Dialogweb

DialogWeb är en nättidskrift som berättar om vuxnas lärande i Norden. Tidskriften informerar om aktuella utvecklingsfrågor inom nordisk samarbete och NVLs tematiska insatsområden. DialogWeb hjälper till att synliggöra miljöernas verksamhet och resultat genom intervjuer och artiklar. Artiklar publiceras löpande på nvl.org och kopplas till DialogWeb Facebooksida. Webbtidskriftens redaktionsråd (NVR) är från hela Norden. Kontakta gärna reaktionen om du har en artikel förslag!.

 
 
Katarina Halme-Wiklund och Bodil Regårdh har ingått i arbetgruppen som representanter för Landskapsregeringen på Åland. Fotograf : Marika Kvarnström
Åland 
02-12-2020 

Öriket skapar ny modell för vuxna utan betyg

På Åland har man utarbetat en ny utbildningsmodell för vuxna som saknar avgångsbetyg från grundskolan. De små skärgårdskommunerna får nu en reell möjlighet att uppfylla lagen som träder i kraft 2021.

Island 
27-11-2020 

Ufaglærte unge vil videreutdanne seg

Det er tett sammenheng mellom arbeid og velferd og det gjelder både for hvert enkelt individ og for samfunnet. Høy sysselsetting og god produktivitetsutvikling er grunnlaget for verdiskapingen, og dermed avgjørende for å opprettholde et høyt velferdsnivå.

DialogWeb onnittelee Kompetanse Norgea uraohjauksen laatukehyksestä ja kiittää Ingjerd Espolinia seikkaperäisistä vastauksista. Kuvassa Espolin (vasemmalla) ja hänen kollegansa uraohjauksen osastolta: Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke ja Line Wiktoria Engh. Kuva: Johny Vågenes, Kompetanse Norge
Norge 
25-11-2020 

Kansallinen laatukehys hyvälaatuisen uraohjauksen takaajaksi

Norjassa jokainen voi itse valita, haluaako ohjausta kasvokkain uraohjauskeskuksessa vai nimettömänä verkossa

DialogWeb óskar Hæfnistofnun Noregs til hamingju með gæðaviðmiðin fyrir ráðgjöf við hæfniþróun og þakkar Ingjerd Espolin Gaarder fyrir góð og ítarlega svör. Hún er til vinstri á myndinni ásamt samstarfsfólki í deildinni fyrir ráðgjöf: Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh. Mynd: Johny Vågenes, Hæfnistofnun Noregs.
Norge 
25-11-2020 

Norsk gæðaviðmið eiga að tryggja góða ráðgjöf um starfsferil

Í Noregi getur maður valið hvort maður vill ráðgjöf auglitis til auglitis í ráðgjafarmiðstöð eða nafnlaust á netinu

Island 
19-11-2020 

UP-AEPRO á Íslandi

Á fundi, sem fulltrúar Íslands í Evrópuverkefninu UP-AEPRO buðu til í Reykjavík fyrr í haust, ræddu þátttakendur um spurningar er varða meginmarkmið verkefnisins; færniþróun. Fjöldi einstaklinga þarf að efla hæfni sína með sí- og endurmenntun til þess að mæta nýjum þörfum atvinnulífsins í kjölfar heimsfaraldurs og fjórðu iðnbyltingarinnar.

Eyrún Björk Valsdóttir and Fjóla María Lárusdóttir (Photo. Bjorn Garðarsson)
Island 
12-11-2020 

UP-AEPRO in Iceland

In a dialogue meeting in Reykjavik, the participants discussed questions related to the European project UP-AEPRO on competence development. More people need upskilling in order to meet new demands. Many need further education to meet new demands resulting from the pandemic and the 4th industrial revolution.

DialogWeb gratulerer Kompetanse Norge med Kvalitetsrammeverket for karriereveiledning og takker Ingjerd Espolin Gaarder for gode og grundige svar. Hun ses til venstre på bildet, sammen med medarbeidere i Avdeling for karriereveiledning, Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh. Foto: Johny Vågenes, Kompetanse Norge
Norge 
09-11-2020 

Nasjonalt kvalitetsrammeverk skal sikre god karriereveiledning

I Norge kan en selv velge om en ønsker veiledning ansikt til ansikt på et karrieresenter eller anonymt på nettet

UP-AEPRO på Island
Island 
02-11-2020 

UP-AEPRO på Island

På et dialogmøte i Reykjavik diskuterte deltakerne spørsmål knyttet til det europeiske prosjektet UP-AEPRO om kompetanseutvikling. Flere trenger videreutdanning for å møte nye krav som følger av pandemi og den 4. industrielle revolusjonen.

Mynd: Ninni Andersson/Stjórnarráðið
Sverige 
28-10-2020 

"Stafræna stökkið mun veita okkur forskot til langs tíma"

Hvernig er vinnu sænsku ríkisstjórnarinnar við fullorðinsfræðslu, raunfærnimat og símenntun háttað?

Yrittäjinä toimivilla Josefin Isakssonilla ja Jutta Saarisella on monipuolinen koulutustausta. Kuva: Camilla Lindberg
Finland 
28-10-2020 

Lillgården – menestystarina Suomen maaseudulta

– Minusta on aina tuntunut siltä, että päädyn yrittäjäksi, viljelypuutarhuri Josefin Isaksson kertoo. Eräänä päivänä niin sitten kävikin: Isaksson perusti yhdessä veneenrakentaja Jutta Saarisen kanssa ainutlaatuisen, kestävään kehitykseen painottuvan ryhmäperhepäiväkodin. Ensin Isaksson kuitenkin hankki yrittäjän ammattitutkinnon. Nyt Kemiössä sijaitsevaan perhepäiväkoti Lillgårdeniin jonotetaan.

Det Nationale Videncenter for e-læring undersøgte sammen med tænketanken DEA undervisernes og elevernes erfaring med fjernundervisningen, mens den stod på under coronaen. Dermed har Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik, fået en masse ny viden forærende. Foto: Julia M Cameron
Danmark 
26-10-2020 

Fjernundervisning: Hvad vi kan lære om at lære af coronaen

Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik på Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter), er stor fortaler for blended learning. Det er også det, mange skoler efterspørger lige nu. Blandt andet fordi onlineundervisningen under corona-nedlukningen viste sig ikke at kunne stå alene.

Idrott och hälsa ligger Stefan Öfverström varmt om hjärtat. Han drev en sportbutik i flera år innan han tog klivet tillbaka till vårdbranschen.
Åland 
19-10-2020 

Stefan byter sportskorna mot blodtrycksmätare

Stefan Öfverström, Åland bytte bransch mitt i livet. Från egenföretagare och att driva en sportbutik till blivande sjuksköterska.

DialogWeb redaksjonen

Norge 
12-11-2013 

Torhild Slåtto

Norgeredaktör

Sverige 
12-11-2013 

Marja Beckman

Sverigeredaktör

Færöerne 
12-11-2013 

Kristianna Winther Poulsen

Färöingsredaktör

Island 
09-03-2017 

Sigrun Magnusdottir

Islandsredaktör

Finland 
31-01-2019 

Camilla Lindberg

Finlandredaktör

Danmark 
01-05-2019 

Dorthe Plechinger

Dansk redaktør

Grønland 
03-07-2019 

Christian Bohmann Knudsen

Grønlandsredaktør

Danmark 
05-09-2019 

Antoniya Doneva

Chefredaktør

Åland 
04-02-2020 

Marika Kvarnström

Ålandredaktör

Mest læste

de-startade-lillgarden-en-framgangssaga-pa-finska-landsbygden-1000x400.jpg
Lillgården – en framgångssaga på finska landsbygden
Jag har alltid haft en känsla av att jag kommer att bli företagare, säger odlingshortonomen Josefin Isaksson. En dag hände det. Tillsammans med båtbyggaren Jutta Saarinen startade hon ett unikt familjedaghem inom hållbar utveckling. I dag är det kö till Lillgården i Kimito.

Fjernundervisning- Hvad-vi-kan-laere-om-at-laere-af-coronaen.jpg
Fjernundervisning: Hvad vi kan lære om at lære af coronaen
Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik på Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter), er stor fortaler for blended learning. Det er også det, mange skoler efterspørger lige nu. Blandt andet fordi onlineundervisningen under corona-nedlukningen viste sig ikke at kunne stå alene.

puk-en-forandrade-de-finska-yrkesskolorna.jpg
PUKen förändrade de finska yrkesskolorna
Inom yrkesutbildningen i Finland har man tagit i bruk personliga utvecklingsplaner för kunnande.

UP-Aepro.jpg
UP-AEPRO på Island
På et dialogmøte i Reykjavik diskuterte deltakerne spørsmål knyttet til det europeiske prosjektet UP-AEPRO om kompetanseutvikling. Flere trenger videreutdanning for å møte nye krav som følger av pandemi og den 4. industrielle revolusjonen.

kristina-persdotter.jpg
”Det digitala språnget kommer att gynna oss lång tid framöver”
Hur arbetar den svenska regeringen med vuxnas lärande, validering och fortbildning?

stefan-ofverstrom .jpg
Stefan byter sportskorna mot blodtrycksmätare
Stefan Öfverström, Åland bytte bransch mitt i livet. Från egenföretagare och att driva en sportbutik till blivande sjuksköterska.