Dialogweb

DialogWeb är en nättidskrift som berättar om vuxnas lärande i Norden. Tidskriften informerar om aktuella utvecklingsfrågor inom nordisk samarbete och NVLs tematiska insatsområden. DialogWeb hjälper till att synliggöra miljöernas verksamhet och resultat genom intervjuer och artiklar. Artiklar publiceras löpande på nvl.org och kopplas till DialogWeb Facebooksida. Webbtidskriftens redaktionsråd (NVR) är från hela Norden. Kontakta gärna reaktionen om du har en artikel förslag!.

 
 
Der er stadig en meget stor social skævhed blandt dem, der uddanner sig som unge. Men voksne fra underklassen og arbejderklassen videreuddanner sig i lige så høj grad som de øvre klasser.
Danmark 
18-01-2021 

Det er en illusion at tro, at klasser ikke betyder noget mere

”Det er en illusion at tro, at klasser ikke betyder noget mere” Skal vi have flere voksne til at videreuddanne sig, handler det om penge, pædagogik og politisk vilje. Det mener forfatter og journalist Lars Olsen, der sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i ”Klasseprojektet” analyserer og dokumenterer det delte Danmark – blandt andet den skæve fordeling af uddannelse.

Finland 
11-01-2021 

Finland fick splitterny vägkarta för kontinuerligt lärande

Processen bakom den nya vägkartan har varit unik. Den har involverat alla politiska partier och massvis med samarbetspartners. Söndrigt ska nu repareras med hjälp av livslång vägledning, digital teknik och Al.

I juni ordnas en konferens i Helsingfors för att öka kunskapen om hållbar utveckling. Foro: istockphoto.com
Finland 
05-01-2021 

Finland erbjuder rikt program under 2021

Under 2021 är det Finland som leder Nordiska ministerrådet. På agendan står ett program där ministerierna samarbetat över alla sektorsgränser och även med NVL. Ulla-Jill Karlsson från undervisnings- och kulturministeriet har stora förväntningar.

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström tog emot Kliva-utredningens betänkande vid en pressträff den 1 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Sverige 
22-12-2020 

”Vi måste prata mer om vuxenutbildning och sfi”

Sfi, svenskundervisning för invandrare, är vildvuxet och ojämlikt. I en ny statlig utredning föreslås att sfi görs om från grunden.

Island 
16-12-2020 

Ófaglærð ungmenni vilja mennta sig meira

Sambandið á milli vinnu og velferðar er náið og það á bæði við um hvern einstakling og samfélagið í heild. Mikil atvinnuþátttaka og aukin hagvöxtur leggja grunn að verðmætasköpun og er afgerandi þáttur til að velferðinni sé viðhaldið.

Katarina Halme-Wiklund ja Bodil Regårdh ovat olleet mukana työryhmässä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustajina. Kuva: Marika Kvarnström
Åland 
16-12-2020 

Saarivaltakunta luo uuden mallin päättötodistusta vailla oleville aikuisille

Ahvenanmaalla on laadittu uusi koulutusmalli aikuisille, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Pienet saaristokunnat saavat nyt todellisen mahdollisuuden toteuttaa vuonna 2021 voimaan tulevaa lakia.

Bodil, Regårdh, Monika Sundqvist, Jennika Kullman och Peter Strandvik ingår i ett nationellt valideringsnätverk sedan 2019 och har använt verktyget Road-map 2018 för att få en bild av det åländska valideringssytemet och var det borde utvecklas.
Åland 
09-12-2020 

Det tror Åland om framtidens validering

Validering av kompetens och kunskaper pågår i samtliga nordiska länder. I framtiden kan det bli möjligt att validera små delar av erfarenhet till exempel kurser och praktik.

Katarina Halme-Wiklund och Bodil Regårdh har ingått i arbetgruppen som representanter för Landskapsregeringen på Åland. Fotograf : Marika Kvarnström
Åland 
02-12-2020 

Öriket skapar ny modell för vuxna utan betyg

På Åland har man utarbetat en ny utbildningsmodell för vuxna som saknar avgångsbetyg från grundskolan. De små skärgårdskommunerna får nu en reell möjlighet att uppfylla lagen som träder i kraft 2021.

Island 
27-11-2020 

Ufaglærte unge vil videreutdanne seg

Det er tett sammenheng mellom arbeid og velferd og det gjelder både for hvert enkelt individ og for samfunnet. Høy sysselsetting og god produktivitetsutvikling er grunnlaget for verdiskapingen, og dermed avgjørende for å opprettholde et høyt velferdsnivå.

DialogWeb onnittelee Kompetanse Norgea uraohjauksen laatukehyksestä ja kiittää Ingjerd Espolinia seikkaperäisistä vastauksista. Kuvassa Espolin (vasemmalla) ja hänen kollegansa uraohjauksen osastolta: Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke ja Line Wiktoria Engh. Kuva: Johny Vågenes, Kompetanse Norge
Norge 
25-11-2020 

Kansallinen laatukehys hyvälaatuisen uraohjauksen takaajaksi

Norjassa jokainen voi itse valita, haluaako ohjausta kasvokkain uraohjauskeskuksessa vai nimettömänä verkossa

DialogWeb óskar Hæfnistofnun Noregs til hamingju með gæðaviðmiðin fyrir ráðgjöf við hæfniþróun og þakkar Ingjerd Espolin Gaarder fyrir góð og ítarlega svör. Hún er til vinstri á myndinni ásamt samstarfsfólki í deildinni fyrir ráðgjöf: Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke og Line Wiktoria Engh. Mynd: Johny Vågenes, Hæfnistofnun Noregs.
Norge 
25-11-2020 

Norsk gæðaviðmið eiga að tryggja góða ráðgjöf um starfsferil

Í Noregi getur maður valið hvort maður vill ráðgjöf auglitis til auglitis í ráðgjafarmiðstöð eða nafnlaust á netinu

Island 
19-11-2020 

UP-AEPRO á Íslandi

Á fundi, sem fulltrúar Íslands í Evrópuverkefninu UP-AEPRO buðu til í Reykjavík fyrr í haust, ræddu þátttakendur um spurningar er varða meginmarkmið verkefnisins; færniþróun. Fjöldi einstaklinga þarf að efla hæfni sína með sí- og endurmenntun til þess að mæta nýjum þörfum atvinnulífsins í kjölfar heimsfaraldurs og fjórðu iðnbyltingarinnar.

DialogWeb redaksjonen

Norge 
12-11-2013 

Torhild Slåtto

Norgeredaktör

Sverige 
12-11-2013 

Marja Beckman

Sverigeredaktör

Færöerne 
12-11-2013 

Kristianna Winther Poulsen

Färöingsredaktör

Island 
09-03-2017 

Sigrun Magnusdottir

Islandsredaktör

Finland 
31-01-2019 

Camilla Lindberg

Finlandredaktör

Danmark 
01-05-2019 

Dorthe Plechinger

Dansk redaktør

Grønland 
03-07-2019 

Christian Bohmann Knudsen

Grønlandsredaktør

Danmark 
05-09-2019 

Antoniya Doneva

Chefredaktør

Åland 
04-02-2020 

Marika Kvarnström

Ålandredaktör

Mest læste

vi-måste prata-mer-om-vuxenutbildning-och-sfi.jpg
”Vi måste prata mer om vuxenutbildning och sfi”
Sfi, svenskundervisning för invandrare, är vildvuxet och ojämlikt. I en ny statlig utredning föreslås att sfi görs om från grunden.

Fjernundervisning- Hvad-vi-kan-laere-om-at-laere-af-coronaen.jpg
Fjernundervisning: Hvad vi kan lære om at lære af coronaen
Daniella Tasic Hansen, der er specialkonsulent i e-læringspædagogik på Det Nationale Videncenter for e-læring (eVidenCenter), er stor fortaler for blended learning. Det er også det, mange skoler efterspørger lige nu. Blandt andet fordi onlineundervisningen under corona-nedlukningen viste sig ikke at kunne stå alene.

UP-Aepro.jpg
UP-AEPRO på Island
På et dialogmøte i Reykjavik diskuterte deltakerne spørsmål knyttet til det europeiske prosjektet UP-AEPRO om kompetanseutvikling. Flere trenger videreutdanning for å møte nye krav som følger av pandemi og den 4. industrielle revolusjonen.

nasjonalt-kvalitetsrammeverk-skal-sikre-god-karriereveiledning.jpg
Nasjonalt kvalitetsrammeverk skal sikre god karriereveiledning
I Norge kan en selv velge om en ønsker veiledning ansikt til ansikt på et karrieresenter eller anonymt på nettet

ufaglaerte-unge-vil-videreutdanne-seg.jpg
Ufaglærte unge vil videreutdanne seg
Det er tett sammenheng mellom arbeid og velferd og det gjelder både for hvert enkelt individ og for samfunnet. Høy sysselsetting og god produktivitetsutvikling er grunnlaget for verdiskapingen, og dermed avgjørende for å opprettholde et høyt velferdsnivå.

bodil-regårdh-och-monika-sundqvist-och-jennika-kullman-och-peter-strandvik.jpg
Det tror Åland om framtidens validering
Validering av kompetens och kunskaper pågår i samtliga nordiska länder. I framtiden kan det bli möjligt att validera små delar av erfarenhet till exempel kurser och praktik.