Inspiration og videndeling over temaet:

Hvordan kan vi gennem demokratiske lærende fællesskaber
fremme og understøtte FNs udviklingsmål

Tidspunkt: d. 21. Februar 2017 kl. 16.00 – 19.30
Mer information følger senere.
 
Registrering åben frem til 17. februar. 
Kun inviterede deltagere kan registrere seg.