12/05/2022

- 12/05/2022

13:00

Online,

Norsk

Webinar om grunnleggende ferdigheter

Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) Norge, NVL-nettverket for grunnleggende ferdigheter og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer til gratis webinar om grunnleggende ferdigheter.

Webinar om grunnleggende ferdigheter

Webinar om grunnleggende ferdigheter

Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) Norge, NVL-nettverket for grunnleggende ferdigheter og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse inviterer til gratis webinar om grunnleggende ferdigheter.

DATO: Torsdag 12.mai 2022
TID: Kl. 13.00 til kl. 14.00 (norsk, svensk og dansk tid)
SPRÅK: Presentasjoner på norsk og dansk. Man kan også stille spørsmål og delta i samtale/diskusjon på engelsk.
MÅLGRUPPER: Ledere og praktikere innen voksnes læring og i arbeidslivet generelt, i de nordiske land.

Bakgrunn

I 2020 publiserte NVL-nettverket for grunnleggende ferdigheter rapporten Basic-digital-skills-for-adults-in-the-Nordic-countries . Et av funnene som beskrives er at en stor andel voksne i Norden fortsatt har lave grunnleggende ferdigheter på flere områder. Dette kan bli et hinder i hverdagslivet så vel som i arbeids- og samfunnsliv. For å nå denne gruppen, er det behov for strukturert og målrettet arbeid og for gode grep som skaper motivasjon.

Det finnes flere gode eksempler i de nordiske land, på verktøy og initiativer som kan benyttes. På webinaret presenterer vi tall og status på feltet og to inspirasjonseksempler fra rapporten Få vardagen att fungera för alla.

Program

  • Velkommen ved NVL-koordinator Anne Solsvik og innledning om grunnleggende ferdigheter ved Hanne Størset
  • Presentasjon av “På vej til faglært” et dansk eksempel ved prosjektleder Janni Kroos Glæsel
  • Presentasjon av spillet “Kompis” et norsk eksempel ved Eline Wigdel
  • Samtale, diskusjon, spørsmål

Registering

Bruk skjema nederst

Share This