28/01/2024

Finland

Målgruppe: Ledere

”Vi vill skapa ett klimat där människor gemensamt strävar efter att göra gott”

– Vi vill att våra studenter ska vara på toppen av sin kraftnivå istället för utbrända när de utexamineras från oss, säger projektledaren Merita Petäjä. Aalto-universitetet i Helsingfors erbjuder en populär online-kurs i konsten att leva som ingår i hållbarhetsprojektet Oasis of Radical Wellbeing.

Projektledaren Merita Petäjä arbetar med ett stort välmåendeprojekt i Aalto-universitet i Finland. Foto: Suvi Helko

Projektledaren Merita Petäjä arbetar med ett stort välmåendeprojekt i Aalto-universitet i Finland.
Foto: Suvi Helko

Af Camilla Lindberg

04 - Kvalitetsuddannelse

Det kommer ständigt nya rapporter om att unga inte mår så bra. Hur ska man orka med alla prestationskrav och den stora mängden valmöjligheter i livet?
Vid Aalto-universitetet i Finland har man initierat ett projekt för hållbar utveckling och välbefinnande. I centrum för projektet finns Art of Living-kursen, en öppen online-kurs som ger deltagarna verktyg att reflektera över livets stora frågor. Kursen har snabbt blivit populär och redan nu har cirka 800 studerande anmält sig.

– Kursens målsättning är inte enbart glädje och framgång, utan den ska också ge beredskap att hantera livets svårigheter. Det här är någonting som många unga har utmaningar med, säger kursledaren Frank Martela som är en internationellt känd filosof.

Forskaren Frank Martela vill hjälpa människor att skapa lycka i livet som inte beror på pengar. Foto: Marek Sabogal

Forskaren Frank Martela vill hjälpa människor att skapa lycka i livet som inte beror på pengar. Foto: Marek Sabogal

Viktigt att personalen orkar

Kursen i konsten att leva är en del av universitetets strategiprojekt Oasis of Radical Wellbeing där social hållbarhet står i fokus. Målsättningen är att samtidigt skapa en inkluderande och respektfull kultur inom universitetsvärlden.

– Vi vill skapa ett klimat där människor gemensamt strävar efter att göra gott och bidra till en bättre värld. Det handlar inte enbart om individens välmående, utan lika mycket om att skapa en gemenskap där människor vill bidra positivt till helheten, säger projektledaren Merita Petäjä.

Organisationen har stort ansvar

Projektet Oasis of Radical Wellbeing har resulterat i flera initiativ och pilotprojekt för att främja välbefinnande, men inte endast för studenterna.

– För oss är det är lika viktigt att vår akademiska personal mår bra och har resurser för forskning och möjligheter till kreativitet, säger Merita Petäjä.
Hon förklarar lite mera om projektets betoning på social hållbarhet.

– Varje dag deltar var och en av oss i många möten där vi kan bygga goda relationer och stärka det sociala kapitalet i vårt samhälle. Om man vill skapa en kultur av respekt, tillhörighet och social rättvisa manar det oss alla till handling.
Hon säger att var och en av oss kan göra vår del, men ibland måste vi våga ta tag i strukturerna och göra förändringar, även radikala.

– Huvudansvaret för att skapa social hållbarhet ligger i vår organisations praxis.

Aalto-universitets principer för social hållbarhet

  • Aalto-universitetet är mycket internationellt och strävar särskilt efter att fokusera på att stärka en inkluderande och uppskattande kultur. Man anser att samhörighetskänslan är central ur välmåendesynpunkt.
  • Både samhället och individer kan göra mycket för att främja välbefinnande innan saker utvecklas till problem. Handledare och chefer för utbildningsprogram kan uppmuntra anställda och studenter att ta hand om sitt eget välbefinnande
  • Utvecklingen av holistiskt välbefinnande utgår från vetskapen om att till exempel lärares välmående har en betydande inverkan på studerandes välmående.

Viktigt att klara motgångar

Frank Martela återgår till att berätta om kursen. Han har identifierat flera gemensamma brister i många västerländska samhällen. De är enligt honom en grundorsak till att många unga människor inte trivs med sina liv.

– Om man har en överdriven tro på att man kan uppnå allt och kan få allt man önskar sig, kan det i stället leda till att man blir olycklig när livet inte blir som man hoppats.
Enligt honom behöver unga få livsverktyg.

– Att reflektera över vilka mål som verkligen är meningsfulla för det personliga välbefinnandet kan vara en värdefull övning för alla människor.

Vänta inte på det magiska

Filosofen Martela är övertygad om att människan mår bättre och får ett lyckligare liv när hon gör gott för andra människor. Det här säger han med stöd av forskning där man kunnat påvisa att pengar inte bidrar till någon större lycka när grundbehoven väl är tillgodosedda. Kursen i konsten att leva använder forskningsrön och filosofin som ett verktyg för att reflektera över egna värderingar och mål.
Han ger ett gott råd till unga som funderar över sin framtid.

– Det är inte värt att sitta och vänta på något magiskt. Ta tag i saker själv, engagera dig och upptäck gradvis vad som verkligen är meningsfullt. Man kan sedan korrigera riktningen medan man går.

Processen viktigare är resultat

Merita Petäjä säger att syftet med kursen är att fördjupa deltagarnas förståelse av sig själva, livet och vad det innebär att vara människa.

– Men kursen handlar också om att stärka förmågan att leva ett autentiskt och gott liv enligt sina egna mått, säger Merita Petäjä.

Meritä Petäjä medverkar själv i ett skolningstillfälle. Foto: Suvi Helko

Meritä Petäjä medverkar själv i ett skolningstillfälle. Foto: Suvi Helko

Den nya kursen har fått god kundrespons och utgående från den har man redan gjort förbättringar. Många har anmält sig, men än så länge är det inte jättemånga som slutfört kursen. Deltagarna kan utföra kursen i sin egen takt och utifrån sina egna intressen.

– I den här typen av storskaliga, öppna och nätbaserade kurser är slutförandet inte det viktigaste, utan man måste minnas betydelsen av den personliga reflektionen under processens gång, säger Merita Petäjä.

Om kursen Konsten att leva

Kursen är en del av Aalto universitetets strategiprojekt Oasis of Radical Wellbeing.
Läs mera om innehållet i kursen: Aalto-yliopisto – Art of Living.

Vem får använda materialet?
Art of Living MOOC är en kurs som är öppen för alla som vill registrera sig och materialet kan man gå igenom i sin egen takt. Materialet är skyddat av en Creative Commons-licens.

Ännu mera läsning.

Podcast.

Flere inspirationscases

En grupp barn studerar och skissar på växter och en stor glasglob som visar jorden i ett soligt klassrum med växter och fönster som släpper in dagsljus

12/04/2024

danmark

– Alla vet hur svårt det är att få till stånd djupa samtal och skapa nya världar med unga, men det här metoden fungerar, säger universitetslektorn Sara Mosberg Iversen.
Vid Syddansk Universitet har man utvecklat ett rollspel där målsättningen är att spelarna ska börja tro på en ljusare framtid med utgångspunkt i klimatfrågor.

Kjell Sipinen har under handledning fått lära sig att betjäna kunder i secondhand-butiken på Åland.

07/03/2024

aaland

På Emmaus Åland återvinner man enorma mängder föremål. Men genom organiserad arbetsträning får också människor som har det svårt en ny chans att få livet att rulla igen.
– Gänget är det bästa och nu har man någonting att göra på dagarna, säger Kjell Sipinen.

Undervisningen på den nye linje handler ikke altid kun om bæredygtighed, men det indgår i alle fag, og alle lærere har selv ønsket at undervise netop denne klasse.

16/02/2024

danmark

Undervisningen på den nye linje handler ikke altid kun om bæredygtighed, men det indgår i alle fag, og alle lærere har selv ønsket at undervise netop denne klasse.

Share This