25/09/2019

- 25/09/2019

09:00

Fysisk,

Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Svensk

Nordisk konferens om inklusion 2019

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. Men för att kunna ta vara på civilsamhällets kraft krävs det ett väl fungerande samarbete med det offentliga.

Nordisk konferens om inklusion 2019

Nordisk konferens om inklusion 2019

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. Men för att kunna ta vara på civilsamhällets kraft krävs det ett väl fungerande samarbete med det offentliga.

Vad?

Vi bjudit forskare, centrala aktörer inom civilsamhället och offentlig sektor i Norden för att tillsammans med dig diskutera om hur vi bäst tar tillvara på kunskapen och kraften hos civilsamhället.

Hur skapar vi bättre villkor för det civila samhället? Vad kan vi lära av varandra och av grannländerna?

Vilken roll spelar det civila samhället idag och vilken roll bör det spela?

Datum och tid

Onsdagen 25 september 2019, 9:00-17:00.

Plats

Stockholm Waterfront Congress Centre,
Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

Målgrupp

  • Integrationssamordnare i kommuner och regioner
  • Ledare inom offentlig sektor, civilsamhället, utbildningssektor och arbetsliv
  • Beslutsfattare och politiker på kommunal-, regional- och nationell nivå.

Förväntat resultat

Norden söker lösningar som kan främja effektiv kompetensutveckling för att säkra den nordiska konkurrenskraften. Strukturändringar och bättre samordning av insatser för integration och inkludering behövs för att ta vara på allas kunskap och kompetenser. Olika områden och länder har olika styrkor och svagheter. Kom och inspirera och få inspiration till det nationella arbetet inom och mellan sektorer!

Tillsammans delar vi med oss av idéer och tankar kring hur samarbetet bör utformas nu och i framtiden.

Talare

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia vid Institutet för Framtidsstudier, Sverige.

David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden, Sverige

Kristian Tronstad, forskare vid Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Norge

Tuomas Pekkarinen, research Professor, VATT Institute for Economic Research, Finland

Här kan du ladda ner talarnas presentationer.

Kontakt

Kristin Marklund, Nordens välfärdscenter, kristin.marklund@nordicwelfare.org,
Helena Lagercrantz, Nordregio, helena.lagercrantz@nordregio.org eller
Maria Marquard, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, marq@edu.au.dk.

Konferensen är ett samarbet mellan Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio och Nordens välfärdscenter – med stöd från Nordiska ministerrådet.

Find vej

Stockholm Waterfront Congress Centre

Stockholm, Sweden

Share This