Klimaindsats

Klimaindsats

Målet handler om at begrænse stigningen af den globale gennemsnitstemperatur til to grader over det før-industrielle niveau og styrke modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner.

Målgruppe

Land

Undervisningen på den nye linje handler ikke altid kun om bæredygtighed, men det indgår i alle fag, og alle lærere har selv ønsket at undervise netop denne klasse.

16/02/2024

danmark

Undervisningen på den nye linje handler ikke altid kun om bæredygtighed, men det indgår i alle fag, og alle lærere har selv ønsket at undervise netop denne klasse.

Med sikte på framtidens gröna ungdom

08/12/2021

norge

Rønningen folkhögskola definierar sig som en grön skola, och den gör verkligen skäl för namnet.

Tålamod och samarbete – viktiga nycklar bakom cykeltur

08/12/2021

danmark

Hela projektet med Istidsrutten startade med en lös idé om att vi ville få flera cyklister till kommunen Holbæk.

Human holding the crystal world

15/11/2021

danmark

How do we make climate change and planetary processes tangible and accessible for our senses?

Woman is keeping paper bag

15/11/2021

finland

In 2021, Sykli Environmental School of Finland launched a new education focusing on decarbonisation possibilities in the organizations.

The woman holding small colorful circle

11/10/2021

finland

Jotta toiminta saadaan pysyvästi kestäväksi ja kehittymään jatkuvasti vastuullisempaan suuntaan, tarvitaan tietoa, uusia taitoja, asennetta, korjattua rakenteita ja hyviä työkaluja.