07/11/2022

- 07/11/2022

11:00

Online,

Dansk

Learning labs som metode til udvikling af innovationsevnen i en dansk og en svensk produktionsvirksomhed – Easyfood og Husquarna. Webinar 2

Webinaret er den 2. del af webinar-serien ”Læring og udvikling på arbejdspladsen gennem leder- og medarbejderinvolvering: en nordisk model for fleksibel, praksisnær og erfaringsbaseret kompetenceudvikling

Learning labs som metode til udvikling af innovationsevnen i en dansk og en svensk produktionsvirksomhed – Easyfood og Husquarna. Webinar 2

Learning labs som metode til udvikling af innovationsevnen i en dansk og en svensk produktionsvirksomhed – Easyfood og Husquarna. Webinar 2

Mandag den 7. november
kl. 11.00 -12.00 (Danmark, Norge, Sverige)
kl. 12.00 – 13.00 (Finland)
kl. 10.00 – 11.00 (Island)
kl. 7.00 – 8.00 (Grønland)
kl. 10.00 – 11.00 (Færøerne)

Online
Tilmeld dig her på siden (nederst). Tilmeldingsfrist er den 3. november.

På dette webinar introduceres Learning Labs som en arbejdsform, der kan bidrage med udvikling af virksomhedens innovationsevne gennem ledere og medarbejders samarbejde om løsning af virksomhedens aktuelle og fremtidige udfordringer.

Arbejdsformen har til hensigt at videreudvikle virksomhedens måde at arbejde med læring og kompetenceudvikling, så der opbygges en vedvarende evne til innovation.

På seminaret præsenterer og diskuterer ledere fra virksomhederne Husquarna og Easyfood erfaringer med og udbytte af at gennemføre Learning Labs (LL).

Hvorledes bidrager arbejdsformen til at udvikle innovationsevnen? Hvorledes understøtter arbejdsformen kompetenceudvikling på arbejdspladsen? Hvilke organisatoriske og personlige forandringer medvirkede LL til på den enkelte virksomhed? Hvilke krav stiller LL som model til virksomheden bl.a. ift. organisering, facilitering, overvejelser om medbestemmelse, medansvar? Hvilke praktiske rammer er nødvendige?

Key take-aways

 • Indsigt i og viden om teorier om samskabende læringsformer, hvad de kan /ikke kan, hvor de kan bruges
 • Indsigt i særlige nordiske tilgange til og forudsætninger for deltagerinvolvering og deltageransvar.
 • Viden og om inspiration til relevante og konkrete voksenpædagogiske og -didaktiske overvejelser, når man vil arbejde med samskabende læring
 • Overvejelser og konkrete ideer til, hvordan facilitatorrollen kan se ud i en nordisk kontekst
 • Konkrete ideer til hvordan man kan organisere og arbejde med læringscirkler/labs i forskellige kontekster

Målgruppe

 • Alle, der arbejder med voksnes læring og er interesserede i praksisnære samskabende læreprocesser og kompetenceudvikling: lærere, konsulenter, vejledere, HR-personer i private og offentlige virksomheder og organisationer, kommuner, fagforeninger, erhvervsorganisationer mv.
 • Ansatte, der arbejder med udvikling og innovation samt kompetenceudvikling i private virksomheder, eks vis ledere og HR-medarbejdere i produktionsvirksomheder.

Oplægsholdere

 • Maria Jönsson, Learning and Development Manager, Husqvarna Flemming Paash, CEO
 • Kirsten Jensen, tidligere Innovationsleder, Easyfood
 • Johanne Engelhardt Ibsen Said, Design og innovationsleder, Easyfood

Moderator

 • Hans Mikkelsen, Konsulentvirksomheden Human Resource Interaction. Medudvikler af BIC-projektet.

Sprog

Webinaret gennemføres på skandinaviske sprog. Eventuelt med engelsksprogede PowerPoint-slides.

Kontaktperson

Maria Marquard
Dansk NVL-koordinator
Mobil +45 6133 9836
Mail: marq@edu.au.dk

Om arbejdet med læringscirkler og studiecirkler

Nordisk ministerråd (NMR) har i Vision 2030 et særligt fokus på at fremme ”en konkurrence kraftigt Norden”, der stiller nye krav til opkvalificering og kompetenceudvikling. Det nordiske arbejdsmarked og samfund har mangel på kvalificeret arbejdskraft, og der er ofte ikke tid og plads til at opkvalificere medarbejdere gennem eksterne udviklingsaktiviteter.

Arbejdsmarkedets interessenter har derfor et fokus på at finde nye måder at arbejde med kompetenceudvikling af ledere- og medarbejdere i arbejdslivet, så de fortløbende kan håndtere nye arbejdsprocesser, nye teknologier, ændrede arbejdsgange og nye samarbejdsformer.

I to forskningsstøttede udviklingsprojekter har NVL sammen med ansatte inden for voksenuddannelse, produktionsvirksomheder, organisationer og forskere undersøgt, udviklet og testet organiske, fleksible og kollaborative modeller for praksisnær og erfaringsbaseret læring, som metode til udvikling af egen og arbejdspladsens praksis og arbejdsprocesser. Modellen er inspireret af den nordiske tradition for arbejde med læringscirkler og studiecirkler. Cirkelarbejdet er i en revitaliseret form udviklet og afprøvet dels i private produktionsvirksomheder, og dels som kompetenceudviklingsmodel for ansatte inden for voksenlæring i både private og offentlige arbejdspladser.

På tre webinarer præsenteres baggrund og resultater fra to projekter:

 • Building Innovation Capacity (BIC)
 • ”Læringscirkler som kompetenceudviklingsmodel for ansatte inden for voksenlæring”.
Share This