvä lukija!

  Opitun tunnustaminen ja oppimisen laadunvarmennus ovat tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita sekä yleisen koulutusjärjestelmän että elinikäisen oppimisen, aikuiskoulutuksen ja yleissivistyksen osalta. Nämä käsitteet ovat myös tämänkertaisen DialogWebin keskiössä.

 • |in English
  29-09-2006

  Dear Reader!

  Validation of learning and quality assurance of learning are very topical issues at the moment, whether it be with regard to the formal education system, lifelong learning, adult education, or general knowledge. They are also the most central concepts of this issue of DialogWeb.

 • realkompetens kortutbildade |Danmark
  29-09-2006

  Pluk fra inspirationsdagen

  - Livslang læring? Nej, livslang underordning og tvang, lyder disse ord i ørerne hos den mest udsatte gruppe af kortuddannede. De husker deres skolegang alt for godt og ved af egen erfaring helt ind på rygmarven, at uddannelse ikke er for dem. Men de hører også kravene overalt i samfundet om, hvor vigtigt det er, at man uddanner sig igennem hele livet.

 • realkompetens kortutbildade |Danmark
  29-09-2006

  Mange flere skal have merit

  Øget fokus på anerkendelse af realkompetencer som et middel til at sikre flere kortuddannede et kompetenceløft. Det var et af temaerne for en inspirationsdag for uddannelsesfolk fra hele Danmark i slutningen af september.

 • |Island
  29-09-2006

  Konstruktivisme i med – og modlys

  Norræn námstefna um ráðgjöf.  Post- konstruktivisme i med – og modlys: Námsstefna um kenningar og aðferðir ráðgjafar þann 11. desember kl.

 • |Island
  29-09-2006

  „Nám fer oft fram óvitandi”

  Það verður að gera ráð fyrir hinu ófyrirséða þegar skapaður er vettvangur fyrir færniþróun á vinnustaðnum. Að „Nám fer oft fram óvitandi”

 • |Island
  29-09-2006

  Baráttan um einvalaliðið

  Samkeppni fyrirtækjanna um ráða til sín besta, mest skapandi og hæfileikaríkasta vinnukraftinn fer sífellt harðnandi. Það fækkar sífellt í

 • |Island
  29-09-2006

  Hvernig er hægt að efla áhuga þeirra sem hafa litla menntun?

  Spurningunni um hvernig sé hægt að efla áhuga þeirra sem hafa litla menntun var varpað fram á vel sóttum, hvatningardegi fyrir skóla,

 • |Island
  29-09-2006

  Sameiginleg ábyrgð á að styrkja fullorðins- og símenntun

  Ríkisstjórnin í Danmörku og samtök launþega og atvinnurekenda héldu í vikunni fund um framlög til fullorðinsfræðslu og símenntunar.

 • |Island
  28-09-2006

  Raunfærnimat og gæðastjórnun

  er þema 6. tölublaðs af DialogWeb. Lesið meira á www.dialogweb.net

 • |Island
  28-09-2006

  „Álit þátttakenda á alþýðufræðslu með fjarkennslu“

  Er nafnið á skýrslu frá alþýðufræðsluráðinu. Hvaða áhrif hefur það á þátttakendur að leggja stund á nám með fjarkennslu. Er sveigjanleikinn

 • |Island
  28-09-2006

  140 milljónir sænskra króna til Samtaka sænskra íþróttafræðsluaðila SISU Idrottsutbildarna

  Ráherra fullorðinsfræðslu Lena Hallengren hefur kynnt frumvarp um að tvöfalda fjárframlög til SISU Samtaka sænskra íþróttafræðsluaðila. Lagt

 • |Island
  28-09-2006

  Samfélagslegar upplýsingar fyrir innflytjendur

  Ríkisstjórnin í Svíþjóð hefur falið stofnunum um málefni innflytjenda og skólaþróun að veita sveitarfélögum stuðning við að upplýsa nýflutta

 • |Island
  28-09-2006

  Nám til sjálfbærni

  Tveir nytsamlegir og andríkir dagar í október

 • |Island
  28-09-2006

  Þekkingarfyrirtæki

  Hvað vitum við um nám á vinnustað?

 • |Island
  28-09-2006

  Áætlun um grunnfærni í atvinnulífinu – BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet)

  Upphafsráðstefna 14. – 15. september

 • |Island
  28-09-2006

  Símenntunarvikan – leið til náms fyrir alla?

  Allir hafa tækifæri til þess að bæta við sig þekkingu en margir nýta sér þau tækifæri ekki. Markmið símenntunarvikunnar á Íslandi dagana

 • |Island
  28-09-2006

  Leið innflytjenda frá námi til starfa, viðfangsefni námstefnu

  Þrátt fyrir að reiknað sé með að innflytjendum í leit að vinnu í Finnlandi muni fjölga á næstu árum eru þeir margir með litla eða enga