13/06/2023

- 13/06/2023

12:30

Online,

Engelsk, Svensk, Norsk

Webinar: Kvalitetskompass for realkompetansevurdering

Webinar om NVLs nye verktøy for realkompetansevurdering/validering

Webinar: Kvalitetskompass for realkompetansevurdering

Webinar: Kvalitetskompass for realkompetansevurdering

Delta på webinar om det nye verktøyet for realkompetansevurdering (validering) fra Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL): Kvalitetskompass for realkompetansevurdering.

Program – med forbehold om endringer

  • Innledning ved Andreas Gravdahl, nasjonal koordinator for NVL i Norge
  • Historikk og erfaringer fra Finland ved Anni Karttunen (engelsk presentasjon), seniorspesialist i utdanningspolitikk i Globedu og tidligere deltaker i NVLs valideringsnettverk
  • Erfaringer fra Sverige (svensk presentasjon) ved Agnetha Kronqvist, nasjonal koordinator for NVL i Sverige, fasilitator for NVLs valideringsnettverk og undervisningsråd i det svenske Skolverket
  • Fokusområder i Norge ved Trond Fitje, norsk medlem i NVLs valideringsnettverk og seniorrådgiver i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Dato og tid

Webinaret arrangeres tirsdag 13. juni kl. 12.30-13.30 (dansk, svensk og norsk tid).

Registrering/deltakelse

Du kan registrere deg ved å bruke skjemaet nedenfor her, innen 12. juni.
Etter registrering mottar du bekreftelse per epost. Lenke til webinaret, som arrangeres i Zoom sendes per epost kort tid før arrangementet finner sted.

Målgrupper

Webinaret henvender seg til i hovedsak til utøvere av realkompetansevurdering i Norge, herunder fagkonsulenter og administrativt ansatte som arbeider inntak/opptak til formell utdanning på følgende utdanningsnivåer:

  • Grunnopplæring (grunnskole og videregående opplæring for voksne)
  • Høyere yrkesfaglig utdanning

Utbytte

Du får en presentasjon av det digitale verktøyet «Kvalitetskompass for realkompetansevurdering». Kvalitetskompasset består av flere digitale redskaper for vurdering og videreutvikling av praksis, samt et rammeverk for utvikling av interne systemer og rutiner for realkompetansevurdering.

Etter webinaret kan du ta hele, eller utvalgte deler av verktøyet i bruk. Mulighetene er mange: Om du ønsker det, kan du lage deg en bruker, logge inn og sette opp din egen, personlige utviklingsplan. Med utviklingsplanen kan du følge med på, videreutvikle og forbedre din egen vurderingspraksis og styrke din kompetanse.

Kvalitetskompasset er et verktøy som belyser sentrale emner innenfor realkompetansevurdering / validering, herunder

  • Styring og forbedring av egen vurderingspraksis
  • Kvalitetssikring av vurderingsprosedyrer
  • Kompetanseutvikling for utøvere

Mer informasjon finner du her

Språk

Presentasjonene foregår på engelsk, svensk og norsk. Deltakerne kan kommentere og stille spørsmål på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Kontaktpersoner

Faglig innhold: Anne Solsvik: anne.solsvik@hkdir.no
Tekniske spørsmål: Morten Vestergaard: move@via.dk

Share This