08/12/2021

Sverige

Målgruppe: Undervisere

Fokus på hållbar vardag redan i 120 år – Finlands svenska Marthaförbund

Marthaförbundet har sedan det grundades jobbat med hållbarhet i vardagen som genomsyrar all verksamhet i våra fokusområden: ekologi, ekonomi och hushåll.

Fokus på hållbar vardag redan i 120 år – Finlands svenska Marthaförbund

Af Toni Rautakoski

03 - Sundhed og trivsel

Exempel ur vår verksamhet och Agenda 2030 mål vi jobbar med:

EKOLOGI

Våra principer inom ekologifostran bygger på att inspirera till mindre klimatpåverkan och mer miljöhänsyn. Teoridelen bindes samman med praktisk verksamhet som inspirerar och motiverar till en hållbar vardag.

Mål 3 Hälsa och välbefinnande – Minska plaster i hemmet

Titta i dina skåp, vilka material använder du i ditt kök? Genom föreläsningar och kurser lär sig deltagarna att plastredskap innehåller flera för människan och miljön skadliga tillsatsämnen. Het, sur och fet mat gör att skadliga ämnen avges från plasten till maten. Med konkreta exempel lär vi ut deltagarna att fasa ut plasterna ur hemmet.

Mål 14: Hav och marina resurser på ett inspirerade sätt – Låt smartfisken simma in i din vardag

I Finland är 80 % av fisken som konsumeras importerad. Vi erbjuder matlagningskurser där vi hanterar smartfisk, Östersjöns vilda outnyttjade fiskarter. Genom att lära sig att rensa och tillreda dessa fiskar öppnas ögonen för hållbart nyttjande av våra marina resurser och havets tillstånd.

EKONOMI

Ekonomirådgivningen eftersträvar en hållbar ekonomi för alla. Vår målsättning är att personer som tar del av vår verksamhet ska få konkreta verktyg, samt förståelse och jämlika förutsättningar för en trygg ekonomisk vardag.

Mål 4: God utbildning för alla – Vardagsekonomi åt skolelever

Marthaförbundet bidrar till god utbildning genom att erbjuda föreläsningar med handfasta råd kring en hållbar ekonomi, genom att besöka skolor och finnas där ungdomarna finns, för att ge goda ekonomiska färdigheter. Detta gör vi genom att till exempel lära ut budgetering, sparande och framtidsplanering, samt betona en hållbar livsstil.

Mål 10 Minskad ojämlikhet – Inkludering och kunskap åt alla

Ekonomirådgivningen bidrar till minskad ojämlikhet genom att lära ut ekonomikunskaper åt utsatta grupper, exempelvis arbetslösa unga, nyfinländare och småbarnsfamiljer. Detta görs genom besök till ungdomsverkstäder, familjecaféer och genom samarbetspartner där ekonomifrågor diskuteras på ett vardagligt och för målgruppen aktuellt sätt.

HUSHÅLL

Hushållsrådgivningen uppmuntrar till en hållbar livsstil genom att lyfta fram vikten av hållbar, näringsrik och hemlagad mat. Vi arbetar för att stärka de praktiska hushållsfär-digheterna i samhället och på individnivå, ett steg i taget.

Mål 3: Hälsa och välbefinnande – Marthas matvision

Hushållsrådgivningen bidrar till god hälsa och välbefinnande genom Marthas matvision, som bygger på att dela kunskap om en näringsrik och balanserad kost. Genom att tillsammans tillreda god mat med betoning på inhemska, säsongenliga vegetabilier ger vi våra målgrupper konkreta verktyg för hur de kan äta näringsrik mat som är klimatvänlig.

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion – Minska på matsvinn

I Finland är det hushållen som enskilt orsakar största delen av matsvinnet. Genom att lära ut livsmedelshantering, inspirera till mera kreativitet i köket, samt öka förståelse för matkultur och matproduktion, vill Marthaförbundet bidra till en hållbar konsumtion och produktion och uppmuntra till minskat matsvinn.

https://www.martha.fi/

Flere inspirationscases

På læreruddannelsen på VIA i Skive kan man vælge profilen ’Outdoor og Grøn Balance’. Billede: VIA University College

26/04/2024

danmark

På læreruddannelsen på VIA University College i Skive bliver lærerstuderende klædt på til at undervise i bæredygtighed. Det var man allerede i gang med, da bæredygtighed i 2023 blev skrevet ind i bekendtgørelsen for læreruddannelsen.

En grupp barn studerar och skissar på växter och en stor glasglob som visar jorden i ett soligt klassrum med växter och fönster som släpper in dagsljus

12/04/2024

danmark

– Alla vet hur svårt det är att få till stånd djupa samtal och skapa nya världar med unga, men det här metoden fungerar, säger universitetslektorn Sara Mosberg Iversen.
Vid Syddansk Universitet har man utvecklat ett rollspel där målsättningen är att spelarna ska börja tro på en ljusare framtid med utgångspunkt i klimatfrågor.

Kjell Sipinen har under handledning fått lära sig att betjäna kunder i secondhand-butiken på Åland.

07/03/2024

aaland

På Emmaus Åland återvinner man enorma mängder föremål. Men genom organiserad arbetsträning får också människor som har det svårt en ny chans att få livet att rulla igen.
– Gänget är det bästa och nu har man någonting att göra på dagarna, säger Kjell Sipinen.

Share This