13/10/2021

- 14/10/2021

09:30

Fysisk,

Helsingør, Denmark

Dansk

Aflyst: Voksenpædagogisk Forum – Efterårsseminar 13-14. oktober 2021

Voksenlæring og bæredygtig med fokus på social inklusion og ulighed. Hvorfor har vi stadig ikke fundet koden?

Aflyst: Voksenpædagogisk Forum - Efterårsseminar 13-14. oktober 2021

Voksenpædagogisk Forum

Det er velkendt, at efter- og videreuddannelse af voksne, både i og uden for arbejdsmarkedet og på tværs alle sektorer, er et mål for en bæredygtig fremtid, der bidrager til inklusion af flere borgere, styrker sammenhængskraften i samfundet og øger erhvervslivets konkurrenceevne.

Men gennemførte indsatser har vist sig at rumme modsatrettede effekter og kan blive et tveægget sværd med både nye og tidligere kendte udfordringer. Fx tilbud om regulær skolegang til voksne, som aldrig har haft succes med skolegang, digitalisering af undervisning med deltagere, som ikke har de tekniske forudsætninger, samt fleksibilitet, individualisering af læreprocesser for dem, der har behov for fællesskab og praksislæring.

Det er en fundamental udfordring i voksnes efteruddannelse, at vi stadig ikke lykkes med at fastholde og efteruddanne alle dem, vi gerne vil, og som vi har bæredygtighedsmål for. Det er også en fundamental udfordring, at stadig ikke lykkes med tværsektorielt samarbejde.

På seminaret vil bla. stille spørgsmål som:

  • Kan vi nytænke organiseringen af voksenuddannelse og udvikle strukturer, der fremmer inklusion, fleksibilitet og understøtter bæredygtighedsmålene og Vision 2030 til gavn for alle voksne?
  • Hvad ved vi aktuelt om VEU målgruppen, herunder deres veje i uddannelsessystemet? Matcher behov og uddannelsestilbud?
  • Hvilken betydning har den øgede digitalisering.
  • Skal vi have et helt nyt blik på og ny forståelse af udsatte målgrupper?
  • Om og hvordan kan det tværsektorielle samarbejde i Voksenpædagogisk Forum medvirke i udvikling af bæredygtige løsninger?

Temaet er aktuelt i den igangværende politiske diskussion i Danmark, fx. regeringens udspil “Danmark kan mere” og reformkommissionens udspil “Erkendt , forsøgt løst, uløst” og kan medvirke til at fremme Nordisk ministerråds Vision 2030 og flere af FNs verdensmål.

Dato: 13-14. oktober 2021
Sted: Konventum Erling Jensens Vej 1, DK – 3000, Helsingør
Pris:  Seminaret inkl. overnatning er gratis. Dog er der no show fee på 1000kr.

Der er begrænset antal deltagere, max ca. 25.

Se invitation og program her (pdf)

Find vej

Konventum Erling Jensens Vej 1, DK - 3000, Helsingør

Helsingør, Denmark

Share This