12/08/2020

- 12/08/2020

13:00

Online,

Norsk

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling – del 2 av 3

Del 2 av 3: Demokratisk dannelse for en bærekræftig framtid. Registrering nederst på siden.

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling

Hvordan tilegner unge voksne seg kunnskaper og ferdigheter for en bærekraftig framtid i løpet av folkehøgskoleåret? Og hvilken rolle spiller demokratisk dannelse i dette? En samtale mellom lærere og tidligere elever i folkehøgskolen og eksempler på praksisorienterte undervisningsforløp.

Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) og Netværket for Hållbar utveckling inviterer til en webinarserie om voksnes læring og bærekraftig utvikling.

Dato og tid

Onsdag 12. august kl. 13:00 – 14:00.

Læringsmål

  • Å få en forståelse av folkehøgskolenes mandat og hvordan praksis- og dialogbasert undervisning bidrar til livslang læring i et – bærekraftperspektiv.
  • Å få en innsikt i hvordan den ”langsomme tiden” vi opplever under Covid 19 kan gi anledning til kritisk ettertanke.
  • Å få innsikt i de muligheter det gir for å treffe bærekraftige valg som også øker livskvaliteten vår.
  • Å utveksle erfaringer med nordiske kolleger og eksperter som arbeider med voksnes læring.

Presentatører

Geir Erzegård fra Solborg/Svalbard folkehøgskole (Norge) og Jeppe Graugård fra Ry folkehøgskole (DK).

Målgruppe

  • Interesse- og paraplyorganisationer innen voksnes læring.
  • Folkehøgskoler.
  • Nordiske netværk og organisationer som fremmer nordisk samarbeid.
  • Organisasjoner og nettverk i sivilsamfunnet.
  • Organisasjoner og offentlige myndigheder, som koordinerer eller leverer kompetanseutvikling til voksne.

Sprog

Webinaret gennemføres på norsk, dansk og svensk. Slides og en video som vises vil bli tekstet på engelsk

Pris

Gratis

Mere information om webinaret

Webinaret knytter seg til NVL konferansen 22/9 og har til hensikt ”å varme opp” til aktuelle tema under konferansen: Hvilke metoder gir livslang læring for unge voksne for en bærekraftig framtid? Hva er blitt viktigere å ta vare på sett i lys av koronapandemien og hva bør vi slutte med? Hva tenker folkehøgskoleelever om disse spørsmålene og hva mener folkehøgskolelærere?

Læs mere om konferencen her.

Video

Se video fra webinaret.

Share This