26/10/2023

- 26/10/2023

12:00

Online,

Norsk

Læring i nord 2023

Synliggjøring og anerkjennelse av individets helhetlige kompetanse.

Laering i nord 2023: Verdsetting av all kompetanse?

Læring i nord 2023

Save the date til NVL Norges årlige digitale konferanse Læring i nord.

Den 26. oktober kl. 12-15 (norsk, svensk, dansk tid)

Verdsetting av all kompetanse?

Hvordan synliggjøre og anerkjenne individets helhetlige kompetanse?

Delta på Læring i nord 2023. På årets arrangement fokuserer vi på hvordan en systematisk gjennomgang av individets helhetlige kompetanse kan bidra til at det blir enklere å få innpass i opplæring, utdanning og i arbeidslivet. Dette kaller vi realkompetansevurdering i Norge og Danmark, og validering i flere andre land, blant annet i Sverige og i engelsktalende land.

Les mer om arrangementet her.

Bruk skjemaet nedenfor til å registrere deg som deltaker.

Validation of all prior learning?

Welcome to the digital conference Læring i nord 2023. This year, we focus on how validation of the individual’s overall competence enable access to training and education and participate in working life.

Read more about the event here.

Sign up using the form below.

Kontakt:
Anne Solsvik
anne.solsvik@hkdir.no

European Year of Skills

Share This