Livet på land

Livet på land

Målet handler om at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge inden 2030 og fremme bæredygtig forvaltning af skove og standsning af afskovning.

Målgruppe

Land

Beklager! Her findes pt. ingen inspirationsbog cases. Se alle NVL inspirationsbog cases her.