Nordiskt nätverk för fängelseutbildning
Fängelseutbildarnätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning. Nätverket består av centrala aktörer med ansvar för utveckling av utbildning inom Kriminalvården från alla nordiska länder och sörjer för kontinuerligt erfarenhetsutbyte i Norden.

Medlemar

Nätverksinfo

plan-2018.jpg
Verksamhetsplan 2018
Detta skall fängelsenätverket göra 2018.

Publikationer

educational_background_170 Educational background, preferences and needs
A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

N37 Fengselsnettverkets årsrapporter
Äldre årsrapporter från NVLs nätverk

1630_160_500_halsa_170 Hälsa
Hälsa

Externa feeds

Links

Arrangemang

Work_and_education_2016.jpg
Work and education -cooperation and innovation
A conference on education and vocational training of Nordic prisoners.

fengselA.jpg
Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016
Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Nordisk nätverk för vuxnas lärande (NVL) har inviterert til seminar i Helsinki i februar 2016.

fengsel14_web
Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014
Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014