08/12/2021

Danmark

Målgruppe: Ledere

Tålamod och samarbete – viktiga nycklar bakom cykeltur

Hela projektet med Istidsrutten startade med en lös idé om att vi ville få flera cyklister till kommunen Holbæk.

Tålamod och samarbete – viktiga nycklar bakom cykeltur

Af Camilla Lindberg

12 - Ansvarligt forbrug og produktion, 13 - Klimaindsats

Det danska projektet med att skapa en ny istidsrutt på cykel i Själland har överlevt och lyckats över förväntan.

– Jag kan gott säga att praktiskt taget allt har lyckats och lite till, säger Jørgen Grubbe.

– Hela projektet med Istidsrutten startade med en lös idé om att vi ville få flera cyklister till kommunen Holbæk. Vi ville satsa på nya turister, men samtidigt kunna erbjuda lokalbefolkningen bra cykelrutter. Skolbarnen var en viktig målgrupp för oss. Det berättar Jørgen Grubbe som är projektutvecklare i Holbæk kommun, och en av dem som anmälde intresse för att delta i projektet Nordisk bärkraft.

Hans projektförslag godkändes och projektet inleddes 2016. Fyra år senare kunde den 390 km långa cykelrutten öppnas för allmänheten.

Allt har lyckats bra

Jørgen Grubbe betraktar kopplingen till Nordisk bärkraft som mycket viktig i den inledande fasen.

– Vi fick hjälp med att konkretisera vårt arbete eftersom vi kontinuerligt skulle lägga fram tankar och idéer som sedan debatterades. Bland de många projekten som förverkligats inom Nordisk bärkraft under åren 2015–2016 är det stor variation på hur väl de olika projekten lyckats i sina ambitioner. Vissa har överlevt, andra inte. Några projekt har transformerats till något helt annat. Projektet ”Istidsrutten” hör till de mest framgångsrika.

– Jag kan gott säga att praktiskt taget allt har lyckats och lite till, säger Jørgen Grubbe.

Rutt full av upplevelser

Fotograf: Lola Warth Thorsteen

Rutt full av upplevelserIstidsruten

Istidsrutten är mycket mera än en vanlig cykelrutt. Det är en rutt full av naturupplevelser, berättelser och en konkret förmedling av landskaps- och kulturhistoria. Rutten är fördelad på fem etapper, och löper genom danska landskap som istidens enorma krafter har format.

Målet med rutten är att erbjuda en samlad upplevelse- och historieberättelse av området kring mittersta och nordvästliga Själland. Det här gäller människor i alla åldrar.

För barn i skolåldern erbjuder man en rik variation av olika pedagogiska alternativ. Det kan vara arbetsuppgifter inom astronomi, biologi, teknik, geologi, landskaps- och kulturhistoria. Utbudet inkluderar också guidade undervisningspass och specifikt innehåll för lägerskolor.

Arbeta tillsammans

Istidsrutten är ett samarbetsprojekt mellan kommunerna Odsherred, Kalundborg, Lejre, Sorø och Holbæk, samt sex upplevelsecentrum. Samarbeten av det här slaget betrakta Jørgen Grubbe som mycket unikt. Det ger möjligheter till nytänkande, eftersom som varje samarbetspartner bidrar med sin specifika kompetens. Därmed skapas ett starkt fundament att stå på.

Holbæk

Holbæk Fotograf: Lola Warth Thorsteen

– En tråkig sak är att turistnäringen fortfarande har svårt att se att man måste arbeta tillsammans för att skapa framgång. En annan intressant upplevelse som hör ihop med själva epidemin är att gästerna nu tittar på kvalitet och säkerhet i större utsträckning än tidigare. Tidigare låg fokus på själva priset.

Cykelrutten växer

Fotograf: Lola Warth Thorsteen

Cykelrutten växer

Jørgen Grubbe är glad över framgången med rutten, och den tillväxtpotential som ännu finns. Han medger att det tidvis under projektets gång varit rätt så problemfyllt, men att det handlat om saker man inte kunnat förutse. En bättre projektplan skulle inte ha gjort utmaningarna lättare.

Den mest primära förändringen man gjort under projektets gång har varit att koppla ihop rutten med stora nätverk.

– Det har gjort marknadsföringen mera effektiv, och varit avgörande för att kunna göra rutten känd, säger Jørgen Grubbe.

Ursprungsplanen var att skapa en rutt på cirka 200 kilometer. I dag räcker de 390 kilometrarna inte längre till. Rutten kommer nämligen snart att kopplas till ett tvärnationellt cykelnätverk som förbinder regionen Själland och regionen södra Danmark med Nordtyskland. Och därifrån kommer den också att göra några avstickare vidare till Hamburg, Berlin och Köpenhamn.

– Inom projektet hade vi planer på att även koppla ihop oss med Norge, men det har vi inte längre några planer på, säger Jørgen Grubbe.

Cykelrutten skapades

Fotograf: Lola Warth Thorsteen

Tålamod en nyckel

På frågan om vad Jørgen Grubbe tycker att man gjort extra bra svarar han:

– Vi har varit tålmodiga, otroligt tålmodiga. Det här är en så stor sak som man inte gör bara så där i en handvändning.

Cykelrutten skapades innan epidemin var ett faktum. Men Jørgen Grubbe konstaterar att epidemin faktiskt kommit att bli en framgångsfaktor för själva projektet. Isoleringen i hemmen har lett till att människor och hela familjer börjat söka sig ut i naturen. De lokala och nationella gästernas antal har ökat kraftigt.

– Nu hoppas vi att det tyckt om rutten, och att de kommer tillbaka för att uppleva ännu mera.

Hållbart att cykla

Inför framtiden finns det många planer på att ytterligare utvidga rutten. Men ännu är det mycket som bör falla på plats under de närmaste åren för att man ska kunna förverkliga allt det man planerat.

– Cykelturism är något av det mest hållbara man kan tänka sig. Det förorenar inte, turisterna får motion, så det fiffigaste man kan komma på om man vill stöda hållbar utveckling är att stöda cykelturism, säger Jørgen Grubbe.

Flere inspirationscases

En grupp barn studerar och skissar på växter och en stor glasglob som visar jorden i ett soligt klassrum med växter och fönster som släpper in dagsljus

12/04/2024

danmark

– Alla vet hur svårt det är att få till stånd djupa samtal och skapa nya världar med unga, men det här metoden fungerar, säger universitetslektorn Sara Mosberg Iversen.
Vid Syddansk Universitet har man utvecklat ett rollspel där målsättningen är att spelarna ska börja tro på en ljusare framtid med utgångspunkt i klimatfrågor.

Kjell Sipinen har under handledning fått lära sig att betjäna kunder i secondhand-butiken på Åland.

07/03/2024

aaland

På Emmaus Åland återvinner man enorma mängder föremål. Men genom organiserad arbetsträning får också människor som har det svårt en ny chans att få livet att rulla igen.
– Gänget är det bästa och nu har man någonting att göra på dagarna, säger Kjell Sipinen.

Undervisningen på den nye linje handler ikke altid kun om bæredygtighed, men det indgår i alle fag, og alle lærere har selv ønsket at undervise netop denne klasse.

16/02/2024

danmark

Undervisningen på den nye linje handler ikke altid kun om bæredygtighed, men det indgår i alle fag, og alle lærere har selv ønsket at undervise netop denne klasse.

Share This