13/10/2022

- 14/10/2022

10:00

Online,

Svensk

Symposium 2022: Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. Årets konferens är digital och äger rum 13-14 oktober 2022.

Symposium 2022: Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

Symposium 2022: Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen. Årets konferens är digital och äger rum 13-14 oktober 2022.

Under två heldagar diskuteras svensk, nordisk och internationell forskning med tydlig didaktisk koppling för undervisning av elever med svenska som andraspråk. Symposiet riktar sig i första hand till sva- och sfi-lärare, men också till lärare i andra ämnen som undervisar flerspråkiga elever i grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, samt utvecklingspedagoger, skolutvecklare och skolledare med ansvar för flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling.

13–14 oktober 2022
Anmälan: Öppnar kl 10:00 30 mars 2022
Avgift: 1 800kr exkl moms före den 16 maj 2022.
Därefter 2 600kr exkl moms.

Här finns mer information, programmet samt länk till anmälan

Symposiets tema och innehåll

Temat för Symposium 2022 är Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv. Det kritiska perspektivet behandlas i dubbel bemärkelse, dels som frågor om makt och delaktighet, dels som ett utforskande av undervisningen och de förutsättningar som finns för att göra medvetna didaktiska val. I det kritiska perspektivet ryms lärares och elevers handlingsutrymme och agens för ökade möjligheter till lärande.

Digital konferens

Den här gången är konferensen digital, men strävar efter att skapa en känsla av gemenskap. Plenarföreläsningarna i Aula Magna direktsänds, och de valbara parallella passen skapar möjligheter för möten ett mindre format. Under dagarna kan du som deltagare interagera med föreläsarna och andra deltagare via chatt och i sociala medier. Det går också alldeles utmärkt att planera för gemensamma diskussioner under dagarna, i kommunen eller på den egna skolan.

Symposieboken

I avgiften ingår symposieantologin där ett tjugotal av konferensens presentationer fördjupas.

Programmet

Programmet rymmer med fler än 50 föreläsningar, samtal och workshops samt plenarföreläsare som:

  • Christina Hedman, Josefin Nilsson och Anna Kaya, Stockholms universitet: Möjligheter till lärande –andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv
  • Bonny Norton, University of British Colombia: Identity, Investment, and Storybooks Sweden for a Multilingual Future
  • Maria Rydell och Alexandra Ljungkvist Sjölin: På liv och död – om drama med andraspråkselever
  • Michael Svendsen Pedersen, Roskilde University: Andetsprogsundervisning for voksne – et kritisk perspektiv
  • Kristina Danielsson, Stockholms universitet: Att ge elever agens och makt över sitt lärande genom multimodal undervisningsdesign
  • Carla Jonsson: Med flerspråkighet som utgångspunkt: andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv
  • Irmelin Kjelaas: Institutt for læreutdanning, NTNU, Norge: «Å, så fin stemme jeg har! Mashallah!» Engasjement og empowerment gjennom samtaler i andrespråksklasserommet
  • Karin Sandwall, Stockholms universitet: Sva-agent 2022 – med rätt att lära
  • Samt många parallella valbara livesända föreläsningar!

Mer information om konferensen sprids kontinuerligt i sociala medier med #Sympos22 samt på webbplats www.andrasprak.su.se

Share This