Nätverket för utbildning i fängelse

Kontakt

Lena Broo
Mobil tel +46 70 23 37 097
Email: lena.broo@kriminalvarden.se  

Fängelseutbildarnätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning.

→ Detta gör nätverket i år
 .

Aktuelt

Kvinnofängelset i Tavastehus i Finland är ett intelligent fängelse som erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna. Billede: cottonbro, Pexels.com
fängelseutbildning jämställdhet vuxnas lärande | Finland
02-11-2022 

Det här är Finlands första intelligenta fängelse

Kvinnofängelset i Tavastehus erbjuder modern digital teknik rakt in i fängelsecellerna. Det går att studera på distans och föra videosamtal med nära och kära. Allt det här ställer stora krav på säkerhet och kontinuerlig fortbildning av både klienter och personal.

fängelseutbildning jämställdhet vuxnas lärande | Finland
26-10-2022 

”Jag har höga förväntningar på fängelsenätverket”

Satu Tsharkov är pinfärsk finländsk medlem i Nätverket för utbildning i fängelse. –Min förhoppning är att vi ska kunna skapa något bestående för målgruppen unga fångar som alla nordiska länder kan ha nytta av.

nettundervisning utdanning i fengsel veiledning | Norden
19-09-2022 

Ny nordisk arbeidsgruppe skal se nærmere på utdanning for unge i fengsel

Nordisk nettverk for opplæring i fengsel starter i høst opp en arbeidsgruppe som skal undersøke hvordan en kan bidra til at flest mulig av de yngste innsatte både kan starte og fullføre en utdanning – ved å undersøke hvordan en kan legge forholdene til rette for at flest mulig fra denne gruppen kan prestere best mulig på skolen i fengsel.

fängelseutbildning | Norden
24-12-2021 

Verksamhetsplan 2022 - Fengselsundervisning

Detta skall fängelsenätverket göra 2022

Flere aktikler

Publikationer

NVL’s Nordisk Netværk for Fængselsundervisning
fjernundervisning fængselsundervisning kompetenceudvikling livslang læring | Norden
22-01-2020 

Nye materialer om anvendelse af IT systemer i fængselsundervisning

Materialerne består af fem podcasts og videoer om arbejdet med IT-systemer og de indsattes digitaliseringsfærdigheder i åbne og lukkede fængsler.

veiledning | Norge
24-10-2018 

Career guidance in the Norwegian Correctional Service

Results from a survey among counsellors in the prison education system

fængselsundervisning uddannelsespolitik | Norden
24-10-2013 

Educational background, preferences and needs

A qualitative study of prisoners from Iraq, Poland, Russia, Serbia and Somalia. Published by Fylkesmannen i Hordaland, 2013

fängelseutbildning |
03-05-2012 

Fengselsnettverkets årsrapporter

Äldre årsrapporter från NVLs nätverk

fängelseutbildning |
05-08-2011 

Hälsa

Hälsa

fängelseutbildning vuxnas lärande | Norden
01-08-2008 

Nordic prison education

(TemaNord 2005:526), A Lifelong Learning Perspective

baskunskaper läs- och skrivkunnighet | Norden
03-11-2007 

Kartlegning av alfabetisering i Norden

Kartläggning av alfabetisering i Norden (KAN) är, som namnet visar, en nordisk kartläggning av utbildningssituationen för studerande som inte har något av de nordiska språken som sitt modersmål och som dessutom är helt utan eller har mycket kort formell skolutbildning.

fängelseutbildning |
03-05-2007 

Yrkesinriktad utbildning

Yrkesinriktad utbildning

Flere aktikler

Aktiviteter

 

12


sep

Work and education -cooperation and innovation

Island
Dato:  12  -  15.09.2016
Klokken:  00:00 - 00:00

 

04


feb

Seminar om nordisk samarbeid for fengselsundervisning i Helsinki 04. – 05. februar 2016

Finland
Dato:  04  -  05.02.2016
Klokken:  00:00 - 00:00

 

24


sep

Fængselsundervisnings uddannelseskonference 2014

Norden
Dato:  24  -  25.09.2014
Klokken:  00:00 - 00:00

Flere aktiviteter

Links

Externa feeds