10/05/2023

- 10/05/2023

14:00

Online,

Finsk

Osaanko opettaa saavutettavasti – onko opetukseni kielitietoista?

Kan jag undervisa på ett tillgängligt sätt – är min undervisning språkmedveten?

Osaanko opettaa saavutettavasti - onko opetukseni kielitietoista?

Osaanko opettaa saavutettavasti - onko opetukseni kielitietoista?

Time: 10.5.2023, 14.00-16.00 (EEST)
Location: Zoom

Opetuksen kielitietoisuus ulottuu laajalle koulutuskentälle. Se ei rajoitu pelkästään perinteiseen luokkahuoneopetukseen, vaan käsittää myös työpaikkaohjauksen ja oppisopimuskoulutuksen, sekä muut käytännön oppimisympäristöt. Kielitietoisuuden tärkeys korostuu erityisesti ammatillisessa koulutuksessa, jossa opiskelijat oppivat ammattitaitoaan käytännön työtehtävissä ja vuorovaikutuksessa työpaikan kanssa. Työpaikkaohjaajien ja oppisopimuskoulutuksen ohjaajien rooli on merkittävä osa opetuksen kielitietoisuutta, sillä he voivat tukea opiskelijoita monikielisessä työympäristössä ja edistää kielitietoista ammatillista kehittymistä. Opettajien, ohjaajien ja muiden koulutuksen ammattilaisten tulisi olla tietoisia kielellisestä monimuotoisuudesta ja sen merkityksestä oppimiselle, jotta voimme varmistaa inklusiivisen ja tehokkaan koulutuksen kaikille opiskelijoille.

Saavutettava opetus on tärkeää, jotta kaikki oppijat voivat osallistua oppimisprosessiin tehokkaasti, riippumatta heidän taustastaan, kyvyistään tai oppimistyylistään. Kielitietoisuus on yksi avaintekijä saavutettavan opetuksen toteuttamisessa.
Kielitietoisuus opetuksessa tarkoittaa tietoisuutta kielellisistä eroista ja monimuotoisuudesta oppijoiden keskuudessa. Se sisältää ymmärryksen erilaisista kielimuodoista, kieliympäristöistä ja kulttuureista, joista oppijat voivat olla peräisin. Kielitietoisessa opetuksessa opettaja ottaa huomioon eri kielitaustaiset oppijat ja pyrkii luomaan oppimisympäristön, joka on inklusiivinen ja huomioi erilaiset kielelliset tarpeet.

Ohjelma (alustava)

Aika Kuvaus
14.00 Tervetuloa ja NVL:n esittely!
Johanni Larjanko, kansallinen NVL-koordinaattori Suomessa
14.10 Kokeilussa kielimentorointi (pilotti)
Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla
Tia Teckenberg & Tina Miettinen
14.35 Kielitietoisuus-koulutuksen tuotteistus
Taitotalo/Katarina Pyykkö
Taitotalon Kielitietoisuuskoulutusten tavoitteena on viestimisen esteiden poistaminen. Kielitietoisuuden lisääminen tehostaa oppimista ja työhyvinvointia.
15.00 Vieraskielinen väestö nopeasti työelämään

Veera Virtanen
Lehtori, S2-opettaja, opinto-ohjaaja
Gradia Jyväskylä, Ohjaus- ja urapalvelut

Tarja Kuula
Lehtori, ammatillinen erityisopettaja
Gradia Jyväskylä, Ravintola- ja cateringala

”Esittelyssä on Keski-Suomen ELY-keskuksen hankkima ja Gradia koulutuspalveluiden toteuttama Maahanmuuttajien polku ammattiin -työvoimakoulutuskapasiteetti, joka on eri ammattialojen ja ko. alojen suomen kielen koulutukset yhdistävä kokonaisuus ja joka sisältää myös työssäoppimisjakson yrityksissä.

Kapasiteettia on hankittu jo usean vuoden ajan ja siinä on saatu aikaan ja kehitetty hyviä käytäntöjä, esim.
– suomen kielen (S2) opettajan ja ammatillisen opettajan yhteisopettamisesta eri ammattialoille suunnattujen koulutusten lähiopetuksen aikana
– yhteistyöstä, esim. opetusmateriaalin laatimisen suhteen
– polutuksena työelämään (esim. työssäoppimisjakso; ohjausryhmätoiminta, jossa mukana myös työantajien edustajia) ja jatko-opintoihin (esim. koulutusten ajoitukset VOS-työvoimakoulutuksiin).

15.45 Keskustelu
Ohjelmaan sisältyy pieniä aktivointeja aiheeseen liittyen.

Tässä on joitakin vinkkejä saavutettavan ja kielitietoisen opetuksen toteuttamiseen

  1. Monikielisyys: Tunnusta ja arvosta oppijoiden monikielisyyttä. Hyväksy ja kannusta käyttämään eri kieliä oppimisprosessissa, ja pyri hyödyntämään eri kielimuotoja opetuksessa, esimerkiksi käyttämällä monikielisiä materiaaleja ja antamalla mahdollisuuksia oppijoiden käyttää omaa äidinkieltään.
  2. Selkeä kielenkäyttö: Käytä selkeää ja ymmärrettävää kieltä opetuksessa. Vältä monimutkaista tai vaikeaa kieltä, ja tarkista, että oppijat ymmärtävät käyttämäsi sanat, termejä ja käsitteitä.
  3. Kontekstin huomioiminen: Ota huomioon oppijoiden kulttuurinen ja kielitaustainen konteksti opetuksen suunnittelussa. Käytä esimerkkejä, jotka ovat relevantteja ja tuttuja oppijoiden taustasta riippuen.
  4. Inklusiiviset materiaalit: Käytä monipuolisia ja inklusiivisia opetusmateriaaleja, kuten kuvia, videoita ja muita visuaalisia apuvälineitä, jotka auttavat oppijoita ymmärtämään oppisisältöjä eri kielillä.
  5. Vuorovaikutus: Kannusta oppijoiden aktiivista osallistumista ja vuorovaikutusta opetuksessa. Luo turvallinen oppimisympäristö, jossa oppijat voivat ilmaista ajatuksiaan ja kysyä kysymyksiä eri kielillä.

Tapahtuman järjestää NVL:n kansallinen perustaitoverkosto

Ilmoittautuminen on päättynyt. Jos kuitenkin vielä haluat osallistua, lähetä sähköpostia Johanni Larjangolle johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

Share This