• Yrittäjinä toimivilla Josefin Isakssonilla ja Jutta Saarisella on monipuolinen koulutustausta. Kuva: Camilla Lindberg
  harvaan asuttu alue kestävä kehitys innovaatio elinkeinoelämä aikuiskoulutus |Finland
  28-10-2020

  Lillgården – menestystarina Suomen maaseudulta

  – Minusta on aina tuntunut siltä, että päädyn yrittäjäksi, viljelypuutarhuri Josefin Isaksson kertoo. Eräänä päivänä niin sitten kävikin: Isaksson perusti yhdessä veneenrakentaja Jutta Saarisen kanssa ainutlaatuisen, kestävään kehitykseen painottuvan ryhmäperhepäiväkodin. Ensin Isaksson kuitenkin hankki yrittäjän ammattitutkinnon. Nyt Kemiössä sijaitsevaan perhepäiväkoti Lillgårdeniin jonotetaan.

 • Foto: Startup Stock Photos
  hållbar utveckling vuxenutbildning |Norden
  28-10-2020

  Webinar-serien: vuxenutbildning och hållbar utveckling - del 3 av 3

  Livslångt lärande för Agenda 2030, delmål 4.7.
  Måndag 16 november kl. 13:00 – 14:00 CET

 • Netið fyrir sjálfbæra þróun hefur tekið saman Einblöðung um hvernig meðlimir neta geta orðið meðvitaðri um sjálfbærni eigin neta.
  sjálfbær þróun |Norden
  27-10-2020

  Hvernig má efla sjálfbærni norrænna samstarfsneta?

  Netið um sjálfbæra þróun hefur sett saman einblöðung um hvernig netin geta orðið meðvitaðri um sjálfbærni eigin neta.

 • Ný norræn skilgreining á rágjöf fyrir fullorðna
  náms- og starfsráðgjöf nám fullorðinna nám fullorðinna fullorðinsfræðsla |Norden
  27-10-2020

  Ný norræn skilgreining á starfsferilsráðgjöf fyrir fullorðna

  Hvað er starfsferilsráðgjöf fyrir fullorðna og hvernig er staðið að henni á Norðurlöndunum?

 • Det Nationale Videncenter for e-læring undersøgte sammen med tænketanken DEA undervisernes og elevernes erfaring med fjernundervisningen, mens den stod på under coronaen. Dermed har Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik, fået en masse ny viden forærende. Foto: Julia M Cameron
  fjernundervisning IT færdigheder |Danmark
  26-10-2020

  Fjernundervisning: Hvad vi kan lære om at lære af coronaen

  Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik på Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter), er stor fortaler for blended learning. Det er også det, mange skoler efterspørger lige nu. Blandt andet fordi onlineundervisningen under corona-nedlukningen viste sig ikke at kunne stå alene.

 • Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk.
  hållbar utveckling |Norden
  21-10-2020

  Hur kan vi bli mera hållbara som nordiska nätverk?

  Nätverket för hållbar utveckling har sammanställt en One Pager över hur nätverken kan bli mer medvetna om hållbarheten i sina nätverk.

 • Idrott och hälsa ligger Stefan Öfverström varmt om hjärtat. Han drev en sportbutik i flera år innan han tog klivet tillbaka till vårdbranschen.
  flexibelt lärande fortbildning kompetensutveckling |Åland
  19-10-2020

  Stefan byter sportskorna mot blodtrycksmätare

  Stefan Öfverström, Åland bytte bransch mitt i livet. Från egenföretagare och att driva en sportbutik till blivande sjuksköterska.

 • Ny utgave av Næsta skref
  livslang læring veiledning |Island
  19-10-2020

  Ny utgave av Næsta skref

  Ny utgave av den islandske nettportalen Neste skritt er lansert.

 • Foto: Pexels
  vägledning validering |Åland
  19-10-2020

  Validering och vägledning – Hur långt har vi kommit?

  Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVLs expertnätverk för validering ett webbinarium om

 • Ný útgáfa af Næsta Skref
  símenntun náms- og starfsráðgjöf |Island
  18-10-2020

  Ný útgáfa af Næsta Skref

  Ný útgáfa af vefnum Næsta Skref er kominn í loftið.

 • Foto: Pixabay
  folkeoplysning |Danmark
  16-10-2020

  Stor geografisk forskel på tilskud til folkeoplysende aftenskoler

  Dansk Folkeoplysnings samråd sætter fokus på den store geografiske skævhed, der viser sig i tilskud til folkeoplysning specielt aftenskolerne, der varetager voksenuddannelse.

 • Foto: Gerd Altmann
  innovation uddannelsespolitik |Danmark
  15-10-2020

  Innovationskraft: Danske klynger for viden og erhverv 2021-2024

  Om at udvikle vidensbaseret innovation gennem samarbejde

 • vägledning |Norden
  14-10-2020

  Verksamhetplan 2020 - Nordiskt nätverk för vägledning

  Detta gör Nordiskt nätverk för vägledning i 2020

 • Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna
  vägledning vuxenutbildning vuxnas lärande |Norden
  13-10-2020

  Ny nordisk definition av karriärvägledning för vuxna

  Vad är karriärvägledning och hur ser den ut i de nordiska länderna?

 • Digital kompetansesamling: Kvalitet i karriereveiledning
  veiledning voksnes læring |Norge
  13-10-2020

  Kvalitet i karriereveiledning – digital samling

  Kompetanse Norge lanserer nettstedet Kvalitet i karriereveiledning på en digital kompetansesamling. , torsdag 16. oktober kl. 13.00-kl. 15.00

 • Foto: Cottonbro
  efter- og videreudddannelse kvalitetssikring |Danmark
  13-10-2020

  Uddannelse og efteruddannelse af personale i børneinstitutioner

  Sikring af pædagogisk kvalitet

 • competence development trade and industry adult education adult learning |Norden
  13-10-2020

  Competence development in working life

  Recommendations and reflexions from the social partners

 • Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
  distansutbildning utbildningspolitik |Sverige
  12-10-2020

  ”Det digitala språnget kommer att gynna oss lång tid framöver”

  Hur arbetar den svenska regeringen med vuxnas lärande, validering och fortbildning?

 • validering |Norden
  09-10-2020

  Verksamhetsplan 2021 - Validering

  Detta skall valideringsnätverket göra 2021.

 • Photo from the cover of the report
  democracy sustainable development learning outcomes |Norden
  08-10-2020

  Engaging young people in sustainability and the future of education

  NVL has published a new publication about results from Clever Competence, workshop for young adults

 • Foto: Edmond Dantès
  demokrati livslang læring |Norge
  07-10-2020

  NAVs bedriftsundersøkelse 2020 viser nedgang i mangel på arbeidskraft

  Undersøkelsen, som ble avsluttet våren 2020 – før koronakrisen inntraff Norge – viser at bedriftenes innrapportering av estimert mangel på arbeidskraft var på 50 750 personer. Mangelen var lavere enn i 2019 men høyere enn i 2018.

 • Foto: Akil Mazumder
  sustainable development |Norden
  06-10-2020

  Hotels and restaurants with a sustainable profile

  Where to stay and eat during network meetings? Find a list with places with a sustainable profile in the Nordic countries.

 • EQM+
  kvalitetssikring voksnes læring |Island
  05-10-2020

  Oppdatering av EQM og EQM+

  EQM står for European Quality Mark opprinnelig utviklet av partnere fra 8 europeiske land.

 • Företagarna Josefin Isaksson och Jutta Saarinen har många olika utbildningar i bagaget. Foto: Camilla Lindberg
  glesbygd hållbar utveckling innovation näringsliv vuxenutbildning |Finland
  05-10-2020

  Lillgården – en framgångssaga på finska landsbygden

  Jag har alltid haft en känsla av att jag kommer att bli företagare, säger odlingshortonomen Josefin Isaksson. En dag hände det. Tillsammans med båtbyggaren Jutta Saarinen startade hon ett unikt familjedaghem inom hållbar utveckling. Men först skaffade hon sig en yrkesexamen i företagsamhet. I dag är det kö till Lillgården i Kimito.

 • Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018
  dreifmenntun símenntun færniþróun náms- og starfsráðgjöf |Finland
  01-10-2020

  PUK breytti finnskum starfsmenntaskólum

  Í Finnlandi hefur verið tekin upp ný aðferð í starfsnámi er varðar þróun persónulegrar þekkingaráætlunar (personliga utvecklingsplaner för kunnande skammstafað PUK)

 • Henriette Eriksson sai uuden ammatin vuoden 2018 ammattikoulutusuudistuksen myötä.
  monimuoto-opetus osaamisen kehittäminen elinikäinen oppiminen ohjaus |Finland
  01-10-2020

  HOKS muutti Suomen ammatilliset oppilaitokset

  Ammatillisessa koulutuksessa on Suomessa otettu käyttöön henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat

 • Foto: Ivan Samkov
  kortutdannede drop-outs |Norge
  01-10-2020

  Dårligere læringsutbytte for fagskolestudenter under koronakrisen

  Halvparten av campusstudentene på fagskole mener at de har fått dårligere læringsutbytte i 2020. Forøvrig er studentene generelt fornøyde med at fagskoleutdanning gir kompetanse som etterspørres i arbeidslivet.

 • Foto: Lubos Houska
  osaamisen kehittäminen aikuisten oppiminen |Island
  01-10-2020

  Koulutus antaa mahdollisuuksia

  Uusilla toimilla pyritään vastaamaan työnhakijoiden tarpeisiin ja kannustetaan heitä hakeutumaan formaaliin koulutukseen parantaakseen työmarkkina-asemaansa.

 • færniþróun menntastefna nám fullorðinna |Norge
  01-10-2020

  Nýr aðgerðarpakki – 1 milljarður norskra króna veittur til hæfniaðgerða – Menntaefling 2020

  Norska ríkisstjórnin kynnti á vordögum aðgerðapakka upp á einn milljarð norskra króna til að efla hæfni. Framlagið á að nýta til þess að skapa fleiri nemapláss og fjölga þeim sem ljúka námi svo fleiri geti öðlast fagbréf. Þá að jafnframt að styrkja núverandi bransaáætlanir atvinnugreina.

 • færniþróun atvinnulíf |Norden
  29-09-2020

  NVL-net ráðleggur þríhliða samstarf – um þróun heildrænnar hæfnistefnu þjóða

  NVL-netið um hæfni í og fyrir atvinnulífið leggur til að aðilar atvinnulífsins komi að þróun heildstæðrar langtíma hæfnistefnu þjóðar. Efla þarf tækifæri starfsfólks til þess að takast á við breytingar og vera lengur á vinnumarkaði og rík þörf er fyrir betri kerfi til þess að skilgreina þarfir atvinnulífsins fyrir hæfni.

 • career guidance |Norden
  29-09-2020

  Career and Career Guidance in the Nordic Countries

  Career and Career Guidance in the Nordic Countries explores what kind of context the Nordic region offers for the pursuit of career, how the development of careers are supported in welfare societies, and how career guidance is enacted in this context.

 • Nordisk visjon. Illustration: Process Ink
  bærekraftig utvikling livslang læring voksnes læring |Norden
  29-09-2020

  NVL-konferansen 2020 med bærekraft som tema i digitalt storspill

  Å bygge ei bru over fra kunnskap til handling for å skape et bærekraftig samfunn, med livslang læring som brohoder. Dette er hva NVL-konferansen 2020 jobbet iherdig med en hel dag til ende. Med FNs bærekraftmål og Nordisk ministerråds visjon 2030 høyt oppe i bevisstheten kjørte konferansen i gang med nesten 200 deltakere fra hele Norden, mange fasilitatorer, en rekke gruppesesjoner og flittig bruk av fem-seks ulike nettsteder og verktøy. Tanker og samtaler i rask rekkefølge, og en teknisk sjonglering det står respekt av!

 • Byggevirksomhet krever omfattende fagkompetanse fra første spadetak. Her fra grunnarbeidet ved Oksenøya skole i Bærum kommune. Foto: Torhild Slåtto
  fleksibel læring kompetanseutvikling livslang læring |Norge
  28-09-2020

  Norge med ambisiøs reform: Ingen skal gå ut på dato

  Hele Europa har et kompetanseunderskudd. Noen har aldri fått den grunnutdanningen de burde hatt. Andre har en utdatert kompetanse. Mange trenger etterutdanning for å følge med i omstilling i arbeidslivet.

 • Foto: ThisIsEngineering
  fleksibel læring etter- og viderutdanning livslang læring |Norge
  28-09-2020

  Skolene må gjøre jobben

  Regjeringen er helt avhengig av innsats fra utdanningsaktører på alle nivåer for å nå de høye målene som er satt i Kompetansereformen.

 • kompetanseutvikling næringsliv |Norden
  27-09-2020

  NVL-nettverk anbefaler trepartssamarbeid – for å utvikle en helhetlig, nasjonal kompetansepolitikk

  NVL-nettverket «Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet» anbefaler en samlet kompetansepolitikk der partene i arbeidslivet bidrar i den langsiktige strategiutviklingen.

 • |Finland
  25-09-2020

  Virtuell kaffestund för alfa-lärare i Finland / Virtuaalinen kahvitunti aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajille

  Interaktiivinen paketti siitä, miten etäopetus lukutaitoryhmissä onnistuu. Vai onnistuuko mitenkään?

  Katri Kuukka

 • Økt deltakelse i online opplæring i 2019. Foto: Colourbox
  nettundervisning IKT-kunnskap |Norge
  24-09-2020

  Sju av ti voksne deltar i nettbasert opplæring

  En ny undersøkelse Respons gjennomførte på oppdrag for Kompetanse Norge viser at over 70 % av voksne i Norge hadde gjennomført læringsaktiviteter på nett de siste 12 månedene.

 • Några av deltagarna hade aldrig provat boule förut, ett spel som passar alla åldrar.
  glesbygd integration invandrare |Sverige
  22-09-2020

  Åre ser alla inflyttade som en resurs

  I glesbygdskommunen Åre har ledningen bestämt sig för att välkomna nyanlända och se dem som en tillväxtresurs. För att de ska vilja stanna och bidra till samhället arbetar kommunens anställda hårt för att alla ska känna sig välkomna.

 • glesbygd integration invandrare |Sverige
  21-09-2020

  Berättelser om det nya livet i Åre

  Människor från många olika delar av världen har med kommunens hjälp hittat utbildning och arbete i Åre. Här är fem berättelser.

 • Foto: Lubos Houska
  kompetanseutvikling voksnes læring |Island
  17-09-2020

  Utdanning er mulighet

  Tiltak for å møte arbeidssøkernes behov og motivere dem til å søke formell utdanning og dermed styrke sin stilling på arbeidsmarkedet.

 • Foto: Tania Rodriguez
  kompetensutveckling utbildningspolitik vuxenutbildning |Sverige
  16-09-2020

  Bredare utbud av gymnasial utbildning

  Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

 • Vi må ikke skille fornuft og følelse ad, så Grundtvig ville måske have skrevet en sang for at sætte ord på klima og bæredygtighed, mener Kirsten Margrethe Andersen.
  demokrati folkeoplysning bæredygtig udvikling |Danmark
  14-09-2020

  Hvad ville Grundtvig have sagt til klimadebatten?

  Det er ikke kun politikerne, der må forholde sig til de svære diskussioner og dilemmaer, som klimadiskussionen rejser. Det er også en bunden opgave for folkeoplysningen, mener formanden for Grundtvigsk Forum, Kirsten Margrethe Andersen.

 • Foto: Judit Peter
  baskunskaper motivation |Norden
  13-09-2020

  Vuxnas grundläggande färdigheter

  Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL på Åland arrangerar i samarbete med NVL Finland ett webbinarium kring temat

 • Foto: Marley Clovelly
  innvandrere språk utdanningspolitikk fag- og yrkesopplæring |Norge
  10-09-2020

  Ny tiltakspakke for å hjelpe flyktninger og nyankomne innvandrere i jobb

  Det norske Storting vedtok i sommer å innvilge 456 millioner til introduksjonsprogram, norskopplæring og karriereveiledning for flyktninger. Lovendringene trådte i kraft 1. august.

 • Foto: Luis Quintero
  bæredygtig udvikling voksenuddannelse voksenlæring |Norden
  09-09-2020

  Sammen mod 2030 - konkretisering af den nordiske vision

  Online Open Space seminar for NVL’s netværk. Vi vil diskutere og undersøge, hvordan vi i NVL kan samarbejde i de kommende år og sætte aktiviteter i gang med det formål at nå 2030-målene.

  Registrering er lukket.

 • lige muligheder uddannelsespolitik |Danmark
  09-09-2020

  ”Din klasse følger dig gennem livet – livet i fem socialklasser”

  Betydning for uddannelse, bolig og indkomst

 • Foto: Kial.nu
  vejledning |Norden
  08-09-2020

  Karrierevejledning og (real)kompetencer i arbejdslivet

  Projektet bidrager overordnet til en styrkelse af en bred karriereforståelse og -udvikling på et arbejdsmarked, hvor accelerationen i behovet for omstilling og livslang læring er stigende.

 • Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018.
  flexibelt lärande kompetensutveckling livslångt lärande vägledning |Finland
  07-09-2020

  PUKen förändrade de finska yrkesskolorna

  Inom yrkesutbildningen i Finland har man tagit i bruk personliga utvecklingsplaner för kunnande.

 • kompetanseutvikling veiledning |Norden
  04-09-2020

  Digitalt frokostseminar – karriereveiledning som integreringstiltak

  Lær mer om hva karriereveiledning kan bidra til når det gjelder integrering av nyankomne i arbeidslivet.

 • veiledning |Norge
  03-09-2020

  Karriereveiledning rett hjem

  Mandag 24. august ble en ny, online karriereveiledningstjenesten lansert i Norge. Her kan alle som trenger det får veiledning om jobb og karriere, enten over chat eller telefon. Tjenesten er gratis, og tilgjengelig uansett hvor i landet man befinner seg.

 • Foto: Cottonbro og Gustavo Fring
  uddannelsespolitik |Danmark
  02-09-2020

  Markante kønsforskelle i søgning til uddannelser

  En udfordring for både individ og samfund.

 • sustainable development |Norden
  31-08-2020

  Nordic Matrix on implementation of the Sustainable Development Goals and National Action Plans (NAPs) in the Nordic countries

  This publication is a result of the exchange and learning process realised by Nordic Civil Society Organisations (CSOs) involved in the project “Civil society cooperation on the implementation of the Sustainable Development Goals in the Nordic countries”, supported by the Nordic Council of Ministers.

 • Foto: Free-Photos
  integration kortuddannede læse- og skrivefærdighed |Færöerne
  31-08-2020

  Bedre adgang til samfundet

  Alfarådet er et NVL-netværk, der arbejder for en bedre integration, bl.a. med fokus på kortuddannedes læse- og skrivefærdigheder.

 • kompetanseutvikling utdanningspolitikk voksenopplæring |Norge
  28-08-2020

  Ny tiltakspakke – 1 milliard kroner til kompetansetiltak – Utdanningsløftet 2020

  Den norske Regjering lanserte før sommeren en tiltakspakke der det er avsatt en milliard kroner til kompetansetiltak. Midlene skal blant bidra til flere læreplasser og høyere grad av gjennomføring slik at flere kan ta fagbrev. Eksisterende bransjeprogram skal også styrkes

 • Foto: Jeswin Thomas
  færniþróun hæfniviðmið |Danmark
  27-08-2020

  Það á að lesa stærðfræði ekki aðeins reikna

  Í stað þess að láta nemendur reikna dæmi eftir dæmi í stærðfræðitímum, ætti að leggja mun meiri áherslu á yfirferð yfir texta, en gert er í dag. Það finnst Hannesi Hilmarssyni, stærðfræðikennara við Menntaskólann við Sund allavega, en hann hefur síðastliðin 25 ár nýtt um 80 prósent kennslustunda .

 • Foto: Karolina Grabowska
  grunnleikni færniþróun menntastefna |Danmark
  27-08-2020

  Færni vinnuaflsins aukin

  Þeir sem orðið hafa illa úti vegna faraldurs kórónaveirunnar njóta forgangs við menntun og færnieflingu

 • nám fanga færniþróun náms- og starfsráðgjöf |Norden
  27-08-2020

  Plaköt um náms- og starfsráðgjöf í fangelsum

  Netið um menntun í fangelsum hefur staðið að gerð plakata fyrir fanga, starfsmenn og stjórnendur fangelsa, til þess að auka þekkingu um náms- og starfsráðgjöf

 • folkeoplysning bæredygtig udvikling |Danmark
  27-08-2020

  Danske folkeoplysningsorganisationer arbejder med bæredygtighed

  Der efterspørges mere forskningsbaseret viden om arbejdet.

 • vankilaopetus osaamisen kehittäminen ohjaus |Norden
  26-08-2020

  Opinto- ja uraohjausaiheisia julisteita rikosseuraamusalan käyttöön

  Pohjoismainen vankilaopetusverkosto on laatinut julisteita, joilla se pyrkii lisäämään tietoa pohjoismaisesta rikosseuraamusalan opinto- ja uraohjauksesta. Julisteiden kohderyhminä ovat vangit, henkilökunta ja rikosseuraamusalan johto.

 • Infografik
  perustaidot etäopetus tietotekniset taidot |Norden
  26-08-2020

  Digitaalinen Pohjola

  Infografiikan aiheina digitaalinen osallistuminen, oppiminen ja kehitys Pohjolan syrjäseuduilla sekä verkkopedagogiikka

 • NVL:n perustaitoverkosto
  perustaidot demokratia tietotekniset taidot |Norden
  26-08-2020

  Puutteelliset digitaidot uhka pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle

  NVL:n perustaitoverkoston tuoreessa raportissa pureudutaan siihen, miten puutteellinen digiosaaminen saattaa vaikuttaa pohjoismaisia demokratioita kohtaan tunnettuun luottamukseen. DialogWeb haastatteli verkoston jäsentä Hanne Størsetiä, joka työskentelee analyytikkona ja on yksi raportin kirjoittajista.

 • perustaidot tietotekniset taidot aikuisten oppiminen |Norden
  26-08-2020

  Digitalisaatio mullistaa peruslaskutaidot

  Matemaattiset perustaidot ovat muuttumassa kovaa vauhtia digitalisaation myötä. Sovellus- ja verkkopohjaisista toiminnoista tulee yhä abstraktimpia, ja niiden taustalla oleva matematiikka mutkistuu. NVL esitti kolmelle pohjoismaiselle asiantuntijalle kaksi kysymystä, jotta ymmärtäisimme paremmin tulevaisuuden matematiikan opetusta.

 • Maria Bernhardsen er medlem av NVL-nettverket Kompetensförsörjning i och för arbetslivet.
  kompetanseutvikling næringsliv |Norden
  24-08-2020

  Norden – mitt hem, min bas, min trygghet

  Du kan møte på Maria Bernhardsen i travle Stockholmgater med hodet fullt av kompetansespørsmål. Men i fritiden setter hun kursen ut av byen, aller helst på sin Harley Davidson. Arbeidsmarkedseksperten i Svenskt Næringsliv er en dyptpløyende generalist med mange jern i ilden, også nordiske. I dag er hun vår profil i Norden.

 • vägledning validering |Norden
  21-08-2020

  Samordning av vägledning i de nordiska länderna

  Status i Norge och Åland 2020. Rapport från NVL Nordisk nätverk för vägledning

 • basiskompetence IT færdigheder voksenlæring |Danmark
  17-08-2020

  Digitaliseringen revolutionerer basale regnefærdigheder

  Grundlæggende matematiske færdigheder er under hastig forandring i takt med digitaliseringen. App- eller webbaserede handlinger bliver mere abstrakte, samtidig med at matematikken bag bliver tilsvarende kompliceret. NVL stiller to spørgsmål til tre nordiske eksperter for at blive klogere på fremtidens matematikundervisning.

 • Foto: Jeswin Thomas
  kompetenceudvikling læringsresultat |Danmark
  17-08-2020

  Matematik skal læses – ikke regnes

  I stedet for at sætte elever til at regne opgave efter opgave i matematiktimerne, bør man prioritere tekstgennemgang langt mere, end tilfældet er i dag. Det siger matematikunderviser Hannes Hilmarsson, der har stor succes med at vægte læsning højere end problemløsning i sine timer.

 • Foto: Canva Studio
  kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Danmark
  10-08-2020

  Opkvalificering fra ufaglært til faglært øger velstand og arbejdsudbud

  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i Danmark undersøger, hvad der vil ske, hvis flere unge går fra ufaglært til faglært niveau, og hvad det vil betyde for dansk økonomi.

 • NVL-netværket Grundlæggende færdigheder
  basiskompetence demokrati IT færdigheder |Norden
  10-08-2020

  Manglende digitale kompetencer er en trussel mod den nordiske velfærdsstat

  Ny rapport fra NVL-netværket Grundlæggende færdigheder stiller skarpt på, hvad manglende digitale kompetencer kan betyde for tilliden til de nordiske demokratier. DialogWeb tog en snak med netværksmedlem Hanne Størset, der arbejder med analyse og er en af forfatterne bag rapporten.

 • folkeoplysning bæredygtig udvikling |Danmark
  03-08-2020

  Bæredygtigheden er i skred på højskolerne

  Hvordan får man bæredygtighed og udlandsrejser, som de fleste højskoler tilbyder, til at passe sammen. Det er bare en af de ting, som højskolerne diskuterer for tiden. For også eleverne presser på for en mere bæredygtig profil.

 • folkeoplysning bæredygtig udvikling |Danmark
  03-08-2020

  Højskolerne kommer ikke udenom fag i bæredygtighed

  Nikolaj Voldum Ahlburg er valgfagslærer og underviser i tre fag om bæredygtighed på Testrup Højskole. Der er altid fyldt op på holdene. Han oplever en generation, som tager klimaforandringer meget alvorligt og presser på for, at højskolerne også gør det.

 • sustainable development |Norden
  01-08-2020

  Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling - del 2 av 3

  Del 2 av 3: Demokratisk dannelse for en bærekræftig framtid

  Registrering nederst på siden.

 • Infografik
  baskunskaper distansutbildning IKT kompetens |Norden
  06-07-2020

  Det digitala Norden

  Infografik om digitalt deltagande, lärande och utveckling av Nordens utkantsområden og on-line pedagogik.

 • Foto: Karolina Grabowska
  basiskompetence kompetenceudvikling uddannelsespolitik |Danmark
  02-07-2020

  Opkvalificering af arbejdsstyrken

  Prioritering af uddannelse og opkvalificering af ansatte der rammes af coronakrisen

 • Foto: Ekrulila
  IKT-kunnskap utdanningspolitikk |Norge
  30-06-2020

  Kompetansepluss-bevilgninger dobles som følge av korona

  Over 800 voksne får hjelp på sin vei mot fagbrev. Mange deltakere har lang arbeidserfaring, men bedre grunnleggende ferdigheter. For første gang er disse kursene åpne for permitterte og arbeidsledige. 36 millioner kroner er bevilget til over 70 kurs.

 • Skjermavtrykk fra EduCamp 7. mai 2020
  nettundervisning læringsutbytte voksenopplæring |Island
  29-06-2020

  Ny tilnærming overlever viruset

  I de siste tiårene har voksne på Island kunnet velge mellom flere varierte fleksible studietilbud. Men lærekreftene sto fremfor helt nye utfordringer som fulgte koronakrisen. Vender de tilbake til livet som før eller lever nye måter og metoder lenger enn viruset?

 • utdanning i fengsel kompetanseutvikling veiledning |Norden
  27-06-2020

  Plakater om karriereveiledning i kriminalomsorgen

  Med mål om å bidra til økt kunnskap om karriereveiledning i kriminalomsorgen i Norden, har Nätverk för utbildning i fängelse produsert plakater for målgruppene innsatte, ansatte og ledere.

 • Henrika Nordin on Bildningsalliansenin toiminnanjohtaja. Kuva: yksityinen arkisto
  vapaa sivistystyö täydennyskoulutus kestävä kehitys |Finland
  25-06-2020

  Suomi kouluttaa tulevaisuusagentteja

  Suomessa koulutetaan parhaillaan agentteja, joiden on määrä muuttaa ekososiaalisen sivistyksen kenttää. Syksyllä 2020 loppuvassa täydennyskoulutushankkeessa on mukana 60 osallistujaa vapaan sivistystyön oppilaitoksista.

 • Professori Arto O. Salosesta huokuu filosofinen ja elämänmyönteinen asenne. Kuva: Juha Törmälä
  kestävä kehitys elinikäinen oppiminen motivaatio |Finland
  24-06-2020

  Hän uskoo hyvään elämään ja auringonnousun aloihin

  Talousjärjestelmämme lähtökohtana on tyytymätön kansalainen, joka on kyltymätön kuluttaja. Mutta mihin hyvä elämä oikeastaan perustuu? Tätä professori Arto O. Salonen kysyy itseltään epidemian keskellä. Salonen on suomalainen kestävän kehityksen koulutuksen asiantuntija, joka kritisoi voimakkaasti nykyajan elämäntapaa.

 • Foto: Fauxels
  livslångt lärande vuxnas lärande |Island
  23-06-2020

  Deltagande i livslångt lärande på Island 2019

  Statistik från Hagstofa Íslands

 • Menntun nýtur mikillar virðingar í Finnlandi. Myndin sýnir þinghúsið í Helsinki þar sem einnig er fjallað er um menntamál. Mynd: Hanne Salonen
  grunnleikni símenntun færniþróun nám fullorðinna |Finland
  23-06-2020

  "Við höfum tekið djarfa ákvörðun í Finnlandi“

  Evrópa er eitt af elstu stóru hagkerfum heims. Þess vegna fjárfestir Evrópusambandið í fullorðinsfræðslu og sambandið mun um ókomna framtíð halda áfram að fjárfesta í henni. Það sama á við um Finna af fullum krafti, segir Erno Hyvönen frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu í Finnlandi.

 • Foto: Mimi Thian
  menntastefna iðn- og starfsmenntun |Danmark
  23-06-2020

  Í nýjum þríhliðasamningi eru aðilar sammála um sérstakan styrk til að halda í nema

  Í samningnum er kveðið á um fjárhagslegan stuðning til þess að koma á og viðhalda nemaleyfum meðal annars í formi launastyrks, endurgreiðslu launa til fyrirtækja og styrks við venjulega námssamninga.

 • DFS har fået et bæredygtighedsnetværk
  folkeoplysning bæredygtig udvikling |Danmark
  22-06-2020

  Nyt bæredygtighedsnetværk inden for folkeoplysningen

  Netværket vil arbejde med emnet bæredygtig folkeoplysning

 • Karin Jacobson grundade tillsammans med Anna Seltman klimatnätverket för folkhögskolepersonal i Sverige. Foto: Marja Beckman
  fortbildning hållbar utveckling |Sverige
  22-06-2020

  Nätverk vill få folkbildningen att kliva fram i klimatfrågan

  Vem ska driva frågan om ett framtida hållbart samhälle, om inte folkbildningen? Folkhögskolläraren Karin Jacobson var med och startade ett klimatnätverk bland anställda på folkhögskolor i Sverige. Det började med två fullsatta föreläsningar.

 • WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
  basiskompetanse språk |Norden
  18-06-2020

  Klart det går bra!

  Om hjemmeskole også for migranter som mangler skolegang.

 • Per Thrane og Bent Dahle Hansen fra Nätværket för utbildning i fängelse
  fjernundervisning fængselsundervisning livslang læring |Norden
  18-06-2020

  Mød NVL's netværk for fængselsundervisning

  Hvad er netværkets formål? Hvordan arbejder netværket? Hvem er medlem af NVL's netværk for fængselsundervisning? Hvilken betydning har det nordiske samarbejde for netværket?

 • Foto: Mimi Thian
  uddannelsespolitik erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelse |Danmark
  17-06-2020

  I en ny trepartsaftale er parterne enige om ekstraordinær støtte til fastholdelse af lærlinge

  Aftalen handler om økonomisk støtte til oprettelse og fastholdelse af lærepladser bl.a. i form af en løntilskudsordning, øget lønrefusion til virksomheder og et løntilskud til ordinære uddannelsesaftaler.

 • Utbildning har en hög status i Finland. Här ses Riksdagshuset i Helsingfors där också utbildningsfrågor behandlas. Foto: Hanne Salonen
  baskunskaper kompetensutveckling livslångt lärande vuxenutbildning |Finland
  15-06-2020

  ”Vi har fattat ett djärvt beslut i Finland”

  – Europa är en av de äldsta stora ekonomierna. Därför investerar EU i vuxenutbildningen och unionen kommer också i framtiden att fortsätta att investera i den. Det här gäller också Finland i sin fulla styrka, säger Erno Hyvönen från Undervisnings- och kulturministeriet i Finland.

 • Hrobjartur Árnason and Alastair Creelman
  adult education adult learning |Norden
  15-06-2020

  Webinar: How to motivate and connect with your learners online?

  A webinar on online learning with discussion and lots of tips and tricks about how to motivate adult learners online and how to support their learning by creating connections and creating a learning community online.

 • På Sprogcenter Midt bruger kursisterne en app, hvor de kan se deres skema, melde fravær og gå direkte til forskellige links til sprogligt materiale.
  fjernundervisning fleksibel læring IT færdigheder sprog |Danmark
  11-06-2020

  Vi skal have alle med

  Danske erfaringer med online undervisning i den grundlæggende litteracitet.

 • WhatsApp fremhæves som et digitalt verktøj, som mange deltagere allerede kender, og som også er let at bruge for læreren, både til individuel kommunikation, til samtale og deling i grupper.
  basiskompetence fjernundervisning IT færdigheder sprog |Norden
  11-06-2020

  Det går!

  Nordiske erfaringer med fjernundervisning i den grundlæggende litteracitet

 • Annette Aass Vågmo, Lene Swang Unnerud og Sissel Braaten
  nettundervisning fleksibel læring IKT-kunnskap språk |Norge
  11-06-2020

  Hjemmeskole for alfa? Selvsagt funker det!

  - Jeg tror de lærer mer nå, jeg, sier lærer Sissel Braaten ved Delta Skole AS i Indre Østfold.

 • WhatsApp framhålls som ett digitalt verktyg som många deltagare redan använder dagligen och som dessutom är lätt att använda för läraren, både för individuell kommunikation och för samtal och delning med hela gruppen.
  baskunskaper distansutbildning IKT kompetens språk |Norden
  11-06-2020

  Det går!

  Nordiska erfarenheter från distansundervisning i grundläggande litteracitet

 • Foto: Darko Stojanovic
  højere uddannelse lige muligheder |Danmark
  09-06-2020

  Forskellige studerende på velfærdsuddannelserne i storbyerne og udenfor

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ser nærmere på, hvem de studerende er på de fire store velfærdsuddannelser (sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne).

 • Digitale utdanningstilbud for åtte bransjer er satt igang våren 2020. Foto: Mudassar Iqbal
  kompetanseutvikling næringsliv utdanningspolitikk |Norge
  08-06-2020

  Midlertidig mulig å kombinere dagpenger med utdanning

  Partene i arbeidslivet har i samarbeid med Kompetanse Norge fått på plass en rekke utdanningstilbud for permitterte arbeidstakere i utsatte bransjer, og permitterte kan ta utdanning uten avkortning i dagpengestønaden.

 • Henrika Nordin är verksamhetsledare för Bildningsalliansen i Finland. Foto: privat arkiv
  folkbildning fortbildning hållbar utveckling |Finland
  04-06-2020

  Finland utbildar agenter för framtiden

  I Finland utbildar man som bäst agenter som ska förändra området för ekosocial bildning. I fortbildningsprojektet som avslutas hösten 2020 deltar som bäst 60 deltagare från olika läroinrättningar inom den fria bildningen.

 • Professor Arto O. Salonen har en stark filosofisk och livsbejakande utstrålning. Foto: Juha Törmälä
  hållbar utveckling livslångt lärande motivation |Finland
  04-06-2020

  Han tror på det goda livet och soluppgångens branscher

  Vårt ekonomiska system bygger på en missnöjd medborgare som är en omättlig konsument. Men vad är egentligen grunden för ett gott liv? Den frågan ställer sig professor Arto O. Salonen mitt i epidemin. Han är en finländsk expert inom utbildningsområdet för hållbar utveckling och starkt kritisk till samtidens sätt att leva.