03/06/2022

- 03/06/2022

09:00

Online,

Svensk

Få vardagen att fungera för alla! – webbinarium om grundläggande färdigheter

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) Sverige, NVL-nätverket för grundläggande färdigheter och Skolverket bjuder in till webbinarium om grundläggande färdigheter.

Få vardagen att fungera för alla! – webbinarium om grundläggande färdigheter

Få vardagen att fungera för alla! – webbinarium om grundläggande färdigheter

DATUM: Fredag 3 juni 2022

TID: 9.00 – 11.00 (svensk, norsk och dansk tid)

SPRÅK: Främst på svenska, ett lärande exempel kommer att presenteras på engelska.

MÅLGRUPPER: Lärare, rektorer och samordnare inom vuxenutbildningen

Bakgrund

2020 publicerade NVL-nätverket för grundläggande färdigheter rapporten Basic digital skills for adults in the Nordic countries. I rapporten lyfts att en stor andel vuxna i Norden fortfarande har svaga grundläggande färdigheter inom flera områden. Detta kan vara ett hinder i såväl vardagsliv som arbetsliv. Rapporten resulterade även i ett antal utmaningar. En av utmaningarna är att nå denna målgrupp och också att skapa motiverande insatser.

Flera lärande exempel som hittat fungerande arbetssätt finns i våra nordiska länder. Under webbinariet presenteras ett av de finska exemplen från inspirationsmaterialet Få vardagen att fungera för alla. EPALE Sverige medverkar också för att berätta om deras arbete. Webbinariet avslutas med en möjlighet till diskussion i grupper om grundläggande färdigheter i Sverige – behov, utmaningar och möjligheter. Detta pass leds av Skolverket.

Program

  • Välkommen! NVL koordinator Agnetha Kronqvist och nätverksmedlem Michaela Blume.
  • Presentation av Jaakko Vuorio, | Project Coordinator, Finnish National Agency for Education.
  • EPALE Sverige, Maria Wennberg UHR
  • Grundläggande färdigheter i Sverige – behov, utmaningar och möjligheter – Information om komvux på grundläggande nivå och workshop med diskussion och erfarenhetsutbyte kring grundläggande färdigheter. Maria Skoglöf, Emelie högberg och Linda Svedberg, Skolverket

Videor från webbinariet

Under webbinariet delades deltagarna upp i grupperna och resonerade kring 3 frågor utifrån Skolverkets pass om grundläggande färdigheter i Sverige;

Här följer deltagarnas svar i padlet.

Kontakt

Agnetha Kronqvist
E: Agnetha.Kronqvist@skolverket.se

Share This