20/04/2022

- 20/04/2022

09:00

Online,

Norsk

Fjern, men likevel nær. Digital veiledning der folk er

NVL Digital Norge inviterer til innspillsmøte om hvordan vi kan nå frem til folk med veiledning og opplæring i digitale ferdigheter. Innspillene vil bli brukt i forkant av Nordisk Ministerråd-konferansen i september.

Fjern, men likevel nær. Digital veiledning der folk er

Innspillsmøte: Fjern, men likevel nær. Digital veiledning der folk er

NVL Digital Norge inviterer til innspillsmøte om hvordan vi kan nå frem til folk med veiledning og opplæring i digitale ferdigheter. Innspillene vil bli brukt i forkant av Nordisk Ministerråd-konferansen i september.

Dato: 20. april 2022 kl. 9-11

  • Hvordan kan vi organisere det slik at de med svakest digital kompetanse får den bistanden de har behov for?
  • Hvordan motivere?
  • Hvor finner vi de med størst behov, og hva kan vi gjøre for å få dem i gang?

Webinaret legger opp to presentasjoner for inspirasjon før vi inviterer til dialog:

“Erfaringer med digital hjemmehjelp i Finland” v/Emma Lunabba

og

“En modell for nettbasert veiledning og opplæring i digital kompetanse” v/Eline Wigdel og Karoline Tellum-Djarraya

Spørsmål kan stilles til: Karoline Tellum-Djarraya, karoline.tellum-djarraya@hkdir.no

Mer information om webinaret

Denne nettbaserte workshoppen retter seg i første omgang mot alle i Norge som arbeider med eller er intresserte i digitaliseringens effekter på samfunnet og livslang læring. Lignende webinarer arrangeres i alle nordiske land 2021-2022. NVLs nettverk NVL Digital arbeider i 2022 med en verktøykasse og en serie anbefalinger for hvordan vi skal kunne bidra til å skape et digitalt Norden på befolkningens vilkår. Det norske webinaret er del av dette arbeidet.

Share This