15/09/2016

- 15/09/2016

09:00

Fysisk,

Åland

Svensk

Nya vindar för vägledning

Det livslånga lärandet har hittat sin självklara plats i det nordiska informationssamhället. I takt med att individer söker svar på hur deras kunskap och kompetens bäst ska nyttjas ökar också behovet av en livslång, välfungerande och tillgänglig vägledning.

Nya vindar för vägledning

Nya vindar för vägledning

Karriärvägledning, samordning av vägledning och e-vägledning
Tid: 15 september 2016 kl. 9-16
Plats: Alandica kultur och kongresshus, Strandgatan 33, Mariehamn
Målgruppen var elev-/studiehandledare, skolledare/rektorer, personal vid arbetsmarknads- och studieservicemyndigheter/arbets- och näringsbyråer samt övriga som arbetar med vägledning Seminariet var avgiftsfritt.

Resultat

Läs DialogWeb-artikeln om seminariet

Karriärkompetens i Norden from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Karriärkompetenser och karriärvägledning, Jan Lindblom, undervisningsråd vid Skolverket i Sverige och medlem i NVL:s vägledningsnätverk.

Samordning av vägledningen from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Samordning av vägledning, Carola Bryggman, överinspektör vid Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet och medlem i NVL:s vägledningsnätverk

Vägar till vägledning from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

IKT (informations- och kommunikationsteknik) och vägledning, Föreläsare: Mia Lindberg, universitetsadjunkt vid Malmö högskola

Skills and competencies of professionals from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

IKT (informations- och kommunikationsteknik) och vägledning, Jaana Kettunen forskare vid Jyväskyla universitet

Guidance online from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

IKT (informations- och kommunikationsteknik) och vägledning, Taru Kekkonen, ansvarig för e-utbildningen vid Otavan opisto samt medlem i NVL:s distansnätverk

Läs mer om folkhögskolan Otavan Opisto

Find vej

Alandica kultur och kongresshus, Strandgatan 33, Mariehamn

Åland

Share This