Grundläggande färdigheter i Norden - hur kan vi förvandla utmaningar till möjligheter?

 

Open space

 

Trots de nordiska ländernas framgångar inom grundläggande färdigheter är det ändå en stor grupp av vuxna som saknar grundläggande digitala färdigheter. Hur kan vi motverka att dessa klyftor inte blir större? Nätverket för grundläggande färdigheter presenterar sin rapport om utmaningarna men också om möjligheterna att få alla nordiska medborgare engagerade i ett grönt Norden.

Nätverket för grundläggande färdigheter följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter ofta med utgångspunkt i resultat från PIAAC. Nätverket fokuserar på utbudet av utbildning inom grundläggande färdigheter för vuxna utifrån begrepp som relevans, flexibilitet, motivation, digitala verktyg, stödfunktioner och vägledning. Nätverket ser närmare på utvecklandet av digital kompetens och matematiskt kunnande på grundläggande nivå. Nätverket arbetar med grundläggande färdigheter men också adresserar behovet av att öka kontakten mellan utbildningssektorn och arbetslivet och ha ett bredare perspektiv när det gäller nyckelkompetenser.