Formell vuxenutbildning

Nordiskt samarbete mellan olika organisationer och föreningar har funnits länge. Inom specialundervisningen fanns sedan 2001 ett etablerat nätverk som när NVL bildades 2005 utvecklades till att omfatta även allmän vuxenutbildning på grundläggande nivå samt undervisning i främmande språk för invandrare. Senare involverades också föreningar som även arbetar med yrkesutbildning på olika nivåer. Eftersom nätverket bygger på föreningars frivilliga medverkan har deltagarna egna behov och önskemål för sitt nätverksarbete och dessa har inte automatiskt stämt med av NMR prioriterade områden och uppgifter. Nätverket valde därför hösten 2010 att bli ett självständigt nätverk.

I samband med konferensen 2013 diskuterades nätverkets fortsatta existens. Några av medlemmarna var på väg att byta arbete, någon att pensioneras osv. varför arbetet i nätverket under 2014 varit sporadiskt och i huvudsak upprätthållits via en mailinglista. I dagsläget finns inget fungerande nätverk och någon konferens för 2015 är inte planerad.

Nätverket avslutades formellt 13 oktober 2014.

Medlemar

Husk at vælge gruppe