Inspirationsblog cases fra NVL

Målgruppe

Land

Bæredygtighedsmål

Knútur Rafn Ármann er eier og direktör i Friðheimar.

14/11/2023

Island

Sier den störste tomatprodusenten i Island

Suderbyn ekoby på Gotland är en oas av allehanda alternativa odlingar

11/01/2023

sverige

Ekobyn kan beskrivas som ett socialt och ekotekniskt experiment och laboratorium. Suderbyn är en oas som breder ut sina tentakler över hela världen. Byn ingår i ett internationellt nätverk av andra ekobyar och är en plattform för fredsfrämjande aktiviteter.

Dags Att Prata

16/12/2022

finland

Projektet Dags att prata handlar kort och gott om att uppmuntra människor att föra diskussioner kring teman som främjar inkludering och hållbarhet.

Lucas Hasselblatt

16/12/2022

finland

Samtalet väckte tankar över migrationens utmaningar i dagens samhälle. Samtalet var välstrukturerad och jämlikt på det sättet att alla fick tala och uttrycka sina åsikter.

People Community

28/06/2022

danmark

The Green Student Movement’s goal is to actively fight for system change and sustainable alternatives to the kind of society and way of life that is currently taking place at the expense of the environment.

A Citizens´ Network (Oslo) - challenges and complements municipal plans regarding climate and urban agriculture

20/12/2021

norge

The local climate summit received overwhelming support and it gathered a multitude of participants both when it comes to different age groups, representatives from public and private sector, local NGOs and committed citizens.

See gold where others see rubbish

10/12/2021

norge

As a social enterprise” Kompass & Co” base their work on the philosophy that all human beings have the capacity to find a solution to make changes in their own life situation.

hallbar-medicin-mot-it-stress-pa-jobbet

08/12/2021

finland

Vid Helsingfors arbis erbjuder man varje vecka it-mix för att sänka stressnivåerna bland de anställa.

Fokus på hållbar vardag redan i 120 år – Finlands svenska Marthaförbund

08/12/2021

sverige

Marthaförbundet har sedan det grundades jobbat med hållbarhet i vardagen som genomsyrar all verksamhet i våra fokusområden: ekologi, ekonomi och hushåll.

Med sikte på framtidens gröna ungdom

08/12/2021

norge

Rønningen folkhögskola definierar sig som en grön skola, och den gör verkligen skäl för namnet.

Globalvettregler 2017

08/12/2021

norge

Globalvettreglene forebygger ulykker til fjells og også til hensikt å forebygge. Om ikke med kart og kompass, så gjennom regler som kan bidra til økt refleksjon og bevissthet rundt valg og prioriteringer vi tar når vi engasjerer oss for en bedre verden.

Tålamod och samarbete – viktiga nycklar bakom cykeltur

08/12/2021

danmark

Hela projektet med Istidsrutten startade med en lös idé om att vi ville få flera cyklister till kommunen Holbæk.