Norden 
26-08-2020 

Opinto- ja uraohjausaiheisia julisteita rikosseuraamusalan käyttöön

Pohjoismainen vankilaopetusverkosto on laatinut julisteita, joilla se pyrkii lisäämään tietoa pohjoismaisesta rikosseuraamusalan opinto- ja uraohjauksesta. Julisteiden kohderyhminä ovat vangit, henkilökunta ja rikosseuraamusalan johto.

Infografik
Norden 
26-08-2020 

Digitaalinen Pohjola

Infografiikan aiheina digitaalinen osallistuminen, oppiminen ja kehitys Pohjolan syrjäseuduilla sekä verkkopedagogiikka

NVL:n perustaitoverkosto
Norden 
26-08-2020 

Puutteelliset digitaidot uhka pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle

NVL:n perustaitoverkoston tuoreessa raportissa pureudutaan siihen, miten puutteellinen digiosaaminen saattaa vaikuttaa pohjoismaisia demokratioita kohtaan tunnettuun luottamukseen. DialogWeb haastatteli verkoston jäsentä Hanne Størsetiä, joka työskentelee analyytikkona ja on yksi raportin kirjoittajista.

Norden 
26-08-2020 

Digitalisaatio mullistaa peruslaskutaidot

Matemaattiset perustaidot ovat muuttumassa kovaa vauhtia digitalisaation myötä. Sovellus- ja verkkopohjaisista toiminnoista tulee yhä abstraktimpia, ja niiden taustalla oleva matematiikka mutkistuu. NVL esitti kolmelle pohjoismaiselle asiantuntijalle kaksi kysymystä, jotta ymmärtäisimme paremmin tulevaisuuden matematiikan opetusta.

Henrika Nordin on Bildningsalliansenin toiminnanjohtaja. Kuva: yksityinen arkisto
Finland 
25-06-2020 

Suomi kouluttaa tulevaisuusagentteja

Suomessa koulutetaan parhaillaan agentteja, joiden on määrä muuttaa ekososiaalisen sivistyksen kenttää. Syksyllä 2020 loppuvassa täydennyskoulutushankkeessa on mukana 60 osallistujaa vapaan sivistystyön oppilaitoksista.

Professori Arto O. Salosesta huokuu filosofinen ja elämänmyönteinen asenne. Kuva: Juha Törmälä
Finland 
24-06-2020 

Hän uskoo hyvään elämään ja auringonnousun aloihin

Talousjärjestelmämme lähtökohtana on tyytymätön kansalainen, joka on kyltymätön kuluttaja. Mutta mihin hyvä elämä oikeastaan perustuu?

Foto: Anna Nylunds privata fotosamling
Finland 
28-04-2020 

Anna juoksee maratoneja ja opettaa uussuomalaisia lukemaan

Anna Nylund on työhönsä intohimoisesti suhtautuva opettaja, joka juoksee maratoneja niin usein kun ehtii.

Island 
28-04-2020 

Islannissa ryhdytään toimeen työelämän ja opiskelijoiden puolesta

Ekonomi Gylfi Arnbjörnsson johtaa työryhmää, jonka tehtävänä on selvittää ja tunnistaa Islannin haavoittuvimmat ammattialat.

Foto: Tirachard Kumtanom
Danmark 
28-04-2020 

Ajankohtaisia ideoita hyvään verkko-opetukseen

Tanskalainen koulutuksen arviointi-instituutti EVA on käynnistänyt hankkeen, jossa tutkitaan, miten digitalisaatio toteutuu aikuiskoulutuksessa.

Opiskelijat harjoittelevat ruuan valmistusta ja kaunista esillepanoa lähes päivittäin.
Åland 
25-03-2020 

Ruotsi haltuun keittiössä

Keittiöalan kotoutumiskoulutuksen ryhmässä on 13 henkilöä ja kahdeksan eri äidinkieltä. Koulussa kaikki kuitenkin puhuvat vain ruotsia keskenään. Tulevaisuuden haaveena on oman ravintolan avaaminen Ahvenanmaalla.

ELEVATE from Pexels
Danmark 
25-03-2020 

Alhainen koulutustaso ja yksin asuminen voivat vaikuttaa miehen tuloihin ja elinikään

Tanskalaisen tutkimuslaitoksen analyysin mukaan yksin asuvilla koulutusta vailla olevilla miehillä on huomattavasti pienemmät tulot, heikompi työmarkkinasidos ja lyhyempi elämä kuin muilla miehillä.

Young Craft 2020
Europa 
24-02-2020 

Luovaa käsityötä ja kestävää kehitystä

Pohjoismaisten luovan alan järjestöjen muodostamassa The Nordic Art and Craft Federationissa olemme sitä mieltä, että nuorille tulee tarjota myös käsityöleirejä.

Konferenssin päättävään, validointia koskevaan paneelikeskusteluun osallistuivat paneelin vetäjä Anna Kahlson, Thomas Persson, (molemmat Myndigheten för yrkeshögskolan -virastosta), Elin Landell, (Validointineuvottelukunta), Helene Myslek, (Skolverket), Pontus Juhlin, (Region Kronoberg), Erik Blomgren, (Svenska Handelskammaren) sekä Frida Boklund (Företagarna).
Sverige 
24-02-2020 

Validointikotka on laskeutunut

Monille ruotsalaisille työnantajille aiemmin hankitun osaamisen validointi on tärkeä ratkaisu osaamisen varmistamisen ongelmaan.

Foto: Colourbox.com
Finland 
10-02-2020 

Kansallinen NVL-tapaaminen/ nationella nätverksträff

Kevään tapaaminen järjestetään Tamminiemessä. Presidenttien koti Tamminiemi (Seurasaarentie 15) tarjoaa ikimuistoiset puitteet kokouksille tai juhlatilaisuuksille. Tämä on kokous, johon haluat tulla!

Kuva: www.pixabay.com
Færöerne 
30-01-2020 

Osaamisen validointi ja työvoimapula

Voiko aiemmin hankitun osaamisen validointi auttaa työvoimapulan ratkaisemisessa?

Foto: Pixabay.com
Finland 
09-01-2020 

Aikuisten perustaidot - kansallinen verkostotapaaminen

Paikka: MOW, Mothership of Work, Pieni Roobertinkatu 9, Helsinki Lounas 12.00-13.00 (NVL tarjoaa)

Kuva: www.pexels.com
Danmark 
06-01-2020 

”Kansanopiston 10 käskyä – koulussa elämää varten” nyt podcastien muodossa

Tanskan kansanopistoyhdistys FFD on julkaissut kirjasarjan, jonka nimi on vapaasti suomennettuna ”Kansanopiston 10 käskyä – koulussa elämää varten”. Kirjasarjassa käsitellään kansanopistoihin liittyviä aatehistoriallisia, historiallisia ja ajankohtaisia aiheita.

Norge 
06-01-2020 

Motivaatio tutkinnon suorittamiseen nousee, kun ammattiopintoihin yhdistetään perustaitojen vahvistaminen

Näin kertoo tuore tutkimus, jonka NIFU-tutkimuslaitos on tehnyt Norjan elinikäisen oppimisen viraston, Kompetanse Norgen, toimeksiannosta.

Kuva: Birgitte Reimer
Norden 
06-01-2020 

E-ohjaus on tulevaisuutta

Tanskassa käytetään jo paljon e-ohjausta eli verkossa tapahtuvaan opinto-ohjaukseen tarkoitettua työkalua. Myös Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa uskotaan e-ohjauksen mahdollisuuksiin.

Norjan kielen opettaja Karense Foslienin yksinkertainen ja innovatiivinen norjan kielen opetusmenetelmä  on tavoittanut ison joukon ihmisiä. Kuva: Torhild Slåtto
Norge 
28-11-2019 

Innovointi koulutus- ja opetusalalla – helppoa määritellä, vaikeaa toteuttaa

Innovatiivisuus on nyt muotia. Mieluiten innovaatioita pitäisi syntyä kaikilla aloilla, myös opetus- ja koulutusalalla. Innovoinnissa voidaan sanoa olevan kyse siitä, että keksitään jotain uutta ja hyödyllistä, jota sitten hyödynnetään. Määritelmä sinänsä on yksinkertainen, mutta innovointi itsessään on paljon vaativampaa.

Norden 
28-11-2019 

Uuden NVL-raportin aiheena e-ohjaus pohjoismaisilla itsehallintoalueilla

Raportissa esitellään NVL:n kehittämä e-ohjausmalli ja suositukset, jotka koskevat pohjoismaisia itsehallintoalueita: Grönlantia, Färsaaria ja Ahvenanmaata.

Kuvassa vasemmalta panelisti Åshild Olaussen, alustaja Ragnhild Lied ja panelisti Jorma Malinen ensimmäisellä rivillä. Kuva: Camilla Lindberg
Finland 
29-10-2019 

”Elinikäisestä oppimisesta ei saa tulla mantraa”

Kuka maksaa viulut tulevaisuuden oppimisesta? Ammattitaitoviikon aikana Helsingissä usealta taholta toivottiin parempia talousmalleja tulevaisuuden oppimisen ja validoinnin varalle. Suomen opetusministeri Li Andersson painotti parempien perustaitojen merkitystä.

Hawkira K. Axelsson, Lilja D. Alfreðsdóttir ja Mariam Taretusy. Kuva: Margrét Sverrisdóttir
Island 
29-10-2019 

CleverCompetence – luova workshop globaaleista tavoitteista

On tärkeää panostaa ja osallistua aktiivisesti, sillä vain siten voi vaikuttaa! Käyttäkää hyödyksi tämän workshopin tarjoama tilaisuus ja muodostakaa asioista oma käsityksenne. Hyödyntäkää tämä mahdollisuus luovuuteen ja kuvitelkaa, millaista tulevaisuutta te ja ystävänne elätte vuonna 2030.

Norge 
29-10-2019 

Osaamispolitiikka edelleen painopisteenä Norjassa

Osaamisuudistuksen, kotouttamisstrategian ja osallisuustalkoiden jatkaminen sisältyy Norjan hallituksen budjettiehdotukseen vuodelle 2020.

Kuva: Pexels
Danmark 
29-10-2019 

Ammattikoulutukseen sijoittaminen tuo yhteiskuntataloudellista voittoa

Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien kouluttaminen on yhteiskunnalle hyvä sijoitus.

DFS:n kehityskonsultti Stine Hohwü-Christensenilla on kädessään tietokantatyötä taustoittava raportti. Raportissa on tietoa muun muassa kartoituksessa käytetystä metodista, prosessista ja tuloksista.
Danmark 
30-09-2019 

Vapaan sivistystyön tutkimusta kartoitettu Pohjoismaissa

Vastikään perustetun ”Nordic database of researchers in folkbildning”-tietokannan myötä eri puolilla Pohjoismaita tehtävää vapaan sivistystyön tutkimusta on saatu ensi kertaa kartoitettua. Tietokanta luo yleiskuvaa alan tutkijoista ja auttaa myös tunnistamaan tutkimuksen sokeita pisteitä, kertoo Jonas Lysgaard, joka on yksi hankkeeseen osallistuneista ja toimii DPU:n lehtorina.

Kyky selittää omaa alaa ymmärrettävästi työtovereille, joilla on erilaiset ammattitaustat,  luo hyvän pohjan uusien ratkaisujen löytämiselle. Kuva: Pexels
Norge 
30-09-2019 

Norjalaisille työnantajille hyvät viestintätaidot ovat kaikkein tärkeintä osaamista

Johtajat etsivät työntekijöitä, joilla on hyvät viestintätaidot. Tämä käy ilmi Norjan osaamisviraston Kompetanse Norgen vuotuisesta tutkimusbarometrista, jossa tutkitaan norjalaistyöpaikkojen rekrytointi- ja osaamistarpeita.

Täydennyskoulutuksen keskeinen päämäärä on, että opiskelijat pystyvät hyödyntämään oppimaansa työpaikallaan. Kuva: VIA University College
Danmark 
30-09-2019 

Vaikuttavaa täydennyskoulutusta: Uusi raportti tarkastelee oppimisen siirtovaikutusten tutkimuksen nykytilaa

Uudessa raportissa luodaan katsaus oppimisen siirtovaikutuksia käsittelevään uusimpaan kansainväliseen tutkimukseen. Raportissa esitellään myös 18 tanskalaista käytännön esimerkkiä siirtovaikutusta edistävistä toimintatavoista sekä siirtovaikutustutkimuksista. Raportti on suunnattu muun muassa opettajille, oppilaitosten johdolle ja työnantajille.

Maria Christensen ja Yana Jahrén ovat täynnä tarmoa aloittaessaan työskentelyn ”Visa Vägen” -hankkeessa ja odottavat innolla pääsevänsä luomaan Ahvenanmaan olosuhteisiin ja asiakkaiden tarpeisiin sopeutetun uraohjauspalvelun. Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä kaikkien tarpeellisten ammattiryhmien kanssa niin Ahvenanmaan sisällä kuin pohjoismaisella tasollakin.  Kuva: Annette Bergbo
Åland 
28-08-2019 

Yana ja Maria räätälöivät ohjauspalveluita työssäkäyville aikuisille

Heidän vastuullaan on kolmivuotinen uraohjausalan kokeilutoiminta ja hanke, jonka nimenä on ”Visa vägen” (Tietä näyttämässä). Hankkeen tavoitteena on yksilöllistää aikuisten uraohjausta, kollektivisoida alan vastuut ja kehittää uraohjauspalveluita, uraohjausta ammattina sekä järjestelmää. Ahvenanmaan uraohjauskenttää käsitellyt hanke ”Vägledning på Åland” on siis saatettu loppuun, ja sen oppeja hyödynnetään nyt käytännön työssä.

Norden 
28-08-2019 

Uusi yhden sivun uutinen pohjoismaisesta osaamisen tunnustamisen laatumallista

NVL:n kotisivuilla on julkaistu uusi yhden sivun uutinen, joka käsittelee pohjoismaista aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen eli validoinnin laatumallia.

Foto: Pexels
Danmark 
28-08-2019 

FGU – uusi nuorten valmistava koulutus alkaa

Uuden koulutusmuodon käynnistyessä 1. elokuuta vanhanmallisissa oppilaitoksissa työskennelleet työntekijät siirtyvät FGU-opintokeskusten palvelukseen. Keskuksia on 27.

Etäopetuksessa opettaja toimii sekä koordinaattorina, suunnittelijana että opettajana, pohtii Per Hessellund, aarhusilaisen tekniikan alan oppilaitoksen etäopintokoordinaattori. Kuva: Julie Elver.
Danmark 
25-06-2019 

Perjantaioluet ja etäopiskelu ovat yhdistettävissä

Aarhusilaisessa tekniikan alan oppilaitoksessa opiskeluyhteisön toimivuus saa yhtä hyvän arvosanan etäopiskelijoilta kuin lähiopetukseen osallistuvilta.

Norden 
24-06-2019 

Tietoa ja inspiraatiota NVL:n verkostoilta

NVL alkaa julkaista yhden sivun mittaisia tiivistelmiä, ”one-pagereita”, joiden tavoitteena on edistää NVL:n verkostojen keräämän tiedon ja tulosten levittämistä.

Valokuva: Pexels
Island 
27-05-2019 

Ehdotus uudeksi kansanopistolaiksi

Kansanopistoja koskevan lakiehdotuksen tarkoituksena on parantaa kansanopistojen toimintapuitteita Islannissa. Tähän asti maassa ei ole ollut opistoja koskevaa lainsäädäntöä.

DialogWeb tapasi Tormod Skjerven hänen työpaikallaan, työnantajajärjestö Virken tiloissa. Haastoimme hänet vastaamaan vakiokysymyksiin, jotka esitetään kaikille ”Pohjoismainen profiili”-juttusarjassa haastatelluille. Lisäksi saimme tietää hieman lisää tasapainomallista. Kuva: Virke.
Norge 
27-05-2019 

Tormod Skjerve - peräänantamaton ja osaava "tasapainotaiteilija"

Tormod Skjerve tietää enemmän osaamisen roolista työelämässä kuin suurin osa ihmisistä. Hän on laatinut työelämässä omaksutun osaamisen kuvailemiseen uraauurtavan menetelmän, joka palkittiin hiljattain Berliinissä osaamisen tunnustamiseen liittyvässä biennaalissa.

Kuva: Johanni Larjanko
Finland 
21-05-2019 

Kompetenssit keskustelun keskessä Hanasaaressa

Alfarådet-verkoston ja Opetushallituksen koordinoima 14. pohjoismainen aikuisten lukutaidon opettajien konferenssi pidettiin 3.-5.4.2019 Hanasaaressa.

Valokuva: Pexels
Danmark 
24-04-2019 

Aikuiskoulutuskeskukset talousahdingossa, useita keskuksia lakkautetaan

Useita VUC-aikuiskoulutuskeskuksia uhkaa lakkauttaminen. VUC-keskukset tarjoavat yleissivistävää aikuiskoulutusta.

Kuvassa yksi virtuaalisten prototyyppien laatimiseen käytettävistä simulaattoreista. Tarkoituksena on saada aikaan mahdollisimman hyvä tuote ennen fyysisen prototyypin rakentamista. Mahdollisten vikojen etsiminen on halvempaa, kun se tehdään digitaalisesti eikä valmiiksi rakennetusta tuotteesta.
Norge 
24-04-2019 

Joustava digitaalisen osaamisen täydennyskoulutus saa taloudellista tukea

Joustavaan täydennyskoulutukseen suunnattujen määrärahojen tarkoituksena on estää syrjäytymistä työelämästä.

– Nykymaailmassa ollaan nyt tilanteessa, jossa ei ole mahdollista kieltäytyä käyttämästä teknologiaa opetuksessa. Siksi minua kiinnostaa, millä tavoin opetus voidaan suunnitella sellaiseksi, että se on tarkoituksenmukaista tämän uuden toimintaympäristön näkökulmasta, sanoo Mie Buhl, jokatoimii viestinnän, tietotekniikan ja oppimismuotoilun professorina Aalborgin yliopistossa. Valokuva: Dorthe Plechinger
Danmark 
24-04-2019 

Digitalisaatiosta ei ole pikakorjaussarjaksi

Digitaalisten teknologioiden käyttäminen opetuksessa tuo mukanaan etuja, mutta myös suuria haasteita, sillä ne on otettava huomioon didaktiikkaa ja oppisisältöjä suunniteltaessa, sanoo professori Mie Buhl.

Norden 
01-04-2019 

Opettajien Osaamiskuvaus

Lukutaito-opetus aikuisille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli.

”Kohderyhmämme on kaikkein kauimpana työmarkkinoista. Meidän mielestämme myös yhteiskunnallisten taitojen, kuten hyvän vanhemmuuden, oppiminen on arvokasta. Osallisuuden ei pidä edellyttää työllistymistä”, sanoo Qarin ”Q” Franker. Valokuva: Marja Beckmann
Sverige 
26-03-2019 

”Kieli opitaan mielekkäässä kontekstissa”

Uuden kielen opetteleminen vaatii aikaa ja ponnistelua, etenkin jos opiskelija ei osaa lukea eikä kirjoittaa omalla äidinkielellään. DialogWeb kävi tapaamassa Qarin ”Q” Frankeria, pitkän linjan NVL-aktiivia, joka tietää lähes kaiken luku- ja kirjoitustaidon perusteiden opettamisesta aikuisille.

Norden 
26-03-2019 

NVL:ltä uusi ”To-do”-työskentelytapaa käsittelevä käsikirja

Työskentelytapa edistää yhteiskehittämistä, paikallista toimeliaisuutta ja kestäviä ratkaisuja.

Norden 
26-03-2019 

NVL:ltä uusi kannanotto pohjoismaisesta validointityöstä

NVL:n validointiasiantuntijaverkosto on laatinut aiemmin hankitun osaamisen validointiin liittyvän kannanoton (policy brief). Julkaisun tarkoituksena on esitellä, mitä Pohjoismaissa on tehty aiemmin hankitun osaamisen validoinnin saralla ja tuoda esiin jäljellä olevia kehittämiskohteita.

Kuva: Pexels
Danmark 
25-02-2019 

Terveys, hyvinvointi ja vapaa sivistystyö

Vuonna 2018 Tanskan kansansivistysalan kattojärjestön Dansk folkeoplysnings samrådin työn keskipisteenä on ollut se, miten vapaa sivistystyö voi osallistua väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Kuva: https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/2019/Kvalifikationer-inplacerade-i-SeQF--vad-hander-sen/
Sverige 
25-02-2019 

Tutkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen kiinnostaa Ruotsissa

Ruotsin kansallinen tutkintojen viitekehys (SeQF) on järjestelmä, jonka kautta ammattialat ja koulutuksenjärjestäjät voivat saada tutkinnoille tasomäärityksen ja laadunvarmistuksen. Ruotsin kansallisesta viitekehyksestä vastaa toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoiva viranomainen, Myndigheten för yrkeshögskolan. Viitekehyksen avulla kaikki osaaminen tehdään näkyväksi, jolloin opinnoista ja työelämästä saadun monenlaisen osaamisen vertailu helpottuu. Tähän mennessä kansalliseen tutkintojen viitekehykseen on sijoitettu kuusi tutkintoa, ja yli 20 tutkintoa on parhaillaan käsittelyssä odottamassa sijoittamista.

Teknologiaa elinikäistä oppimista varten – etänä, lähellä ja simulaationa. Kuva: Norjan teknologianeuvosto
Norge 
25-02-2019 

Teknologia luo osaamishaasteita – ja tarjoaa ratkaisun niihin

Jos haluamme terveen talouden ja demokratian, jossa ihmiset tuntevat itsensä tarpeellisiksi ja osallisiksi, emme saa ajatella että koulutus on kuten pyörällä ajamisen opettelu – jotain, mikä tarvitsee tehdä vain kerran elämässä.

Norden 
19-02-2019 

Osaamisen validointi pohjoismaissa

– yhdistää yksilöt ja politiikan

Valokuva: Tanskan opetusministeriö
Danmark 
21-01-2019 

Laaja uudistus yhtenäistää nuorten aikuisten valmistavat koulutukset Tanskassa

Kolmen vuoden työ huipentuu vuoden 2019 elokuussa, kun 88 oppilaitoksesta muodostetut 27 uutta opintokeskusta avaavat ovensa tarjotakseen tanskalaisille nuorille aivan uudenlaista valmistavaa koulutusta. Vanhoja oppilaitoksia lakkautetaan. ja kuusi lakia kootaan yhdeksi laiksi. Tarkoituksena on varmistaa, että entistä suurempi osuus nuorista suorittaa tutkinnon ennen 25 vuoden ikää.

Valokuva: Biennale
Europa 
21-01-2019 

VPL Biennale Berliinissä 7.–8. toukokuuta 2019

VPL Biennale kutsuu lähettämään esimerkkejä parhaista käytännöistä. Kilpailussa on kolme kategoriaa: tuotteet (products), menettelytavat (procedures) ja laajemmat linjaukset (policies).

Johanna Björkvall toivoo ja uskoo, että työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tasa-arvohanke saa jatkoa. Kuva: Therese Andersson
Åland 
18-12-2018 

Ahvenanmaalaisia ammattiopiskelijoita kannustetaan tekemään perinteistä poikkeavia valintoja

Sukupuolittuneiden ammatinvalintamallien muokkaaminen on koko Pohjolaa koskeva tehtävä.

Kuva: Pexels
Danmark 
14-12-2018 

Uusi NVL-verkosto paneutuu ”aikuisopettajien” osaamisen kehittämiseen

NVL on perustanut uuden, monialaisen verkoston, jonka tehtävänä on koota yhteen NVL:n eri verkostojen tieto ja osaaminen sekä luoda niiden välille synergiaa.

Kuva: Pexels
Sverige 
14-12-2018 

Viraston uuden tutkimuksen mukaan vain harva suorittaa tutkinnon kunnallisessa toisen asteen aikuiskoulutuksessa

Toisen asteen tutkinto jää Ruotsissa täpärästi saamatta vuosittain noin 7000:lta nuorisoasteen opiskelijalta.

Kuva: Pexels
Sverige 
14-12-2018 

Ruotsin Euroopan sosiaalirahastolta 22 miljoonaa kruunua kansanopistohankkeelle

Hankkeen järjestää Ruotsin kansansivistysneuvosto, Folkbildningsrådet, yhdessä kuuden eri puolilla Ruotsia sijaitsevan kansanopiston kanssa. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja parantaa menetelmiä, jotta nuoret maahanmuuttajat suorittaisivat loppuun kansanopisto-opintonsa.

Foto: Pexels
Norden 
26-11-2018 

Pohjoismainen opintopiiri johtajuudesta ja osallistamisesta

Opintopiirin tarkoituksena on edistää täydennyskoulutusmahdollisuuksien kehittämistä johtotehtävissä toimiville

Foto: Pexels
Sverige 
23-11-2018 

Sivistysliitot järjestävät ulkomailla syntyneille naisille suunnattua etsivää toimintaa kohdennetulla valtionavulla

Virallisten tilastojen mukaan Ruotsissa asuvista ulkomailla syntyneistä naisista on työelämässä huomattavasti pienempi osuus kuin Ruotsissa syntyneistä naisista ja ulkomailla syntyneistä miehistä.

Holbæk Uddannelses- og studiecenter.
Sverige 
23-11-2018 

Ruotsin panostus oppimiskeskuksiin inspiroi naapurimaita

Oppimiskeskuksia on ollut Ruotsissa pitkään. Tanskassa suurin osa koulutuksesta on edelleen keskittynyt oppilaitosten kampuksille. Tanskalainen Emil Erichsen oli mukana käynnistämässä Nordplus-hanketta, jonka nimi on Nordic Learning Center Innovation. Hankkeessa neljä pohjoismaata vaihtoi kokemuksiaan etäoppimisesta.

Osaamis- ja integraatioministeri Jan Tore Sanner avasi ensimmäisen seitsemästä keskustelutilaisuudesta 23. elokuuta Gjøvikissä sijaitsevassa ammattioppilaitoksessa.
Norge 
24-10-2018 

– Meidän on uudistettava osaamisajatteluamme!

Näin totesi Norjan osaamis- ja integraatioministeri Jan Tore Sanner avatessaan ensimmäisen seitsemästä alueellisesta tilaisuudesta, joissa käsitellään digitalisaatiota ja työelämän osaamistarpeita.

Vasemmalta kuvassa Maria Gudmundsdottir (SAF), Helen Rönnholm (Svenskt Näringsliv), Claus Eskesen (3F), Anni Siltanen (EK), Sveinn Adalsteinsson (FA), Mattias Samuelsson (LO), Anne Folkvord (Akademikerne), Riina Nousiainen (STTK), Kari Hoff Okstad (Arbeidsgiverforeningen Spekter) og Inger Dyrnes (NVL Norge). Christine Bernt Henriksen (DI) puuttuu kuvasta.
Norden 
24-10-2018 

Uusi NVL-verkosto suuntaa valokeilan osaamisen kehittämiseen työelämässä

NVL:n uusi, työelämäjärjestöille suunnattu verkosto kokoontui ensimmäistä kertaa 11.–12. syyskuuta Oslossa. Verkoston toiminta-alueena on työelämässä ja työelämää varten tapahtuva osaamisen kehittäminen. Ensimmäisessä tapaamisessa verkoston jäsenet tutustuivat toisiinsa ja suunnittelivat loppuvuoden sekä vuoden 2019 toimintaa.

– Lapset ovat pieniä, mutta heillä on suuria unelmia! Opin heiltä jatkuvasti jotain, Emma sanoo. Hän viihtyy loistavasti työharjoittelussa bergeniläisen koulun iltapäiväkerhossa. Valokuva: Torhild Slåtto
Norge 
23-10-2018 

"Työharjoittelu on yksi fiksuimmista valinnoistani"

20-vuotias Emma kiertelee pienten koululaisten joukossa Mathopenin koulussa. Hän juttelee lasten kanssa, huolehtii heidän hyvinvoinnistaan ja auttaa mieluusti niskoittelevien kurahousujen tai hankalan kengännauhan kanssa.

Koordinaattorit ja hankejohtaja tekevät tiivistä yhteistyötä. Vasemmalta Kristoffer S. Refvik, HR-osaston päällikkö Marie Sofie Størdal, hankejohtaja Heidi Sunde Vik, Charlotte Samnøy, Martine K. Eidsheim ja Torstein S. Bjørkås. Valokuva: Torhild Slåtto
Norge 
23-10-2018 

Menestyshanke antaa nuorille tärkeää työkokemusta

Ihminen tarvitsee työkokemusta löytääkseen oman tiensä elämässä. Bergenissä ideoitu hanke ”Orntli’ arbeid” on saavuttanut loistavia tuloksia.

Foto: Pexels
Sverige 
25-09-2018 

Kuinka pitkälle AHOT-kehitystyö on edennyt Pohjolassa?

Pohjoismainen seminaari Tukholmassa 23. marraskuuta 2018

Danmark 
24-09-2018 

Ammattiin opiskelevien määrä pudonnut vuoden 2015 uudistuksen jälkeen

Tuoreet raportit kertovat ammattiopintoihin hakeutumiseen ja niiden loppuun suorittamiseen liittyvistä haasteista. Vuoden 2015 ammattikoulutusuudistuksesta huolimatta ammattiin opiskelevien määrä on laskussa.

Island 
24-09-2018 

Islannin koulutuspolitiikan linjat vuoteen 2030

Islannin koulutuspolitiikasta tehdään parhaillaan selvitystä ja arviota, jonka perusteella laaditaan uudet koulutuspolitiikan suuntaviivat vuoteen 2030 asti.

Finland 
05-09-2018 

Hei me lurkitaan- How silent learners learn online

Hiljaisten oppijoiden webinaari 5.9.2018

Finland 
04-09-2018 

Meeting for the Finnish NVL-members

NVL Suomi verkostojen tapaaminen

Norden 
03-09-2018 

Ohjauksen koordinointi Pohjoismaissa

Tämän selvityksen tarkoituksena on edistää koordinoidun ohjauksen kehittämistä Pohjoismaissa, Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

Norden 
17-08-2018 

Hiljaiset oppijat -opas

Raportti tarkastelee Nordplus-hankkeen Lorkers – is lurking working? (2015–2017) yhteydessä tehtyjä havaintoja ja suosituksia verkko-oppimistoimintojen organisoimisesta hiljaiset oppijat paremmin huomioivalla tavalla.

Finland 
29-05-2018 

Oletko eksyksissä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vesillä?

Webinaarissa esiteltiin mainio työkalu (Validation and the Value of Competences - Roadmap 2018), joka auttaa sinua ja organisaatiotasi navigoimaan satamaan.

Foto: Pexels
Åland 
28-02-2018 

Ahvenanmaalla pulaa kokeista

Ahvenanmaalaisten ravintoloiden on vaikeaa saada palkattua kokkeja, ja ammattiin kohdistuva kiinnostus on vähentynyt jyrkästi viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana.

Jan Tore Sanner og Gina Lund
Norge 
28-02-2018 

Hallitus vahvistaa panostusta uraohjaukseen

Osaamisministeri Jan Tore Sanner avasi Tromssassa 23. tammikuuta Norjan elinikäisen osaamisen viraston, Kompetanse Norgen, uuden aluekonttorin. Tromssasta käsin toteutettava kansallisen tason panostus tuo hyvälaatuiset ja maksuttomat sähköiset uraohjauspalvelut koko Norjan väestön saataville.

Jan Tore Sanner
Norge 
28-02-2018 

Kotouttamisasiat siirtyvät osaamissektorin yhteyteen hallituksessa

– Koulutus ja työelämävalmiuksien hankkiminen ovat kotoutumisen avain, pääministeri Erna Solberg totesi 17. tammikuuta esitellessään laajennetun hallituksensa, jonka muodostavat liberaali venstre-puolue, oikeistopopulistinen edistyspuolue ja konservatiivinen høyre.

Foto: Danmarks Evalueringsinstitut
Danmark 
28-02-2018 

Ammatillisen aikuiskoulutuksen AHOT-prosessit liian standardoituja

Koulutuksen arviointilaitos EVA:n tutkimuksesta ilmenee, että ammatillisten oppilaitosten aikuisopiskelijoille tehtävä aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on Tanskassa liian joustamatonta. AHOT-menettelyssä ei huomioida riittävästi esimerkiksi sellaiselta alalta hankittua työkokemusta, johon työntekijällä ei ole koulutusta.

Island 
23-02-2018 

Tuore ohjausalan maisterintutkielma käsittelee aikuisten mahdollisuuksia toisen asteen opintoihin

Tímarit um uppeldi og menntun -lehdessä on ilmestynyt tutkielmaan perustuva artikkeli. Sen mukaan opintojen rahoittaminen, tiedon saaminen taloudellisen tuen muodoista sekä opiskelun yhdistäminen perhe-elämään ja työhön ovat suurimmat opiskelun esteet niiden aikuisten mielestä, jotka hakeutuvat opiskelemaan elinikäisen oppimisen keskuksiin.

Island 
23-02-2018 

Seuraava askel

Islantilainen Työelämän koulutuskeskus (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) on avannut yhteistyössä Islannin elinikäisen oppimisen keskusten kanssa verkkosivuston, jonka nimi on ”Næsta skref” eli Seuraava askel.

Sverige 
23-02-2018 

Hallitus haluaa säännellä alihoitajan ammattia

Ruotsin hallitus on asettanut erityisen selvityshenkilön laatimaan esityksen siitä, miten alihoitajan (undersköterska) ammattia voidaan säännellä. Selvityksen on määrä valmistua huhtikuussa 2019.

Pixabay.com
Sverige 
23-02-2018 

Kansanopistojen erikoiskurssit johtavat työelämään tai jatkokoulutukseen

Ruotsin tilastollinen keskustoimisto (SCB) on selvittänyt kansanopistojen erikoiskursseille vuosina 2012–2014 osallistuneiden sijoittumista työelämään ja koulutukseen. SCB toteaa, että kursseille osallistuneista melko suuri osa on sijoittunut työmarkkinoille tai jatkokoulutukseen. Kyseessä on ensimmäinen aiheesta tehty seuranta.

//koski.opintopolku.fi/koski/
Finland 
23-02-2018 

Kansallinen opintosuoritusrekisteri

Tammikuussa Suomessa otettiin käyttöön uusi kansallinen tutkinto- ja opintosuoritusrekisteri.

Finland 
23-02-2018 

Työelämä muuttuu – oletko valmis?

Vuonna 2017 joukko työryhmiä pohti, miten Suomen olisi parasta käsitellä globalisaation ja digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia.

Danmark 
04-12-2017 

Hallitus ja työmarkkinaosapuolet solmivat kolmikantasopimuksen

Tanskan hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat solmineet uuden kolmikantasopimuksen, jonka on tarkoitus vahvistaa aikuis- ja täydennyskoulutusta.

Norden 
04-12-2017 

Osaaminen työelämän näkökulmasta

Joulukuun 7. päivänä klo 8.30–13.00 joukko tanskalaisia ja muita pohjoismaalaisia kokoontuu keskustelemaan pohjoismaisesta raportista, jonka otsikkona on "Osaaminen työelämän näkökulmasta".

Island 
04-12-2017 

Osaamisstrategia – miksi?

Työelämän koulutuskeskus (FA) ja NVL järjestivät vuosikokouksen 30. marraskuuta Reykjavikin Grand Hotelissa.

Norden 
04-12-2017 

Osallistava vapaa sivistystyö

Uusi raportti analysoi pohjoismaisen vapaan sivistystyön piirissä onnistuneesti toteutettuja osallistamishankkeita.

Norden 
04-12-2017 

Onnistunut pohjoismainen kotouttamiskonferenssi

Joukko pohjoismaalaisia kokoontui Norjan Bergeniin keskustelemaan kotouttamisesta ja osallistamisesta kahden tiivistahtisen konferenssipäivän ajaksi.

Sverige 
04-12-2017 

Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola

Ruotsi on valinnut kolme teemaa Pohjoismaiden ministerineuvoston työskentelyohjelmaan vuodelle 2018.

Sverige 
04-12-2017 

Komiteanmietinnössä ehdotetaan elinikäistä ohjausta

Tulevaisuuden työmarkkinoiden edellyttämää ohjausta käsittelevän komiteanmietinnön ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” osaraportissa ehdotetaan, että elinikäistä ohjausta varten perustettaisiin digitaalinen alusta.

Grønland 
31-10-2017 

Nuukissa seminaari innovatiivisesta aikuisten oppimisesta

29.–30. elokuuta järjestettiin kaksipäiväinen seminaari, jonka aiheena oli innovatiivinen aikuisten oppiminen.

Sverige 
31-10-2017 

Kansanopistot tärkeitä toimijoita osaamisen kehittämiseen tähtäävässä panostuksessa

Hallitus toteuttaa Kunskapslyftet-panostuksen, jonka tavoitteena on elinikäisen oppimisen vahvistaminen ja työllisyyden nousu.

Sverige 
31-10-2017 

Uusia panostuksia aikuisten ammattikoulutukseen

Hiljattain julkistetussa vuoden 2018 tulo- ja menoarvioesityksessään Ruotsin hallitus jatkaa aikuisten ammattikoulutukseen suunnattuja panostuksiaan.

Island 
31-10-2017 

Matkailun osaamiskeskukselle uutta tukea

Islannin matkailu- ja innovaatioministeri Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir allekirjoitti 5. lokakuuta palvelusopimuksen, jossa islantilainen Työelämän koulutuskeskus sitoutui toimimaan Islannin matkailun osaamiskeskuksen isäntäorganisaationa.

Island 
31-10-2017 

Yliopistokoulutettujen osuus väestöstä kasvaa

Ikäryhmässä 25–64 yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus oli viime vuonna reilu 40 %, eli heitä oli 68 300.

Norden 
31-10-2017 

Osaaminen työelämän näkökulmasta

Pohjoismaat panostavat paljon oppimisen kehittämiseen.

Finland 
31-10-2017 

Aikuisten luku- ja kirjoitustaito osaksi koulutusjärjestelmää

Pääministeri Sipilän hallitus sopi jo syksyllä 2015, että elinkeinoministeriön alaisuuteen kuulunut luku- ja kirjoitustaito-opetus siirrettäisiin osaksi koulutusjärjestelmää.

Danmark 
31-10-2017 

Mitkä tekijät vaikuttavat vaikeasti työllistyvien työttömien työllistymismahdollisuuksiin?

VIVEn tutkijat ovat laatineet kirjallisuuskatsaukseen selvittääkseen, onko olemassa tiettyjä työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä niiden työttömien osalta, jotka ovat vajaakuntoisuuden tai muiden ongelmien vuoksi vaikeasti työllistyviä.

Danmark 
31-10-2017 

Uusi valmistava koulutus alle 25-vuotiaille nuorille

Laaja poliittinen enemmistö on solminut sopimuksen alle 25-vuotiaille nuorille tarkoitetusta valmistavasta koulutuksesta.

Norden 
31-10-2017 

Pohjoismainen blogi aikuisten oppimisesta

NVL perusti jonkin aikaa sitten blogin, jossa pohjoismaiset kirjoittajat jakavat aikuisten oppimista koskevia ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

Norden 
31-10-2017 

Innovatiivinen aikuisopettaja

Syyskuussa joukko aikuisopettajia eri puolilta Pohjoismaita kokoontui Lundiin keskustelemaan tulevaisuuden täydennyskoulutustarpeista ja -menetelmistä.

Norden 
31-10-2017 

Aikuisopettajan osaaminen ja sen kehittäminen

Raportti kartoittaa aikuisopettajien itse kokemia osaamistarpeita ja pääsyä yhteispohjoismaisiin koulutuksiin sekä osaamisen kehittämiseen.

Island 
02-10-2017 

Aikuisten oppimisen tulevaisuus

Islannin opetusministeriön, Työelämän koulutuskeskuksen, Islannin koulutusrahaston ja NVL:n seminaari käsitteli aikuisten oppimisen tulevaisuutta.

Norden 
02-10-2017 

Osaaminen työelämän näkökulmasta

Osaamista työelämän näkökulmasta tarkastelevan NVL-verkoston raportissa nostetaan esiin tärkeitä strategisia kysymyksiä, joilla edesautetaan koulutuksen ja työelämän välisten siirtymien onnistumista ja liikkuvuutta työelämässä.

Norden 
02-10-2017 

Pohjoismainen näkemys osallistamisesta

Marraskuussa joukko ihmisiä kaikkialta Pohjolasta kokoontuu Bergeniin keskustelemaan siitä, kuinka kotouttamis- ja osallistamistyötä tulevaisuudessa tehdään ja kuinka sitä voidaan sekä tulisi tehdä Pohjoismaissa.

Danmark 
01-10-2017 

Uusi AHOT-aiheinen julkaisu avuksi käytännön työhön

”Forstå realkompetencer – viden og inspiration til praksis” (Ymmärrä aiemmin hankittua osaamista – tietoa ja innoitusta käytännön työhön) on uusi julkaisu, joka käsittelee yksinkertaisesti mutta perusteellisesti aiemmin hankittuun osaamiseen, sen arviointiin ja tunnustamiseen liittyviä käsitteitä.

Danmark 
01-10-2017 

Yhä useampi länsimaiden ulkopuolelta tuleva maahanmuuttaja on valmis työelämään

Reilusti yli puolet maahan vasta saapuneista, ei-länsimaisista maahanmuuttajista on valmiita siirtymään työmarkkinoille tai koulutukseen.

Danmark 
01-10-2017 

Uusi AHOT-aiheinen peli

– hauska uusi tapa tehdä näkyväksi ja käsitellä aiemmin hankittua osaamista.

Sverige 
01-10-2017 

Uusi panostus oppimiskeskuksiin

Ruotsin hallituksen vuoden 2018 budjettiesitykseen sisältyy uusi valtiontuki, jonka tarkoituksena on luoda koko maan kattava infrastruktuuri ihmisten osaamisen ja koulutuksen tukemiseksi.

Norge 
31-08-2017 

Oppiminen ja osallistaminen esillä Arendalin politiikkatapahtumassa

Norjan Arendalissa järjestettiin 14.–18. elokuuta politiikkatapahtuma Arendalsuka, johon sisältyi yli 800 eri ohjelmakohtaa ja lähes 200 esittelypistettä.

Island 
29-08-2017 

Kurssi syntyperältään ulkomaalaisille naisyrittäjille

Islannin työvirasto ja Islannin innovaatiokeskus järjestävät syntyperältään ulkomaalaisille naisille suunnatun kurssin syksyllä 2017.

Danmark 
29-08-2017 

VIVE – uusi kansallinen hyvinvoinnin tutkimus- ja analyysikeskus

VIVE on lyhenne sanoista Viden til Velfærd (tietoa hyvinvoinnin vuoksi).

Danmark 
29-08-2017 

65 165 sai opiskelupaikan korkeakoulusta

Vuoteen 2016 verrattuna opiskelupaikan saaneiden määrä laski hieman (2 %).

Danmark 
29-08-2017 

Musiikki ja osallistaminen: tanskalaisen musiikinopetuksen uudet sävelet

Maahanmuuttajataustaiset ihmiset ovat aliedustettuina Tanskan musiikinharrastajien joukossa. Tätä pyritään muuttamaan uuden hankkeen avulla.

Grønland 
29-08-2017 

NVL Grönlannissa

Aikuiskoulutusalan merkitys kasvaa ja rakenteita kehitetään Grönlannissa.

Norden 
29-08-2017 

Future sustainable milestones

NVL-seminaari Kööpenhaminassa 12.10.

Sverige 
29-08-2017 

Vähän koulutetuille aikuisille maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Ruotsin hallitus on kesän aikana antanut kouluasioista vastaavalle virastolle Skolverketille tehtäväksi laatia aikuiskoulutukseen liittyvän materiaalipaketin tueksi kunnille.

Færöerne 
29-08-2017 

Kieli, osallisuus ja työmarkkinat

23. elokuuta 2017 Torshavnissa järjestettiin seminaari, jonka aiheena oli kieli, osallisuus ja työmarkkinat.

Finland 
29-08-2017 

Uusi koulutusmalli maahanmuuttajille Suomessa

Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyy opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle vuonna 2018.

Island 
03-07-2017 

Vuoden 2017 Kansankokous-tapahtuma

Tämän vuoden tapahtuma pidetään Akureyrissa kulttuuritalo Hofissa 8.–9. syyskuuta.

Sverige 
03-07-2017 

Uusia tilastoja kunnallisesta toisen asteen aikuiskoulutuksesta

Tilastoissa viime vuosina ilmenneet pitkäaikaiset suuntaukset ovat jatkuneet myös vuonna 2016.

Sverige 
03-07-2017 

Skolverketin vuoden 2017 tilannekatsaus

Opettajien ja lastentarhanopettajien työympäristöä on parannettava, jotta entistä useammat haluavat valita opettajan ammatin, pysyä siinä tai palata siihen.

Sverige 
03-07-2017 

Korkeakoulut kokoontuivat keskustelemaan rekrytoinnin laajentamisesta

Trackit oli yksi niistä kultahipuista, joita Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvosto UHR löysi tutkiessaan, millaisia toimenpiteitä oppilaitokset olivat tehneet rekrytoinnin ja osallistumisen laajentamisen saralla.

Sverige 
03-07-2017 

Lukemisen arvoinen väitöskirja: Koulujen yrittäjyyskuva on osoitus uusista kansalaisihanteista

Koulujen kasvatustyön tavoitteena oleva kansalaisihanne on vaihdellut eri aikakausina.

Færöerne 
03-07-2017 

Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

31. toukokuuta 2017 Grönlanti, Ahvenanmaa ja Färsaaret järjestivät historiallisen yhteisen keskustelutapaamisen.

Danmark 
03-07-2017 

Laaja aikuis- ja täydennyskoulutuksen vaikuttavuusarvio

Arviossa tarkastellaan vaikutuksia työllisyyteen ja palkkaan.

Danmark 
03-07-2017 

Aikuiskoulutusjärjestelmän kehittämissuositukset julkistettu

Tanskan hallitus asetti syyskuussa asiantuntijaryhmän tutkimaan aikuis- ja täydennyskoulutusta.

Finland 
03-07-2017 

Opinto- ja tutkintotiedot yhteen paikkaan

Hallitus on antanut 8.6. esityksen uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä.

Finland 
03-07-2017 

Wellamo-Opistossa tunnistetaan osaaminen

Suunnittelijaopettaja Merja Kittelä Wellamo-opistosta kirjoittaa Kansalaisopistojen liiton sivuilla oman opistonsa osaamisen tunnistamisesta.

Finland 
03-05-2017 

Dynamo - valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointimalli pilotoidaan keväällä

Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi-projekti tavoite on kehittää ja pilotoida aikuiskoulutuksen ennakointimalli, jolla voidaan ennakoida aikuisväestön koulutus- ja osaamistarpeita liittyen kaikkiin opetushallinnon alaisten aikuiskoulutusmuotojen koulutusasteisiin.

Finland 
03-05-2017 

Suomi otti käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien eurooppalaisen viitekehyksen

Maaliskuun alussa Suomessa tulee käyttöön tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien viitekehys, jossa kuvataan tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien antamat tiedot, taidot ja pätevyydet yhdenmukaisella ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla.

Norden 
03-05-2017 

Osaaminen työelämän silmin – raportti pohjoismaisesta näkökulmasta

NVL:n hanke Kompetanse sett fra arbeidslivet (osaaminen työelämän silmin) esittelee pohjoismaisen monialaisen työskentelynsä tuloksia ja suosituksia järjestämällä Pohjoismaissa seminaarisarjan.

Norden 
03-05-2017 

Yksilö on keskipisteessä Euroopan AHOT-asiantuntijoiden kokoontumisessa Århusissa

Noin 170 osalistujaa Euoropasta keskusteli toisessa AHOT-biennaalissa siitä, miten AHOT-toimintaa tulisi kehittää aikuisten oppimisen alalla.

Færöerne 
03-05-2017 

Torshavnissa keskusteltiin työelämässä tarvittavista taidoista

Työelämässä ja työelämää varten tapahtuvassa oppimisessa kokonaisvaltainen ajattelu a yhteistyö ovat keskeisiä asioita.

Norge 
03-05-2017 

Puoli miljoonaa kurssilaista

Norjan opintokeskukset järjestivät viime vuonna 423 kunnassa yli 45 000 kurssia, joille osallistui yli puoli miljoonaa aikuista.

Norge 
03-05-2017 

Uraohjaus motivoi koulutukseen ja työnhakuun

Norjan julkisen sektorin ylläpitämien urakeskusten käyttäjät hyötyvät selvästi uraohjauksesta, osoittaa Norjan elinikäisen oppimisen viraston Kompetanse Norgen tekemä tutkimus.

Sverige 
03-05-2017 

Joka toisessa kunnassa jonoa maahanmuuttajien ruotsinopetukseen

Kuntien järjestämään aikuisten maahanmuuttajien ruotsinopetukseen on jonoa lähes puolessa Ruotsin kunnista.

Norden 
03-05-2017 

Uusi pohjoismainen verkkosivusto maahanmuuttajien kotouttamisesta

Uusi sivusto on suunnattu kotouttamisen parissa työskenteleville. Se tarjoaa uutta osaamista ja inspiraatiota uusien työtapojen omaksumiseen.

Danmark 
03-05-2017 

Sinnikkyys on tärkeä elementti aikuisten oppimisessa

Perustaitojen omaksuminen aikuisena voi olla pitkä prosessi.

Danmark 
03-05-2017 

Uusi kansalaisyhteiskunnan tietokeskus verkossa

Puolueeton poliittinen verkkolehti Altinget perustaa verkkoon kansalaisyhteiskunnan tietokeskuksen.

Island 
03-05-2017 

”Kieli on kaiken alku”

– Kieli on kaiken alku, Vigdís Finnbogadóttir sanoi tilaisuudessa, jossa avattiin 20. huhtikuuta hänen nimeään kantavat Vigdís-talo (Veröld - hús Vigdísar) sekä Vigdís-instituutti, joka on kansainvälinen kieli- ja kulttuurikeskus.

Sverige 
30-03-2017 

Selvityksessä ehdotetaan ikärajaa korkeakoulukokeen suorittamiselle

Valtiollisen selvityksen tehtävänantona oli tarkastella korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmää alempaan korkeakoulututkintoon johtavien, ensikertalaisille suunnattujen koulutusten osalta sekä laatia esitys avoimemmaksi ja yksinkertaisemmaksi järjestelmäksi.

Færöerne 
30-03-2017 

Entistä useampi haluaa opiskella Färsaarilla

Tuoreen tutkimuksen mukaan entistä suurempi osa nuorista färsaarelaisista haluaa hankkia koulutuksensa Färsaarilla.

Færöerne 
29-03-2017 

Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten yhteinen keskustelutapaaminen

Grönlannin, Ahvenanmaan ja Färsaarten NVL-yhteyshenkilöt haluavat tuoda aikuiskoulutuksen, elinikäisen oppimisen ja elinikäisen ohjauksen huomion keskipisteeseen.

Danmark 
29-03-2017 

Kansalaisopistokentän kehityssuuntia

Vapaan sivistystyön tutkimuskeskus VIFOn raportti ”Folkeoplysningen i kommunerne ” (”Kansansivistys kunnissa”) dokumentoi kunnissa tapahtuvan vapaan sivistystyön laajuutta ja puitteita.

Sverige 
29-03-2017 

Selvitys kunnallisesta aikuiskoulutuksesta

Lukio- ja aikuiskoulutusministeri Anna Ekström on määrännyt tehtäväksi selvityksen kunnallisen aikuiskoulutuksen sääntelyn muutostarpeista.

Norden 
29-03-2017 

Elinikäistä ohjausta kaikille Pohjoismaissa?

Ohjauksen saatavuudesta on tullut yhä tärkeämpi kysymys kaikissa Pohjoismaissa ja Euroopassa, sillä se on tärkeä elinikäistä oppimista tukeva ja edistävä tekijä.

Norge 
29-03-2017 

Uraohjaus omaksi ammatikseen

Norjan opetusministeri haluaa, että uraohjauspalveluiden elinikäinen saatavuus turvataan tarjoamalla sekä verkkopalveluita että henkilökohtaista ohjausta.

Norge 
29-03-2017 

Perustaito-opetusta vapaaehtoissektorilla

Norjan kansallinen osaamispolitiikan virasto Kompetanse Norge on jakanut yhteensä 25 miljoonaa Norjan kruunua 79 vapaaehtoisjärjestölle ja aatteelliselle yhdistykselle, jotka ovat hakeneet varoja järjestöille suunnatusta määrärahaohjelmasta.

Island 
29-03-2017 

Naiset ja miehet Islannissa 2017

Islantilaisten naisten ja miesten asemaa vuonna 2017 käsittelevä esite ilmestyi 8. maaliskuuta.

Finland 
27-03-2017 

Virtuaalimaailma – koukuttaa opiskeluun ja työntekoon

Pelillistäminen (gamification) kiinnostaa sekä akateemista maailmaa että liiketalouden väkeä. Nyt Suomessa on nähty pelillistämisen mahdollisuudet ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

Finland 
27-03-2017 

Tulevaisuusohjauksen työkirja – kokonaisvaltaista ohjausta

Tulevaisuusohjaus on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa kehitetty käsite, joka on syntynyt tulevaisuudentutkimuksen ja kokonaisvaltaisen ohjauksen yhdistelmästä.

Norge 
28-02-2017 

Kansanopistojen mentorointijärjestelmän pilottihanke hyvässä vauhdissa

Norjan kansanopistojen kattojärjestö on saanut 1,41 miljoonaa Norjan kruunua käytettäväksi pilottihankkeeseen, jossa järjestetään mentorointia toisen asteen tutkintoa vailla oleville kansanopisto-opiskelijoille.

Danmark 
28-02-2017 

Koulutusta ja työtä vailla olevat nuoret politiikan keskipisteessä

Tanskan hallitus asetti tammikuussa asiantuntijaryhmän ideoimaan parempia väyliä nuorisoasteen koulutukseen.

Sverige 
27-02-2017 

Valtionavustuksia tarjolla aikuisten ammattikoulutuksen järjestämiseen aluetasolla

Ruotsissa jatkopanostuksia aikuisten ammattikoulutukseen.

Sverige 
27-02-2017 

351 koulutusohjelmaa hyväksyttiin yrkeshögskolan-koulutuksiksi

Ruotsin toisen asteen jälkeistä ammattikoulutusta hallinnoiva viranomainen Myndigheten för yrkeshögskolan on päättänyt, mitkä tämänvuotisista koulutushakemuksista hyväksytään, eli mitkä koulutusohjelmat pääsevät osaksi yrkeshögskolan-järjestelmää.

Island 
27-02-2017 

Islannin presidentti Guðni Th. Jóhannesson jakoi vuoden 2017 työelämän koulutuspalkinnon

Työelämän koulutuspalkinto jaettiin 2. helmikuuta työelämän koulutuspäivänä.

Finland 
27-02-2017 

Lähes 79 000 miestä työelämän ulkopuolella Suomessa

Suomessa on melkein 79 000 työikäistä miestä, jotka näyttävät pudonneen pysyvästi työelämästä, toteaa Elinkeinoelämän valtuuskunta (Eva).

Norden 
27-02-2017 

Pohjola kohtaa EU:n

Synergiaa, tulevaisuuden osaamista ja tulevia panostuksia.

Grønland 
31-01-2017 

NVL:n etäopetusverkostoon uusi grönlantilaisjäsen

NVL:n etäopetusverkostoon on saatu uusi grönlantilaisjäsen.

Island 
31-01-2017 

Islannissa uusi hallitus

Islantilaiset saivat 11. tammikuuta uuden hallituksen useita viikkoja jatkuneiden neuvottelujen jälkeen.

Island 
31-01-2017 

Matkailualan osaamiskeskus perustettu

Matkailualan osaaminen kehittyy Islannissa.

Færöerne 
31-01-2017 

AHOT-työ vauhdittuu

Färsaarilla on muutaman vuoden ajan työskennelty AHOT-järjestelmän luomisen parissa.

Finland 
31-01-2017 

SAK haluaa pidentää oppivelvollisuutta syrjäytymisen torjumiseksi

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ehdottaa oppivelvollisuuden jatkamista nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Finland 
31-01-2017 

Tilastokeskus tutkii aikuisten osallistumista koulutukseen

Tilastokeskus kerää parhaillaan aikuiskoulutustutkimuksen avulla tietoja suomalaisten aikuisten koulutuksesta ja oppimisesta.

Danmark 
31-01-2017 

Aikuisopettajien käytännönläheisestä täydennyskoulutuksesta hyviä tuloksia

Yleissivistävän aikuiskoulutuksen opettajille suunnatusta didaktiikan ja pedagogisen johtamisen täydennyskoulutusohjelmasta laaditussa arvioinnissa nousi esiin useita piirteitä, jotka edistävät oppimista ja koettua hyödyllisyyttä.

Danmark 
31-01-2017 

Täydennyskoulutusvaroja jäänyt käyttämättä

Tanskan opetusministeriölle on kasaantunut noin kolmen miljardin Tanskan kruunun verran rahaa, joka olisi pitänyt käyttää aikuis- ja täydennyskoulutukseen.

Norden 
31-01-2017 

Kansainvälinen AHOT-konferenssi

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen on saanut entistä enemmän huomiota vuosien 2015 ja 2016 aikana.

Norden 
31-01-2017 

Konferenssi työssäoppimisen ja työnteon rinnalla toteutettavasta perustason lukutaito-opetuksesta

Konferenssin järjestävät yhteistyössä pohjoismainen lukutaitoverkosto Alfarådet / NVL ja Tanskan kansainvälisestä rekrytoinnista ja kotouttamisesta vastaava virasto.

Norden 
31-01-2017 

Neljäs ja viimeinen kokoontuminen – mutta ei viimeinen tapaaminen

Pohjoismaisen kestävän kehityksen koulutusohjelman osallistujien viimeinen kokoontuminen järjestettiin Suomessa Kiljavan opistossa.

Norge 
31-01-2017 

Osaamispolitiikan viraston nimi vaihtui

Norjan osaamispolitiikan kansallinen virasto Vox on vaihtanut nimeään ja on nyt nimeltään Kompetanse Norge.

Norge 
31-01-2017 

Oppisopimusopiskelijoiden käyttö julkisissa hankkeissa pakolliseksi

Norjan hallitus on päättänyt, että 1. tammikuuta 2017 alkaen kaikissa julkisrahoitteisissa rakennus- ja maarakennushankkeissa on oltava mukana myös oppisopimusopiskelijoita.

Island 
23-12-2016 

Uusia kansanopistoja Islantiin?

Islannissa valmistellaan uuden kansanopiston perustamista Flateyriin, joka sijaitsee Önundafjord-vuonon rannalla (yksi Islannin länsirannikon vuonoista).

Norge 
23-12-2016 

Tulevaisuuden ammattilaiset  

Ammattiin opiskelevien on vastaisuudessa helpompi jatkaa opintojaan korkeakoulussa tai ylipistossa.

Norden 
23-12-2016 

Norja johtaa Pohjolaa

Norja on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa vuonna 2017.

Finland 
23-12-2016 

Maahanmuuttajasta yrittäjäksi -kiertue tavoitti satoja maahanmuuttajia ympäri Suomea

Oleskeluluvan saaneita maahanmuuttajia kannustetaan ryhtymään yrittäjiksi.

Danmark 
23-12-2016 

Uusi hallitus ja uusia ministereitä

Tanska sai marraskuun lopulla uuden hallituksen.

Sverige 
23-12-2016 

Hallituksen Kunskapslyftet-panostus osaamisen kehittämiseen jatkuu vuonna 2017

Hallitus on esittänyt koko koulutussektoria koskevia lisäpanostuksia vuodelle 2017.

Grønland 
23-12-2016 

Aikuisten ohjauksen ja aikuiskoulutuksen uutiset Grönlannista vuodelta 2016

Vuonna 2016 aikuisten ohjauksen ja koulutuksen alalla on toteutettu useita kiinnostavia kehityshankkeita.

Færöerne 
23-12-2016 

Aikuiskoulutuksen koordinointia valmistellaan

Färsaarten hallitus aikoo priorisoida aikuiskoulutuksen ja aikuisten oppimisen koordinointia.

Færöerne 
30-11-2016 

Koulutusta koskeva julistus sai myönteisen vastaanoton Färsaarilla

Pohjoismaat ottavat ensimmäisinä Euroopan maina käyttöön molemminpuolisen korkea-asteen tutkintojen tunnustamisen.

Finland 
29-11-2016 

Koulutuspoliittinen keskustelu antaa yksipuolisen kuvan työläismiehistä

Työläistaustaiset miehet osallistuvat heikosti koulutukseen, ja koulutuspolitiikassa heitä pidetään haasteellisena ryhmänä.

Finland 
29-11-2016 

Ammattikoulujen tulosvastuu kasvaa

Ehdotus ammatillisen koulutuksen uudeksi rahoitusmalliksi lisäisi toteutuessaan ammattikoulujen tulosvastuuta.

Danmark 
29-11-2016 

Koulutuksen aloituspaikkojen mitoitus on valmis

12 koulutusohjelmasta vähennetään yhteensä 776 aloituspaikkaa.

Danmark 
29-11-2016 

Kuntoutus osana kotihoitoa

Tammikuusta 2015 lähtien tanskalaiskunnilla on ollut lakisääteinen velvollisuus tarjota kotihoidon asiakkaiksi hakeutuville henkilöille kuntoutusta.

Island 
29-11-2016 

Työelämän opinto- ja uraohjauksen työkalupakki nyt saatavilla verkossa

Worklife Guidance oli elokuussa 2016 päättynyt kaksivuotinen Erasmus+ -hanke.

Island 
29-11-2016 

Onnistunut pohjoismainen konferenssi

Reykjavikissa 9.11.2016 järjestetyssä ohjausaiheisessa konferenssissa oli yli 80 aktiivista osallistujaa.

Norge 
29-11-2016 

Kokonaisvaltainen osaamispoliittinen strategia

Norja oli ensimmäinen maa, joka osallistui OECD:n Skills strategy -hankkeeseen.