Author: Nordisk Netværk Voksnes LæringOplægsholder
20-04-2022

Trude Sundtjønn: Sosiomatematiske normer i matematikk-klasserom på yrkesfag

Elever, der vælger erhvervsfag på videregående i Norge, har et obligatorisk matematikfag, som skal være erhvervsrettet. Trude Sundtjønn har fulgt tre klasser, mens eleverne har arbejdet med erhvervsrettet matematikopgaver,

Workshop
19-04-2022

Digital kommunikation i matematikundervisningen

Workshop 1

Workshop
19-04-2022

Grundläggande färdigheter och digitalisering

Workshop 2

Workshop
19-04-2022

To perspektiver på sprog og matematik

Workshop 3

Workshop
19-04-2022

Undersøgende matematik for voksne - hvad er det og hvad gør det godt for?

Workshop 4

Workshop
19-04-2022

Regne med sprog

Workshop 5

Workshop
06-04-2022

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – ett genomförande i praktiken

Workshop 6

Workshop
06-04-2022

Matematik i arbejdslivet

Workshop 7

Workshop
06-04-2022

Regning teller

Workshop 8

Praktisk
09-11-2021

Nordisk konference om voksnes matematiklæring 2021

Konferencen er desværre aflyst pga. corona restiktioner.

Materiale
08-11-2021

Materiale. Nordisk konference om voknes matematik læring 2021

Materiale
28-09-2020

Materialer fra Nordisk netvaerkskonference om voksnes læring september 2020

Documentation from the conference

Materiale
31-08-2020

SDG Impact Assessment Tool

Inspiration om tema

Materiale
31-08-2020

Nordic Matrix on implementation of the Sustainable Development Goals and National Action Plans (NAPs) in the Nordic countries

Inspiration om tema

Materiale
31-08-2020

Nordisk utdanning for bærekraftig utvikling

Inspiration om tema

Materiale
18-08-2020

Højskolerne kommer ikke udenom fag i bæredygtighed

Inspiration om tema

Materiale
18-08-2020

Bæredygtigheden er i skred på højskolerne

Inspiration om tema

Materiale
18-08-2020

Finland utbildar agenter för framtiden

Inspiration om tema

Materiale
18-08-2020

Han tror på det goda livet och soluppgångens branscher

Inspiration om tema

Materiale
18-08-2020

Nätverk vill få folkbildningen att kliva fram i klimatfrågan

Inspiration om tema

Workshop
16-06-2020

Undersøgende matematik for voksne ‐ hvad er det og hvad gør det godt for?

Workshop 1

Workshop
16-06-2020

Digital kommunikation i matematikundervisningen

Workshop 2

Workshop
16-06-2020

Regne med sprog

Workshop 3

Workshop
16-06-2020

Arbejdslivet ind i matematikken

Workshop 4

Workshop
16-06-2020

Produktive matematiske samtaler i en voksenuddannelse

Workshop 5

Workshop
16-06-2020

Grundlæggende færdigheder og digitalisering

Workshop 6

Workshop
16-06-2020

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Workshop 7

Workshop
16-06-2020

Matematik i arbejdslivet

Workshop 8

Workshop
16-06-2020

Regning tæller

Workshop 9

Oplægsholder
14-06-2020

Lena Lindenskov: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning

Undervisning med matematik kan både styrke autoritære tendenser og understøtte demokratisk deltagelse og demokratiske beslutninger. Dette vil Lena Lindenskov fortælle om i lyset af hvorfor, hvad, hvordan og for hvem, der er matematikundervisning for voksne.

Oplægsholder
14-06-2020

Mogens Niss: IT i matematikundervisningen –mirakel eller katastrofe

Siden fremkomsten i 1970'rne af den elektroniske lommeregner og senere af diverse typer af computere har digitale teknologier udøvet en kolossal indflydelse på matematikundervisningen, på godt og ondt. De seneste fire årtiers erfaringer og forskning har vist, at anvendelsen af ét og det samme it-produkt kan føre til såvel mirakler som katastrofer for matematikundervisningen.

Program
08-06-2020

Nordisk konference om voksnes matematiklæring - Program

Program

Oplægsholder
08-06-2020

Cecilia Bjursell: Livslang læring ‐ ingen enkel ligning

Hvad betyder livslang læring egentlig og hvordan kan man forstå voksen læring ud fra teorier om livslang læring? Forelæsningen giver en gennemgang af begrebet livslang læring, om det svenske formelle system for voksenuddannelse, og præsenterer nogle centrale teorier om voksnes læring i et livslangt perspektiv.

Oplægsholder
08-06-2020

Morten Blomhøj: Aktuelle udviklingstendenser i almen matematikundervisning

Indførsel af kompetencebaserede læringsmål, brug af it-værktøjer til dynamiske geometri, grafiske repræsentation og CAS, øget fokus på matematisk modellering og på undersøgende matematikundervisning præger den aktuelle udvikling i almen matematikundervisning.

Oplægsholder
08-06-2020

Ann-Charlotte Vennberg: Regne med sprog

Ann-Charlotte Vennberg er en af forfatterne til bogen ”Räkna med språk”, som beskriver hvordan projektet ”Matematik + språk = sant” resulterede i en ændring i undervisningen i matematik på det grundlæggende niveau på voksenuddannelsen i Luleå.

Praktisk
08-06-2020

Nordisk konference om voksnes matematiklæring

Konferencen er desværre aflyst pga. corona restiktioner.

Workshop
29-05-2020

Hvordan omsetter vi kunnskapen om de globale utfordringene til praktisk handling?

Open Space

Workshop
19-05-2020

Inspirasjon for arbeid med FNs bærekraftmål - test av SDG impact assessment tool

Open space

Workshop
05-05-2020

Arbeidsplassen som læringsarena. Trepartssamarbeid for kompetanseutvikling i arbeidslivet

Open space

Oplægsholder
28-04-2020

Velkomst

ved Paula Lehtomäki Nordisk Ministerråds generalsekretær siden 2019.

Oplægsholder
28-04-2020

Nora Bateson will host an inspirational experience of People Need People

People Need People is a conversational process that invites groups of online participants to explore the ways in which they are making sense of the rapid changes currently unfolding.

Oplægsholder
28-04-2020

Bæredygtig læring

Præsentationen vil belyse erfaringer fra det svenske arbejde med uddannelse i bæredygtig udvikling og drøfte spørgsmålet: På hvilken måde kan uddannelse og læring bidrage til at styrke de transformative kræfter mod omstillingen til et mere bæredygtigt samfund?

Oplægsholder
28-04-2020

Bæredygtig transformation - du er af betydning

Hvordan man er leder og rollemodel for en bæredygtig    transformation til gavn for Moder Jord. Hvordan kan vi bruge den kollektive visdom til at skabe mod og handlekraft?

Oplægsholder
28-04-2020

Verktøy for arbeid med FNs bærekraftmål - erfaringer med “the SDG impact assessment tool"

Fremtenkt inviterer til en diskusjon om verktøy og strategier som kan bidra til å øke bevisstheten om hvordan bærekraftmålene aktivt kan forsterkes i det enkelte nettverket eller organisasjon – både i arbeidsform og i de prosjektene du arbeider med.

Oplægsholder
28-04-2020

Potentialet for lokal samfundsforandring

Det er en fortelling om lokal forandringskraft og sivilsamfunnets handlingsrom, som viser at verden ikke bare forandres ”fra toppen”

Workshop
28-04-2020

Validering – ett sätt att synliggöra kompetenser för att möta den föränderliga arbetsmarknadens behov

Open space

Workshop
28-04-2020

Grundläggande färdigheter i Norden - hur kan vi förvandla utmaningar till möjligheter?

Open space

Workshop
28-04-2020

Samskabende læringsmodeller – for bæredygtig kompetenceudvikling

Open space

Workshop
28-04-2020

Vägledning för ett hållbart och inkluderande samhälle

Open space

Workshop
28-04-2020

Övergången mellan fängelse och det öppna samhället

Open space

OM
15-04-2020

Nordisk netværkskonference om voksnes læring

Voksnes læring for et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Konferencen arrangeres af NVL i samarbejde med Nordisk Ministerråds formandskab for 2020, Danmark, Grønland og Færøerne.

Oplægsholder
23-08-2019

Konference moderatorer - Anne Madsen og James Christopher Ede

Status Flow ApS, Copenhagen (DK) offers consultancy specialising in leadership development, organisational learning and social technologies for collaboration.

Workshop
07-06-2019

The Flying Carpet - Intercultural Encounter

Workshop 1

Workshop
07-06-2019

Citizens of the future

Workshop 2

Workshop
07-06-2019

My future school

Workshop 3

Information
06-06-2019

Sustainable Development Goal 4

“Education liberates the intellect, unlocks the imagination and is fundamental for self-respect. It is the key to prosperity and opens a world of opportunities, making it possible for each of us to contribute to a progressive, healthy society. Learning benefits every human being and should be available to all.”

Source: www.globalgoals.org/4-quality-education

Information
04-06-2019

The Sustainable Development Goals

In 2015, world leaders agreed to 17 goals for a better world. These goals have the power to end poverty, fight inequality and stop climate change. It is up to us to build a better future for everyone.

Please, find more information about the Sustainable Development Goals.

Oplægsholder
27-03-2019

Skolan i rörelse

Som ombudsman för Skolidrotten arrangerar och koordinerar jag Idrott i skolan, skolan i rörelse, skolidrottsmästerskap, seminarier och andra idrottsevenemang. Vi har ca 300 svenskspråkiga skolor i Finland, längs med kusten från Kotka i öster till Karleby i norr.

Workshop
26-03-2019

Mooc: Nya möjligheter för alfabetiseringsundervisning

Program 2 - onsdag

Workshop
26-03-2019

Reading to Learn ‐method for LESLLA learners (Kullager)

Program 3 - onsdag

Workshop
26-03-2019

Enhancing participation through translanguaging (Skiftnyckel)

Program 4 - torsdag

Workshop
26-03-2019

Les 2 / Lue! Tools for literacy (Tetra)

Program 5 - torsdag

Workshop
26-03-2019

Alfagodigital (Kullager)

Program 6 - torsdag

Oplægsholder
25-03-2019

Leena Nissilä: Finska vägar till vuxnas litteracitetsundervisning

Nissilä kommer att presentera utvecklingen av litteracitetsundervisning i Finland, både inom grundutbildningen för vuxna samt inom det fria bildningsarbetet. Hon kommer även att tala om allmänt språk- och litteracitetsmedvetande i samhället.

Workshop
25-03-2019

Digitala resurser för litteracitetsundervisning (Celsius)

Program 7 - torsdag

Oplægsholder
15-03-2019

Guðlaug Brynjólfsdóttir: Language Learning in the Wild

Language Learning “in the Wild“ is a new approach that supports learners to use their own daily life, their interests and experiences for language learning. The approach shifts teaching strictly from the classroom to using the classroom as a place to reflect upon and utilize learning which occurs daily outside the classroom.

OM
14-03-2019

Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering 2019

Flera av föreläsningarna under årets Alfakonferens visas också live på NVLs youtube-kanal. Du hittar dem her . För tider och rubriker, följ @NVLDialogWeb på twitter och använd #alfa19

Oplægsholder
13-03-2019

Qarin Franker: Resurser och praktiker

My presentation focuses on a literacy instruction that is based on a further development of “The four Resources model”.... I show how education can stimulate a creative literacy instruction in a second language instruction as well as other school subjects and in various professional courses.

Oplægsholder
12-03-2019

Marianne Eek: Numeracy, voksne minoritetsspråklige og bruk av språkhjelpere

Litterasitetsundervisning for voksne dreier seg om tilegnelse av lese- og skrivepraksiser som er nødvendige for å bli en aktiv deltager i samfunnet, og dette omfatter også undervisning i hverdagsmatematikk. Bruk av språkhjelpere gjør det mulig å bygge bro mellom deltagernes medbragte kunnskaper og erfaringer i hverdagsmatematikk og ny kunnskap.

Oplægsholder
12-03-2019

Irina Piippo: Enhancing participation through translanguaging

With material collected from adult basic literacy classrooms, I illustrate the breadth of practices that can be called translanguaging and discuss how the perspective differs from earlier viewpoints to multilingualism.

Oplægsholder
12-03-2019

Bonny Norton: Identity, agency, and adult literacy in the digital era (via Zoom)

Drawing on my recent research on digital storybooks in both wealthy and poorly resourced global communities, I will discuss the ways in which digital storybooks can harness the linguistic capital of both children and adult learners in homes, schools, and communities in the interests of a more equitable multilingual future.

Oplægsholder
12-03-2019

Silje-Jennifer McDonald Bygland & Astrid Stotesbury: Language learning

The talk will show how they practice at Karmøy adult education centre. The focus is on collecting language they find in the workplace and use it in the classroom. This so the students feel that the two are connected and the language learning has relevance and is meaningful.

Praktisk
28-02-2019

Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering Praktisk

Praktisk