• utbildningspolitik |Finland
  18-03-2016

  Utbildningsexporten påskyndas med en gemensam vägkarta

  Den finländska utbildningsexporten påskyndas bl.a. genom att produktifiera utbildningstjänster, öka samarbetet och avlägsna hinder för utbildningsexport.

 • højere uddannelse kvalitetssikring |Danmark
  18-03-2016

  Optagelsessamtaler og højere adgangskrav på læreruddannelsen giver mindre frafald

  I 2012 blev adgangskravene til den danske læreruddannelse skærpet med det formål at øge det faglige niveau på uddannelsen.

 • uddannelsespolitik |Danmark
  18-03-2016

  Ny uddannelses og forskningsminister

  Efter en ministerrokade er Ulla Tørnæs er den 29. februar 2016 udnævnt til ny uddannelses- og forskningsminister.

 • Landshövding Lars Bäckström var imponerad
  invandrare jämställdhet integration |Sverige
  17-03-2016

  Bra samarbete kring integrationen

  Skaraborgs arbete med integrationen av nyanlända får beröm av regeringens företrädare.

 • Björn Wiechel
  utbildningspolitik kortutbildade |Sverige
  17-03-2016

  Kunskapslyft i hela Sverige

  Vi ser att genom att höja kunskapsnivåerna kan vi minska arbetslösheten i hela landet. Det gör vi genom satsningar på yrkesvux, komvux och folkhögskolor runt om i Sverige, skriver Björn Wiechel (S), riksdagsledamot från Västerbotten.

 • |
  15-03-2016

  Realkompetansevurdering i universitetet (arbeidstittel)

  Nordens hus i Reykjavik arrangementet er i samarbeid med NVL ekspertgruppe for validering og NVL Island. 

 • Deidre and Göran discusses validation in Ireland and Sweden.
  accreditation of prior learning non-formal adult education people with low education level education policy |Norge
  15-03-2016

  Strong commitment for validation in Oslo

  A silent white coat of snow fell on Oslo as almost 50 adult education professionals from all over Europe met at the AVA expert seminar on validation at the beginning of February. The goal: an action-plan to make validation of non-formal education a reality.

 • studieavbrott |Sverige
  15-03-2016

  Massflykt från lärarutbildningen

  Upp till en tredjedel av lärarstuderandena vid Malmö högskola hoppar av, trots stor lärarbrist.

 • |Sverige
  14-03-2016

  Hur vi kan tillvarata nyanlända gotlänningars kompetenser?

  Deltagare skapade handlingsplaner och tog fram konkreta idéer för lokalt samarbete.

 • Ulla-Jill Karlsson från Undervisnings- och Kulturministeriet presenterar finska ordförandeskapets prioriteringar.
  utbildningspolitik kortutbildade |Norden
  14-03-2016

  NVL mötte EU-agendan

  Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande träffade ansvariga koordinatorer i de nordiska länderna för EU:s Agenda for Adult Learning under en nätverksträff i Helsingfors.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  14-03-2016

  Utdanning for holdbar utvikling

  Tyve voksne fra hele Norden deltar på den nordiske utdanningen for bærekraftig utvikling. Interessen har vært stor, og 10 gode søkere havnet på venteliste. Utdanningen finansieres av Nordisk Ministerråd og er utviklet i en arbeidsgruppe i NVL.

 • integration realkompetencevurdering (RKV) |Danmark
  11-03-2016

  Så mange syrere får oversat deres uddannelse til dansk

  For at kunne læse videre i Danmark eller gøre CV'et forståeligt, kan flygtninge og andre indvandrere få vurderet deres uddannelse til danske forhold.

 • |
  09-03-2016

  Realkompetanse

  Torsdag 17. mars på Scandik Helsfyr

 • høyere utdanning like muligheter likestilling utdanningspolitikk |Norge
  09-03-2016

  Universitetene er sterkt konkurransedrevet. I dette løpet taper kvinnene.

  Kjønnsubalanse i akademia er ikke bare en utfordring for kvinner.

 • distansutbildning folkbildning flexibelt lärande |Sverige
  09-03-2016

  Fler väljer folkbildning på distans

  Att gå distanskurs är lätt, smidigt och roligt. Medborgarskolan i Skåne har gjort en medveten satsning att öka antalet studiecirklar på distans.

 • invandrare integration validering |Sverige
  08-03-2016

  Framtidscentrum fokuserar på individen

  Framtidscentrum var från början ett tidsbegränsat integrationsprojekt. Nu har verksamheten startats på nytt, men den här gången är målet att hjälpa bland annat nyanlända att komma ut i jobb eller utbildning.

 • fag- og yrkesopplæring utdanningspolitikk |Norge
  08-03-2016

  Gjennomgår det yrkesfaglige tilbudet

  For å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen tar regjeringen en gjennomgang av det yrkesfaglige utdanningstilbudet. Fem utvalg har nå gitt sine anbefalinger om endringer for fremtidens yrkesfag.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Sverige
  08-03-2016

  Riksdagsbeslut om kvalitetssystem

  Riksdagen har beslutat om ett nytt system för att säkra kvaliteten på högre utbildning.

 • Entreprenante lærere. Tórhild og Rúni Bjarkhamar har udviklet et kursus for tilflyttere i Eysturkommuna.
  demokrati lige muligheder integration |Færöerne
  07-03-2016

  Nemmere dagligdag for tilflyttere

  Tilflytterne i kommunen skal føle sig velkomne, og de skal kende deres nye hjemland. Sproget spiller naturligvis en vigtig rolle, men indblik i samfundsforhold og kultur er også afgørende for et vellykket integrationsforløb, siger lærerparret Tórhild og Rúni Bjarkhamar til DialogWeb, der er på besøg i deres hjem i bygden Leirvík i Eysturkommuna.

 • lika möjligheter |Sverige
  04-03-2016

  Nytt studiepaket om tillgänglighet för vuxenstuderande

  Nu lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ett kostnadsfritt webbaserat studiepaket som vänder sig till utbildningsverksamheter för vuxna. Studiepaketet är en av myndighetens största satsningar någonsin på vuxenutbildning.

 • Jonas Milton (2009)
  validering |Sverige
  03-03-2016

  Regionala nivån prioriteras i valideringsstrategi

  Samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och arbetslivet runt om i landet behöver utvecklas för att bättre synliggöra och ta tillvara kompetens genom validering.

 • Læreren er ordblind og vælger at bruge et kamera for at dokumentere, hvor mange elever er mødt op. Her fra undervisning i computerfærdigheder.
  efter- og videreudddannelse IT færdigheder kompetenceudvikling kortuddannede læse- og skrivefærdighed motivation drop-outs |Island
  03-03-2016

  Tilbage til skolebænken

  Efteruddannelsescentre i Island tilbyder kurser for voksne ordblinde, der skal styrke deres selvværd og træne deres læse- og skrivefærdigheder ved hjælp af den såkaldte Davis-strategi. Knapt 1.200 voksne har gennemført kurset siden det blev søsat i 2004.

 • fleksibel læring IKT-kunnskap |Danmark
  03-03-2016

  Danmarks Læringsfestival giver indblik i fremtidens it og læring

  Den største nationale konference er et sandt overflødighedshorn for alle, der arbejder med uddannelse.

 • Nestleder Terje Skyvulstad i Utdanningsforbundet.
  fag- og yrkesopplæring utdanningspolitikk |Norge
  02-03-2016

  Utvalg foreslår endringer i yrkesfag

  Regjeringens fem yrkesfaglige utvalg har levert sine rapporter.

 • fængselsundervisning |Island
  29-02-2016

  Work and education -cooperation and innovation

  Education and vocational training of prisoners in the Nordic countries.
  Conference organised by The Nordic network for education in prison, Reykjavik 12/9 – 15/9 – 2016.

 • |
  26-02-2016

  KUNSKAP ÄR KUL

  Flexibla möjligheter till livslångt lärande i Jämtland Härjedalen

 • Per Andersson är professor i vuxenpedagogik och skulle gärna se fler speciallärare riktade till vuxna.
  folkbildning vuxnas lärande validering |Sverige
  25-02-2016

  Lär barn och vuxna olika?

  Är du specialpedagog och intresserad av att forska om vuxnas lärande? Enligt Per Andersson, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, kan du bli efterfrågad. DialogWeb har pratat med honom om några olika skillnader mellan att undervisa barn och vuxna.

 • forskning |Norden
  25-02-2016

  Mimers årliga forskarkonferens

  Arrangeras den 4-5 november 2014 i kulturhuvudstaden Umeå, i samarbete med Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet och Nordisk kulturpolitisk tidskrift.

 • menntastefna |Sverige
  23-02-2016

  Ný hraðleið fyrir nýaðflutta leikskólakennara og kennara

  Sænska ríkisstjórni hefur átt viðræður við aðila vinnumarkaðarins um hraðleið til starfa fyrir innflytjendur sem hafa menntun eða starfsreynslu sem skortur er á í Svíþjóð.

 • menntastefna |Sverige
  23-02-2016

  Hækkun kennaralauna til þess að bæta námsárangur í skólum

  Sænska ríkisstjórnin hefur ákveðið að verja árlega þremur milljörðum sænskra króna til þess að hækka laun kennara og annarra starfsmanna í skólum til þess að bæta námsárangur í skólum.

 • grunnleikni |Norge
  23-02-2016

  Mikilvægt stjórnarfrumvarp

  „Frá því að vera utangátta til annars tækifæris“ er titill nýs stjórnarfrumvarps sem beðið hefur verið eftir!

 • alþýðufræðsla |Norge
  23-02-2016

  Nám fyrir stjórnendur, loksins

  Nám lýðskóla fyrir stjórnendur – Breytingastjórnun byggð á gildum – hefst vorið 2016 við Lýðskólann í Suðaustur Noregi.

 • sjálfbær þróun |Norden
  23-02-2016

  Vinsæl menntun

  Mikill áhugi og margar umsóknir um norræna námstilboðið Menntun til sjálfbærrar þróunar.

 • erhvervsliv raunfærnimat |Island
  23-02-2016

  Vel menntað starfsfólk grunnurinn að samkeppnishæfni fyrirtækja

  Vel menntað og þjálfað starfsfólk er grunnur að samkeppnishæfni fyrirtækja og liður í því að auka framleiðni þeirra.

 • menntastefna |Island
  23-02-2016

  Menntadagur atvinnulífsins 2016

  Menntun og fræðsla sem nýtist öllu atvinnulífinu var í kastljósinu á menntadegi atvinnulífsins 28. janúar en þetta er í þriðja sinn sem dagurinn hefur verið haldinn.

 • fjarkennsla færniþróun dreifbýli |Færöerne
  23-02-2016

  Fjarnám skapar tækifæri í dreifbýli

  Allt frá því að Fjarlestrardepilin, Fjarkennslumiðstöðin í Vogi á Færeyjum var komið á laggirnar fyrir um það bil þremur árum hefur sókn í ólík námstækifæri sem boðið eru upp á við miðstöðina aukist.

 • menntastefna |Færöerne
  23-02-2016

  Stefna fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf

  Færeyskur vinnuhópur um upplýsingatækni og ráðgjöf átti í janúar 2016 frumkvæði að því að halda fund með þremur ráðuneytum til þess að móta stefnu fyrir ævilanga náms- og starfsráðgjöf og koma þverfaglegu samstarf i yfirvalda varðandi stefnumótun á dagskrá.

 • menntastefna |Finland
  23-02-2016

  Umfangsmiklar fjöldauppsagnir í háskólum

  Ákvarðanir finnsku ríkisstjórnarinnar um niðurskurð bitna harkalega á finnskum háskólum.

 • upplýsingatækni símenntun |Finland
  23-02-2016

  Sí- og endurmenntun kennara afgerandi fyrir þróun upplýsingatækni í menntun

  Nemendur og námsmenn hjá kennurum sem hafa notið sí- og endurmenntunar á sviði upplýsingatækni beita henni helmingi oftar en þeir sem eru hjá kennara sem ekki hafa fengið sí- og endurmenntun á sviðinu.

 • livslang læring |Danmark
  23-02-2016

  Aukin áhersla á hagnýta og seljanlega þekkingu við þróun fullorðinsfræðslu (VUC) í Danmörku

  Á árlegri ráðstefnu fullorðinsfræðsluaðila í Danmörku sem bar yfirskriftina VUC miðlar þekkingu, voru meginviðfangsefni VUC rædd með tilliti til þróunar og framsækni og í ljósi þeirra áskorana sem blasa við vegna efnahags-, menningar- og samfélagslega aðstæðna.

 • kestävä kehitys |Norden
  23-02-2016

  Suosittu koulutus

  Pohjoismainen kestävän kehityksen koulutusohjelma herätti paljon kiinnostusta.

 • maahanmuuttajat koulutuspolitiikka |Sverige
  23-02-2016

  Uusi pikaväylä maahan muuttaville opettajille ja lastentarhanopettajille

  Ruotsin hallitus on keskustellut työelämäosapuolten kanssa nopeampien työllistymisväylien luomisesta maahan vasta saapuneille maahanmuuttajille, joilla on Ruotsissa tarvittava koulutus tai ammattikokemusta.

 • koulutuspolitiikka |Sverige
  23-02-2016

  Opettajien palkankorotuksella pyritään parantamaan oppimistuloksia

  Oppimistulosten parantamiseksi kouluissa Ruotsin hallitus on päättänyt käyttää kolme miljoonaa kruunua vuodessa opettajille ja eräille muille koulujen henkilöstöryhmille suunnattuihin palkankorotuksiin.

 • vapaa sivistystyö osaamisen kehittäminen |Norge
  23-02-2016

  Viimeinkin oma johtajakoulutus

  Norjan kansanopistojen johtajuuskoulutus ”Arvopohjainen muutosjohtajuus” käynnistyy keväällä Høgskolen i Sørøst -oppilaitoksessa.

 • basiskompetanse kompetanseutvikling |Norge
  23-02-2016

  Viktig stortingsmelding

  «Fra utenforskap til ny sjanse» er tittelen på en stortingsmelding vi har ventet lenge på!

 • perustaidot osaamisen kehittäminen |Norge
  23-02-2016

  Tärkeä poliittinen selonteko

  ”Ulkopuolisuudesta uuteen mahdollisuuteen” on kauan odottamamme hallituksen poliittisen selonteon otsikko.

 • elinkeinoelämä opitun tunnustaminen |Island
  23-02-2016

  Yritysten kilpailukyky perustuu hyvin koulutettuun henkilöstöön

  Hyvin koulutettu ja ovatperehdytetty henkilöstö on yritysten kilpailukyvyn perusta ja parantaa osaltaan niiden tuottavuutta.

 • aikuisten oppiminen elinkeinoelämä |Island
  23-02-2016

  Työelämän koulutuspäivä 2016

  Koko työelämää hyödyttävään koulutukseen ja opetukseen perehdyttiin 28.1.2016 pidetyssä työelämän koulutuspäivässä, joka järjestettiin tänä vuonna kolmatta kertaa.

 • etäopetus monimuoto-opetus harvaan asuttu alue |Færöerne
  23-02-2016

  Etäopinnot luovat mahdollisuuksia syrjäseuduilla

  Etäopetuskeskus Fjarlestrardepilin perustettiin noin kolme vuotta sitten Färsaarten eteläisimmällä saarella Suðuroyllä sijaitsevaan Váguriin.

 • elinikäinen oppiminen ohjaus koulutuspolitiikka |Færöerne
  23-02-2016

  Elinikäisen ohjauksen strategia

  Färsaarten paikallinen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) ja ohjauksen työryhmä teki tammikuussa 2016 aloitteen tapaamisesta, johon osallistuisi kolme eri ministeriötä.

 • korkeakoulutus koulutuspolitiikka |Finland
  22-02-2016

  Massiivisia irtisanomisia yliopistoilla

  Hallituksen leikkauspäätökset koettelevat raskaasti suomalaisia yliopistoja.

 • IKT kompetens osaamisen kehittäminen |Finland
  22-02-2016

  Opettajien täydennyskoulutus ratkaisevaa koulutuksen digitalisaatiolle

  Täydennyskoulutusta saaneiden opettajien oppilaissa on kaksi kertaa enemmän tieto- ja viestintätekniikan päivittäisiä käyttäjiä kuin niissä oppilaissa, joiden opettajat eivät saaneet täydennyskoulutusta.

 • aikuisten oppiminen |Danmark
  22-02-2016

  VUC-keskusten kehittämisessä keskitytään muunnettavissa ja sovellettavissa olevaan tietoon

  Tanskan VUC-aikuiskoulutuskeskusten vuotuisessa tapaamisessa VUC-koulutuksen ydintehtävistä keskusteltiin kehitys- ja tulevaisuussuuntautuneesta näkökulmasta aikamme taloudelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset haasteet huomioiden.

 • integration utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2016

  Nytt snabbspår för nyanlända förskollärare och lärare

  Regeringen har fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar till arbete för de nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som behövs i Sverige.

 • utbildningspolitik |Sverige
  22-02-2016

  Lärarlönelyft för att förbättra kunskapsresultaten i skolan

  För att förbättra kunskapsresultaten i skolan har regeringen fattat beslut om att investera tre miljarder kronor på årsbasis till höjda löner för lärare och vissa andra personalkategorier i skolan. Formulärets överkant.

 • folkeopplysning kompetanseutvikling |Norge
  22-02-2016

  Endelig egen lederutdanning

  Norsk Folkehøgskoles lederutdanning - Verdibasert endringsledelse starter opp våren 2016 ved Høgskolen i Sørøst Norge.

 • bærekraftig utvikling |Norden
  22-02-2016

  Populær utdanning

  Det var stor interesse og mange søkere til det nordiske tilbudet; Utdanning for bærekraftig utvikling.

 • næringsliv realkompetansevurdering |Island
  22-02-2016

  Godt utdannete medarbeidere er grunnlaget for virksomheters konkurransedyktighet

  Godt utdannete og trente medarbeidere er grunnlaget for virksomhetenes konkurransedyktighet og bidrar til å øke deres produktivitet.

 • voksenlæring erhvervsliv |Island
  22-02-2016

  Arbeidslivets utdanningsdag 2016

  Utdanning og opplæring som kommer til nytte i hele arbeidslivet var i fokus på arbeidslivets utdanningsdag den 28. januar 2016, som i år ble holdt for tredje gang

 • fjernundervisning fleksibel læring kompetenceudvikling yderområder |Færöerne
  22-02-2016

  Fjernstudier skaber muligheder i udkantsområder

  Siden Fjarlestrardepilin, Fjernundervisningscentret i Vágur, på Færøernes sydligste ø, blev etableret for ca. tre år siden, har der været øget tilslutning til de forskellige uddannelsesmuligheder, som udbydes via centret.

 • vejledning livslang læring uddannelsespolitik |Færöerne
  19-02-2016

  Strategi for livslang vejledning

  Den lokale arbejdsgruppen for IKT og vejledning på Færøerne tog i januar 2016 initiativ til et møde med tre ministerier for at sætte strategi for livslang vejledning (LLV) og tværsektorelt samarbejde om den kommende strategi på myndighedernes agenda. IKT i vejledning indgår som en integreret del af denne strategi.

 • voksenuddannelse |Danmark
  19-02-2016

  Øget fokus på brugbar og omsættelig viden i udvikling af VUC

  På VUC’s årlige konference ”VUC deler viden” blev VUC’s kerneopgaver diskuteret i et udviklingsorienteret, fremadrettet perspektiv set i lyset af tidens udfordringer økononomisk, kulturelt og samfundsmæssigt.

 • Carina Levander
  integration invandrare vägledning |Sverige
  19-02-2016

  Vägledningen av nyanlända måste få ta tid

  – Sök upp vägledarkollegor i din kommun som har mer erfarenhet, och se till att ha gott om tid för vägledningssamtalen. Det är studie- och yrkesvägledaren Carina Levanders två främsta råd till dig som ska börja arbeta med nyanlända barn och ungdomar.

 • högre utbildning utbildningspolitik |Finland
  18-02-2016

  Massiva uppsägningar på universiteten

  De finländska universiteten drabbas hårt av regeringens beslut om nedskärningar.

 • IKT kompetens fortbildning |Finland
  18-02-2016

  Lärarnas fortbildning avgörande för digitaliseringen av utbildningen

  Elever och studerande med lärare som fått fortbildning i informations- och kommunikationsteknik använder IKT dubbelt så mycket som de som har en lärare som saknar fortbildning.

 • Stina Vrang Elias.
  drop-outs uddannelsespolitik |Danmark
  17-02-2016

  Gør op med stive systemer og kassetænkning

  Sådan lyder opfordringen fra Stina Vrang Elias, Tænketanken DEA, og Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd. Et bedre samspil mellem de formelle og ikke-formelle skoleformer er løsning for en del af de unge, som ikke finder vej til ungdomsuddannelserne.

 • |
  17-02-2016

  Globale konflikter – lokale udfordringer - Voksenpædagogisk forum's årlige konference

  Voksenpædagogisk Forum er et tværsektorielt

 • |
  17-02-2016

  Introduktion til piloter om transformative læringscirkler

  Introduktion til piloter om transformative læringscirkler, samt første møde i cirkler d.9.-10.maj i Stockholm. Et lukket

 • |
  17-02-2016

  Træningsseminar til piloter om transformative læringscirkler

  $(document).ready(function(){ var maxLength = 240; $(".show-read-more14433").each(function(){ var myStr = $(this).text(); if($.trim(myStr).length > maxLength){ var newStr = myStr.substring(0, maxLength); var removedStr = myStr.substring(maxLength, $.trim(myStr).length); $(this).empty().html(newStr); $(this).append(' ...'); } }); });

 • adult education basic skills competence development distance education immigrants |Europa
  17-02-2016

  Adult learning in the 21st century

  Join the free online course to learn more about adult learning in the 21st century. The course is free of charge and organized by EAEA.

 • |
  17-02-2016

  Norden och EU

  $(document).ready(function(){ var maxLength = 240; $(".show-read-more14432").each(function(){ var myStr = $(this).text(); if($.trim(myStr).length > maxLength){ var newStr = myStr.substring(0, maxLength); var removedStr = myStr.substring(maxLength, $.trim(myStr).length); $(this).empty().html(newStr); $(this).append(' ...'); } }); });

 • |
  11-02-2016

  Folkhögskolans roll för en globalt hållbar utveckling

  Nordiska Folkhögskolerådets VÅRKONFERENS 13-14. April 2016, på Nordiska folkhögskolan, Kungälv

 • Dejvit Ali kom till Sverige från Makedonien för två år sedan. Han siktar på att bli busschaufför.
  språk integration invandrare vuxenutbildning |Sverige
  11-02-2016

  Elever lär sig svenska och självständighet

  Hur lär sig en vuxen ett nytt språk på bästa sätt? En skola i Göteborg arbetar för att eleverna själva ska bli mer aktiva och delaktiga i vad de vill lära sig och varför. Metoden kallas Learner Autonomy.

 • innovation |Norden
  08-02-2016

  Verksamhetsplan 2016

  Detta ska nätverket Entreprenøriel læring og Innovation göra 2016.

 • |
  08-02-2016

  Konferanse om sosialt entreprenørskap

  Hvordan kan vi legge til rette for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon? Hvilke initiativ og innsatser fungerer godt?

 • Mobiliteten bland lärare och studerande är en av grundstenarna för nordiskt samarbete, säger Ulla-Jill Karlsson på undervisnings- och kulturministeriet.
  utbildningspolitik baskunskaper integration näringsliv |Finland
  08-02-2016

  Intensivare samarbete motverkar stängda gränser

  Aktivt medborgarskap, erkännande av kompetens, språkundervisning och en snabbare övergång till arbetslivet är hörnstenar i det sektorprogram för utbildning och forskning som Finland presenterar i sin egenskap av Nordiska ministerrådets ordförandeland år 2016.

 • baskunskaper |Norden
  08-02-2016

  Alfarådets verksamhetsplan 2016

  Detta ska Alfarådet göra 2016

 • Saana Siekkinen
  utbildningspolitik lika möjligheter |Finland
  08-02-2016

  Regeringen riskerar att skrota utbildningsgarantin för unga

  FFC (Finlands Fackförbunds Centralorganisation) befarar att regeringens omfattande nedskärningar i yrkesutbildningen kommer att leda till att det blir svårare för framför allt unga som just har gått ut grundskolan att få en studieplats.

 • integration |Danmark
  08-02-2016

  Nye Bornholmare - en fæelles opgave

  Seminarium ”Nye bornholmere – en fælles opgave og mulighed for Bornholm” fokuserade på utveckling av metoder och pedagogiska processer som kan bidra till att möta den aktuella situationen med nyanlända och hjälpa de till arbete eller utbildning.

 • Participants at the AVA expert seminar in Oslo 1-2 February 2016
  accreditation of prior learning non-formal adult education people with low education level |Europa
  05-02-2016

  Validation of adult learning is a common concern in Europe

  How can you prove that you have a skill? Can you grade democratic competencies? Validation in non-formal adult learning has been a thorny issue for decades. Now, we might be close to a solution. At least, that seemed to be the implicit message when more than 45 experts from all over Europe met in Oslo for a two-day expert seminar on validation.

 • Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (saml)
  lika möjligheter invandrare |Finland
  05-02-2016

  Flera förslag till snabbare integration av invandrare

  En expertgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet vill effektivera invandrares möjligheter att få utbildning och jobb.

 • utbildningspolitik yrkesutbildning |Sverige
  04-02-2016

  Är yrkesutbildningen i en återvändsgränd?

  Det hävdar i alla fall rapporten Yrkesutbildningens irrvägar: En systemanalys av svensk yrkesutbildning.

 • bærekraftig utvikling internasjonalisering |Island
  04-02-2016

  Institutt for språklig og kulturelt mangfold


  Vigdís Finnbogadóttir er en av Islands største kulturpersoner.
  Etter at Vigdís avsluttet sin periode som Islands President

 • Lára Stefánsdóttir sammen med Tómas Atli Einarsson, lærer i et fag der kaldes Art FabLab.
  fjernundervisning fleksibel læring |Island
  04-02-2016

  Det gælder om at finde den rigtige rytme

  På skolen i Fjallabyggð kan alle elever deltage i undervisningen, ligemeget om de er fysisk på plads i skoleværelset eller følger med over nettet.

 • vejledning |Danmark
  02-02-2016

  Aktuel Vejledningsforskning: Inspiration & Indsigt

  20. november 2015 i Emdrup, Danmark

 • kompetensutveckling |
  02-02-2016

  The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution

  A new Forum report looks at the skills for the future.

 • vägledning |Finland
  01-02-2016

  Livslång vägledning förenar Europa

  Det är ingen slump att begreppet livslång vägledning har lyfts upp på agendan i ett stort antal europeiska länder under de senaste åren.

 • basiskompetanse |Norden
  01-02-2016

  Voksnes nøglekompetencer - i et nordisk perspektiv

  En ny publikation fra Nordplus præsenterer eksempler på nordisk/baltisk uddannelsesamarbejde gennem Nordplus Voksen-programmet.

 • uddannelsespolitik |Island
  01-02-2016

  Erla Sigurdardottir

  Islandsredaktör DialogWeb 2015-2016

 • |
  22-01-2016

  Webinar on Open Badges

  9 February 2016 from 10.00-11.00

 • Flyktingkoordinator Sini-Tuulia Numminen efterlyser antropologer i integrationsarbetet.
  demokrati invandrare lika möjligheter mångkulturell |Finland
  22-01-2016

  Öppen attityd krävs i arbetet med asylsökande

  Vi kan inte traska på i gamla spår när vi tar emot asylsökande och invandrare. Det säger två erfarna kvinnor, Kia Lundqvist och Sini-Tuula Numminen, som på var sitt håll jobbat länge med integration och har lång konkret erfarenhet av att arbeta på flyktingmottagningar.

 • yrkesutbildning |Sverige
  22-01-2016

  Använd yrkeshögskolan

  Hela idén med yrkeshögskolan är att arbetslivet ska få rätt kompetens i rätt tid, i rätt volym och på rätt plats.

 • innovation |Norden
  21-01-2016

  Læringscirkler skal fremme entreprenørielt mindset i Norden

  Den 27. november 2015 mødtes voksenundervisere, ledere, studerende, entreprenører mfl. til en konference i Kolding om entreprenørskab, entreprenøriel læring og innovation. Formålet var at få mennesker med forskellige tilgange til i fællesskab at udforske, hvordan entreprenørielt mindset kan fremmes i og udenfor organisationer.

 • mångkulturell |Norden
  21-01-2016

  Nordiska musikbroar

  Dream Academy Norden är ett samnordiskt projekt där gymnasieungdomar från de nordiska länderna möts och skapar musik tillsammans.

 • invandrare lika möjligheter läs- och skrivkunnighet |Sverige
  20-01-2016

  Nyanlända skapar jobb åt studieförbunden

  Strömmen av nyanlända ger just nu gott om uppdrag för många studieförbund .

 • jöfn tækifæri |Sverige
  19-01-2016

  Nú hefst hin stóra viðhorfskönnun Menntamálastofnunar

  Í janúar 2016 hefst Skólakönnunin, umfangsmikil viðhorfskönnun Menntamálastofnunar sem nær til nemenda, foreldra og starfsfólks sem kemur að kennslu í fjórða hluta allra skóla í Svíþjóð.