25/04/2022

- 26/04/2022

10:00

Fysisk,

København, Denmark

Dansk

Nordisk konference om voksnes matematiklæring 2022

Perspektiver på voksnes matematiklæring og matematik. Den 25-26. april 2022.

Webinar-serie: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning.

Nordisk konference om voksnes matematiklæring 2022

Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse.

På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring. Oplæggene vil centrere sig om følgende temaer:

  1. Kvalitet og forskning om voksnes matematiklæring
  2. Digitalisering og matematik
  3. Sprog og matematik
  4. Matematik i arbejdslivet

De enkelte temaer præsenteres i en vekselvirkning mellem fælles oplæg og workshop.

På konferencen vil du derfor få muligheder for at:

 • høre oplæg om aktuelle problemstillinger vedrørende voksnes matematiklæring
 • udveksle erfaringer med undervisere fra de andre nordiske lande
 • deltage i workshops
 • få inspiration og ideer til din undervisning

Key-notes:

IT i matematikundervisningen – mirakel eller katastrofe, Mogens Niss, professor emeritus, Roskilde Universitet, Danmark

En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning, Lena Lindenskov, Lektor ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Regne med sprog, Ann-Charlotte Vennberg, lærer i matematik og historie ved Luleå gymnasieskola, Sverige

Aktuelle udviklingstendenser i almen matematikundervisning, Morten Blomhøj, professor ved DPU og centerleder for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning, Aarhus Universitet, Danmark

Livslang læring ‐ ingen enkel ligning, Cecilia Bjursell, docent og leder for Encell – Nationalt centrum for livslang læring, Jönköping Universitet, Sverige

Samarbejde mellem matematikundervisere og erhvervsfagene, Jens Arne Meistad, universitetslektor, Matematikksenteret, Norge

Matematiske færdigheder og kompetencer er en væsentlig forudsætning for voksnes aktive deltagelse i samfundet samt en betingelse for tilknytning til arbejdsliv og adgang til uddannelse.

På konferencen vil forskere og praktikere præsentere synsvinkler på områder, der er centrale i forhold til voksnes matematiklæring. Oplæggene vil centrere sig om følgende temaer:

 1. Kvalitet og forskning om voksnes matematiklæring
 2. Digitalisering og matematik
 3. Sprog og matematik
 4. Matematik i arbejdslivet
 • Undervisere og ledere inden for voksenuddannelser
 • Beslutningstagere og politikere med interesse for voksenuddannelsesområdet

På konferencen vil du få mulighed for at:

 • Få viden om aktuelle problemstillinger vedrørende voksnes matematiklæring
 • Få mulighed for at udveksle erfaringer med undervisere fra de andre nordiske lande
 • Få inspiration og ideer til din undervisning

Program

Download program dag 1

Fra Til Beskrivelse
09.30 10.00 Ankomst og registrering
10.00 10.15 Velkomst v. Eva Obdrup, 3F
10.15 10.30 Introduktion til Padlet v. Charlotte Arkenback-Sundström, universitetsadjunkt, institut for pædagogik og specialpædagogik ved Göteborgs universitet
10.30 11.15 IT i matematikundervisningen – mirakel eller katastrofe v. Mogens Niss, professor emeritus, Roskilde Universitet, DanmarkSiden fremkomsten i 1970’rne af den elektroniske lommeregner og senere af diverse typer af computere har digitale teknologier udøvet en kolossal indflydelse på matematik-undervisningen, på godt og ondt. De seneste fire årtiers erfaringer og forskning har vist, at anvendelsen af ét og det samme it-produkt kan føre til såvel mirakler som katastrofer for matematikundervisningen. Om det er et mirakel eller en katastrofe, der indtræder, afhænger ikke først og fremmest af it-produkterne, men af en stor mængde matematikdidaktiske og -pædagogiske faktorer. Især afhænger det af de overordnede hensigter og de specifikke formål og mål med inddragelsen af it i matematik-undervisningen. Skal it virke som kapacitetsforstærker eller som kompetenceerstatning? Oplægget tilbyder en analyse og diskussion af disse spørgsmål.
11.15 12.00 Aktuelle udviklingstendenser i almen matematikundervisning Morten Blomhøj, professor ved DPU og centerleder for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning, Aarhus Universitet, DanmarkIndførsel af kompetencebaserede læringsmål, brug af it‐værktøjer til dynamiske geometri, grafiske repræsentation og CAS, øget fokus på matematisk modellering og på undersøgende matematikundervisning præger den aktuelle udvikling i almen matematikundervisning. Tendenserne har forskellig baggrund og spiller på forskellige måder sammen med begrundelserne for almen matematikundervisning. Samtidig former de i forskellig grad vilkårene for matematikvisning. Disse forhold belyses i oplægget med særlig fokus på almen matematikundervisning for voksne.
12.00 12.45 Livslang læring – ingen enkel ligning v. Cecilia Bjursell, docent og leder for Encell – Nationalt centrum for livslang læring, Jönköping Universitet.Hvad betyder livslang læring egentlig, og hvordan kan man forstå voksenlæring ud fra teorier om livslang læring? Forelæsningen giver en gennemgang af begrebet livslang læring, om det svenske formelle system for voksenuddannelse, og præsenterer nogle centrale teorier om voksnes læring i et livslangt perspektiv
12.45 13.00 Introduktion til workshops
13.00 14.00 Frokost / lunch
14.00 15.30 Workshops

Digital kommunikation i matematikundervisningen Charlotte Arkenback-Sundström, Universitetsadjunkt, institut for pædagogik og specialpædagogik ved Göteborgs universitet

I denne workshop kommer vi til at arbejde med videorefleksioner for at kommunikere matematik verbalt, visuelt og i skrift. Tag egen computer og/eller smartphone med.

 

Grundlæggende færdigheder og digitalisering Nordisk netværk for grundlæggende færdigheder.

Med udgangspunkt i en nordisk rapport om grundlæggende færdigheder og digitalisering diskuteres:

 • Hvilken betydning grundlæggende regnefærdigheder kommer at få i et stadig mere digitaliseret hverdags-, socialt – og arbejdsliv?
 • Hvor vigtige er grundlæggende digitale kompetencer i en digitaliseret hverdag?
 • Hvor vigtige er grundlæggende regnefærdigheder er i arbejdslivet i de nordiske lande?

 

Planlægning af produktive matematiske samtaler Jacob Nordgaard, vejleder og underviser, Kursustrappen, et kursussted som tilbyder forskellige former for voksenuddannelse og Birgitte Henriksen, lektor ved Københavns Professionshøjskole og ph.d. studerende ved DPU, Aarhus Universitet.

Præsention og diskussion af en metodisk tilgang i form af en drejebog, som kan bruges i planlægning og gennemførelse af undervisning med det sigte at bidrage til at udvikle underviserkompetence i at lede produktive matematiske samtaler.

To problemer og løsninger fra lærernes hverdag. Videomateriale fra læreruddannelsen og en case hvor sproget sluger matematikken Kalle Ojanen, enhedschef & Katja Pohjola og Saara Makinen matematiklærere, Åbo yrkesinstitut

I workshoppen præsenteres, hvordan alle lærere kan hjælpes til at støtte studerende i matematik. Deltagerne får også en oplevelse af, hvordan der kan studeres matematik på et fremmede sprog. Eksemplet kommer fra Åbo yrkesinstitut, afdeling af omsorgsfag & grundlæggende færdigheder. Undersøgende matematik for voksne – hvad er det og hvad gør det godt for? Morten Blomhøj, professor ved DPU og centerleder for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning, Aarhus Universitet, Danmark

Der gives en kort introduktion til en pædagogisk begrundelse for undersøgende matematikundervisning baseret på Deweys uddannelsesfilosofi. Herefter præsenteres en didaktisk model for tilrettelæggelse af undersøgende aktiviteter og forløb. Deltagerne får lejlighed til selv at arbejde med eksempler på undersøgelser i og ved hjælp af matematik, og på grundlag heraf at reflektere over, hvordan man som lærer kan støtte læring gennem undersøgende forløb. Til sidst diskuteres hvordan man kan karakterisere forskellige typer forløb inden for undersøgende matematikundervisning, og hvilke læringspotentiale disse typer kan have.

15.30 16.15 Pause
16.15 17.00 Paneldebat: Hvilken matematik har voksne brug for?
17.00 Netværk og let forplejning

Download program dag 2

Fra Til Beskrivelse
09.00 10.30 Workshops

Regne med sprog Ann-Charlotte Vennberg, forfatter og lærer, Luleå gymnasieskola

I voksenuddannelsen i Luleå anvendes en undersøgende metode til matematikundervisning på grundlæggende niveau. Dette er for at udvikle elevernes kommunikative evne og sprog. I denne workshop prøver du nogle konkrete eksempler på, hvordan dette arbejde kan udføres.

 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Christer Näslund, 1:e-lärare, voksenuddannelse i Borlänge.

Skolverket har flere krav til sine aktiviteter. Et af dem er, at uddannelsen skal baseres på et videnskabeligt grundlag og praksis (Skollagen, kap 1 5 §). I workshoppen:

 • præsenteres Komvux Borlänge og dennes model for kollegial læring
 • samtale om begrebet
 • drøftes forskningsgrundlagets begrænsninger inden for voksenundervisning.

 

Matematik i arbejdslivet Elsebeth Pedersen, pædagogisk konsulent og Flemming Kastbjerg, fagkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet.

Med udgangspunkt i den danske model for erhvervsuddannelser gives et bud på hvilke matematiske kompetencer, der er vigtige at kunne for at kunne begå sig i arbejdslivet. Hvordan tænkes matematikundervisningen på erhvervsuddannelserne, og hvordan sikres en god kobling mellem teori og praksis? Workshoppen vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler.

 

Regning tæller Tanja Aas, seniorrådgiver, afdeling for analyse og digitalisering, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Kompetanse Norge har i de seneste år udviklet forskellige e-læringsværktøjer inden for grundlæggende færdigheder.Disse værktøjer inkludere regnecheck, regnetest og regnehjælp / e-læring i regning. Her vil det blive muligt at få mere at vide om baggrunden for værktøjerne, processen med at lave dem, hvilke projekter vi planlægger og en mulighed for at prøve de forskellige værktøjer. Alle er tilgængelige på norsk, nogen er tilgængelige på engelsk.

10.30 11.15 Pause
11.15 12.00 Regne med sprog Ann-Charlotte Vennberg, lærer. Luleå gymnasieskolaAnn-Charlotte Vennberg er en af forfatterne til bogen ”Räkna med språk”, som beskriver, hvordan projektet ”Matematik + språk = sant” resulterede i en ændring i undervisningen i matematik på det grundlæggende niveau på voksenuddannelsen i Luleå. Fra en traditionel måde at arbejde med stille regning i en bog, ændres undervisningen til et undersøgende arbejde med det matematiske sprog i centrum.
12.00 13.00 Frokost / lunch
13.00 13.45 Sociomatematiske normer i matematikklasserum på erhvervsfag Trude Sundtjønn, førsteamanuensis ved grundskolelæreruddannelsen, OsloMetElever, der vælger erhvervsfag på videregående i Norge, har et obligatorisk matematikfag, som skal være erhvervsrettet. Trude Sundtjønn har fulgt tre klasser, mens eleverne har arbejdet med erhvervsrettet matematikopgaver, altså matematikopgaver der har en sammenhæng med elevernes fremtidige profession. Trude Sundtjønn vil præsentere, hvordan eleverne arbejder med sådanne opgaver i matematiktimerne.
13.45 14.30 En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning v. Lena Lindenskov, lektor ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.Undervisning med matematik kan både styrke autoritære tendenser og understøtte demokratisk deltagelse og demokratiske beslutninger. Dette vil Lena Lindenskov fortælle om i lyset af hvorfor, hvad, hvordan og for hvem, der er matematikundervisning for voksne.
14.30 15.00 Afslutning

Oplægsholder

Trude Sundtjønn

Trude Sundtjønn: Sosiomatematiske normer i matematikk-klasserom på yrkesfag

Elever som velger yrkesfag på videregående i Norge har et obligatorisk matematikkfag som skal yrkesrettes. Jeg har fulgt tre klasser mens elevene jobbet med yrkesrettede matematikkoppgaver, altså matematikkoppgaver som har en sammenheng med elevenes fremtidige yrke. Jeg kommer til å snakke om hvordan elevene arbeider med slike oppgaver i matematikktimene, og hvordan elevene selv så sammenhenger mellom matematikk og yrkesfag. Jeg vil diskuterer dette opp mot sosiomatematiske normer, og vi kommer til å diskutere eksempler på oppgaver som fungerte godt – og mindre godt, og hvordan elevenes interesse for yrkesfaget kan brukes inn i matematikken.

Trude Sundtjønn er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Her underviser hun hovedsakelig i matematikk og begynneropplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1-7. Sundtjønn har doktorgrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder, som handlet om yrkesrettede oppgaver i matematikk for yrkesfag på videregående skole. Tittelen på avhandlingen var «Opportunities and Challenges when Students Work with Vocationally Connected Mathematics Tasks».

Lena Lindenskov

Lena Lindenskov: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning

Undervisning med matematik kan både styrke autoritære tendenser og understøtte demokratisk deltagelse og demokratiske beslutninger. Dette vil Lena Lindenskov fortælle om i lyset af hvorfor, hvad, hvordan og for hvem, der er matematikundervisning for voksne.

Lena Lindenskov har undervist unge og voksne i matematik. Hun er siden 1998 lektor i matematikdidaktik i Emdrup, på Danmarks Pædagogiske Institut, Aarhus Universitet. Hun er inspireret af kritisk matematikundervisning og har udviklet didaktiske principper og kompetenceovervejelser i forbindelse med voksenundervisning, matematikindsatser for marginalgrupper i folkeskolen og overgange i uddannelsessystemet.

Mogens Niss

Mogens Niss: IT i matematikundervisningen –mirakel eller katastrofe

Siden fremkomsten i 1970’rne af den elektroniske lommeregner og senere af diverse typer af computere har digitale teknologier udøvet en kolossal indflydelse på matematikundervisningen, på godt og ondt. De seneste fire årtiers erfaringer og forskning har vist, at anvendelsen af ét og det samme it-produkt kan føre til såvel mirakler som katastrofer for matematikundervisningen.

Om det er et mirakel eller en katastrofe, der indtræder, afhænger ikke først og fremmest af it-produkterne, men af en stor mængde matematikdidaktiske og -pædagogiske faktorer. Især afhænger det af de overordnede hensigter og de specifikke formål og mål med inddragelsen af it i matematikundervisningen. Skal it virke som kapacitetsforstærker eller som kompetenceerstatning? Oplægget tilbyder en analyse og diskussion af disse spørgsmål.

Cecilia Bjursell

Cecilia Bjursell: Livslang læring ‐ ingen enkel ligning

Hvad betyder livslang læring egentlig og hvordan kan man forstå voksen læring ud fra teorier om livslang læring? Forelæsningen giver en gennemgang af begrebet livslang læring, om det svenske formelle system for voksenuddannelse, og præsenterer nogle centrale teorier om voksnes læring i et livslangt perspektiv.

Cecilia Bjursell er professor og direktør for Encell, National center for livslang læring ved Jönköping universitet. I sin forskning er hun interesseret i at organisere, læring og narrative tilgange i forskellige empiriske kontekster. Hendes aktuelle projekter inkluderer læring senere i livet, livslang læring og uddannelsesstyring. Som Encell’s direktør er samarbejde med det omgivende samfund en central del af hendes arbejde.

Morten Blomhøj

Morten Blomhøj: Aktuelle udviklingstendenser i almen matematikundervisning

Indførsel af kompetencebaserede læringsmål, brug af it-værktøjer til dynamiske geometri, grafiske repræsentation og CAS, øget fokus på matematisk modellering og på undersøgende matematikundervisning præger den aktuelle udvikling i almen matematikundervisning. Tendenserne har forskellig baggrund og spiller på forskellige måde sammen med begrundelserne for almen matematikundervisning. Samtidig former de i forskellig grad vilkårene for matematikvisning. Disse forhold belyses i oplægget med særlig fokus på almen matematikundervisning for voksne.

Morten Blomhøj er professor ved DPU og centerleder for Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning, Aarhus Universitet. Han har samarbejdet med lærer om udvikling af matematikundervisning på alle trin af uddannelsessystemet, og interesserer sig især for samspillet mellem udvikling af undervisningspraksis og matematikdidaktisk forskning. Matematiske modellering, undersøgende matematikundervisning, brug af it, og vanskeligheder ved læring af matematiske begreber er centrale emner i hans forskning.

Ann-Charlotte Vennberg

Ann-Charlotte Vennberg : Regne med sprog

Ann-Charlotte Vennberg er en af forfatterne til bogen ”Räkna med språk”, som beskriver hvordan projektet ”Matematik + språk = sant” resulterede i en ændring i undervisningen i matematik på det grundlæggende niveau på voksenuddannelsen i Luleå. Fra en traditionel måde at arbejde med stille regning i en bog, ændres undervisningen til et undersøgende arbejde med det matematiske sprog i centrum.

Ann-Charlotte Vennberg har ti års erfaring med lærerhvervet og arbejder pt. som lærer i matematik og historie ved Luleå gymnasieskola inden for et antal forskellige erhvervsprogrammer. Hun har tidligere arbejdet med voksenuddannelse i Luleå.

Workshops

Workshop 1

Digital kommunikation i matematikundervisningen

Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen av arbetsprocesser, till exempel transaktioner av varor tjänster, har förändrat hur vi kommunicerar matematikinnehållande aktiviteter i yrkes- och vardagsliv. Butikssäljares, kassörers, undersköterskors och receptionisters arbete baseras i allt större utsträckning på interaktiva digitala system (kassa-, kalkyl-, budget-, lager-, löne-, bokningssystem) som är sammanflätade i komplexa servicesystem. I det professionella mötet tolkas och kommuniceras matematisk information verbalt, visuellt och i text, analogt och digitalt via smartphones och surfplattor (Arkenback, 2022). I matematikundervisning och lärande har vi dock en tradition av att kommunicera matematiska kunskaper, färdigheter, feedback och bedömning i framför allt textform.

I denna workshop kommer vi att arbeta med och diskutera foto och videofilmning för att kommunicera lärandeprocesser och feedback i matematikundervisning för vuxna. Under workshoppen kommer vi framför allt att använda Padlet och Flipgrid för att arbeta med problemlösning. Tag med egen laptop, surfplatta och/eller smartphone.

Charlotte Arkenback

Charlotte Arkenback

Målet med workshoppen är att ge konkreta tips och inspiration till hur smartphone, foto och videoreflektioner kan bidra till vuxnas matematiklärande.

Arkenback, C (2022). Workplace Learning in Interactive Service Work: Coming to Practise Differently in the Connected Service Encounter. Doctoral thesis.

Ved Charlotte Arkenback, Universitetsadjunkt Institutionen för pedagogik och specialpedagogik ved Göteborgs universitet

Workshop 2

Grundläggande färdigheter och digitalisering

Vi tar avstamp i en nordisk rapport om grundläggande digitala färdigheter.

Vilka är de stora utmaningarna?

Vad säger statistiken?

Och har Corona medfört att matematiska färdigheter blivit än viktigare?

Några praktiska exempel ur ett nytt nordiskt inspirationsmaterial om hur olika verksamheter arbetar med grundläggande färdigheter kommer också att presenteras.

Ved nordiskt nätverk grundläggande färdigheter.

Workshop 3

To perspektiver på sprog og matematik

Planlægning af produktive matematiske samtaler

Præsentation og diskussion af en metodisk tilgang i form af en drejebog, som kan bruges i planlægning og gennemførelse af undervisning med det sigte at bidrage til at udvikle underviserkompetence i at lede produktive matematiske samtaler.

Ved Jacob Nordgaard, vejleder og underviser, Kursustrappen, et kursussted som tilbyder forskellige former for voksenuddannelse og Birgitte Henriksen, lektor ved Københavns Professionshøjskole og ph.d. studerende ved DPU, Aarhus Universitet.

To problemer og løsninger fra lærernes hverdag

Videomateriale fra læreruddannelsen og en case hvor sproget sluger matematikken

I vores workshop præsenteres, hvordan alle lærere kan hjælpes til at støtte studerende i matematik. Deltagerne får også en oplevelse af, hvordan der kan studeres matematik på et fremmede sprog. Eksemplet kommer fra Åbo yrkesinstitut, afdeling af omsorgsfag & grundlæggende færdigheder.”

Ved Kalle Ojanen, enhedschef & Katja Pohjola og Saara Makinen matematiklærere, Åbo yrkesinstitut

Workshop 4

Undersøgende matematik for voksne – hvad er det og hvad gør det godt for?

Undersøgende tilgange til matematik- og scienceundervisning har længe været en markant uddannelsespolitisk strømning i EU-regi og i de nordiske lande. Det er antagelsen, at undersøgende arbejdsformer kan styrke elevernes motivation for matematiklæring og bidrage til, at de udvikler tidssvarende faglige og personlige kompetencer. I workshoppen ser vi, hvordan der kan arbejdes undersøgende i en matematikundervisning for voksne. Der introduceres til en simpel trefaset didaktisk model for undersøgende forløb. Deltagerne får lejlighed til selv at arbejde med eksempler på undersøgelser i og ved hjælp af matematik, samt til selv at udvikle ideer til undersøgende forløb. Det illustreres hvordan, der kan hentes inspiration til undersøgende forløb for voksne fra dagligdagen, samfundslivet – bl.a. gennem matematisk avislæsning – og fra andre fag.

På grundlag heraf lægges der op til refleksion over, hvordan man som lærer kan udvikle undersøgende forløb, der kan være motiverende for voksne, og over hvordan man kan støtte voksnes matematiklæring i sådanne forløb. Til sidst diskuteres det, hvordan man kan karakterisere forskellige typer forløb inden for undersøgende matematikundervisning, og hvilke potentiale og udfordringer disse typer kan have.

Morten Blomhøj

Morten Blomhøj

Blomhøj, M. (2021). Undersøgende matematikundervisning – fra teori til praksis. I Wahl, Michael og Weng, Peter (red.) Håndbog for matematikvejledere 2. udgave. København: Dansk Psykologisk Forlag, kapitel 17.

Morten Blomhøj (blomhoej@edu.au.dk): Professor DPU, AU. Leder af NCUM | Nationalt Center for Udvikling af Matematikundervisning, forsker i matematikdidaktik generelt og specielt i undersøgende matematikundervisning og matematisk modellering.

Workshop 5

Regne med sprog

Ann-Charlotte Vennberg

På Vuxenutbildningen i Luleå gjordes en förändring av arbetssättet i matematikundervisningen på grundläggande nivå. Vi gick från tyst räknande i boken till ett levande klassrum med möjlighet till muntlig och skriftlig dialog. Med hjälp av laborationer fick eleverna större möjlighet att utveckla sitt språk, vardagligt såväl som matematiskt. I denna workshop får du prova på några konkreta exempel på hur man kan arbeta mer laborativt.

Ann-Charlotte Vennberg har ti års erfaring med lærerhvervet og arbejder pt. som lærer i matematik og historie ved Luleå gymnasieskola inden for et antal forskellige erhvervsprogrammer. Hun har tidligere arbejdet med voksenuddannelse i Luleå.

Workshop 6

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – ett genomförande i praktiken

Kort presentation

Ett kollegialt arbete utifrån en vetenskaplig grund, som prövas, diskuteras, granskas och dokumenteras, i syfte att stärka den professionella pedagogen så att den vilar undervisningen på ”Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Ett arbete där det kollegiala lärandet sker via en plattform som beaktar processen och tar vara på tankar och reflektioner som grund för: var är vi, vart ska vi, vad ser vi och hur går vi vidare.

Syfte

Se hur ett kollegialt arbete kan utformas och genomföras med hjälp av en digital plattform, i syfte att ta tillvara och synliggöra processen så att läraren får beskriva vad som sker i praktiken.

Genomförande

 • Kortare föreläsning, ca 40 minuter
 • Vad vill jag pröva ?- egen reflektion, Vilka matematiska utvecklingsbehov jag kan se i min praktik?
 • Behov och tankar diskuteras parvis
 • Behov och tankar presenteras gemensamt
 • 10 minuters mingel
 • Kan vi, gemensamt, se likheter och skillnader i våra behov?
 • Kan vi, gemensamt, se några mönster i de presenterade behoven?

Länkar

Kortare presentation från Skolverket

Fördjupande skrift ”Att ställa frågor och söka svar” (Skolverket)

Kort presentation

Christer Näslund
 • Christer Näslund, jobbat 22 år som matematik och No – lärare
 • Förstelärare i matematik senaste 7 åren på Komvux Borlänge
 • Utvecklat en undervisning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 • Varit referenslärare till Skolverkets skift ”Att ställa frågor och söka svar”
 • Ingår i nätverket ViS-matematik.

Workshop 7

Matematik i arbejdslivet

Med udgangspunkt i den danske model for erhvervsuddannelser gives et bud på hvilke matematiske kompetencer, der er vigtige at kunne for at kunne begå sig i arbejdslivet. Hvordan tænkes matematikundervisningen på erhvervsuddannelserne og hvordan sikres en god kobling mellem teori og praksis? Workshoppen vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler.

Formålet med workshoppen er, at give et indblik i, hvordan man kan undervise i matematik med inddragelse af meningsfuld praksis. Workshoppen vil med udgangspunkt i forskellige modeller, give konkrete eksempler på hvordan undervisningen kan tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne forstår sammenhængen mellem deres praksis og matematikken. I denne workshop får du inspiration til hvordan du, med udgangspunkt i dine elever, kan inddrage meningsfuld praksis i din undervisning.

Det vil være en fordel at medbringe en computer eller tablet/smartphone til denne workshop.

Præsentation af oplægsholdere
Flemming Kastbjerg

Fagkonsulent i Børne og Undervisningsministeriet. Seminarieuddannet lærer. Har undervist i matematik i erhvervsuddannelserne i 16 år.

Elsebeth Pedersen

Pædagogisk konsulent i Børne og Undervisningsministeriet, tidligere fagkonsulent i matematik. Seminarieuddannet lærer. Har undervist i matematik i erhvervsuddannelserne i 26 år.

Workshop 8

Regning teller

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) tidligere kjent som Kompetanse Norge har de siste årene utviklet ulike e-læringsverktøy innenfor grunnleggende ferdigheter. Disse verktøyene inkluderer regnesjekken, regnetesten og regnehjelpen/e-læring i regning. Her vil det bli mulighet til å få vite mer om bakgrunnen for verktøyene, prosessen med å lage de, hvilke prosjekter vi planlegger og en mulighet til å prøve ut de ulike verktøyene. Alle er tilgjengelig på norsk, noen er i tillegg tilgjengelig på engelsk.

Formålet med workshopen er at deltakerne skal få et innblikk i jobben med grunnleggende ferdigheter i regning for voksne gjort av HK-dir de siste 10 årene og hva vi planlegger fremover. Deltakerne vil få en gjennomgang av de ulike verktøyene, og få prøve ut de ulike verktøyene vi tilbyr i dag.

Personlig økonomi har de siste årene blitt en viktig del av både regning, men også grunnleggende ferdigheter. I tillegg til at personlig økonomi er nyttig for alle å lære mer om, er det også en god motivasjonsfaktor for å jobbe med de generelle grunnleggende ferdighetene. Workshopen vil også ha fokus på hvilke ulike verktøy HK-dir har vært med på å utvikle innenfor personlig økonomi for voksne.

I den første lenken er det både informasjon om hva grunnleggende ferdigheter er, og lenker til de ulike områdene, lesing, skriving, muntlig, digitale ferdigheter og regning. I lenke nummer to vil man finne det Kompetanse Norge har utviklet spesifikt for personlig økonomi.

https://www.kompetansenorge.no/Grunnleggende-ferdigheter/

https://www.kompetansenorge.no/personligokonomi

Præsentation af oplægsholder
Tanja Aas, seniorrådgiver, afdeling for analyse og digitalisering. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Afholdte webinarer

Praktisk information

Oplæg og workshops vil være på dansk, norsk og svensk med mulighed for også at stille spørgsmål på engelsk.

Arrangegørerne arbejder for at få til en god fordeling mellem alle de nordiske lande for at sikre den nordiske dimensjonen på konferansen. Hvis interessen for deltagelse fra et land overstiger arrangegørernes retningslinjer vil en venteliste derfor blive etableret.

Yderligere oplysninger fås ved kontakt til:

Janni Kronborg Christensen
Nordisk Netværk for Voksnes Læring
jkch@via.dk

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL), Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Vuxenutbildning i Samverkan (ViS), Undervisningsministeriet, VIA University College og 3F

Inspiration om tema

Matematik skal læses – ikke regnes

Matematik skal læses – ikke regnes

I stedet for at sætte elever til at regne opgave efter opgave i matematiktimerne, bør man prioritere tekstgennemgang langt mere, end tilfældet er i dag. Det siger matematikunderviser Hannes Hilmarsson, der har stor succes med at vægte læsning højere end problemløsning i sine timer.

Læs mere her

Lær matematik – og hold hovedet koldt

Lær matematik – og hold hovedet koldt

Matematikken kan støtte de menneskelige kompetencer til at løse problemer i livet generelt, og de giver nogle vigtige redskaber til at indgå som borger i et demokrati, mener Mahmut Aydin, der underviser kortuddannede voksne i matematik på AVU-niveau.

Læs mere her

Find vej

Kampmannsgade 4, 1790 København V

København, Denmark

Share This