21/05/2024

- 21/05/2024

14:00

Online,

Norsk

Webinar: Språktesting og konsekvenser for voksne med kort eller ingen formell skolebakgrunn

Det nordiske Alfarådet inviterer til webinar 21. mai 2024, kl. 14:00-15:30

Webinar: Språktesting og konsekvenser for voksne med kort eller ingen formell skolebakgrunn

Webinar: Språktesting og konsekvenser for voksne med kort eller ingen formell skolebakgrunn

På webinaet forteller Cecilie Hamnes Carlsen om arbeidet til forskningsgruppen IMPECT – Høgskulen på Vestlandet (hvl.no) og foreløpige funn og resultater fra forskningsprosjektet – Consequences of migration tests on LESLLA learners.

Den 21. maj 2024 kl. 14 til kl. 15.30 (dansk, norsk, svensk tid)

Online

Sprog: Norsk

Tilmeld dig her

Om Cecilie Hamnes Carlsen

Cecilie Hamnes Carlsen er professor i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet. Hun har en doktorgrad i testing og vurdering av språkferdigheter og har også jobbet i mange år med utvikling og validering av språkprøver for voksne innvandrere i Norge. Hennes forskningsinteresser dreier seg i hovedsak om bruk og misbruk av språkprøver og konsekvensene slike prøver har på kandidater og samfunn.

I prosjektet undersøker forskningsgruppen hvordan voksne deltakere med lite utdanning påvirkes av språk og kunnskapskrav i forbindelse med søknad om statsborgerskap. Forskningsgruppen har analysert resultater fra gjennomførte prøver fra perioden 2017-2019 og ser resultater fra prøvene opp mot deltakerens opprinnelsesland, utdanningsbakgrunn og kjønn for å belyse konsekvenser av obligatoriske prøver for ulike grupper innvandrere.

Forskningsgruppen IMPECT (Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests) er et samarbeidsprosjekt mellom forskere fra Norge, Belgia, Nederland og Italia.

Program for webinaret:

  • Kort om Impect-forskningsgruppen
  • Forskning som er rettet mot vår målgruppe i forskningsgruppen
  • Foreløpige resultater/analyser
  • Diskusjon

På webinaret vil du møde:

  • Anna Winlund, Universitetslektor, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet, Sverige
  • Sigridur Vilhjalmsdottir, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring ved OsloMet, Norge
  • Cecilie Hamnes Carlsen, Professor i norsk som andrespråk ved Høgskulen på Vestlandet, Norge

Hvis du har spørgsmål om webinaret, er du velkommen til at kontakt Sigridur Vilhjalmsdottir, sigridur@oslomet.no.

About the IMPECT project: Consequences of migration tests on LESLLA learners

More and more European countries have introduced language and knowledge of society (KoS) requirements for entry, residency, and citizenship. Policy makers typically legitimise the introduction of such requirement referring to an assumed positive effect on migrants’ motivation for language and KoS learning in the short run and for integration in the long run, but these assumptions have little support in research. The Council of Europe expresses concern that instead of helping integration, such requirements hinder integration since they represent barriers on migrants’ path to integration. When residency and citizenship is made dependent on passing formal tests, there is reason to assume that LESLLA learners will meet more difficulties in obtaining residency and citizenship than learners with high levels of literacy and good school background.

The ongoing IMPECT-project (2021-2025), anchored at the Western Norway University of Applied Sciences and financed by the Norwegian research council, investigates the consequences of formal language and KoS requirements on LESLLA learners in 20 European countries, including the Nordic countries.

Registrering

Share This