06/05/2020

- 06/05/2020

13:00

Online,

Engelsk

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling

Del 1 av 3: ”From Vulnerability to Sustainability? ”: Hvordan ser det nordiske terrenget ut, hvordan reorienterer vi arbeidet med Visjon 2030 utfra den Pandemien vi er på vei ut av/er i?

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling

Webinarserie: Voksnes læring og bærekraftig utvikling

Nordisk Nettverk for Voksnes Læring (NVL) og Netværket for Hållbar utveckling inviterer til en webinarserie om voksnes læring og bærekraftig utvikling.

Det første webinaret  avholdes onsdag 6. maj fra kl. 13 til 14 (CET).

På webinaret vil du høre opplegget ”From vulnerability to sustainability?” v/ Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo.

Webinaret vil handle om, hvordan vi kan bruke coronakrisen til kritisk ettertanke og se på tiden vi nå er i som et ”åpent vindu” til en annen måte å organisere vårt hverdagsliv og vårt samfunn på. Hvilket mulighetsrom gir det for voksenopplæringen?

Webinaret knytter seg til NVL’s Nordisk netværkskonference om voksnes læring 22/9 og har til hensikt ”å varme opp” til det som blir et sentralt tema: Hvordan ser det nordiske terrenget ut, hvordan reorienterer vi arbeidet med Visjon 2030 utfra den Pandemi vi er på vei ut av/er i? Hvilke transformative krefter ligger det i situasjonen, hvordan agerer vi konstruktivt på de krakeleringer vi opplever i våre nordiske samfunn? Hvilket mulighetsrom ser vi for voksenopplæringen?

Læringsmål:

  • Å få en forståelse av sårbarheten i det globale systemet og hvordan det påvirker våre hverdagsliv.
  • Å få en innsikt i hvordan den ”langsomme tiden” vi opplever under Covid 19 kan gi anledning til kritisk ettertanke
  • Å få innsikt i de muligheter det gir for å treffe bærekraftige valg som også øker livskvaliteten vår
  • Å utveksle erfaringer med nordiske kolleger og eksperter som arbeider med voksnes læring

Webinar may 6 2020_nvl from Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kirsten Paaby, paaby.kirsten@gmail.com, Hållbar utvecklingsnätverk, NVL.

Download invitation in EN

Download invitation in NO

Share This