Dialogweb

DialogWeb är en nättidskrift som berättar om vuxnas lärande i Norden. Tidskriften informerar om aktuella utvecklingsfrågor inom nordisk samarbete och NVLs tematiska insatsområden. DialogWeb hjälper till att synliggöra miljöernas verksamhet och resultat genom intervjuer och artiklar. Artiklar publiceras löpande på nvl.org och kopplas till DialogWeb Facebooksida. Webbtidskriftens redaktionsråd (NVR) är från hela Norden. Kontakta gärna reaktionen om du har en artikel förslag!.

Forskaren Nina Begovic Jönsson från Sverige och läraren Sofie Granlund från Finland fick snabbt kontakt med varandra under en kaffepaus på Hanaholmen. Foto: Camilla Lindberg
Norden 
08-04-2019 

Glada möten under solig himmel

Alfarådets nordiska konferens i Helsingfors blev en solig samling för branschfolk från hela Norden. Många var överens om att världen förändras och grundläggade litteracitet har aldrig varit mer aktuell än nu.

– Vi er på et sted i verden nu, hvor det ikke er en reel mulighed at sige, at man ikke underviser med brug af teknologi. Derfor er jeg interesseret i, hvilke måder vi skal arbejde med at tilrettelægge undervisningen på, så den er hensigtsmæssig i forhold til de nye betingelser, siger Mie Buhl, der er professor i kommunikation, it og LæringsDesign ved Aalborg Universitet. Foto: Dorthe Plechinger
Danmark 
03-04-2019 

Digitale quickfix findes ikke

Der er fordele ved digitale teknologier i undervisningen, men også store udfordringer, når de skal tænkes med i didaktikken og fagligheden, siger professor Mie Buhl.

Under sloganet
Danmark 
28-03-2019 

Folkeoplysning giver livskompetencer

Livskompetencer udgør det beredskab, alle mennesker behøver for at kunne bidrage aktivt til samfundet og udvikle og udfolde sig på det personlige plan. NVL har sat Trine Bendix Knudsen, sekretariatsleder hos Dansk Folkeoplysnings Samråd, stævne for at blive klogere på det nye begreb.

Markhópur okkar er lengst frá vinnumarkaði. Okkur finnst að það felist virði í því að öðlast samfélagsfærni, til dæmis að verða gott foreldri, maður verður ekki að fara út í atvinnulífið til þess að verða virkur þátttakandi, segir Qarin Franker Ljósmyndari: Marja Beckmann
Sverige 
27-03-2019 

„Setjið tungumálið í samhengi sem skiptir máli“

Það er tímafrekt að læra nýtt tungumál, sérstaklega ef þú kann ekki að lesa og skrifa á móðurmálinu. DialogWeb hitti NVL-prófílinn Qarin ”Q” Franker sem veit allt um grundvallaratriði lestrar- og skriftarkennslu fyrir fullorðna.

”Kohderyhmämme on kaikkein kauimpana työmarkkinoista. Meidän mielestämme myös yhteiskunnallisten taitojen, kuten hyvän vanhemmuuden, oppiminen on arvokasta. Osallisuuden ei pidä edellyttää työllistymistä”, sanoo Qarin ”Q” Franker. Valokuva: Marja Beckmann
Sverige 
26-03-2019 

”Kieli opitaan mielekkäässä kontekstissa”

Uuden kielen opetteleminen vaatii aikaa ja ponnistelua, etenkin jos opiskelija ei osaa lukea eikä kirjoittaa omalla äidinkielellään. DialogWeb kävi tapaamassa Qarin ”Q” Frankeria, pitkän linjan NVL-aktiivia, joka tietää lähes kaiken luku- ja kirjoitustaidon perusteiden opettamisesta aikuisille.

Bodil Regårdh, Cecilia Fahlberg, Yana Jahrén och Raimo Vuorinen bidrog alla med sina kompetenser och erfarenheter i föreläsningar och dialoger på seminariet ”IKT och vägledning” på Åland där även seminariets deltagare väckte en ny vision, ett förslag om en samnordiskt e-vägledning. Foto: Annette Bergbo
Åland 
26-03-2019 

IKT i dagarna två på Åland

Tidigare specialutredare för Sveriges regering, Cecilia Fahlberg föreläste i seminariet ”IKT och vägledning” på Åland den 14 och 15 februari.

”Vår målgrupp står längst ifrån arbetsmarknaden. Vi menar att det också finns ett värde i att få samhällskompetens, till exempel att bli en bra förälder, man ska inte behöva komma ut i yrkeslivet för att bli delaktig”, säger Qarin ”Q” Franker. Foto: Marja Beckmann
Sverige 
20-03-2019 

”Sätt språket i ett meningsfullt sammanhang”

Det tar tid och energi att lära sig ett nytt språk, i synnerhet om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål. DialogWeb har träffat NVL-profilen Qarin ”Q” Franker som vet det mesta om grundläggande läs- och skrivundervisning för vuxna.

– Vi bruker det momentumet som europeisk miljøhovedstad gir oss til å satse på og forsere investeringer i nullutslippsteknologi, sier prosjektleder Anita Lindahl Trosdahl. Foto: Marianne Alfsen.
Norge 
14-03-2019 

Oslo – europeisk rollefigur på vei inn i det grønne skiftet

Tre ganger grønt. Grønn økonomi. Grønne omgivelser. Grønn byutvikling. Alt sammen i den grønne europeiske miljøhovedstaden. European Green Capital, sier EU, som ga denne æren og oppgaven til Oslo i 2019.

Generalsekreteraren Jyrki Ijäs planerar för ett aktivt pensionärsliv. Foto: Camilla Lindberg
Finland 
07-03-2019 

Tjugo år genom eld och vatten

Tjugo turbulenta år har gett mersmak. Generalsekreteraren Jyrki Ijäs från Finlands Folkhögskoleförening blickar nu tillbaka och går i pension. Men han tänker inte bli liggande på sofflocket.

Foto: Sitra rapporten: Kohti osaamisen aikaa
Finland 
28-02-2019 

Finland fick ny målbild för livslångt lärande

– Det livslånga lärandet är den vikigaste förnyelsen som Finland behöver.
Det säger trettio samhällspåverkare som har arbetat fram en gemensam målbild för framtidens Finland.
Fritid, bildning och kultur lyfts nu fram som viktiga byggklossar. Resultatet från det unika arbetet presenteras i en färsk rapport med fyra teser.

Stefán Stefánsson, avdelingsleder i utdanningsdepartementet. Stefan er Islands representant i EK-U. Foto: Sigrún Kristín Magnúsdóttir
Island 
25-02-2019 

Islands formannskap fokuserer på de unge, havet og bærekraftig turisme

Nordiske interesser og nordiske verdier skal gjennom samarbeid styrkes i en globalisert verden.

Teknologiaa elinikäistä oppimista varten – etänä, lähellä ja simulaationa. Kuva: Norjan teknologianeuvosto
Norge 
25-02-2019 

Teknologia luo osaamishaasteita – ja tarjoaa ratkaisun niihin

Jos haluamme terveen talouden ja demokratian, jossa ihmiset tuntevat itsensä tarpeellisiksi ja osallisiksi, emme saa ajatella että koulutus on kuten pyörällä ajamisen opettelu – jotain, mikä tarvitsee tehdä vain kerran elämässä.

DialogWeb redaksjonen

Norge 
12-11-2013 

Torhild Slåtto

Norgeredaktör

Sverige 
12-11-2013 

Marja Beckman

Sverigeredaktör

Færöerne 
12-11-2013 

Kristianna Winther Poulsen

Färöingsredaktör

Grønland 
06-10-2016 

Maren-Louise Poulsen Kristensen

Grönlandsredaktör

Island 
09-03-2017 

Sigrun Magnusdottir

Islandsredaktör

Åland 
04-04-2018 

Annette Bergbo

Ålandredaktör

Danmark 
05-04-2018 

Julie Elver

Dansk redaktør

Danmark 
05-04-2018 

Sara Mielcke

Chefredaktør

Finland 
31-01-2019 

Camilla Lindberg

Finlandredaktör

Mest læste

NIVA.jpg
”Utbildningen för vuxna måste förändras”
När staten inte hinner med tar marknadskrafterna över vuxenutbildningen, säger Birgitta Forsström från NIVA.

My.jpg
”Ideella föreningar är vårt vaccin mot kaos”
– Vill du vara med och skriva folkbildningshistoria? Det enda du behöver göra är att kolla i din källare. Gör en insats för forskningen! Så

IMG_0277.jpg
Vägledning för alla på Åland
– Det är dags nu att gå från ord till handling, bygga upp något så att alla på Åland får vägledning och validering!Så tvärsäkert, kort och

MediaHandler (2).jpg
”Kieli opitaan mielekkäässä kontekstissa”
”Hei, olet soittanut Q:lle”, hän sanoo puhelinvastaajaviestissään. NVL:n lukutaitoverkosto Alfarådetin jäsen ja tärkeä vaikuttaja Qarin

Jyrki-Ijäs_2.jpg
Tjugo år genom eld och vatten
– Mot alla odds har vi lyckats hålla ihop folkhögskolorna i Finland, säger generalsekreteraren Jyrki Ijäs.Som ledare för Finlands

6b976a06-2f79-4cee-a232-978b845dcf61.jpg
Finland fick ny målbild för livslångt lärande
– Det är mycket anmärkningsvärt att så här många människor från så många olika verksamhetsområden har lyckats forma gemensamma mål för att