07/03/2024

Åland

Målgruppe: Ledere

Här får människor en ny chans till en meningsfull vardag

På Emmaus Åland återvinner man enorma mängder föremål. Men genom organiserad arbetsträning får också människor som har det svårt en ny chans att få livet att rulla igen.
– Gänget är det bästa och nu har man någonting att göra på dagarna, säger Kjell Sipinen.

Kjell Sipinen har under handledning fått lära sig att betjäna kunder i secondhand-butiken på Åland.

Kjell Sipinen har under handledning fått lära sig att stå i kassan och betjäna kunder. Foto: Magnus Lindberg

Af Camilla Lindberg

08 - Anstændige jobs og økonomisk vækst, 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

Den som besöker Emmaus second hand-butik i Norrböle utanför Mariehamn har goda chanser att få träffa Kjell Sipinen. Han står numera ofta vid kassan och betjänar kunder. Det här var en helt ny uppgift för honom när han kom på arbetsträning för snart ett år sedan.
Hans personliga målsättning är att en dag få ett jobb som vaktmästare.
– Jag har faktiskt redan fått ett sommarjobb på sjukhuset, och där kommer jag att få syssla med sådana uppgifter, säger han.

Emmaus Åland är stort och finns på tre verksamhetspunkter på ön. Här arbetar sammanlagt cirka 50 personer. Foto: Magnus Lindberg

Emmaus Åland är stort och finns på tre verksamhetspunkter på ön. Här arbetar sammanlagt cirka 50 personer. Foto: Magnus Lindberg

Mångfald i arbete

Projektledaren Camilla Ernkrans ansvarar för Arbetsträning, men också för ESF+ projektet Jobbreturen.

Projektledaren Camilla Ernkrans är med och skapar mötesplatser för olika typer av människor. Foto: Magnus Lindberg

Projektledaren Camilla Ernkrans är med och skapar mötesplatser för olika typer av människor. Foto: Magnus Lindberg

– Vår arbetsmetod är att vi arbetar tillsammans och särskilt mycket vill vi arbeta med dem som har det allra svårast i samhället, säger hon.
Vi vandrar vidare genom de stora hallarna som är sprängfyllda med varor från golv till tak. Projektledaren säger att det är många medarbetare som efter en kort tid får en ny syn på konsumtion.
De människor som kommer till Emmaus Åland inom ramarna för arbetsträning har en möjlighet att prova på en mängd olika arbetsuppgifter.
– Här kan man ta del av hela hållbarhetshjulet och allt vi gör kan man koppla till arbetslivets olika arbetsuppgifter. Vi har till exempel ett snickeri, en textilverkstad och en trädgård som tyvärr blivit mindre efter pandemin. Alla som jobbar här är olika och har varierande erfarenheter, men så är det också ute i det riktiga arbetslivet, säger Camilla Ernkrans.

Socialt ansvar är hållbart

Kjell Sipinen står mitt bland enorma staplar av kartonger som alla är fulla med mjukisdjur, elektronik, kläder, möbler, husgeråd och leksaker. Föremålen anländer till sorteringen och distribueras vidare till någon av de tre second hand-butikerna som finns på Åland. En stor mängd av föremålen används också inom organisationens internationella biståndsarbete.

– Där har vi ett samarbete med professionella biståndsarbete för att säkerställa att hjälpen når ut på bästa sätt, säger Camilla Erkrans.
Men Emmaus verksamhetsidé är inte enbart återvinning och returproduktion där föremål får en ny chans. Det här gäller lika mycket människor.
– Vi tar också ett socialt ansvar och det handlar kort och gott om inkludering på arbetsmarknaden. Vi anställer också emot volontärarbetare och praktikanter, säger Camilla Ernkrans.

Här får man nya vänner

De som kommer till Emmaus för att arbetsträna behöver stöd för att komma vidare ut i arbete. Alla har olika bakgrund och erfarenheter och arbetslösheten kan grunda sig i psykisk ohälsa, funktionsvariationer, språkförståelse, kriminalitets- eller missbruksproblematik. Träningen förverkligas via olika utvecklingsprojekt och i samarbete med Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).

Ella Shauman sitter och prismärker varor. Två euro ska de kosta. Foto: Magnus Lindberg

Ella Shauman sitter och prismärker varor. Två euro ska de kosta. Foto: Magnus Lindberg

– För de här människorna handlar det mycket om att få ingå i en arbetsgemenskap och att känna sig behövd. Dyker du inte upp på morgonen finns det någon som undrar var du är, säger Camilla Ernkrans.
Många behöver också komma i gång med nya rutiner och få hjälp med att driva sin vardag och sitt liv. Emmaus Åland vill samtidigt vara med och skapa mötesplatser för gemenskap och delaktighet.
– Alla vet hur svårt det är att få nya vänner när man är vuxen och de här kontakterna kan kanske i förlängningen leda till privata kontakter. Varje människas liv hänger också starkt ihop med identiteten. Hur ska man till exempel presentera sig själv när man varit arbetslös länge? Det här tränar vi också, säger Camilla Ernkrans.

En levande organism

Sorteringen är endast en jättehall av flera där varor samlas och människor jobbar. Foto: Magnus Lindberg

Sorteringen är endast en jättehall av flera där varor samlas och människor jobbar. Foto: Magnus Lindberg

På Emmaus arbetar alla tillsammans. För en utomstående är det svårt att veta vem som hör till de 23 anställda på Emmaus, och vem som är någon av de cirka 30 personerna som är här på arbetsträning eller jobbar inom Jobbreturen.

– Här är vi som en stor levande organism där alla delar behövs och alla jobb är lika viktiga, säger handledaren Ina Juselius.
Bredvid henne sitter Ella Schauman och prismärker varor. Hon har gått gymnasiet och är också utbildad kock. Hon lovprisar sina snälla kolleger och trivs bra för stunden, men ser framemot att snart få åka ut på en kort praktik till en lunchrestaurang.
– Kladdkaka är min favorit och jag hoppas att jag får baka där, säger hon.

Arbetsmetoden är viktig

Kjell Sipinen och Camilla Ernkrans reflekterar över dagens arbetsupplevelser. Foto: Magnus Lindberg

Kjell Sipinen och Camilla Ernkrans reflekterar över dagens arbetsupplevelser. Foto: Magnus Lindberg

Trots att man vill hålla en låg tröskel kan AMS krav på att arbetsträningen ska rulla på fem dagar i veckan, fyra timmar per dag, bli för mycket.

– De som inte kvalar in på de här kraven kan i stället delta i Jobbreturen där man till en början kanske arbetar endast några timmar per dag eller några timmar i veckan, säger Camilla Ernkrans.
Jobbreturen kan också fungera som ett led i rehabiliteringen från till exempel ett missbruk.
– Vi är inte experter på beroende, men då samarbetar vi med psykiatrin. Vår arbetsmetod handlar hela tiden om samverkan och att göra saker tillsammans. Vi försöker aktivt arbeta så att vi undviker att alla jobbar på i sina egna stuprör, säger Camilla Ernkrans.
Hon betonar flera gånger att social hållbarhet på arbetsmarknaden inte får handla om att människor endast ska få ett jobb.
– Hur ska man få människor att stanna kvar i arbete? Det är en minst lika viktig fråga, och här handlar det om att syna olika arbetsmiljöer och arbetskulturer. Är de faktiskt så inkluderande som vi tror? Hur kan man på bästa sätt ta emot nya medarbetare? Det här hjälper vi också arbetsplatserna med, säger hon.

Läs mera om Emmaus Åland

  • Social hållbarhet lyfts fram inom den internationella Emmaus-rörelse, och något man satsar extra mycket på här.
  • En av verksamhetsidéerna är till exempel att genom återanvändning och återvinning skapa arbetsplatser och sysselsättning för alla oberoende av bakgrund, behov eller funktionsvariation.
  • Här får alla jobba enligt egen förmåga och utvecklas på egna villkor. Arbetsmiljön är bekräftande.
  • Emmaus Åland validerar också kunnande med hjälp av OCN-metoden (Open College Network). När valideringen är klar utfärdas ett kompetensbevis i enlighet med den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).
  • Lär mera här.

Flere inspirationscases

En grupp barn studerar och skissar på växter och en stor glasglob som visar jorden i ett soligt klassrum med växter och fönster som släpper in dagsljus

12/04/2024

danmark

– Alla vet hur svårt det är att få till stånd djupa samtal och skapa nya världar med unga, men det här metoden fungerar, säger universitetslektorn Sara Mosberg Iversen.
Vid Syddansk Universitet har man utvecklat ett rollspel där målsättningen är att spelarna ska börja tro på en ljusare framtid med utgångspunkt i klimatfrågor.

Undervisningen på den nye linje handler ikke altid kun om bæredygtighed, men det indgår i alle fag, og alle lærere har selv ønsket at undervise netop denne klasse.

16/02/2024

danmark

Undervisningen på den nye linje handler ikke altid kun om bæredygtighed, men det indgår i alle fag, og alle lærere har selv ønsket at undervise netop denne klasse.

Ragna Dagbjört Davíðsdóttir, fungerene rektor sier det er et privilegum å arbeide i Hallormsstað.

16/02/2024

island

En tidligere kvinneskole blir ledende på området i Island?
Forhandlinger mellom Islands eldste universitet, Háskóli Íslands, og en liten skole i östlandet, Hallormsstaðaskóli, er på gang. Planen er å utvikle samarbeide om studier i kreativ bæredyktighet. Noe helt nytt innenfor det islandske skolesystemet på dette nivået.

Share This