Digitala resurser för litteracitetsundervisning (Celsius)

 

Program 7 - torsdag
 

Digitala resurser för litteracitetsundervisning (Celsius)

Att lära sig läsa och skriva först i vuxen ålder är en utmaning för eleven, inte minst digitalt. Under den här workshopen fokuserar vi på en särskild dimension av litteracitetsbegreppet: digital och multimodal litteracitet. Utifrån ett funktionellt perspektiv lär vi oss att använda några utvalda digitala resurser för att skapa en undervisning som både ger eleverna strategier för läsning, skrivning och informationssökning på webben och parallellt utvecklar deras digitala kompetens. Vänligen ta med dig en digital enhet med internetuppkoppling, t.ex. dator, chrombook eller surfplatta. 

Ivana Eklund är en av Sveriges mest anlitade utbildare och föreläsare på området digitala resurser i litteracitetsundervisningen på sfi. Hon är även författare till Webbaserad alfabetisering (Natur & Kultur, 2016) och Digital kompetens för sfi-lärare. Vad innebär vuxenutbildningens digitalisering? (Gothia fortbildning, 2018).