16/03/2021

- 16/03/2021

14:30

Online,

Dansk

Bæredygtig karrierevejledning og green guidance – måske det vigtigste redskab til at forandre verden

Dette webinar zoomer ind på tilgangene green guidance og bæredygtig karrierevejledning forbundet til Brundtlandrapportens bæredygtighedsdefinition.

Bæredygtig karrierevejledning og green guidance

Bæredygtig karrierevejledning og green guidance – måske det vigtigste redskab til at forandre verden Foto: Akil Mazumder

NVL’s netværk for voksenvejledning ønsker at introducere og inspirere til at tænke vejledning ind i en bæredygtig sammenhæng. Vejledningsnetværket ønsker på denne måde at bidrage til den nordiske vision, som har bæredygtig udvikling som et af sine tre centrale mål.

Karrierevejledning er en pædagogisk indsats, der er med til at geare mennesker til fremtiden, og hvis fremtiden skal være bæredygtig og grøn, må vejledningen betjene sig af tilgange og metoder, der understøtter denne forandring. Dette webinar zoomer ind på tilgangene green guidance og bæredygtig karrierevejledning forbundet til Brundtlandrapportens bæredygtighedsdefinition. NVL vil præsentere forskellige bud på, hvordan man kan arbejde med vejledningens indhold og vejledningens organisering med FNs 17 verdensmål som sigtelinje.

Dato og tid

Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 14.30 – 15.30 (CET)

Læringsmål

Vejledning bliver på den måde ikke kun en handling, der er med til at ruste mennesker til fremtiden, men også et aktivt, bevidst og tydeligt bidrag til at skabe fremtiden via værdier. Vi kunne kalde det bæredygtig karrierevejledning.Oplægsholder: Miriam Dimsits, konsulent i karrierevejledning, indehaver af Alt om karriere og ekstern lektor v. Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet

Moderator: Mette Werner Rasmussen, Projektleder, Technical Education Copenhagen (TEC)

Hvis du har spørgsmål om webinaret, kan du sende dem til Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, gigja@frae.is.

Materialer fra webinaret

Webinaret afholdes på dansk. PowerPoint-slides vil være på engelsk.

Slides fra Miriam Dimsits webinar:

Bæredygtig karrierevejledning og green guidance – NVL Webinar af Miriam Dimsits from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Video fra webinaret

Share This