• |Island
  28-09-2006

  Ráðstefna um raunfærnimat 7.- 8. mars 2007

  Á ráðstefnu NVL um raunfærnimat dagana 7. og 8. mars 2007 munu fulltrúar frá OECD koma og gera grein fyrir starfi OECD á sviði

 • |Sverige
  28-09-2006

  Validering och kvalitetssäkring

  är tema för nr 6/2006 av DialogWeb. Läs mer i www.dialogweb.net.

 • |Danmark
  28-09-2006

  Konstruktivisme i med – og modlys

  Seminar om vejledningens praksis og metoder

 • kvalitetssäkring kompetensutveckling |Danmark
  28-09-2006

  Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

  Arbejdsmarkedet har i stigende omfang begyndt at fokusere på betydningen af komptenceudvikling og har lagt skærpede krav til en konstant opdatering af arbejsstyrkens færdigheder og tilegnelse af ny faglig kundskab. I forbindelse med det har efterspørgsel for livslang læring steget hurtigt sammen med at flere uddannelsestilbud har kommet på markedet.

 • validering kvalitetssäkring |Danmark
  28-09-2006

  Kære læser!

  Validering af kompetancer og kvalitetsikring af læring er varme emner i dag, om det så gælder almene uddannelsesformer, livslang læring, voksenuddannelse eller generel læring. Disse to emner udgør også temaet for dette nummer af DialogWeb.

 • forskning utbildningspolitik |
  28-09-2006

  Recognition of qualifications from prior learning and work experience in Estonia

  In Estonia prior learning and work experience is accredited in all areas. Never-the-less it is still rather uneven as there is no central state regulations.

 • |Danmark
  28-09-2006

  ”Læring sker i ubevogtede øjeblikke”

  Der skal gøres plads til det uforudsete når der tilrettelægges med henblik på kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Det at læring ”sker i

 • |Danmark
  28-09-2006

  Kampen om eliten

  Virksomhedernes talentkamp om at tiltrække den bedste, mest kreative og talentfulde arbejdskraft er i fuld gang. Ungdomsårgangene er blevet

 • |Danmark
  28-09-2006

  Hvad motiverer de kortuddannede?

  Spørgsmålet om hvad der motiverer de kortuddannede blev stillet på en velbesøgt inspirationsdag for skoler, virksomheder og organisationer

 • |Danmark
  28-09-2006

  Fælles ansvar for en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i denne uge holdt møde om voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Det fælles ansvar er baseret på

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Sverige
  27-09-2006

  Kvaliteten – fokus i vuxnas lärande

  Under åren 2004- 2006 lades det ner mycket resurser på att kartlägga och systematisera kvalitetsarbetet i vuxenutbildningen i Sverige. Vuxnas lärande äger rum på många arenor och alla dessa omfattas av de tre dokument kring lärande och kvalitet, som nu finns som vägledning och inspiration för kvalitetsarbetet. Men hur stort praktiskt värde har då detta arbete haft för verksamheten?

 • |in English
  27-09-2006

  Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

  Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries

 • |in English
  27-09-2006

  Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

  Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries

 • |Finland
  27-09-2006

  Maahanmuuttajien tietä opiskelusta työelämään pohdittiin seminaarissa

  Vaikka yhä useamman maahanmuuttajan uskotaan jatkossa muuttavan Suomeen työn perässä, moni saapuu edelleen Suomeen vailla koulutusta tai ei

 • |
  27-09-2006

  9/2006 NVL Frettir

  9/2006 NVL Frettir

 • |
  27-09-2006

  9/2006 NVL Uutisia

  9/2006 NVL Uutisia

 • |Sverige
  27-09-2006

  Invandrarens väg från studier till arbetsliv behandlades vid seminarium

  Trots att man räknar med att allt fler invandrare kommer att flytta till Finland på grund av arbete är det många som fortfarande kommer till

 • |Danmark
  27-09-2006

  Læringsuka - veier til læring for alle?

  Alle har mulighet til å lære men ikke alle benytter seg av mulighetene. Hovedbudskapet i læringsuken, dagene 24.-30. september i Island er hva stopper deg?

 • |in English
  27-09-2006

  Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

  Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries

 • |Norge
  27-09-2006

  Læring for bærekraft

  To nyttige og inspirerende dager i oktober Læring for bærekraft, en konferanse om sivilsamfunnet som læringsarena for bærekraftig utvikling.

 • |Norge
  27-09-2006

  Lærende virksomheter

  Hva vet vi om læring på arbeidsplassen?

 • |Norge
  27-09-2006

  Program for basiskompetanse for arbeidslivet - BKA

  Startkonferanse 14. – 15. september

 • yrkesutbildning validering |Sverige
  26-09-2006

  Validering – under utveckling på Åland

  Validering är ett nytt begrepp inom åländsk vuxenutbildning. I det förslag till omstrukturering av såväl gymnasieutbildningen som vuxenutbildningen (se DialogWeb 5/2006 för en närmare beskrivning) som gavs i slutrapporten av kommitté Struktur-07 anges att vuxenutbildningen ska ansvara för validering av enskilda individers yrkeskunskaper och studieprestationer inom olika yrkesområden.

 • |Norge
  26-09-2006

  Fakta om realkompetanseprosjektet i Norge

  Realkompetanseprosjektet er et nasjonalt system for å vurdere og verdsette voksnes realkompetanse.

 • realkompetens validering |Norge
  26-09-2006

  Realkompetanse blir vurdert

  Det har alltid vært slik at man må vise til formell kompetanse i forbindelse med jobbsøking og opptakskrav til videre studier. Nå ønsker man i tillegg at realkompetansen skal kvalifisere.

 • kvalitetssäkring vägledning |Sverige
  26-09-2006

  Små steg och enkla verktyg behövs i kvalitetsarbetet

  Ett enhetligt och enkelt sätt att mäta kvalitet efterlyser Sari Summanen som är rektor för medborgarinstitutet i Nilsiä i Norra Savolax. I en vetenskaplig studie har hon undersökt kvalitetsarbetet i sexton medborgar- och arbetarinstitut i samma region.

 • |Sverige
  25-09-2006

  Nyhet 2

  ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress...

 • |Sverige
  25-09-2006

  Nyhet 1

  ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress...

 • validering kvalitetssäkring |
  25-09-2006

  6/2006: Validering och kvalitetssäkring

  6/2006: Validering och kvalitetssäkring

 • |Sverige
  25-09-2006

  Valideringskonferens 7-8 mars 2007

  Vid NVL:s valideringskonferens den 7-8 mars 2007 kommer även  OECD att medverka för att redovisa OECD:s arbete med validering.

 • |Sverige
  25-09-2006

  ”Deltagarröster om folkbildning på distans”

  Så heter en rapport från Folkbildningsrådet.  Vad innebär det för deltagaren att  studera på distans. Är flexibiliteten enbart positiv?

 • |Sverige
  25-09-2006

  140 miljoner kronor till SISU Idrottsutbildarna

  Folkbildningsminister Lena Hallengren presenterar nu ett förslag som innebär en fördubbling av anslaget till SISU Idrottsutbildarna.  SISU

 • |Sverige
  25-09-2006

  Samhällsinformation till invandrare

  Regeringen har gett Integrationsverket och Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att stödja kommunerna när det gäller

 • |Danmark
  11-09-2006

  Nyhetstest

  Ingress...

 • glesbygd vuxenutbildning |
  04-09-2006

  5/2006: Självstyrande områden

  5/2006: Självstyrande områden

 • distansutbildning glesbygd |Sverige
  04-09-2006

  De minsta behöver varandra

  Litet är vackert är en fin tanke som inte längre fungerar. Det säger Pirkko Cygnel som har över trettio års erfarenhet av att leda ett litet tvåspråkigt arbetarinstitut i Dragsfjärd på Kimitoön i den åboländska skärgården.

 • glesbygd distansutbildning |Sverige
  04-09-2006

  Sámij åhpadusguovdásj – Samernas utbildningscentrum

  Samisk kultur och samiskt näringsliv kan inte överleva och utvecklas utan omfattande, motiverande och välproducerade utbildningar. Vid Sámij åhpadusguovdásj i Jokkmokk – Jåhkåmåhkke har man sedan länge förstått det.

 • vuxenutbildning distansutbildning |Norge
  04-09-2006

  Samisk voksenopplæring – voksenopplæring for samer

  ”Samisk voksenopplæring” er ikke et etablert begrep som brukes i dagligtalen. Om en skulle gi begrepet en slags status eller innhold, måtte det være at denne type voksenopplæring genuint bygger på samiske premisser slik tidligere. Det kan en neppe si om voksenopplæringa slik den utøves i dag.

 • distansutbildning glesbygd |Norge
  04-09-2006

  Voksenopplæring som varmer

  Det bor rundt 2000 nordmenn i kjølige omgivelser på Svalbard. Disse har sitt voksenopplæringstilbud gjennom studieforbundet AOF.

 • glesbygd forskning |Norge
  04-09-2006

  Svalbard er en øygruppe

  i Nordishavet. Isbreer utgjør 60 prosent av Svalbards areal. Midnattsola har de i 4 måneder om sommeren, og om vinteren er sola helt borte tilsvarende lenge. Den norske bosetningen utgjør rundt 2000 mennesker. Den russiske kontigenten på øyene var en tid større enn den norske, men er betydelig redusert i de senere år.

 • vuxenutbildning högre utbildning |Sverige
  04-09-2006

  Omstrukturering av vuxenutbildningen på Åland

  I juni lämnade kommittén Struktur-07 in sin slutrapport om hur ungdomsutbildningen ska omorganiseras. Den föreslagna omorganisationen omfattar även vuxenutbildningen. I artikeln presenteras de aspekter av omorganiseringen som särskilt berör vuxenutbildningen.

 • folkbildning yrkesutbildning |Sverige
  04-09-2006

  Fortbildning relaterad till sjöfart

  Den här artikeln handlar om en specifik form av vuxenutbildning – fortbildning – inom en specifik sektor av det åländska näringslivet, sjöfarten. Artikeln behandlar olika trender och förändringar i samhället som bidragit till att behov av fortbildning inom nya områden har utvecklats över tid.

 • livslångt lärande språk |
  04-09-2006

  Setu People – The Oldest Settled People In Europe

  South-East Estonia at the coasts of lake Pihkva there live a special people – the Setus. The land of Setus (in Estonian Setumaa and in Setu called Setomaa) is thought to be the most far-away place in Estonia and the Setus are also different from the so-called average Estonians. There are about 10 000 Setus. They speak Setu language, which differs from the standard Estonian like for example Norwegian differs from Swedish.

 • folkbildning språk |
  04-09-2006

  Leelo as Unesco Cultural Heritage

  The Estonian Ministry of Culture is planning to suggest the leelo of Setus to be included in the UNESCO list of oral cultural heritage in 2006. One of the conditions for this is that regional programs support the oral culture. And this plan has been launched on several levels.

 • glesbygd vuxenutbildning |Danmark
  04-09-2006

  Hvis ikke du kommer til skolen så kommer skolen til dig

  Voksnes efterspørgsel efter uddannesle har vokset gevaldigt i Island de seneste år samtidigt med at uddannelsesmuligheder har vokset. Med oprettelsen af voksenuddannelsescentre rundt omkring i Island de sidste ti år, hastige fremskridt indenfor fjernundervisning i universiteterne og en hurtig tilegnelse af nyhedder indenfor informations teknologi, har voksnes muligheder til at uddanne sig i fjerntliggende områder har været aldrig været lige gode som i dag.

 • kompetensutveckling utbildningspolitik |Sverige
  04-09-2006

  Grønland ønsker stort uddannelsesløft

  Alt for få grønlændere får en kompetencegivende uddannelse. Mange arbejder ufaglært med stor risiko for ledighed samtidig med, at samfundet er afhængigt af dyr, tilkaldt arbejdskraft. Nu lægger politikerne op til et markant uddannelsesløft. Snart skal næsten 25 procent af de offentlige udgifter bruges på uddannelse og opkvalificering.

 • |in English
  04-09-2006

  Some examples of adult education of the Setus

  The inhabitants of Setumaa receive adult education mainly on three levels: they participate in courses organized by local, regional and state educational organizations.

 • distansutbildning glesbygd |Sverige
  04-09-2006

  Kära läsare

  Detta nummer handlar om vuxenutbildning i de självstyrda och glesbebodda områden inom Norden och Baltikum och har således karaktären av skärgård, glesbygd och minoritet.

 • |Finland
  04-09-2006

  Hyvä lukija

  Tämä DialogWebin numero kertoo aikuisopiskelusta Pohjolan ja Baltian itsehallintoalueilla ja harvaan asutuilla alueilla. Artikkeleissa käsitellään erityisesti saaristoon, haja-asutusalueihin ja vähemmistöihin liittyviä aiheita. Niistä käy myös ilmi, kuinka erilaiset eri aikuiskoulutusmuotojen toimintaedellytykset ovat 2000-luvun alkuvuosina olleet.

 • |in English
  04-09-2006

  Dear Reader

  This issue of DialogWeb deals with adult education in the autonomous areas and sparsely populated areas in the Nordic and Baltic countries. The articles focus on themes linked to minorities, rural areas and the archipelago. They highlight the dissimilarity of the conditions that different forms of adult education have operated in during the first years of the 21st century.

 • |
  04-09-2006

  6/2006

  6/2006

 • NVL stod for allsang før middagen og noen stillte opp i nasjonaldrakter
  kompetensutveckling |Norden
  30-08-2006

  Tenketankens midtermseminarium

  Seminaret var organiseret af Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) og Nordisk Tænketank om Fremtidens Kompetencer. Der var 45 deltagere fra alle de fem nordiske lande.

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Länkar

  Länkar

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Rekommendationer

  Rekommendationer

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Nätverkets representanter

  Nätverkets representanter

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Best practises

  Best practises

 • fängelseutbildning |
  30-08-2006

  Fengselsundervisning

  Fengselsundervisning

 • |
  08-08-2006

  8/2006 NVL Frettir

  8/2006 NVL Frettir

 • |
  08-08-2006

  8/2006 NVL Uutisia

  8/2006 NVL Uutisia

 • |
  05-08-2006

  Dialogweb

  NVL:s webbpublikation DialogWeb fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden.
  Webbtidningens artiklar publiceras löpande i adressen www.dialogweb.net och på Facebook.

 • Johannes Jansson/norden.org
  demokrati IKT kompetens |Norden
  24-07-2006

  Flexibelt lärande, it och demokrati

  Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte. NVL 2006.

 • |
  23-06-2006

  Grip sjansen!

  Grip sjansen!

 • |
  22-06-2006

  5/2006

  5/2006

 • |
  21-06-2006

  Nordisk konferens 2006

  Nordisk konferens 2006

 • |
  21-06-2006

  7/2006 NVL Frettir

  7/2006 NVL Frettir

 • |
  21-06-2006

  7/2006 NVL Uutisia

  7/2006 NVL Uutisia

 • vägledning |
  20-06-2006

  Sociodynamic Counselling – Crossing Lines, Broadening Minds4th - conference 2006

  This fourth Nordic Conference on Sociodynamic Counselling, 17th - 19th of May 2006 in Jyväskylä, Finland, took us back to the roots of sociodynamic counselling; we learnt about current trends and compared different theories ...

 • |Sverige
  16-06-2006

  Test nyhet

  ingresstext..

 • |Sverige
  12-06-2006

  Test av RSS

  Ingress (visas i rss-kanalen)

 • |
  09-06-2006

  6/2006 NVL Uutisia

  6/2006 NVL Uutisia

 • |
  09-06-2006

  6/2006 NVL Frettir

  6/2006 NVL Frettir

 • |
  02-06-2006

  4/2006

  4/2006

 • |
  30-05-2006

  5/2006 NVL Frettir

  5/2006 NVL Frettir

 • |
  30-05-2006

  5/2006 NVL Uutisia

  5/2006 NVL Uutisia

 • |in English
  19-05-2006

  In English

  In English

 • |
  05-05-2006

  3/2006

  3/2006

 • vuxnas lärande näringsliv |
  02-05-2006

  Dagens eldre er de ”stygge andungene”

  Dagens eldre er de ”stygge andungene”

 • forskning vuxenutbildning |
  02-05-2006

  Aldersdiskriminering utbredt i Norden

  Aldersdiskriminering utbredt i Norden

 • Clara Henriksdotter
  lika möjligheter hållbar utveckling |
  02-05-2006

  Kära läsare

  Kära läsare

 • motivation lika möjligheter |
  02-05-2006

  Hyvä lukija

  Hyvä lukija

 • demokrati motivation |
  02-05-2006

  Dear Reader

  Dear Reader

 • |
  28-04-2006

  4/2006 NVL Frettir

  4/2006 NVL Frettir

 • |
  28-04-2006

  4/2006 NVL Uutisia

  4/2006 NVL Uutisia

 • språk vuxnas lärande |
  28-04-2006

  Ljudmila

  Ljudmila

 • lika möjligheter språk |
  28-04-2006

  Viktoria

  Viktoria

 • distansutbildning hållbar utveckling |
  28-04-2006

  Elsa

  Elsa

 • folkbildning motivation |
  28-04-2006

  Jevgeni

  Jevgeni

 • lika möjligheter demokrati |
  28-04-2006

  Equal opportunities for the Russians

  Equal opportunities for the Russians

 • lika möjligheter flexibelt lärande |
  28-04-2006

  Envishet kan ge jämlikhet

  Envishet kan ge jämlikhet

 • lika möjligheter kompetensutveckling |
  28-04-2006

  Finns det plats för alla?

  Finns det plats för alla?

 • vuxenutbildning lika möjligheter |
  27-04-2006

  Ett universitet öppet för alla

  Ett universitet öppet för alla

 • språk invandrare |
  26-04-2006

  I Danmark taler vi dansk

  I Danmark taler vi dansk

 • lika möjligheter språk |
  11-04-2006

  4/2006: Jämlikhet

  4/2006: Jämlikhet

 • forskning jämställdhet |
  10-04-2006

  The Status of Men in Lithuania today

  The Status of Men in Lithuania today

 • |
  07-04-2006

  3/2006 NVL Frettir

  3/2006 NVL Frettir

 • vuxenutbildning glesbygd |
  06-04-2006

  Ny mansroll via vuxenutbildningen

  Ny mansroll via vuxenutbildningen