Nordiskt nätverk för fängelseutbildning

Nätværket för utbildning i fängelse

Fängelseutbildarnätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning. Nätverket består av centrala aktörer med ansvar för utveckling av utbildning inom Kriminalvården från alla nordiska länder och sörjer för kontinuerligt erfarenhetsutbyte i Norden.

Medlemar

Nätverksinfo

pexels-photo-875515-(1).jpg
Verksamhetsplan 2019
Detta skall fängelsenätverket göra 2019

Nordisk-arbeidsgruppe-for-karriereveiledning-i-fengsel.jpg
Utvikler karriereveiledning i nordiske fengsler
Mange innsatte trenger støtte og veiledning for å få til en kursendring i livet. Kan karriereveiledning spille en større og bedre rolle i dette arbeidet?

IMG_3761.jpg
Nordisk arbeidsgruppe for karriereveiledning – første møte i København 04. - 05. desember 2018
Nordisk nätverk för utbilding i fängelse skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen.

Publikationer

forside2.jpg
Career guidance in the Norwegian Correctional Service
Results from a survey among counsellors in the prison education system

educational_background_170
Educational background, preferences and needs
A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

N37
Fengselsnettverkets årsrapporter
Äldre årsrapporter från NVLs nätverk

DialogWeb

Rie Thomsen
Vejledning og undervisning i fængsler skal give mening både i og uden for fængslet
Fængselskonteksten kan ifølge Charlotte Mathiassen virke både begrænsende og befordrende for vejledning og uddannelse.

MarleneNordiskFaengelse2014_web
Indsatte udstiller malerier på Københavns Rådhus
Med sang fra Fangekoret og taler fra blandt andre Københavns socialborgmester blev udstillingen af fangekunst åbnet denne uge.

Kolleger fra Norge og Sverige studere det sikrede pc-netværk til indsatte i Anstalten Herstedvesters it-lokale.
Danske indsatte i lukkede fængsler har fået et sikret pc-netværk med begrænset adgang til internettet
Indsatte i danske åbne fængsler har siden år 2000 kunnet bruge internettet som en del af de undervisningstilbud som Kriminalforsorgen har kunnet tilbyde.

Arrangemang

Work_and_education_2016.jpg
Work and education -cooperation and innovation
A conference on education and vocational training of Nordic prisoners.

fengselA.jpg
Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016
Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Nordisk nätverk för vuxnas lärande (NVL) har inviterert til seminar i Helsinki i februar 2016.

fengsel14_web
Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014
Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

Links

Externa feeds