Fred og retfærdighed stærke institutioner

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Målet handler om at støtte fredelige og inkluderede samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

Målgruppe

Land

Lucas Hasselblatt

16/12/2022

finland

Samtalet väckte tankar över migrationens utmaningar i dagens samhälle. Samtalet var välstrukturerad och jämlikt på det sättet att alla fick tala och uttrycka sina åsikter.

Dags Att Prata

16/12/2022

finland

Projektet Dags att prata handlar kort och gott om att uppmuntra människor att föra diskussioner kring teman som främjar inkludering och hållbarhet.

Under the Flying Carpet

11/10/2021

danmark

Sisters Hope is a Copenhagen-based performance group and movement.