06/05/2022

- 06/05/2022

12:00

Online,

Norsk

Digital kaffestund for NVLs nettverksdeltakere

NVL inviterer alle nettverksmedlemmer til ny kaffestund. Denne gangen er temaet Motivasjon for voksne med svake grunnleggende ferdigheter.

Digital kaffestund for NVLs nettverksdeltakere

Digital kaffestund for NVLs nettverksdeltakere

NVL inviterer alle nettverksmedlemmer til ny kaffestund

Denne gangen er temaet Motivasjon for voksne med svake grunnleggende ferdigheter – til å delta i opplæring.

Mens vi drikker kaffe hver for oss og sammen, vil vi få høre en kort innledning og få presentert et konkret eksempel på hvordan man kan styrke voksnes grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen. Deretter blir det samtale i grupper på tvers av nettverkene. Målet er både å fortsette å bli kjent på tvers av nettverk og – at vi sammen utforsker noen konkrete spørsmål. Vi avslutter med noen betraktninger og refleksjoner i plenum.

Bakgrunn

En stor andel voksne mennesker i hele Norden befinner seg utenfor utdannings- og arbeidsliv. Et av funnene fra NVL-nettverket for grunnleggende ferdigheter er at man må arbeide strukturert for å nå fram og for å skape motivasjon blant voksne med behov for å styrke sine basisferdigheter. I flere land finnes det gode verktøy som kan benyttes. Likevel kan det være vanskelig for målgruppene å finne – og å ta i bruk – disse tilbudene. Tilgjengeliggjøring står derfor helt sentralt.

NVL-nettverket for grunnleggende ferdigheter lanserte nylig en reportasje med ti eksempler på det fra de nordiske land, på verktøy som er utviklet for å styrke grunnleggende ferdigheter innenfor ulike felt:

Share This