07/11/2022

- 07/11/2022

12:00

Online,

Norsk

Nordisk møte om voksnes læring

Sted og tid: Zoom, 7. november, 2022 kl. 12.00 – 15.30 (DK, NO, SE); 11.00 – 14.30 (IS); 13.00 – 16.30 (FI). Zoom lenke sendes til registrerte deltakere i forkant av møtet

Nordisk møte om voksnes læring

Nordisk møte om voksnes læring

Sted og tid: Zoom, 7. november, 2022
kl. 12.00 – 15.30 (DK, NO, SE); 11.00 – 14.30 (IS); 13.00 – 16.30 (FI)
Zoom lenke sendes til registrerte deltakere i forkant av møtet

Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) arrangerer årlige møter med de i Norden som har ansvar for EU Agenda’en. Møtene arrangeres av det land som har ansvar for formannskapet for Nordisk ministerråd (NMR). Denne gangen har det norske formannskapet i samarbeid med NVL, gleden av å invitere til et onlinemøte. Formål med møtet er å:

  • Utveksle erfaringer og diskutere mulige samarbeid mellom organisasjoner/personer med ansvar for ulike program som NVL, EU Agenda og EPALE
  • Treffe lederne for NVLs vertsorganisasjoner og andre sentrale organisasjoner, for å og sette viktige spørsmål på dagsorden – og peke ut tema som det er ønskelig med mer nordisk samarbeid om
  • Høre hva som er nytt og aktuelt innen det nordiske samarbeidet og EU Agenda

Hovedtema på årets møte er Kompetanseutvikling og livslang læring for voksne – med fokus på kompetanseplanlegging (kompetensforsörgning) og arbeidslivsrelevans. Deltakerlandene og NMR vil få ca 12 minutter hver til å presentere 1-3 av sitt lands (viktigste) satsningsområder innenfor dette temaet. Det er ønskelig å vektlegge satsninger/tiltak som peker framover og vil pågå i de neste årene – lokalt, i distriktene – eller nasjonalt. Dette vil være utgangspunkt for samtaler i mindre grupper om hvordan NVL, EPALE og koordinatorer for EU Agenda kan bidra når det gjelder å synliggjøre og forsterke denne type satsninger de kommende år.

Program

Del 1. Erfaringer fra norsk formannskap og aktuelle tiltak framover
11.50 Deltakere kan logge på og teste tilkoblingen
12.00 12.10 Velkommen og kort presentasjonsrunde, ved Margrethe Svensrud, HK-Dir
12.10 12.25 Norsk formannskap i Nordisk ministerråd i 2022 ved, Kunnskapsdepartementet, prosjektleder Håkon Halgrimsen

  • Erfaringer, satsningsområder, tiltak.
  • Hva ønsker Norge å «sende videre» når Island overtar formannskapet i Nordisk ministerråd i 2023?
12.30 13.50 Kompetanseutvikling og livslang læring for voksne – fokus: kompetanseplanlegging (kompetensforsörgning) og arbeidslivsrelevans

Hvert av de nordiske land, samt Nordisk ministerråd, presenterer 1-3 av sitt lands (viktigste) satsningsområder / aktuelle tiltak (pågående og planlagte). Tidsramme ca 12 minutter per land

Island ved Fjóla María Lárusdóttir, Arbeidslivets opplæringssenter, Skúli Leifsson, Rannis (tbc.)

  • Islands formannskapsprojekt 2023
  • Fokusområder på nasjonalt policynivå

Danmark ved Charlotte Romlund Hansen, Ministeriet for Børn og Undervisning

Sverige ved Helen Myslek, Skolverket

Finland ved Milma Arola Servicecentret JOTPA

Norge

  • Presentasjon av Utsynsmeldingen ved Håkon Halgrimsen, Kunnskapsdepartementet i Norge

Nordisk ministerråd

  • Hilsen fra rådgivere Malene Vangdrup, Afdeling Kundskab og Velfærd
13.50 14.00 PAUSE
Del 2. Gruppesamtale og og diskusjon
14.00 14.05 Kort oppsummering av runden ved KD/HK-dir
14.05 14.20 Presentasjon av NVLs utviklingsarbeid 2022 og planer 2023 – og innledning til gruppearbeid ved NVLs hovedkoordinator Antra Carlsen
14.20 14.55 Gruppesamtaler – hvordan kan de nordiske land samarbeide om å støtte planlegging og implementering av nasjonal kompetansepolitikk, og samtidig støtte opp under EU agenda for voksnes læring. Hvordan kan NVL og EPALE, gjennom sin virksomhet støtte opp om dette?
14.55 15.05 PAUSE
15.05 15.20 Presentasjoner fra gruppesamtalene
15.20 15.30 Hvordan kan NVL og vi i samarbeid ta dette videre ved NVLs hovedkoordinator

Antra Carlsen Avrunding og takk for i dag ved HK-Dir og KD

Ressurser

Presentationer fra mødet

Island – Fjóla María Lárusdóttir og Skúli Leifsson

Danmark – Charlotte Romlund Hansen

Sverige – Helen Myslek

Finland – Milma Arola

Norge – Håkon Halgrimsen

Presentasjon av NVLs utviklingsarbeid 2022 og planer 2023 – Antra Carlsen

Kontakt

Anne Solsvik, NVL Norge, anne.solsvik@hkdir.no

Share This