28/09/2022

- 28/09/2022

10:00

Fysisk,

Helsinki, Finland

Finsk

Kestävä osaaminen ja digitalisaatio

Tule kuuntelemaan miten voimme edistää digitalisaatio kansalaisten ehdoilla.

Kestävä osaaminen ja digitalisaatio

Kestävä osaaminen ja digitalisaatio

Ilmoittautuminen on päättynyt. Jos vielä haluat mukaan, lähetä sähköpostia osoitteeseen johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

Tule kuuntelemaan miten voimme edistää digitalisaatio kansalaisten ehdoilla. NVL Suomi esittää tuoretta tutkimustulosten perusteella tehdyt viisi suositusta, Digi- ja väestötietovirasto kertoo miten digituki järjestetään nykyään Suomessa, ja professori Päivi Rasi-Heikkinen pohtii mm. mitä ikäihimiset osaavat. Päivän lopuksi tarjoamme mahdollisuuden kehittää ideoita lyhyen Hackathonin kautta. Paras kokemus saat osallistumalla paikan päällä Helsingissä, mutta jos et mitenkään pääse, voit myös tulla kuulolle etänä. Tapahtuma on maksuton.

Detta är ett nationellt seminarium i Finland kring digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Arrangemanget går på finska.

Paikka: Auditorio, Lapinlahden Lähde, Lapinlahdenpolku 8, Helsinki

Alustava ohjelma

10.00 ”Ikääntyvät digitalisaation haasteena – katse digiosaamisesta ikäosaamiseen!”
Päivi Rasi-Heikkinen, kasvatustieteen professori, Lapin yliopisto“Tyypillisesti kiinnitämme huomiota ikääntyvien digiosaamisvajeeseen, sen ennaltaehkäisemiseen ja korjaamiseen. Tämän lisäksi tulisi vahvemmin vastuullistaa kaikkia yhteiskunnan toimijoita kehittämään ikäosaamistaan: tietoja, taitoja, asenteitaan, etiikkaansa ja toimiaan koskien ikääntyviä digikansalaisia. Ikäosaaminen on keino kohti ikäystävällistä digiyhteiskuntaa – miten eri toimijat voivat sitä edistää?”
10.45 Keskustelua
11.15 NVL Digi suositusten esittäminen
11.45 Pienryhmäkeskustelu, ”Haasteet omasta näkökulmasta”
Mirva Gullman, Erityisasiantuntija, DVV
12.15 13.00 Lounas (NVL tarjoaa)
13.00 Osaamisen Suomi! Onko se mahdollinen kaikille?
Sitran suosituksia kestävän ja saavutettavan osaamisen rakentamisesta avaa Tapio Huttula, projektipäällikkö, Suomen Kasvukäytävä
13.45 Yhteenveto, seuraavat askeleet, DVV:n digituen tulevaisuussuunnitelma
OPTIO:
14.00 16.30 “Hackathon”
Miten yhteiskunnan digitalisaatiokehityksestä syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat saadaan kiinnittymään ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteisöihin, jotka voivat ehkäistä digikuilun syntyä?

Olli Vesterinen, Principal Lecturer Blended Learning and Digital Pedagogy, DIAK

Puhujien esittelyä

Päivi Rasi-Heikkinen
Päivi Rasi-Heikkinen toimii kasvatustieteen professorina Lapin yliopistossa, erityisalanaan elinikäinen oppiminen ja erilaiset oppimisympäristöt. Viimeisten 15 vuoden ajan hän on suunnannut tutkimustaan ikäihmisten digi- ja medialukutaitoihin, digiosallisuuteen sekä internetin käyttöön/käyttämättömyyteen. Ikäihmisten medialukutaitojen tutkijana hän on tehnyt pioneerityötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Päivin luotsaamissa IkäihMe– ja OdigO-hankkeissa on kehitetty ja kehitetään tulevien opettajien osaamista ohjata ikäihmisten medialuku- ja digitaitoja. Lisätietoja: https://paivirasi.webnode.page/

Tapahtuman järjestää NVL Suomi yhdessä DIAKin ja DVVn kanssa

Lue lisää NVL Suomesta

Johanni Larjanko
E: johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

Digi- ja väestötietovirasto
Diak

Find vej

Auditorio, Lapinlahden Lähde, Lapinlahdenpolku 8, Helsinki

Helsinki, Finland

Share This