Nätverket för utbildning i fängelse

Kontakt

Lena Broo
Mobil tel +46 70 23 37 097
Email: lena.broo@kriminalvarden.se  

Fängelseutbildarnätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning.

→ Detta gör nätverket i år
 .

Aktuelt

fängelseutbildning | Norden
24-12-2021 

Verksamhetsplan 2022 - Fengselsundervisning

Detta skall fängelsenätverket göra 2022

utdanning i fengsel veiledning | Norge
05-11-2021 

Mer helhetlig karriereveiledning i nordiske fengsler

Norge har fengsler på Ringerike og i Halden tatt i bruk karriereveiledningsplakater som del av et prosjekt der målet er mer helhetlig karriereveiledning.

fängelseutbildning | Norden
18-12-2020 

Verksamhetsplan 2021 - Fengselsundervisning

Detta skall fängelsenätverket göra 2021

utdanning i fengsel kompetanseutvikling veiledning | Norden
27-06-2020 

Plakater om karriereveiledning i kriminalomsorgen

Med mål om å bidra til økt kunnskap om karriereveiledning i kriminalomsorgen i Norden, har Nätverk för utbildning i fängelse produsert plakater for målgruppene innsatte, ansatte og ledere.

Flere aktikler

Publikationer

NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning
fjernundervisning fængselsundervisning kompetenceudvikling livslang læring | Norden
22-01-2020 

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler.

veiledning | Norge
24-10-2018 

Career guidance in the Norwegian Correctional Service

Results from a survey among counsellors in the prison education system

fængselsundervisning uddannelsespolitik | Norden
24-10-2013 

Educational background, preferences and needs

A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

fängelseutbildning |
03-05-2012 

Fengselsnettverkets årsrapporter

Äldre årsrapporter från NVLs nätverk

fängelseutbildning |
05-08-2011 

Hälsa

Hälsa

fängelseutbildning vuxnas lärande | Norden
01-08-2008 

Nordic prison education

(TemaNord 2005:526), A Lifelong Learning Perspective

baskunskaper läs- och skrivkunnighet | Norden
03-11-2007 

Kartlegning av alfabetisering i Norden

Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

fängelseutbildning |
03-05-2007 

Yrkesinriktad utbildning

Yrkesinriktad utbildning

Flere aktikler

Aktiviteter

 

12


sep

Work and education -cooperation and innovation

Island
Dato:  12  -  15.09.2016
Klokken:  00:00 - 00:00

 

04


feb

Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016

Finland
Dato:  04  -  05.02.2016
Klokken:  00:00 - 00:00

 

24


sep

Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

Norden
Dato:  24  -  25.09.2014
Klokken:  00:00 - 00:00

Flere aktiviteter

Links

Externa feeds