Kvalitetsuddannelse

Kvalitetsuddannelse

Målet handler om at sikre både drenge og piger adgang til gratis grundskole uanset forældrenes indkomst niveau og sikre lige adgangs til højere uddannelse samt information helt generelt.

Målgruppe

Land

Ragna Dagbjört Davíðsdóttir, fungerene rektor sier det er et privilegum å arbeide i Hallormsstað.

16/02/2024

island

En tidligere kvinneskole blir ledende på området i Island?
Forhandlinger mellom Islands eldste universitet, Háskóli Íslands, og en liten skole i östlandet, Hallormsstaðaskóli, er på gang. Planen er å utvikle samarbeide om studier i kreativ bæredyktighet. Noe helt nytt innenfor det islandske skolesystemet på dette nivået.

Projektledaren Merita Petäjä arbetar med ett stort välmåendeprojekt i Aalto-universitet i Finland. Foto: Suvi Helko

28/01/2024

finland

– Vi vill att våra studenter ska vara på toppen av sin kraftnivå istället för utbrända när de utexamineras från oss, säger projektledaren Merita Petäjä. Aalto-universitetet i Helsingfors erbjuder en populär online-kurs i konsten att leva som ingår i hållbarhetsprojektet Oasis of Radical Wellbeing.

Dags Att Prata

16/12/2022

finland

Projektet Dags att prata handlar kort och gott om att uppmuntra människor att föra diskussioner kring teman som främjar inkludering och hållbarhet.

Lucas Hasselblatt

16/12/2022

finland

Samtalet väckte tankar över migrationens utmaningar i dagens samhälle. Samtalet var välstrukturerad och jämlikt på det sättet att alla fick tala och uttrycka sina åsikter.

A Citizens´ Network (Oslo) - challenges and complements municipal plans regarding climate and urban agriculture

20/12/2021

norge

The local climate summit received overwhelming support and it gathered a multitude of participants both when it comes to different age groups, representatives from public and private sector, local NGOs and committed citizens.

See gold where others see rubbish

10/12/2021

norge

As a social enterprise” Kompass & Co” base their work on the philosophy that all human beings have the capacity to find a solution to make changes in their own life situation.

Globalvettregler 2017

08/12/2021

norge

Globalvettreglene forebygger ulykker til fjells og også til hensikt å forebygge. Om ikke med kart og kompass, så gjennom regler som kan bidra til økt refleksjon og bevissthet rundt valg og prioriteringer vi tar når vi engasjerer oss for en bedre verden.

Med sikte på framtidens gröna ungdom

08/12/2021

norge

Rønningen folkhögskola definierar sig som en grön skola, och den gör verkligen skäl för namnet.

Det finns stor potential i mina frön

08/12/2021

finland

Studieombudsmannen Linda Novén skapade femtio tankefrön som ingår i en interaktiv kortlek. Verktyget ledde till en ny medvetenhet kring hållbarhetsfrågor bland personalen. Nu drömmer hon om att sprida konceptet vidare.

hallbar-medicin-mot-it-stress-pa-jobbet

08/12/2021

finland

Vid Helsingfors arbis erbjuder man varje vecka it-mix för att sänka stressnivåerna bland de anställa.

Integrerad yrkes- och språkutbildning för utrikes födda

24/11/2021

sverige

I projektet Utvecklingsplattform för kombinationsutbildningar prövar vi att genom handledning och kollegialt lärande stötta de språk- och yrkeslärare som arbetar i kombinationsutbildningarna.

The woman in library

23/11/2021

norge

Når vi snakke om utdanning for å fremme bærekraftig utvikling, altså handlingskompetanse, må vi passe på at det pedagogiske området ikke gjøres til et «verktøy», men at enhver problemstilling møtes med en åpenhet for ulike perspektiver.