Dialogweb

DialogWeb är en nättidskrift som berättar om vuxnas lärande i Norden. Tidskriften informerar om aktuella utvecklingsfrågor inom nordisk samarbete och NVLs tematiska insatsområden. DialogWeb hjälper till att synliggöra miljöernas verksamhet och resultat genom intervjuer och artiklar. Artiklar publiceras löpande på nvl.org och kopplas till DialogWeb Facebooksida. Webbtidskriftens redaktionsråd (NVR) är från hela Norden. Kontakta gärna reaktionen om du har en artikel förslag!.

 
 
Camilla Ernkrans toimii hankejohtajana Emmaus Ålandissa, joka edistää solidaarisuutta, kestävää kehitystä ja yhteisöllisyyttä. Työssään hän esimerkiksi auttaa työttömiä pääsemään työharjoitteluun.
Danmark 
29-06-2022 

Opintopiirissä opitaan sekä opitaan oppimaan

Opintopiirit tarjoavat hyvän mahdollisuuden kehittää työntekijöiden osaamista pitkäjänteisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Se kuitenkin edellyttää, että työntekijät ovat valmiita sitoutumaan ja että työpaikka tarjoaa mahdollisuuksia käyttää uutta tietoa, todetaan NVL:n toteuttaman pilottihankkeen arviossa.

Personal vid Ålands yrkesgymnasium deltog i framtidsdagen. Från vänster Gitte Holmström, Gabriella Nordlund, Sofie Norrlund, Daja Rothberg, Jennika Kullman, Diana Lundqvist, Penilla Eriksson och Susanne Åvik.
Åland 
29-06-2022 

Utbildning och arbete i framtiden

Seminarium om framtidens utbildningsbehov på Åland arrangerades i mitten av maj. Syftet var att diskutera hur framtidens utbildning ska utformas för att möta efterfrågan och behov.

Camilla Ernkrans er projektleder hos organisationen Emmaus Åland, som arbejder med solidaritet, holdbarhed og fællesskab. Her hjælper hun blandt andet mennesker uden arbejde til at komme i arbejdstræning.
Danmark 
22-06-2022 

Med læringscirkler kan man lære og lære at lære

Læringscirkler er en god mulighed for at sikre relevant og løbende udvikling af medarbejdere. Det kræver dog, at medarbejdere er klar til at involvere sig, og at arbejdspladsen sørger for, at det er muligt at bruge den nye viden, viser en evaluering af pilotprojekt, som NVL har gennemført.

Norden 
16-06-2022 

Radio Nordplus - lokalproduktion för vuxna med olika utmaningar

Lokalradioproduktion kan användas som ett viktigt verktyg när det gäller att fånga upp människor som hotas att marginaliseras.

Norden 
09-06-2022 

Podcast: How can validation empower? Interview with Deb Carr

How can validation empower adults in their lifelong learning and earning journey?

Island 
01-06-2022 

Kan vi i Norden lære å leve på mer klimavennlig måte?

I slutten av 2021 lanserte Nordisk Ministerråd et program om Bærekraftig livsstil. Programmet skal bidra til visjonen om at vi i Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region fram mot år 2030.

Finnar eru þjóð verkfræðinnar sem nú verða að leita notendavænna leiða.
Finland 
31-05-2022 

Stafræn þátttaka – við tökum púlsinn á Finnum

Hvernig eigum við að geta náð til allra sem hafna utan við stafrænt samfélag? Spurningin er brýn. Hvað gera Finnar? Höfum við lært eitthvað af hinum Norðurlöndunum.? Við spyrjum tvo finnska fulltrúa í NVL Digital.

Suomi on insinöörien maa, jossa tarvitaan nyt uusia keinoja asiakasystävällisten palveluiden kehittämiseen.
Finland 
30-05-2022 

Digitaalinen osallisuus – miten se toteutuu Suomessa?

Miten voimme tavoittaa kaikki ne ihmiset, jotka jäävät digitaalisen yhteiskunnan ulkopuolelle? Kysymys on erittäin ajankohtainen. Miten Suomessa toimitaan? Onko muilta Pohjoismailta opittu jotain? Kysyimme asiaa kahdelta NVL Digital -verkoston suomalaisedustajalta.

Island 
24-05-2022 

Gagnlegt að læra og þróa raunfærnimat saman

Á tímamótum er við hæfi að staldra við og íhuga liðna tíð. Á 20 ára afmælisári Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, FA, lítum við yfir farinn veg og metum hvað hefur borið árangur, hvaða reynslu höfum við aflað? Hafa verkefnin, samstarfsnetin eða vinnuhóparnir sem við höfum tekið þátt í verið til gagns við þróun framhaldsfræðslu á Íslandi?

Finland är ett ingenjörsland som nu behöver hitta nya vägar till kundvänliga tjänster.
Finland 
24-05-2022 

Digital delaktighet – vi känner Finland på pulsen

Hur ska vi kunna nå alla människor som faller utanför det digitala samhället? Frågan är högaktuell. Hur gör man i Finland? Har man lärt sig något från andra nordiska länder? Vi lät två finländska representanter i NVL Digital svara.

Foto: Yadid Levy/norden.org
Danmark 
17-05-2022 

Sprogproblemer udfordrer matematikken og evnen til demokratisk deltagelse

Sprogproblemer kan spænde ben for indlæring af matematik. Det kan være et problem, både når man skal uddanne sig og deltage aktivt i demokratiet. Den finske erhvervsskole Turun ammatti-instituutti i Turku arbejder målrettet med matematik på flere niveauer.

Foto: Ricky John Molloy / norden.org
Danmark 
17-05-2022 

Matematik kan understøtte demokrati

Sætter man demokrati og mekanismerne bag demokratiet på dagsordenen i matematiktimerne, kan det styrke både deltagernes og undervisernes motivationen og demokratiet, siger lektor Lena Lindenskov.

DialogWeb redaksjonen

Norge 
12-11-2013 

Torhild Slåtto

Norgeredaktör

Sverige 
12-11-2013 

Marja Beckman

Sverigeredaktör

Island 
09-03-2017 

Sigrun Magnusdottir

Islandsredaktör

Finland 
31-01-2019 

Camilla Lindberg

Finlandredaktör

Grønland 
03-07-2019 

Christian Bohmann Knudsen

Grønlandsredaktør

Danmark 
05-09-2019 

Antoniya Doneva

Chefredaktør

Åland 
04-02-2020 

Marika Kvarnström

Ålandredaktör

Færöerne 
26-05-2021 

Svend Højgaard

Färöingsredaktör

Danmark 
04-01-2022 

Mikkel Kamp

Dansk redaktør

Mest læste

karensKarense Fosliene-foslien.jpg
Nettskole tilbyr gratis norskkurs for ukrainske flyktninger
Det er en hjertesak for meg at folk lærer språk og kan komme seg videre, sier norsklærer og etablerer Karense Foslien, som for sju år siden etablerte sin egen skole for de som trenger å lære norsk. Nå utvikler hun norskkurs for ukrainske flyktninger. Gratis.

Sveinung Skule DigiNorden
Digital kompetanse er avgjørende for å få til den grønne omstillingen
Digital kompetanse er en nødvendig forutsetning for å få til den bærekraftige omstillingen som Nordisk ministerråd har satt som mål i Visjon 2030, som EU og FN har satt som mål, og som er avgjørende viktig for hele kloden. Titusenkroners-spørsmålet blir da: Hvordan utvikle den nødvendige kompetansen i befolkningen? Norsk formannskap i Nordisk ministerråd tar opp denne problematikken på konferansen DigiNorden i september i år.

Arvid Ellingsen
Elever kan spille seg til viktig kunnskap om den nordiske modellen
Den nordiske modellen, vet du hva som skjuler seg bak dette begrepet? Elever i videregående skole visste det ikke da de fikk spørsmålet.

NVL- Learning Labs – en bæredygtig nordisk model for innovationskompetence
NVL- Learning Labs – en bæredygtig nordisk model for innovationskompetence
Innovation er afgørende for, at virksomheder kan klare sig. Derfor samarbejder svenske og danske forskere, uddannelsesinstitutioner og virksomhederne Husqvarna og Easyfood om at udvikle en holdbar nordisk model for praksisnær kompetenceudvikling. Det sker i projektet Building Innovation Capacity.

det-nytter-a-laere-og-utvikle-sammen.jpg
Det nytter å lære og utvikle validering sammen
Ved et veiskille passer det godt å stoppe opp og reflektere over tiden som har gått. I anledning av 20 årsjubileet til Arbeidslivets opplæringssenter i 2022, ser vi tilbake for å vurdere hva som har gått bra, hvilke erfaringer vi har gjort? Har de prosjekter, nettverk eller arbeidsgrupper vi har deltatt i vært nyttige for utviklingen av voksnes læring på Island?

Heidi Finnilä
Toimittaja Heidi Finnilä levittää tietoa trolleista ja valeuutisista
Ukrainan sota on lisännyt mediataitojen tarvetta. Suomessa julkisen palvelun TV- ja radioyhtiö on asiassa jo aimo askeleen edellä. Svenska Ylen toimittaja Heidi Finnilä opettaa työssään mediataitoja kaikenikäisille. Kolkko Trollibunkkeri on yksi väline taistelussa nettitrolleja, valeuutisia ja disinformaatiota vastaan.