Dialogweb

DialogWeb är en nättidskrift som berättar om vuxnas lärande i Norden. Tidskriften informerar om aktuella utvecklingsfrågor inom nordisk samarbete och NVLs tematiska insatsområden. DialogWeb hjälper till att synliggöra miljöernas verksamhet och resultat genom intervjuer och artiklar. Artiklar publiceras löpande på nvl.org och kopplas till DialogWeb Facebooksida. Webbtidskriftens redaktionsråd (NVR) är från hela Norden. Kontakta gärna reaktionen om du har en artikel förslag!.

 
 
Några av deltagarna hade aldrig provat boule förut, ett spel som passar alla åldrar.
Sverige 
22-09-2020 

Åre ser alla inflyttade som en resurs

I glesbygdskommunen Åre har ledningen bestämt sig för att välkomna nyanlända och se dem som en tillväxtresurs. För att de ska vilja stanna och bidra till samhället arbetar kommunens anställda hårt för att alla ska känna sig välkomna.

Sverige 
21-09-2020 

Berättelser om det nya livet i Åre

Människor från många olika delar av världen har med kommunens hjälp hittat utbildning och arbete i Åre. Här är fem berättelser.

Vi må ikke skille fornuft og følelse ad, så Grundtvig ville måske have skrevet en sang for at sætte ord på klima og bæredygtighed, mener Kirsten Margrethe Andersen.
Danmark 
14-09-2020 

Hvad ville Grundtvig have sagt til klimadebatten?

Det er ikke kun politikerne, der må forholde sig til de svære diskussioner og dilemmaer, som klimadiskussionen rejser. Det er også en bunden opgave for folkeoplysningen, mener formanden for Grundtvigsk Forum, Kirsten Margrethe Andersen.

Henriette Eriksson fick ett nytt yrke i och med yrkesskolreformen 2018.
Finland 
07-09-2020 

PUKen förändrade de finska yrkesskolorna

Inom yrkesutbildningen i Finland har man tagit i bruk personliga utvecklingsplaner för kunnande.

Foto: Free-Photos
Færöerne 
31-08-2020 

Bedre adgang til samfundet

Alfarådet er et NVL-netværk, der arbejder for en bedre integration, bl.a. med fokus på kortuddannedes læse- og skrivefærdigheder.

Foto: Jeswin Thomas
Danmark 
27-08-2020 

Það á að lesa stærðfræði ekki aðeins reikna

Í stað þess að láta nemendur reikna dæmi eftir dæmi í stærðfræðitímum, ætti að leggja mun meiri áherslu á yfirferð yfir texta, en gert er í dag. Það finnst Hannesi Hilmarssyni, stærðfræðikennara við Menntaskólann við Sund allavega, en hann hefur síðastliðin 25 ár nýtt um 80 prósent kennslustunda .

NVL:n perustaitoverkosto
Norden 
26-08-2020 

Puutteelliset digitaidot uhka pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle

NVL:n perustaitoverkoston tuoreessa raportissa pureudutaan siihen, miten puutteellinen digiosaaminen saattaa vaikuttaa pohjoismaisia demokratioita kohtaan tunnettuun luottamukseen. DialogWeb haastatteli verkoston jäsentä Hanne Størsetiä, joka työskentelee analyytikkona ja on yksi raportin kirjoittajista.

Norden 
26-08-2020 

Digitalisaatio mullistaa peruslaskutaidot

Matemaattiset perustaidot ovat muuttumassa kovaa vauhtia digitalisaation myötä. Sovellus- ja verkkopohjaisista toiminnoista tulee yhä abstraktimpia, ja niiden taustalla oleva matematiikka mutkistuu. NVL esitti kolmelle pohjoismaiselle asiantuntijalle kaksi kysymystä, jotta ymmärtäisimme paremmin tulevaisuuden matematiikan opetusta.

Maria Bernhardsen er medlem av NVL-nettverket Kompetensförsörjning i och för arbetslivet.
Norden 
24-08-2020 

Norden – mitt hem, min bas, min trygghet

Du kan møte på Maria Bernhardsen i travle Stockholmgater med hodet fullt av kompetansespørsmål. Men i fritiden setter hun kursen ut av byen, aller helst på sin Harley Davidson.

Danmark 
17-08-2020 

Digitaliseringen revolutionerer basale regnefærdigheder

Grundlæggende matematiske færdigheder er under hastig forandring i takt med digitaliseringen. App- eller webbaserede handlinger bliver mere abstrakte, samtidig med at matematikken bag bliver tilsvarende kompliceret. NVL stiller to spørgsmål til tre nordiske eksperter for at blive klogere på fremtidens matematikundervisning.

Foto: Jeswin Thomas
Danmark 
17-08-2020 

Matematik skal læses – ikke regnes

I stedet for at sætte elever til at regne opgave efter opgave i matematiktimerne, bør man prioritere tekstgennemgang langt mere, end tilfældet er i dag. Det siger matematikunderviser Hannes Hilmarsson, der har stor succes med at vægte læsning højere end problemløsning i sine timer.

NVL-netværket Grundlæggende færdigheder
Norden 
10-08-2020 

Manglende digitale kompetencer er en trussel mod den nordiske velfærdsstat

Ny rapport fra NVL-netværket Grundlæggende færdigheder stiller skarpt på, hvad manglende digitale kompetencer kan betyde for tilliden til de nordiske demokratier. DialogWeb tog en snak med netværksmedlem Hanne Størset, der arbejder med analyse og er en af forfatterne bag rapporten.

DialogWeb redaksjonen

Norge 
12-11-2013 

Torhild Slåtto

Norgeredaktör

Sverige 
12-11-2013 

Marja Beckman

Sverigeredaktör

Færöerne 
12-11-2013 

Kristianna Winther Poulsen

Färöingsredaktör

Island 
09-03-2017 

Sigrun Magnusdottir

Islandsredaktör

Finland 
31-01-2019 

Camilla Lindberg

Finlandredaktör

Danmark 
01-05-2019 

Dorthe Plechinger

Dansk redaktør

Grønland 
03-07-2019 

Christian Bohmann Knudsen

Grønlandsredaktør

Danmark 
05-09-2019 

Antoniya Doneva

Chefredaktør

Åland 
04-02-2020 

Marika Kvarnström

Ålandredaktör

Mest læste

matematik-skal-laeses-ikke-regnes.jpg
Matematik skal læses – ikke regnes
I stedet for at sætte elever til at regne opgave efter opgave i matematiktimerne, bør man prioritere tekstgennemgang langt mere, end tilfældet er i dag. Det siger matematikunderviser Hannes Hilmarsson, der har stor succes med at vægte læsning højere end problemløsning i sine timer.

testrup-hoejskole.jpg
Højskolerne kommer ikke udenom fag i bæredygtighed
Nikolaj Voldum Ahlburg er valgfagslærer og underviser i tre fag om bæredygtighed på Testrup Højskole. Der er altid fyldt op på holdene. Han oplever en generation, som tager klimaforandringer meget alvorligt og presser på for, at højskolerne også gør det.

puk-en-forandrade-de-finska-yrkesskolorna.jpg
PUKen förändrade de finska yrkesskolorna
Inom yrkesutbildningen i Finland har man tagit i bruk personliga utvecklingsplaner för kunnande.

norden-mitt-hem-min-bas-min-trygghet-banner.jpg
Norden – mitt hem, min bas, min trygghet
Du kan møte på Maria Bernhardsen i travle Stockholmgater med hodet fullt av kompetansespørsmål. Men i fritiden setter hun kursen ut av byen, aller helst på sin Harley Davidson.

digitaliseringen-omkalfatrer-basale-regnefaerdigheder.jpg
Digitaliseringen revolutionerer basale regnefærdigheder
Grundlæggende matematiske færdigheder er under hastig forandring i takt med digitaliseringen. App- eller webbaserede handlinger bliver mere abstrakte, samtidig med at matematikken bag bliver tilsvarende kompliceret. NVL stiller to spørgsmål til tre nordiske eksperter for at blive klogere på fremtidens matematikundervisning.

baeredygtigheden-er-i-skred-paa-hoejskolerne.jpg
Bæredygtigheden er i skred på højskolerne
Hvordan får man bæredygtighed og udlandsrejser, som de fleste højskoler tilbyder, til at passe sammen. Det er bare en af de ting, som højskolerne diskuterer for tiden. For også eleverne presser på for en mere bæredygtig profil.