Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering 2019

 

Flera av föreläsningarna under årets Alfakonferens visas också live på NVLs youtube-kanal. Du hittar dem her . För tider och rubriker, följ @NVLDialogWeb på twitter och använd #alfa19

Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet skall utvidga det nordiska kunskapsunderlaget om modeller och metoder inom litteracitets undervisning som främjar delaktighet både i samhället och arbetslivet och skapar ett meningsfullt och värdefullt liv hos målgruppen, samt stärker de studerandes självförtroende och identitet.

Konferensen fokuserar på olika tillvägagångssätt för att utveckla de studerandes grundläggande litteracitet och stärka deras språkmedvetenhet samt digitala färdigheter, talförmåga och muntliga färdigheter.

Konferensens primära målgrupp är nordiska lärare som undervisar vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Den välkomnar också deltagande av beslutsfattare, forskare, studenter och andra intressenter i undervisningen av grundläggande litteracitet

Konferensens målsättning är att

öka deltagarnas kompetenser och kunskaper som lärare i grundläggande literacitet för vuxna
ge möjlighet att reflektera lärarrollens möjligheter och utmaningar i undervisningen
ta del av expertanföranden innovativa lösningar och dialog om hur stödja målgruppens identitet och engagemang i samhället
knyta och förstärka kontakter och nätverkningen

Parallella program

26-03-2019 

In‐service training for LESLLA teachers: Key findings of a Finnish project (Celsius)

26-03-2019 

Mooc: Nya möjligheter för alfabetiseringsundervisning

26-03-2019 

Reading to Learn ‐method for LESLLA learners (Kullager)

26-03-2019 

Enhancing participation through translanguaging (Skiftnyckel)

26-03-2019 

Les 2 / Lue! Tools for literacy (Tetra)

26-03-2019 

Alfagodigital (Kullager)

25-03-2019 

Digitala resurser för litteracitetsundervisning (Celsius)

Materiale

Program

loading...9

Praktisk

Flera av föreläsningarna under årets Alfakonferens visas också live på NVLs youtube-kanal. Du hittar dem här.
För tider och rubriker, följ @NVLDialogWeb på twitter och använd #alfa19
------------------------------------

Kontaktperson: Undervisningsråd Katri Kuukka, katri.kuukka@oph.fi

fær180741_oph_su_ru_vaaka_rgb.jpg   Hanaholmen.jpg