Virtuaalinen kahvihetki
Finland 
22-09-2021 

Virtuaalinen kahvihetki

Perustaidot näkyviin!

Kuva: Tamarcus Brown
Åland 
30-08-2021 

Ahvenanmaalaiset opettajat etäopetushankkeessa

IFOUS-hanke on tiiviisti ajan hermolla. Aikuisten etäopetus on jatkunut lähes kaksi vuotta, ja opettajat tarvitsevat tietoa digiosaamisesta ja sen kehittämisestä kohderyhmässä.

Norge 
30-08-2021 

Osaamisen kehittäminen työllistymisen ja sopeuttamisen välineenä – koronavuoden kokemuksia

NVL ja Kompetanse Norge järjestivät torstaina 27. toukokuuta aamiaiswebinaarin, jossa kolme työmarkkinajärjestöjen edustajaa Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta kertoi kokemuksia koronakriisin aikana tehdyistä sopeuttamista ja osaamisen kehittämistä edistävistä toimista.

Webinaari  koulutussuunnittelijoille, opettajille, ohjausalan ammattilaisille sekä ammatillisen koulutuksen kehittäjille.
Finland 
23-08-2021 

Matemaattisten perustaitojen tukeminen Oppimisvalmiuksia tukevilla opinnoilla

Millä keinoin? Miksi? Kenelle? Hyvät mallit ja kokemukset jakoon. Webinaari koulutussuunnittelijoille, opettajille, ohjausalan ammattilaisille sekä ammatillisen koulutuksen kehittäjille.

Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir, Iceland Businessin kilpailukykyosaston johtaja
Island 
28-06-2021 

Työelämässä hankittua osaamista tunnustetaan validoinnin avulla

Hiljattain saatiin päätökseen pilottihanke, jossa testattiin työelämässä hankitun osaamisen validoimista tiettyjen standardien mukaan. Hanketta johti Työelämän koulutuskeskus FA yhteistyössä Iceland Businessin ja Islannin ammattiliittojen keskusjärjestön kanssa. Hanke sai tukea Islannin aikuiskoulutusrahastolta. Hankkeessa keskityttiin työtehtäviin, jotka eivät edellytä formaalia koulutusta ja joiden arvellaan muuttuvan huomattavasti lähitulevaisuudessa.

Kansalaisraadeissa koostettu idealuettelo
Danmark 
28-06-2021 

Idealuettelosta ideoita demokraattisen vuoropuhelun

Yhteensä yli 200 vapaaehtoista kansalaista on osallistunut idealuettelon koostamiseen alueellisissa kansalaisraadeissa, joita järjestettiin viisi.

Kuva: Jeswin Thomas
Norge 
28-06-2021 

Toisen asteen uudistuksesta päätettiin

Liberaalipuolue venstre, keskustaoikeistolainen høyre-puolue, kristillinen kansanpuolue ja oikeistopopulisteihin luettava edistyspuolue ovat sopineet toisen asteen koulutusuudistuksesta. Kyseessä on merkittävin toisen asteen koulutuksen uudistus Norjassa sitten 1990-luvun.

Osaamisen kehittäminen työelämässä
Norden 
08-06-2021 

Osaamisen kehittäminen työelämässä

Raporttiin on koottu verkoston osapuolten pohdinnat ja suositukset, joissa kuvaillaan niitä edellytyksiä, joiden osapuolet yhteisesti katsovat olevan tärkeitä työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvän toimivan kehittämisjärjestelmän kannalta.

Foto: Annie Spratt
Finland 
31-05-2021 

Osaamisen validointi jatkuvaa oppimista rakentamassa - Valideringens roll i det kontinuerliga lärandet

NVL Suomi, Haaga-Helia amk ja Sitra järjestävät 7.9.2021 klo 9.00-12.00 avoimen Zoom-webinaarin teemalla ”Osaamisen validointi jatkuvaa oppimista rakentamassa”. Tilaisuus on osa Sitran kampanjaa ”Osaaminen näkyviin”.

Kuva: Yadid Levy/norden.org
Danmark 
26-05-2021 

Opi matematiikkaa – ja pidä pää kylmänä

Matematiikka voi tukea ongelmanratkaisutaitoja, joista on hyötyä kaikilla elämänalueilla ja jotka antavat tärkeitä välineitä demokraattisessa yhteiskunnassa toimimiseen. Näin sanoo Mahmut Aydin, joka opettaa matematiikkaa aikuisten perusopetuksessa.

Kuva: Karolina Grabowska
Danmark 
26-05-2021 

Kestävyys vapaan sivistystyön painopistealueena

Tanskan vapaan sivistystyön kattojärjestö Dansk folkeoplysnings samråd on viime vuosina painottanut vahvasti kestävää kehitystä laajassa merkityksessä. Siihen sisältyvät ilmastoasiat, vihreä muutos, luonnon monimuotoisuus sekä kestävä yhteiskunta, joka antaa turvaa ihmiselle yksilönä ja kansalaisena.

Kuva: Meruyert Gonullu
Norden 
26-05-2021 

9 Conversations -työkalupakki

Haaste: miten auttaa maahanmuuttajia oman yrityksen perustamisessa?

Foto: Trent Erwin
Finland 
08-05-2021 

Virtuaalinen kahvihetki/virtuell kaffestund

Tervetuloa keskustelemaan lukutaito-opetuksesta Suomen Alfarådet-verkoston järjestämään virtuaaliseen kahvihetkeen!

Foto: Joseph Mucira
Finland 
06-05-2021 

NVL Suomi verkostotapaaminen /NVL Finlands nätverksträff

Kaikki Suomessa toimivat NVL-verkostojen jäsenet kutsutaan yhteiseen verkostotapaamiselle 1.6. kello 13-15.

Digiperustaidot Suomessa 2021 – haasteita ja mahdollisuuksia
Norden 
29-04-2021 

Digiperustaidot Suomessa 2021 – haasteita ja mahdollisuuksia - Grundläggande digitala kompetenser i Finland 2021 – utmaningar och möjligheter

NVL suomen perustaitoverkosto järjestää Grundläggande digitala kompetenser i Finland 2021 – utmaningar och möjligheter.

Foto: George Becker
Norden 
19-04-2021 

Matematiikkapelot ja työelämä – matematikrädslor och arbetslivet

Iltapäivä opettajille, kouluttajille ja työelämän edustajille. En eftermiddag för lärare, utbildare och arbetsgivare.

Inger Goul Andersen
Danmark 
24-03-2021 

Paranna motivaatiota ja lähde pois tutuista ympyröistä

Opetuksen järjestäminen työpaikalla tuo mukanaan suuria hyötyjä. Se voi parantaa työntekijöiden osaamista, motivoida heitä lisäkouluttautumiseen sekä taata yrityksen tarvitseman osaamisen, yritysneuvoja Inger Goul Andersen sanoo. Koulutusmuoto edellyttää kuitenkin huomattavaa joustavuutta – etenkin vastaisuudessa.

Virtuaalinen kansanopisto
Danmark 
24-03-2021 

Virtuaalinen kansanopisto on avoin kaikille tanskalaisille

Tanskan kansanopistot ovat yhdessä perustaneet virtuaalisen kansanopiston, joka on kaikille tanskalaisille avoin ja ilmainen.

Foto: Gabby K
Finland 
23-03-2021 

NVL Suomen perustaitoverkosto järjestää

Iltapäivä opettajille ja ohjaushenkilöstölle – ”Miten matemaattisia taitoja kannattaa lähestyä ja tukea 2020-luvun ammatillisessa koulutuksessa”

Foto: Michal Matlon
Finland 
11-03-2021 

Päättäjät päättää, vaan tietääkö ne mittää?/ Beslutsfattarna beslutar, men kan de någå?

Aikuisten maahanmuuttajien luku-ja kirjoitustaidon opettajien, opetuksen suunnittelijoiden, tutkijoiden ja koulutuksen järjestäjien yhteinen

Yhdeksän kymmenestä Keski-Tromssan opintokeskuksesta valmistuneesta jää töihin ja asumaan alueelle, johtaja Vidar Gunnberg kertoo.
Norge 
24-02-2021 

Elinikäinen oppiminen tärkeää pohjoisten alueiden politiikalle

”Pohjola on paras. Talven liekkipyörre, kesäyön ihme. Käy tuulta päin, vuorten halki. Katso pohjoiseen. ” Nämä säkeet ovat runoilija Rolf Jacobsenin runosta ”Nord” (Pohjola). Yhä useampi katsoo pohjoiseen: pohjoisiin alueisiin kohdistuu yhä enemmän poliittista kiinnostusta sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kuva: Georg Arthur Pflueger
Norge 
24-02-2021 

Digitaalinen yhteiskunta ei ole kaikkien ulottuvilla

Koronakriisi on lisännyt digitaalisten ympäristöjen ja työkalujen käyttöä oppimisessa, kokouksissa ja yhteydenpidossa. Samaan aikaan käy yhä selvemmäksi, että suuret väestöryhmät ovat vaarassa jäädä yhteiskuntaelämän ulkopuolelle puutteellisten digitaitojen vuoksi.

Danmark 
24-02-2021 

”Tanskan joustoturvamalli vahvistaa työmarkkinoita tulevien muutosten varalta”

Entistä harvempi kuitenkin osallistuu aikuis- ja täydennyskoulutukseen

Norden 
27-01-2021 

Kirjasto yhteiskehittämisen paikkana

"Kirjasto yhteiskehittäjänä" (Biblioteket som samskaper) on kunnianhimoinen hanke, jossa on luotu uusia ratkaisuja ja arvoa norjalaisille ja tanskalaisille kirjastoille ja paikallisyhteisöille.

Kesäkuussa Helsingissä järjestetään konferenssi, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta kestävästä kehityksestä. Kuva: istockphoto.com
Finland 
27-01-2021 

Suomi tarjoaa monipuolisen ohjelman vuodelle 2021

Vuonna 2021 on Suomen vuoro johtaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa. Luvassa on ohjelma, jonka luomisessa ministeriöt ovat tehneet yhteistyötä yli kaikkien sektorirajojen – myös NVL:n kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön Ulla-Jill Karlssonilla on suuret odotukset.

Katarina Halme-Wiklund ja Bodil Regårdh ovat olleet mukana työryhmässä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustajina. Kuva: Marika Kvarnström
Åland 
16-12-2020 

Saarivaltakunta luo uuden mallin päättötodistusta vailla oleville aikuisille

Ahvenanmaalla on laadittu uusi koulutusmalli aikuisille, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus. Pienet saaristokunnat saavat nyt todellisen mahdollisuuden toteuttaa vuonna 2021 voimaan tulevaa lakia.

Island 
16-12-2020 

Ajan tasalla? Osaamisen kehitys työelämässä

Islantilainen koulutuskeskus FA (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, työelämän koulutuskeskus) ja Islannin NVL järjestivät taannoin vuosikokouksen yllä olevalla otsikolla. Tilaisuuden painopiste oli työelämän osaamistarpeissa ja erilaisissa osaamisen kehittämistavoissa.

Norden 
09-12-2020 

Pohjoismainen laatukompassi osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on nyt julkistettu

Pohjoismainen laatukompassi on NVL:n joululahja kaikille teille, jotka työskentelette osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa! Pohjoismainen aikuisen oppimisen verkosto toivottaa HYVÄÄ JOULUA kaikille aikuiskouluttajille ympäri Eurooppaa!

Kuva: This is Engineering - Pexels
Norge 
25-11-2020 

Opiskele tarpeidesi mukaan – ajasta ja paikasta riippumatta

Norjan teknologianeuvoston mielestä koronakriisi on osasyy siihen, että digitaalisesta oppimisesta on tullut uusi normaali. Seuraava askel on neuvoston mukaan elinikäisen oppimisen järjestäminen suoratoistopalveluna, johon kaikilla on pääsy kansallisen oppimisalustan kautta. Tällaista ehdotetaan uudessa raportissa.

Kuva: Christina Morillo
Sverige 
25-11-2020 

Työnantajien tärkeää löytää tarvittavaa osaamista, jotta talous saadaan uudelleen käyntiin kriisin jälkeen

Entistä useammille työttömille mahdollisuus opiskella työttömyysetuuden turvin

DialogWeb onnittelee Kompetanse Norgea uraohjauksen laatukehyksestä ja kiittää Ingjerd Espolinia seikkaperäisistä vastauksista. Kuvassa Espolin (vasemmalla) ja hänen kollegansa uraohjauksen osastolta: Tonje Gravås, Marianne Almbakk, Gry Eilen Bakke ja Line Wiktoria Engh. Kuva: Johny Vågenes, Kompetanse Norge
Norge 
25-11-2020 

Kansallinen laatukehys hyvälaatuisen uraohjauksen takaajaksi

Norjassa jokainen voi itse valita, haluaako ohjausta kasvokkain uraohjauskeskuksessa vai nimettömänä verkossa

Norden 
28-10-2020 

Aikuisten uraohjaukselle uusi pohjoismainen määritelmä

Mitä uraohjaus on ja millaista se on Pohjoismaissa?

EQM+
Island 
28-10-2020 

EQM-sertifiointijärjestelmää päivitettiin Islannissa

EQM on lyhenne sanoista European Quality Mark. Kyseessä on alun perin kahdeksan Euroopan maan kehittämä laadunvarmistusjärjestelmä.

Yrittäjinä toimivilla Josefin Isakssonilla ja Jutta Saarisella on monipuolinen koulutustausta. Kuva: Camilla Lindberg
Finland 
28-10-2020 

Lillgården – menestystarina Suomen maaseudulta

– Minusta on aina tuntunut siltä, että päädyn yrittäjäksi, viljelypuutarhuri Josefin Isaksson kertoo. Eräänä päivänä niin sitten kävikin: Isaksson perusti yhdessä veneenrakentaja Jutta Saarisen kanssa ainutlaatuisen, kestävään kehitykseen painottuvan ryhmäperhepäiväkodin. Ensin Isaksson kuitenkin hankki yrittäjän ammattitutkinnon. Nyt Kemiössä sijaitsevaan perhepäiväkoti Lillgårdeniin jonotetaan.

Henriette Eriksson sai uuden ammatin vuoden 2018 ammattikoulutusuudistuksen myötä.
Finland 
01-10-2020 

HOKS muutti Suomen ammatilliset oppilaitokset

Ammatillisessa koulutuksessa on Suomessa otettu käyttöön henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat

Foto: Lubos Houska
Island 
01-10-2020 

Koulutus antaa mahdollisuuksia

Uusilla toimilla pyritään vastaamaan työnhakijoiden tarpeisiin ja kannustetaan heitä hakeutumaan formaaliin koulutukseen parantaakseen työmarkkina-asemaansa.

Norden 
26-08-2020 

Opinto- ja uraohjausaiheisia julisteita rikosseuraamusalan käyttöön

Pohjoismainen vankilaopetusverkosto on laatinut julisteita, joilla se pyrkii lisäämään tietoa pohjoismaisesta rikosseuraamusalan opinto- ja uraohjauksesta. Julisteiden kohderyhminä ovat vangit, henkilökunta ja rikosseuraamusalan johto.

Infografik
Norden 
26-08-2020 

Digitaalinen Pohjola

Infografiikan aiheina digitaalinen osallistuminen, oppiminen ja kehitys Pohjolan syrjäseuduilla sekä verkkopedagogiikka

NVL:n perustaitoverkosto
Norden 
26-08-2020 

Puutteelliset digitaidot uhka pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle

NVL:n perustaitoverkoston tuoreessa raportissa pureudutaan siihen, miten puutteellinen digiosaaminen saattaa vaikuttaa pohjoismaisia demokratioita kohtaan tunnettuun luottamukseen. DialogWeb haastatteli verkoston jäsentä Hanne Størsetiä, joka työskentelee analyytikkona ja on yksi raportin kirjoittajista.

Norden 
26-08-2020 

Digitalisaatio mullistaa peruslaskutaidot

Matemaattiset perustaidot ovat muuttumassa kovaa vauhtia digitalisaation myötä. Sovellus- ja verkkopohjaisista toiminnoista tulee yhä abstraktimpia, ja niiden taustalla oleva matematiikka mutkistuu. NVL esitti kolmelle pohjoismaiselle asiantuntijalle kaksi kysymystä, jotta ymmärtäisimme paremmin tulevaisuuden matematiikan opetusta.

Henrika Nordin on Bildningsalliansenin toiminnanjohtaja. Kuva: yksityinen arkisto
Finland 
25-06-2020 

Suomi kouluttaa tulevaisuusagentteja

Suomessa koulutetaan parhaillaan agentteja, joiden on määrä muuttaa ekososiaalisen sivistyksen kenttää. Syksyllä 2020 loppuvassa täydennyskoulutushankkeessa on mukana 60 osallistujaa vapaan sivistystyön oppilaitoksista.

Professori Arto O. Salosesta huokuu filosofinen ja elämänmyönteinen asenne. Kuva: Juha Törmälä
Finland 
24-06-2020 

Hän uskoo hyvään elämään ja auringonnousun aloihin

Talousjärjestelmämme lähtökohtana on tyytymätön kansalainen, joka on kyltymätön kuluttaja. Mutta mihin hyvä elämä oikeastaan perustuu?

Foto: Anna Nylunds privata fotosamling
Finland 
28-04-2020 

Anna juoksee maratoneja ja opettaa uussuomalaisia lukemaan

Anna Nylund on työhönsä intohimoisesti suhtautuva opettaja, joka juoksee maratoneja niin usein kun ehtii.

Island 
28-04-2020 

Islannissa ryhdytään toimeen työelämän ja opiskelijoiden puolesta

Ekonomi Gylfi Arnbjörnsson johtaa työryhmää, jonka tehtävänä on selvittää ja tunnistaa Islannin haavoittuvimmat ammattialat.

Foto: Tirachard Kumtanom
Danmark 
28-04-2020 

Ajankohtaisia ideoita hyvään verkko-opetukseen

Tanskalainen koulutuksen arviointi-instituutti EVA on käynnistänyt hankkeen, jossa tutkitaan, miten digitalisaatio toteutuu aikuiskoulutuksessa.

Opiskelijat harjoittelevat ruuan valmistusta ja kaunista esillepanoa lähes päivittäin.
Åland 
25-03-2020 

Ruotsi haltuun keittiössä

Keittiöalan kotoutumiskoulutuksen ryhmässä on 13 henkilöä ja kahdeksan eri äidinkieltä. Koulussa kaikki kuitenkin puhuvat vain ruotsia keskenään. Tulevaisuuden haaveena on oman ravintolan avaaminen Ahvenanmaalla.

ELEVATE from Pexels
Danmark 
25-03-2020 

Alhainen koulutustaso ja yksin asuminen voivat vaikuttaa miehen tuloihin ja elinikään

Tanskalaisen tutkimuslaitoksen analyysin mukaan yksin asuvilla koulutusta vailla olevilla miehillä on huomattavasti pienemmät tulot, heikompi työmarkkinasidos ja lyhyempi elämä kuin muilla miehillä.

Young Craft 2020
Europa 
24-02-2020 

Luovaa käsityötä ja kestävää kehitystä

Pohjoismaisten luovan alan järjestöjen muodostamassa The Nordic Art and Craft Federationissa olemme sitä mieltä, että nuorille tulee tarjota myös käsityöleirejä.

Konferenssin päättävään, validointia koskevaan paneelikeskusteluun osallistuivat paneelin vetäjä Anna Kahlson, Thomas Persson, (molemmat Myndigheten för yrkeshögskolan -virastosta), Elin Landell, (Validointineuvottelukunta), Helene Myslek, (Skolverket), Pontus Juhlin, (Region Kronoberg), Erik Blomgren, (Svenska Handelskammaren) sekä Frida Boklund (Företagarna).
Sverige 
24-02-2020 

Validointikotka on laskeutunut

Monille ruotsalaisille työnantajille aiemmin hankitun osaamisen validointi on tärkeä ratkaisu osaamisen varmistamisen ongelmaan.

Foto: Colourbox.com
Finland 
10-02-2020 

Kansallinen NVL-tapaaminen/ nationella nätverksträff

Kevään tapaaminen järjestetään Tamminiemessä. Presidenttien koti Tamminiemi (Seurasaarentie 15) tarjoaa ikimuistoiset puitteet kokouksille tai juhlatilaisuuksille. Tämä on kokous, johon haluat tulla!

Kuva: www.pixabay.com
Færöerne 
30-01-2020 

Osaamisen validointi ja työvoimapula

Voiko aiemmin hankitun osaamisen validointi auttaa työvoimapulan ratkaisemisessa?

Foto: Pixabay.com
Finland 
09-01-2020 

Aikuisten perustaidot - kansallinen verkostotapaaminen

Paikka: MOW, Mothership of Work, Pieni Roobertinkatu 9, Helsinki Lounas 12.00-13.00 (NVL tarjoaa)

Kuva: www.pexels.com
Danmark 
06-01-2020 

”Kansanopiston 10 käskyä – koulussa elämää varten” nyt podcastien muodossa

Tanskan kansanopistoyhdistys FFD on julkaissut kirjasarjan, jonka nimi on vapaasti suomennettuna ”Kansanopiston 10 käskyä – koulussa elämää varten”. Kirjasarjassa käsitellään kansanopistoihin liittyviä aatehistoriallisia, historiallisia ja ajankohtaisia aiheita.

Norge 
06-01-2020 

Motivaatio tutkinnon suorittamiseen nousee, kun ammattiopintoihin yhdistetään perustaitojen vahvistaminen

Näin kertoo tuore tutkimus, jonka NIFU-tutkimuslaitos on tehnyt Norjan elinikäisen oppimisen viraston, Kompetanse Norgen, toimeksiannosta.

Kuva: Birgitte Reimer
Norden 
06-01-2020 

E-ohjaus on tulevaisuutta

Tanskassa käytetään jo paljon e-ohjausta eli verkossa tapahtuvaan opinto-ohjaukseen tarkoitettua työkalua. Myös Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa uskotaan e-ohjauksen mahdollisuuksiin.

Norjan kielen opettaja Karense Foslienin yksinkertainen ja innovatiivinen norjan kielen opetusmenetelmä  on tavoittanut ison joukon ihmisiä. Kuva: Torhild Slåtto
Norge 
28-11-2019 

Innovointi koulutus- ja opetusalalla – helppoa määritellä, vaikeaa toteuttaa

Innovatiivisuus on nyt muotia. Mieluiten innovaatioita pitäisi syntyä kaikilla aloilla, myös opetus- ja koulutusalalla. Innovoinnissa voidaan sanoa olevan kyse siitä, että keksitään jotain uutta ja hyödyllistä, jota sitten hyödynnetään. Määritelmä sinänsä on yksinkertainen, mutta innovointi itsessään on paljon vaativampaa.

Norden 
28-11-2019 

Uuden NVL-raportin aiheena e-ohjaus pohjoismaisilla itsehallintoalueilla

Raportissa esitellään NVL:n kehittämä e-ohjausmalli ja suositukset, jotka koskevat pohjoismaisia itsehallintoalueita: Grönlantia, Färsaaria ja Ahvenanmaata.

Kuvassa vasemmalta panelisti Åshild Olaussen, alustaja Ragnhild Lied ja panelisti Jorma Malinen ensimmäisellä rivillä. Kuva: Camilla Lindberg
Finland 
29-10-2019 

”Elinikäisestä oppimisesta ei saa tulla mantraa”

Kuka maksaa viulut tulevaisuuden oppimisesta? Ammattitaitoviikon aikana Helsingissä usealta taholta toivottiin parempia talousmalleja tulevaisuuden oppimisen ja validoinnin varalle. Suomen opetusministeri Li Andersson painotti parempien perustaitojen merkitystä.

Hawkira K. Axelsson, Lilja D. Alfreðsdóttir ja Mariam Taretusy. Kuva: Margrét Sverrisdóttir
Island 
29-10-2019 

CleverCompetence – luova workshop globaaleista tavoitteista

On tärkeää panostaa ja osallistua aktiivisesti, sillä vain siten voi vaikuttaa! Käyttäkää hyödyksi tämän workshopin tarjoama tilaisuus ja muodostakaa asioista oma käsityksenne. Hyödyntäkää tämä mahdollisuus luovuuteen ja kuvitelkaa, millaista tulevaisuutta te ja ystävänne elätte vuonna 2030.

Norge 
29-10-2019 

Osaamispolitiikka edelleen painopisteenä Norjassa

Osaamisuudistuksen, kotouttamisstrategian ja osallisuustalkoiden jatkaminen sisältyy Norjan hallituksen budjettiehdotukseen vuodelle 2020.

Kuva: Pexels
Danmark 
29-10-2019 

Ammattikoulutukseen sijoittaminen tuo yhteiskuntataloudellista voittoa

Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien kouluttaminen on yhteiskunnalle hyvä sijoitus.

DFS:n kehityskonsultti Stine Hohwü-Christensenilla on kädessään tietokantatyötä taustoittava raportti. Raportissa on tietoa muun muassa kartoituksessa käytetystä metodista, prosessista ja tuloksista.
Danmark 
30-09-2019 

Vapaan sivistystyön tutkimusta kartoitettu Pohjoismaissa

Vastikään perustetun ”Nordic database of researchers in folkbildning”-tietokannan myötä eri puolilla Pohjoismaita tehtävää vapaan sivistystyön tutkimusta on saatu ensi kertaa kartoitettua. Tietokanta luo yleiskuvaa alan tutkijoista ja auttaa myös tunnistamaan tutkimuksen sokeita pisteitä, kertoo Jonas Lysgaard, joka on yksi hankkeeseen osallistuneista ja toimii DPU:n lehtorina.

Kyky selittää omaa alaa ymmärrettävästi työtovereille, joilla on erilaiset ammattitaustat,  luo hyvän pohjan uusien ratkaisujen löytämiselle. Kuva: Pexels
Norge 
30-09-2019 

Norjalaisille työnantajille hyvät viestintätaidot ovat kaikkein tärkeintä osaamista

Johtajat etsivät työntekijöitä, joilla on hyvät viestintätaidot. Tämä käy ilmi Norjan osaamisviraston Kompetanse Norgen vuotuisesta tutkimusbarometrista, jossa tutkitaan norjalaistyöpaikkojen rekrytointi- ja osaamistarpeita.

Täydennyskoulutuksen keskeinen päämäärä on, että opiskelijat pystyvät hyödyntämään oppimaansa työpaikallaan. Kuva: VIA University College
Danmark 
30-09-2019 

Vaikuttavaa täydennyskoulutusta: Uusi raportti tarkastelee oppimisen siirtovaikutusten tutkimuksen nykytilaa

Uudessa raportissa luodaan katsaus oppimisen siirtovaikutuksia käsittelevään uusimpaan kansainväliseen tutkimukseen. Raportissa esitellään myös 18 tanskalaista käytännön esimerkkiä siirtovaikutusta edistävistä toimintatavoista sekä siirtovaikutustutkimuksista. Raportti on suunnattu muun muassa opettajille, oppilaitosten johdolle ja työnantajille.

Maria Christensen ja Yana Jahrén ovat täynnä tarmoa aloittaessaan työskentelyn ”Visa Vägen” -hankkeessa ja odottavat innolla pääsevänsä luomaan Ahvenanmaan olosuhteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin sopeutetun uraohjauspalvelun. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä kaikkien tarpeellisten ammattiryhmien kanssa niin Ahvenanmaan sisällä kuin pohjoismaisella tasollakin.  Kuva: Annette Bergbo
Åland 
28-08-2019 

Yana ja Maria räätälöivät ohjauspalveluita työssäkäyville aikuisille

Heidän vastuullaan on kolmivuotinen uraohjausalan kokeilutoiminta ja hanke, jonka nimenä on ”Visa vägen” (Tietä näyttämässä). Hankkeen tavoitteena on yksilöllistää aikuisten uraohjausta, kollektivisoida alan vastuut ja kehittää uraohjauspalveluita, uraohjausta ammattina sekä järjestelmää. Ahvenanmaan uraohjauskenttää käsitellyt hanke ”Vägledning på Åland” on siis saatettu loppuun, ja sen oppeja hyödynnetään nyt käytännön työssä.

Norden 
28-08-2019 

Uusi yhden sivun uutinen pohjoismaisesta osaamisen tunnustamisen laatumallista

NVL:n kotisivuilla on julkaistu uusi yhden sivun uutinen, joka käsittelee pohjoismaista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen eli validoinnin laatumallia.

Foto: Pexels
Danmark 
28-08-2019 

FGU – uusi nuorten valmistava koulutus alkaa

Uuden koulutusmuodon käynnistyessä 1. elokuuta vanhanmallisissa oppilaitoksissa työskennelleet työntekijät siirtyvät FGU-opintokeskusten palvelukseen. Keskuksia on 27.

Etäopetuksessa opettaja toimii sekä koordinaattorina, suunnittelijana että opettajana, pohtii Per Hessellund, aarhusilaisen tekniikan alan oppilaitoksen etäopintokoordinaattori. Kuva: Julie Elver.
Danmark 
25-06-2019 

Perjantaioluet ja etäopiskelu ovat yhdistettävissä

Aarhusilaisessa tekniikan alan oppilaitoksessa opiskeluyhteisön toimivuus saa yhtä hyvän arvosanan etäopiskelijoilta kuin lähiopetukseen osallistuvilta.

Norden 
24-06-2019 

Tietoa ja inspiraatiota NVL:n verkostoilta

NVL alkaa julkaista yhden sivun mittaisia tiivistelmiä, ”one-pagereita”, joiden tavoitteena on edistää NVL:n verkostojen keräämän tiedon ja tulosten levittämistä.

Valokuva: Pexels
Island 
27-05-2019 

Ehdotus uudeksi kansanopistolaiksi

Kansanopistoja koskevan lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa kansanopistojen toimintapuitteita Islannissa. Tähän asti maassa ei ole ollut opistoja koskevaa lainsäädäntöä.

DialogWeb tapasi Tormod Skjerven hänen työpaikallaan, työnantajajärjestö Virken tiloissa. Haastoimme hänet vastaamaan vakiokysymyksiin, jotka esitetään kaikille ”Pohjoismainen profiili”-juttusarjassa haastatelluille. Lisäksi saimme tietää hieman lisää tasapainomallista. Kuva: Virke.
Norge 
27-05-2019 

Tormod Skjerve - peräänantamaton ja osaava "tasapainotaiteilija"

Tormod Skjerve tietää enemmän osaamisen roolista työelämässä kuin suurin osa ihmisistä. Hän on laatinut työelämässä omaksutun osaamisen kuvailemiseen uraauurtavan menetelmän, joka palkittiin hiljattain Berliinissä osaamisen tunnustamiseen liittyvässä biennaalissa.

Kuva: Johanni Larjanko
Finland 
21-05-2019 

Kompetenssit keskustelun keskessä Hanasaaressa

Alfarådet-verkoston ja Opetushallituksen koordinoima 14. pohjoismainen aikuisten lukutaidon opettajien konferenssi pidettiin 3.-5.4.2019 Hanasaaressa.

Valokuva: Pexels
Danmark 
24-04-2019 

Aikuiskoulutuskeskukset talousahdingossa, useita keskuksia lakkautetaan

Useita VUC-aikuiskoulutuskeskuksia uhkaa lakkauttaminen. VUC-keskukset tarjoavat yleissivistävää aikuiskoulutusta.

Kuvassa yksi virtuaalisten prototyyppien laatimiseen käytettävistä simulaattoreista. Tarkoituksena on saada aikaan mahdollisimman hyvä tuote ennen fyysisen prototyypin rakentamista. Mahdollisten vikojen etsiminen on halvempaa, kun se tehdään digitaalisesti eikä valmiiksi rakennetusta tuotteesta.
Norge 
24-04-2019 

Joustava digitaalisen osaamisen täydennyskoulutus saa taloudellista tukea

Joustavaan täydennyskoulutukseen suunnattujen määrärahojen tarkoituksena on estää syrjäytymistä työelämästä.

– Nykymaailmassa ollaan nyt tilanteessa, jossa ei ole mahdollista kieltäytyä käyttämästä teknologiaa opetuksessa. Siksi minua kiinnostaa, millä tavoin opetus voidaan suunnitella sellaiseksi, että se on tarkoituksenmukaista tämän uuden toimintaympäristön näkökulmasta, sanoo Mie Buhl, jokatoimii viestinnän, tietotekniikan ja oppimismuotoilun professorina Aalborgin yliopistossa. Valokuva: Dorthe Plechinger
Danmark 
24-04-2019 

Digitalisaatiosta ei ole pikakorjaussarjaksi

Digitaalisten teknologioiden käyttäminen opetuksessa tuo mukanaan etuja, mutta myös suuria haasteita, sillä ne on otettava huomioon didaktiikkaa ja oppisisältöjä suunniteltaessa, sanoo professori Mie Buhl.

Norden 
01-04-2019 

Opettajien Osaamiskuvaus

Lukutaito-opetus aikuisille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli.

”Kohderyhmämme on kaikkein kauimpana työmarkkinoista. Meidän mielestämme myös yhteiskunnallisten taitojen, kuten hyvän vanhemmuuden, oppiminen on arvokasta. Osallisuuden ei pidä edellyttää työllistymistä”, sanoo Qarin ”Q” Franker. Valokuva: Marja Beckmann
Sverige 
26-03-2019 

”Kieli opitaan mielekkäässä kontekstissa”

Uuden kielen opetteleminen vaatii aikaa ja ponnistelua, etenkin jos opiskelija ei osaa lukea eikä kirjoittaa omalla äidinkielellään. DialogWeb kävi tapaamassa Qarin ”Q” Frankeria, pitkän linjan NVL-aktiivia, joka tietää lähes kaiken luku- ja kirjoitustaidon perusteiden opettamisesta aikuisille.

Norden 
26-03-2019 

NVL:ltä uusi ”To-do”-työskentelytapaa käsittelevä käsikirja

Työskentelytapa edistää yhteiskehittämistä, paikallista toimeliaisuutta ja kestäviä ratkaisuja.

Norden 
26-03-2019 

NVL:ltä uusi kannanotto pohjoismaisesta validointityöstä

NVL:n validointiasiantuntijaverkosto on laatinut aiemmin hankitun osaamisen validointiin liittyvän kannanoton (policy brief). Julkaisun tarkoituksena on esitellä, mitä Pohjoismaissa on tehty aiemmin hankitun osaamisen validoinnin saralla ja tuoda esiin jäljellä olevia kehittämiskohteita.

Kuva: Pexels
Danmark 
25-02-2019 

Terveys, hyvinvointi ja vapaa sivistystyö

Vuonna 2018 Tanskan kansansivistysalan kattojärjestön Dansk folkeoplysnings samrådin työn keskipisteenä on ollut se, miten vapaa sivistystyö voi osallistua väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Kuva: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
Sverige 
25-02-2019 

Tutkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen kiinnostaa Ruotsissa

Ruotsin kansallinen tutkintojen viitekehys (SeQF) on järjestelmä, jonka kautta ammattialat ja koulutuksenjärjestäjät voivat saada tutkinnoille tasomäärityksen ja laadunvarmistuksen. Ruotsin kansallisesta viitekehyksestä vastaa toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoiva viranomainen, Myndigheten för yrkeshögskolan. Viitekehyksen avulla kaikki osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin opinnoista ja työelämästä saadun monenlaisen osaamisen vertailu helpottuu. Tähän mennessä kansalliseen tutkintojen viitekehykseen on sijoitettu kuusi tutkintoa, ja yli 20 tutkintoa on parhaillaan käsittelyssä odottamassa sijoittamista.

Teknologiaa elinikäistä oppimista varten – etänä, lähellä ja simulaationa. Kuva: Norjan teknologianeuvosto
Norge 
25-02-2019 

Teknologia luo osaamishaasteita – ja tarjoaa ratkaisun niihin

Jos haluamme terveen talouden ja demokratian, jossa ihmiset tuntevat itsensä tarpeellisiksi ja osallisiksi, emme saa ajatella että koulutus on kuten pyörällä ajamisen opettelu – jotain, mikä tarvitsee tehdä vain kerran elämässä.

Norden 
19-02-2019 

Osaamisen validointi pohjoismaissa

– yhdistää yksilöt ja politiikan

Valokuva: Tanskan opetusministeriö
Danmark 
21-01-2019 

Laaja uudistus yhtenäistää nuorten aikuisten valmistavat koulutukset Tanskassa

Kolmen vuoden työ huipentuu vuoden 2019 elokuussa, kun 88 oppilaitoksesta muodostetut 27 uutta opintokeskusta avaavat ovensa tarjotakseen tanskalaisille nuorille aivan uudenlaista valmistavaa koulutusta. Vanhoja oppilaitoksia lakkautetaan. ja kuusi lakia kootaan yhdeksi laiksi. Tarkoituksena on varmistaa, että entistä suurempi osuus nuorista suorittaa tutkinnon ennen 25 vuoden ikää.

Valokuva: Biennale
Europa 
21-01-2019 

VPL Biennale Berliinissä 7.–8. toukokuuta 2019

VPL Biennale kutsuu lähettämään esimerkkejä parhaista käytännöistä. Kilpailussa on kolme kategoriaa: tuotteet (products), menettelytavat (procedures) ja laajemmat linjaukset (policies).

Johanna Björkvall toivoo ja uskoo, että työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tasa-arvohanke saa jatkoa. Kuva: Therese Andersson
Åland 
18-12-2018 

Ahvenanmaalaisia ammattiopiskelijoita kannustetaan tekemään perinteistä poikkeavia valintoja

Sukupuolittuneiden ammatinvalintamallien muokkaaminen on koko Pohjolaa koskeva tehtävä.

Kuva: Pexels
Danmark 
14-12-2018 

Uusi NVL-verkosto paneutuu ”aikuisopettajien” osaamisen kehittämiseen

NVL on perustanut uuden, monialaisen verkoston, jonka tehtävänä on koota yhteen NVL:n eri verkostojen tieto ja osaaminen sekä luoda niiden välille synergiaa.

Kuva: Pexels
Sverige 
14-12-2018 

Viraston uuden tutkimuksen mukaan vain harva suorittaa tutkinnon kunnallisessa toisen asteen aikuiskoulutuksessa

Toisen asteen tutkinto jää Ruotsissa täpärästi saamatta vuosittain noin 7000:lta nuorisoasteen opiskelijalta.

Kuva: Pexels
Sverige 
14-12-2018 

Ruotsin Euroopan sosiaalirahastolta 22 miljoonaa kruunua kansanopistohankkeelle

Hankkeen järjestää Ruotsin kansansivistysneuvosto, Folkbildningsrådet, yhdessä kuuden eri puolilla Ruotsia sijaitsevan kansanopiston kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa menetelmiä, jotta nuoret maahanmuuttajat suorittaisivat loppuun kansanopisto-opintonsa.

Foto: Pexels
Norden 
26-11-2018 

Pohjoismainen opintopiiri johtajuudesta ja osallistamisesta

Opintopiirin tarkoituksena on edistää täydennyskoulutusmahdollisuuksien kehittämistä johtotehtävissä toimiville

Foto: Pexels
Sverige 
23-11-2018 

Sivistysliitot järjestävät ulkomailla syntyneille naisille suunnattua etsivää toimintaa kohdennetulla valtionavulla

Virallisten tilastojen mukaan Ruotsissa asuvista ulkomailla syntyneistä naisista on työelämässä huomattavasti pienempi osuus kuin Ruotsissa syntyneistä naisista ja ulkomailla syntyneistä miehistä.

Holbæk Uddannelses- og studiecenter.
Sverige 
23-11-2018 

Ruotsin panostus oppimiskeskuksiin inspiroi naapurimaita

Oppimiskeskuksia on ollut Ruotsissa pitkään. Tanskassa suurin osa koulutuksesta on edelleen keskittynyt oppilaitosten kampuksille. Tanskalainen Emil Erichsen oli mukana käynnistämässä Nordplus-hanketta, jonka nimi on Nordic Learning Center Innovation. Hankkeessa neljä pohjoismaata vaihtoi kokemuksiaan etäoppimisesta.

Osaamis- ja integraatioministeri Jan Tore Sanner avasi ensimmäisen seitsemästä keskustelutilaisuudesta 23. elokuuta Gjøvikissä sijaitsevassa ammattioppilaitoksessa.
Norge 
24-10-2018 

– Meidän on uudistettava osaamisajatteluamme!

Näin totesi Norjan osaamis- ja integraatioministeri Jan Tore Sanner avatessaan ensimmäisen seitsemästä alueellisesta tilaisuudesta, joissa käsitellään digitalisaatiota ja työelämän osaamistarpeita.

Vasemmalta kuvassa Maria Gudmundsdottir (SAF), Helen Rönnholm (Svenskt Näringsliv), Claus Eskesen (3F), Anni Siltanen (EK), Sveinn Adalsteinsson (FA), Mattias Samuelsson (LO), Anne Folkvord (Akademikerne), Riina Nousiainen (STTK), Kari Hoff Okstad (Arbeidsgiverforeningen Spekter) og Inger Dyrnes (NVL Norge). Christine Bernt Henriksen (DI) puuttuu kuvasta.
Norden 
24-10-2018 

Uusi NVL-verkosto suuntaa valokeilan osaamisen kehittämiseen työelämässä

NVL:n uusi, työelämäjärjestöille suunnattu verkosto kokoontui ensimmäistä kertaa 11.–12. syyskuuta Oslossa. Verkoston toiminta-alueena on työelämässä ja työelämää varten tapahtuva osaamisen kehittäminen. Ensimmäisessä tapaamisessa verkoston jäsenet tutustuivat toisiinsa ja suunnittelivat loppuvuoden sekä vuoden 2019 toimintaa.

– Lapset ovat pieniä, mutta heillä on suuria unelmia! Opin heiltä jatkuvasti jotain, Emma sanoo. Hän viihtyy loistavasti työharjoittelussa bergeniläisen koulun iltapäiväkerhossa. Valokuva: Torhild Slåtto
Norge 
23-10-2018 

"Työharjoittelu on yksi fiksuimmista valinnoistani"

20-vuotias Emma kiertelee pienten koululaisten joukossa Mathopenin koulussa. Hän juttelee lasten kanssa, huolehtii heidän hyvinvoinnistaan ja auttaa mieluusti niskoittelevien kurahousujen tai hankalan kengännauhan kanssa.

Koordinaattorit ja hankejohtaja tekevät tiivistä yhteistyötä. Vasemmalta Kristoffer S. Refvik, HR-osaston päällikkö Marie Sofie Størdal, hankejohtaja Heidi Sunde Vik, Charlotte Samnøy, Martine K. Eidsheim ja Torstein S. Bjørkås. Valokuva: Torhild Slåtto
Norge 
23-10-2018 

Menestyshanke antaa nuorille tärkeää työkokemusta

Ihminen tarvitsee työkokemusta löytääkseen oman tiensä elämässä. Bergenissä ideoitu hanke ”Orntli’ arbeid” on saavuttanut loistavia tuloksia.

Foto: Pexels
Sverige 
25-09-2018 

Kuinka pitkälle AHOT-kehitystyö on edennyt Pohjolassa?

Pohjoismainen seminaari Tukholmassa 23. marraskuuta 2018

Danmark 
24-09-2018 

Ammattiin opiskelevien määrä pudonnut vuoden 2015 uudistuksen jälkeen

Tuoreet raportit kertovat ammattiopintoihin hakeutumiseen ja niiden loppuun suorittamiseen liittyvistä haasteista. Vuoden 2015 ammattikoulutusuudistuksesta huolimatta ammattiin opiskelevien määrä on laskussa.

Island 
24-09-2018 

Islannin koulutuspolitiikan linjat vuoteen 2030

Islannin koulutuspolitiikasta tehdään parhaillaan selvitystä ja arviota, jonka perusteella laaditaan uudet koulutuspolitiikan suuntaviivat vuoteen 2030 asti.

Finland 
05-09-2018 

Hei me lurkitaan- How silent learners learn online

Hiljaisten oppijoiden webinaari 5.9.2018

Finland 
04-09-2018 

Meeting for the Finnish NVL-members

NVL Suomi verkostojen tapaaminen

Norden 
03-09-2018 

Ohjauksen koordinointi Pohjoismaissa

Tämän selvityksen tarkoituksena on edistää koordinoidun ohjauksen kehittämistä Pohjoismaissa, Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

Norden 
17-08-2018 

Hiljaiset oppijat -opas

Raportti tarkastelee Nordplus-hankkeen Lorkers – is lurking working? (2015–2017) yhteydessä tehtyjä havaintoja ja suosituksia verkko-oppimistoimintojen organisoimisesta hiljaiset oppijat paremmin huomioivalla tavalla.

Finland 
29-05-2018 

Oletko eksyksissä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vesillä?

Webinaarissa esiteltiin mainio työkalu (Validation and the Value of Competences - Roadmap 2018), joka auttaa sinua ja organisaatiotasi navigoimaan satamaan.

Foto: Pexels
Åland 
28-02-2018 

Ahvenanmaalla pulaa kokeista

Ahvenanmaalaisten ravintoloiden on vaikeaa saada palkattua kokkeja, ja ammattiin kohdistuva kiinnostus on vähentynyt jyrkästi viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

Jan Tore Sanner og Gina Lund
Norge 
28-02-2018 

Hallitus vahvistaa panostusta uraohjaukseen

Osaamisministeri Jan Tore Sanner avasi Tromssassa 23. tammikuuta Norjan elinikäisen osaamisen viraston, Kompetanse Norgen, uuden aluekonttorin. Tromssasta käsin toteutettava kansallisen tason panostus tuo hyvälaatuiset ja maksuttomat sähköiset uraohjauspalvelut koko Norjan väestön saataville.

Jan Tore Sanner
Norge 
28-02-2018 

Kotouttamisasiat siirtyvät osaamissektorin yhteyteen hallituksessa

– Koulutus ja työelämävalmiuksien hankkiminen ovat kotoutumisen avain, pääministeri Erna Solberg totesi 17. tammikuuta esitellessään laajennetun hallituksensa, jonka muodostavat liberaali venstre-puolue, oikeistopopulistinen edistyspuolue ja konservatiivinen høyre.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
Danmark 
28-02-2018 

Ammatillisen aikuiskoulutuksen AHOT-prosessit liian standardoituja

Koulutuksen arviointilaitos EVA:n tutkimuksesta ilmenee, että ammatillisten oppilaitosten aikuisopiskelijoille tehtävä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on Tanskassa liian joustamatonta. AHOT-menettelyssä ei huomioida riittävästi esimerkiksi sellaiselta alalta hankittua työkokemusta, johon työntekijällä ei ole koulutusta.

Island 
23-02-2018 

Tuore ohjausalan maisterintutkielma käsittelee aikuisten mahdollisuuksia toisen asteen opintoihin

Tímarit um uppeldi og menntun -lehdessä on ilmestynyt tutkielmaan perustuva artikkeli. Sen mukaan opintojen rahoittaminen, tiedon saaminen taloudellisen tuen muodoista sekä opiskelun yhdistäminen perhe-elämään ja työhön ovat suurimmat opiskelun esteet niiden aikuisten mielestä, jotka hakeutuvat opiskelemaan elinikäisen oppimisen keskuksiin.

Island 
23-02-2018 

Seuraava askel

Islantilainen Työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) on avannut yhteistyössä Islannin elinikäisen oppimisen keskusten kanssa verkkosivuston, jonka nimi on ”Næsta skref” eli Seuraava askel.

Sverige 
23-02-2018 

Hallitus haluaa säännellä alihoitajan ammattia

Ruotsin hallitus on asettanut erityisen selvityshenkilön laatimaan esityksen siitä, miten alihoitajan (undersköterska) ammattia voidaan säännellä. Selvityksen on määrä valmistua huhtikuussa 2019.

Pixabay.com
Sverige 
23-02-2018 

Kansanopistojen erikoiskurssit johtavat työelämään tai jatkokoulutukseen

Ruotsin tilastollinen keskustoimisto (SCB) on selvittänyt kansanopistojen erikoiskursseille vuosina 2012–2014 osallistuneiden sijoittumista työelämään ja koulutukseen. SCB toteaa, että kursseille osallistuneista melko suuri osa on sijoittunut työmarkkinoille tai jatkokoulutukseen. Kyseessä on ensimmäinen aiheesta tehty seuranta.

//koski.opintopolku.fi/koski/
Finland 
23-02-2018 

Kansallinen opintosuoritusrekisteri

Tammikuussa Suomessa otettiin käyttöön uusi kansallinen tutkinto- ja opintosuoritusrekisteri.

Finland 
23-02-2018 

Työelämä muuttuu – oletko valmis?

Vuonna 2017 joukko työryhmiä pohti, miten Suomen olisi parasta käsitellä globalisaation ja digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia.

Danmark 
04-12-2017 

Hallitus ja työmarkkinaosapuolet solmivat kolmikantasopimuksen

Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat solmineet uuden kolmikantasopimuksen, jonka on tarkoitus vahvistaa aikuis- ja täydennyskoulutusta.

Norden 
04-12-2017 

Osaaminen työelämän näkökulmasta

Joulukuun 7. päivänä klo 8.30–13.00 joukko tanskalaisia ja muita pohjoismaalaisia kokoontuu keskustelemaan pohjoismaisesta raportista, jonka otsikkona on "Osaaminen työelämän näkökulmasta".

Island 
04-12-2017 

Osaamisstrategia – miksi?

Työelämän koulutuskeskus (FA) ja NVL järjestivät vuosikokouksen 30. marraskuuta Reykjavikin Grand Hotelissa.

Norden 
04-12-2017 

Osallistava vapaa sivistystyö

Uusi raportti analysoi pohjoismaisen vapaan sivistystyön piirissä onnistuneesti toteutettuja osallistamishankkeita.

Norden 
04-12-2017 

Onnistunut pohjoismainen kotouttamiskonferenssi

Joukko pohjoismaalaisia kokoontui Norjan Bergeniin keskustelemaan kotouttamisesta ja osallistamisesta kahden tiivistahtisen konferenssipäivän ajaksi.

Sverige 
04-12-2017 

Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola

Ruotsi on valinnut kolme teemaa Pohjoismaiden ministerineuvoston työskentelyohjelmaan vuodelle 2018.

Sverige 
04-12-2017 

Komiteanmietinnössä ehdotetaan elinikäistä ohjausta

Tulevaisuuden työmarkkinoiden edellyttämää ohjausta käsittelevän komiteanmietinnön ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” osaraportissa ehdotetaan, että elinikäistä ohjausta varten perustettaisiin digitaalinen alusta.

Grønland 
31-10-2017 

Nuukissa seminaari innovatiivisesta aikuisten oppimisesta

29.–30. elokuuta järjestettiin kaksipäiväinen seminaari, jonka aiheena oli innovatiivinen aikuisten oppiminen.

Sverige 
31-10-2017 

Kansanopistot tärkeitä toimijoita osaamisen kehittämiseen tähtäävässä panostuksessa

Hallitus toteuttaa Kunskapslyftet-panostuksen, jonka tavoitteena on elinikäisen oppimisen vahvistaminen ja työllisyyden nousu.

Sverige 
31-10-2017 

Uusia panostuksia aikuisten ammattikoulutukseen

Hiljattain julkistetussa vuoden 2018 tulo- ja menoarvioesityksessään Ruotsin hallitus jatkaa aikuisten ammattikoulutukseen suunnattuja panostuksiaan.

Island 
31-10-2017 

Matkailun osaamiskeskukselle uutta tukea

Islannin matkailu- ja innovaatioministeri Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir allekirjoitti 5. lokakuuta palvelusopimuksen, jossa islantilainen Työelämän koulutuskeskus sitoutui toimimaan Islannin matkailun osaamiskeskuksen isäntäorganisaationa.

Island 
31-10-2017 

Yliopistokoulutettujen osuus väestöstä kasvaa

Ikäryhmässä 25–64 yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus oli viime vuonna reilu 40 %, eli heitä oli 68 300.

Norden 
31-10-2017 

Osaaminen työelämän näkökulmasta

Pohjoismaat panostavat paljon oppimisen kehittämiseen.

Finland 
31-10-2017 

Aikuisten luku- ja kirjoitustaito osaksi koulutusjärjestelmää

Pääministeri Sipilän hallitus sopi jo syksyllä 2015, että elinkeinoministeriön alaisuuteen kuulunut luku- ja kirjoitustaito-opetus siirrettäisiin osaksi koulutusjärjestelmää.

Danmark 
31-10-2017 

Mitkä tekijät vaikuttavat vaikeasti työllistyvien työttömien työllistymismahdollisuuksiin?

VIVEn tutkijat ovat laatineet kirjallisuuskatsaukseen selvittääkseen, onko olemassa tiettyjä työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä niiden työttömien osalta, jotka ovat vajaakuntoisuuden tai muiden ongelmien vuoksi vaikeasti työllistyviä.

Danmark 
31-10-2017 

Uusi valmistava koulutus alle 25-vuotiaille nuorille

Laaja poliittinen enemmistö on solminut sopimuksen alle 25-vuotiaille nuorille tarkoitetusta valmistavasta koulutuksesta.

Norden 
31-10-2017 

Pohjoismainen blogi aikuisten oppimisesta

NVL perusti jonkin aikaa sitten blogin, jossa pohjoismaiset kirjoittajat jakavat aikuisten oppimista koskevia ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

Norden 
31-10-2017 

Innovatiivinen aikuisopettaja

Syyskuussa joukko aikuisopettajia eri puolilta Pohjoismaita kokoontui Lundiin keskustelemaan tulevaisuuden täydennyskoulutustarpeista ja -menetelmistä.

Norden 
31-10-2017 

Aikuisopettajan osaaminen ja sen kehittäminen

Raportti kartoittaa aikuisopettajien itse kokemia osaamistarpeita ja pääsyä yhteispohjoismaisiin koulutuksiin sekä osaamisen kehittämiseen.

Island 
02-10-2017 

Aikuisten oppimisen tulevaisuus

Islannin opetusministeriön, Työelämän koulutuskeskuksen, Islannin koulutusrahaston ja NVL:n seminaari käsitteli aikuisten oppimisen tulevaisuutta.

Norden 
02-10-2017 

Osaaminen työelämän näkökulmasta

Osaamista työelämän näkökulmasta tarkastelevan NVL-verkoston raportissa nostetaan esiin tärkeitä strategisia kysymyksiä, joilla edesautetaan koulutuksen ja työelämän välisten siirtymien onnistumista ja liikkuvuutta työelämässä.

Norden 
02-10-2017 

Pohjoismainen näkemys osallistamisesta

Marraskuussa joukko ihmisiä kaikkialta Pohjolasta kokoontuu Bergeniin keskustelemaan siitä, kuinka kotouttamis- ja osallistamistyötä tulevaisuudessa tehdään ja kuinka sitä voidaan sekä tulisi tehdä Pohjoismaissa.

Danmark 
01-10-2017 

Uusi AHOT-aiheinen julkaisu avuksi käytännön työhön

”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis” (Ymmärrä aiemmin hankittua osaamista – tietoa ja innoitusta käytännön työhön) on uusi julkaisu, joka käsittelee yksinkertaisesti mutta perusteellisesti aiemmin hankittuun osaamiseen, sen arviointiin ja tunnustamiseen liittyviä käsitteitä.

Danmark 
01-10-2017 

Yhä useampi länsimaiden ulkopuolelta tuleva maahanmuuttaja on valmis työelämään

Reilusti yli puolet maahan vasta saapuneista, ei-länsimaisista maahanmuuttajista on valmiita siirtymään työmarkkinoille tai koulutukseen.

Danmark 
01-10-2017 

Uusi AHOT-aiheinen peli

– hauska uusi tapa tehdä näkyväksi ja käsitellä aiemmin hankittua osaamista.

Sverige 
01-10-2017 

Uusi panostus oppimiskeskuksiin

Ruotsin hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy uusi valtiontuki, jonka tarkoituksena on luoda koko maan kattava infrastruktuuri ihmisten osaamisen ja koulutuksen tukemiseksi.

Norge 
31-08-2017 

Oppiminen ja osallistaminen esillä Arendalin politiikkatapahtumassa

Norjan Arendalissa järjestettiin 14.–18. elokuuta politiikkatapahtuma Arendalsuka, johon sisältyi yli 800 eri ohjelmakohtaa ja lähes 200 esittelypistettä.

Island 
29-08-2017 

Kurssi syntyperältään ulkomaalaisille naisyrittäjille

Islannin työvirasto ja Islannin innovaatiokeskus järjestävät syntyperältään ulkomaalaisille naisille suunnatun kurssin syksyllä 2017.

Danmark 
29-08-2017 

VIVE – uusi kansallinen hyvinvoinnin tutkimus- ja analyysikeskus

VIVE on lyhenne sanoista Viden til Velfærd (tietoa hyvinvoinnin vuoksi).

Danmark 
29-08-2017 

65 165 sai opiskelupaikan korkeakoulusta

Vuoteen 2016 verrattuna opiskelupaikan saaneiden määrä laski hieman (2 %).

Danmark 
29-08-2017 

Musiikki ja osallistaminen: tanskalaisen musiikinopetuksen uudet sävelet

Maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat aliedustettuina Tanskan musiikinharrastajien joukossa. Tätä pyritään muuttamaan uuden hankkeen avulla.

Grønland 
29-08-2017 

NVL Grönlannissa

Aikuiskoulutusalan merkitys kasvaa ja rakenteita kehitetään Grönlannissa.

Norden 
29-08-2017 

Future sustainable milestones

NVL-seminaari Kööpenhaminassa 12.10.

Sverige 
29-08-2017 

Vähän koulutetuille aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Ruotsin hallitus on kesän aikana antanut kouluasioista vastaavalle virastolle Skolverketille tehtäväksi laatia aikuiskoulutukseen liittyvän materiaalipaketin tueksi kunnille.

Færöerne 
29-08-2017 

Kieli, osallisuus ja työmarkkinat

23. elokuuta 2017 Torshavnissa järjestettiin seminaari, jonka aiheena oli kieli, osallisuus ja työmarkkinat.

Finland 
29-08-2017 

Uusi koulutusmalli maahanmuuttajille Suomessa

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna 2018.

Island 
03-07-2017 

Vuoden 2017 Kansankokous-tapahtuma

Tämän vuoden tapahtuma pidetään Akureyrissa kulttuuritalo Hofissa 8.–9. syyskuuta.

Sverige 
03-07-2017 

Uusia tilastoja kunnallisesta toisen asteen aikuiskoulutuksesta

Tilastoissa viime vuosina ilmenneet pitkäaikaiset suuntaukset ovat jatkuneet myös vuonna 2016.

Sverige 
03-07-2017 

Skolverketin vuoden 2017 tilannekatsaus

Opettajien ja lastentarhanopettajien työympäristöä on parannettava, jotta entistä useammat haluavat valita opettajan ammatin, pysyä siinä tai palata siihen.

Sverige 
03-07-2017 

Korkeakoulut kokoontuivat keskustelemaan rekrytoinnin laajentamisesta

Trackit oli yksi niistä kultahipuista, joita Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto UHR löysi tutkiessaan, millaisia toimenpiteitä oppilaitokset olivat tehneet rekrytoinnin ja osallistumisen laajentamisen saralla.

Sverige 
03-07-2017 

Lukemisen arvoinen väitöskirja: Koulujen yrittäjyyskuva on osoitus uusista kansalaisihanteista

Koulujen kasvatustyön tavoitteena oleva kansalaisihanne on vaihdellut eri aikakausina.

Færöerne 
03-07-2017 

Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

31. toukokuuta 2017 Grönlanti, Ahvenanmaa ja Färsaaret järjestivät historiallisen yhteisen keskustelutapaamisen.

Danmark 
03-07-2017 

Laaja aikuis- ja täydennyskoulutuksen vaikuttavuusarvio

Arviossa tarkastellaan vaikutuksia työllisyyteen ja palkkaan.

Danmark 
03-07-2017 

Aikuiskoulutusjärjestelmän kehittämissuositukset julkistettu

Tanskan hallitus asetti syyskuussa asiantuntijaryhmän tutkimaan aikuis- ja täydennyskoulutusta.

Finland 
03-07-2017 

Opinto- ja tutkintotiedot yhteen paikkaan

Hallitus on antanut 8.6. esityksen uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

Finland 
03-07-2017 

Wellamo-Opistossa tunnistetaan osaaminen

Suunnittelijaopettaja Merja Kittelä Wellamo-opistosta kirjoittaa Kansalaisopistojen liiton sivuilla oman opistonsa osaamisen tunnistamisesta.

Finland 
03-05-2017 

Dynamo - valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointimalli pilotoidaan keväällä

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi-projekti tavoite on kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita liittyen kaikkiin opetushallinnon alaisten aikuiskoulutusmuotojen koulutusasteisiin.

Finland 
03-05-2017 

Suomi otti käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien eurooppalaisen viitekehyksen

Maaliskuun alussa Suomessa tulee käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehys, jossa kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet yhdenmukaisella ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla.

Norden 
03-05-2017 

Osaaminen työelämän silmin – raportti pohjoismaisesta näkökulmasta

NVL:n hanke Kompetanse sett fra arbeidslivet (osaaminen työelämän silmin) esittelee pohjoismaisen monialaisen työskentelynsä tuloksia ja suosituksia järjestämällä Pohjoismaissa seminaarisarjan.

Norden 
03-05-2017 

Yksilö on keskipisteessä Euroopan AHOT-asiantuntijoiden kokoontumisessa Århusissa

Noin 170 osalistujaa Euoropasta keskusteli toisessa AHOT-biennaalissa siitä, miten AHOT-toimintaa tulisi kehittää aikuisten oppimisen alalla.

Færöerne 
03-05-2017 

Torshavnissa keskusteltiin työelämässä tarvittavista taidoista

Työelämässä ja työelämää varten tapahtuvassa oppimisessa kokonaisvaltainen ajattelu a yhteistyö ovat keskeisiä asioita.

Norge 
03-05-2017 

Puoli miljoonaa kurssilaista

Norjan opintokeskukset järjestivät viime vuonna 423 kunnassa yli 45 000 kurssia, joille osallistui yli puoli miljoonaa aikuista.

Norge 
03-05-2017 

Uraohjaus motivoi koulutukseen ja työnhakuun

Norjan julkisen sektorin ylläpitämien urakeskusten käyttäjät hyötyvät selvästi uraohjauksesta, osoittaa Norjan elinikäisen oppimisen viraston Kompetanse Norgen tekemä tutkimus.

Sverige 
03-05-2017 

Joka toisessa kunnassa jonoa maahanmuuttajien ruotsinopetukseen

Kuntien järjestämään aikuisten maahanmuuttajien ruotsinopetukseen on jonoa lähes puolessa Ruotsin kunnista.

Norden 
03-05-2017 

Uusi pohjoismainen verkkosivusto maahanmuuttajien kotouttamisesta

Uusi sivusto on suunnattu kotouttamisen parissa työskenteleville. Se tarjoaa uutta osaamista ja inspiraatiota uusien työtapojen omaksumiseen.

Danmark 
03-05-2017 

Sinnikkyys on tärkeä elementti aikuisten oppimisessa

Perustaitojen omaksuminen aikuisena voi olla pitkä prosessi.

Danmark 
03-05-2017 

Uusi kansalaisyhteiskunnan tietokeskus verkossa

Puolueeton poliittinen verkkolehti Altinget perustaa verkkoon kansalaisyhteiskunnan tietokeskuksen.

Island 
03-05-2017 

”Kieli on kaiken alku”

– Kieli on kaiken alku, Vigdís Finnbogadóttir sanoi tilaisuudessa, jossa avattiin 20. huhtikuuta hänen nimeään kantavat Vigdís-talo (Veröld - hús Vigdísar) sekä Vigdís-instituutti, joka on kansainvälinen kieli- ja kulttuurikeskus.

Sverige 
30-03-2017 

Selvityksessä ehdotetaan ikärajaa korkeakoulukokeen suorittamiselle

Valtiollisen selvityksen tehtävänantona oli tarkastella korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää alempaan korkeakoulututkintoon johtavien, ensikertalaisille suunnattujen koulutusten osalta sekä laatia esitys avoimemmaksi ja yksinkertaisemmaksi järjestelmäksi.

Færöerne 
30-03-2017 

Entistä useampi haluaa opiskella Färsaarilla

Tuoreen tutkimuksen mukaan entistä suurempi osa nuorista färsaarelaisista haluaa hankkia koulutuksensa Färsaarilla.

Færöerne 
29-03-2017 

Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten NVL-yhteyshenkilöt haluavat tuoda aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja elinikäisen ohjauksen huomion keskipisteeseen.

Danmark 
29-03-2017 

Kansalaisopistokentän kehityssuuntia

Vapaan sivistystyön tutkimuskeskus VIFOn raportti ”Folkeoplysningen i kommunerne ” (”Kansansivistys kunnissa”) dokumentoi kunnissa tapahtuvan vapaan sivistystyön laajuutta ja puitteita.

Sverige 
29-03-2017 

Selvitys kunnallisesta aikuiskoulutuksesta

Lukio- ja aikuiskoulutusministeri Anna Ekström on määrännyt tehtäväksi selvityksen kunnallisen aikuiskoulutuksen sääntelyn muutostarpeista.

Norden 
29-03-2017 

Elinikäistä ohjausta kaikille Pohjoismaissa?

Ohjauksen saatavuudesta on tullut yhä tärkeämpi kysymys kaikissa Pohjoismaissa ja Euroopassa, sillä se on tärkeä elinikäistä oppimista tukeva ja edistävä tekijä.

Norge 
29-03-2017 

Uraohjaus omaksi ammatikseen

Norjan opetusministeri haluaa, että uraohjauspalveluiden elinikäinen saatavuus turvataan tarjoamalla sekä verkkopalveluita että henkilökohtaista ohjausta.

Norge 
29-03-2017 

Perustaito-opetusta vapaaehtoissektorilla

Norjan kansallinen osaamispolitiikan virasto Kompetanse Norge on jakanut yhteensä 25 miljoonaa Norjan kruunua 79 vapaaehtoisjärjestölle ja aatteelliselle yhdistykselle, jotka ovat hakeneet varoja järjestöille suunnatusta määrärahaohjelmasta.

Island 
29-03-2017 

Naiset ja miehet Islannissa 2017

Islantilaisten naisten ja miesten asemaa vuonna 2017 käsittelevä esite ilmestyi 8. maaliskuuta.

Finland 
27-03-2017 

Virtuaalimaailma – koukuttaa opiskeluun ja työntekoon

Pelillistäminen (gamification) kiinnostaa sekä akateemista maailmaa että liiketalouden väkeä. Nyt Suomessa on nähty pelillistämisen mahdollisuudet ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

Finland 
27-03-2017 

Tulevaisuusohjauksen työkirja – kokonaisvaltaista ohjausta

Tulevaisuusohjaus on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetty käsite, joka on syntynyt tulevaisuudentutkimuksen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen yhdistelmästä.

Norge 
28-02-2017 

Kansanopistojen mentorointijärjestelmän pilottihanke hyvässä vauhdissa

Norjan kansanopistojen kattojärjestö on saanut 1,41 miljoonaa Norjan kruunua käytettäväksi pilottihankkeeseen, jossa järjestetään mentorointia toisen asteen tutkintoa vailla oleville kansanopisto-opiskelijoille.