Alfagodigital (Kullager)

 

Program 6 - torsdag
 
Elisabeth  Bergander.jpg

Alfagodigital, men hvordan?

I en tid hvor teknologien og digitale verktøy i samfunnet utvikles og oppdaters i et høyt tempo skaper dette utfordringer for lærernes profresjonsfaglige kompetanse. Hvilke digitale ferdigheter og digital kompetanse har lærere og elever behov for? Når og hvordan skal dette læringsarbeidet finne sted? Dette er spørsmål som vi i workshopen Alfagodigital vil ta opp. Som IT-pedagog på Voksenopplæringssenteret  i Sandvika vil jeg dele noen av de erfaringene vi har gjort arbeidet med å utvikle de digitale didaktiske ferdighetene til lærere og deltakere. I nordiske grupper som lages på workshopen vil vi dele erfaringer på tvers av de nordiske landegrensene. 

Elisabeth Bergander.  IT-pedagog og lærer ved Voksenopplæringssenteret i Sandvika i Bærum kommune i Norge. Kursholder og Apple-teacher .