06/10/2023

- 06/10/2023

09:30

Online,

Finsk

Save the date: Osaamisen varmistaminen työelämässä-webinaari 6.10.2023

Save the date: Säkerställ ditt kunnande i arbetslivet 6.10.2023

Save the date: Osaamisen varmistaminen työelämässä-webinaari 6.10.2023

Save the date: Osaamisen varmistaminen työelämässä-webinaari 6.10.2023

Mitä ihmeen toimialavalidointi?

Suomen validointiverkosto tarjoaa webinaarin osaamisen tunnistamisesta työelämässä. Ruotsissa jo 20 vuotta toiminnut ”branschvalidering” on kasvanut merkittäväksi tekijäksi validoinnissa. Nyt sama ratkaisu on tulossa Suomeen.

Tästä näkökulmasta ammatillisen osaamisen validointi tarkoittaa työntekijän taitojen ja valmiuksien arviointia ammatin tai ammattialueen pätevyysvaatimuksiin nähden. Ammattitaito on voinut kehittyä koulutuksen tai pitkän työkokemuksen pohjalta tai muulla tavoin – tavalla ei ole merkitystä. Olennaista on, että olemassa oleva ammattitaito tehdään näkyväksi ja se pystytään hyödyntämään ja sitä voidaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kehittää edelleen.

Toimialakkohtainen validointi tapahtuu erilaisten toimialalle yhteisten tietojen ja taitojen hallintaan perustuvien osaamisalueiden pohjalta.

Webinaarissa kuulet mistä on kyse, mitä on tulossa ja miten voit hyödyntää toimialavalidointia.

Webinaari järjestään Teamsissa.
Tämä on osaa vuoden OsaamisenNäkyviin-viikkoa, joka järjestetään 2-8.10.2023

Lue Lisää viikosta

Lue lisää FCVstä www.fcvgroup.fi

#NVL #OsaaminenNäkyviin

Kysymyksiä ja ehdotuksia: johanni.larjanko@bildningsalliansen.fi

Share This