Hvordan omsetter vi kunnskapen om de globale utfordringene til praktisk handling?

 

Open Space

 

Nettverket for ”Hållbar Utveckling” arbeider for å spre kunnskap og ekspertise om de Globale målene og Agenda 2030 til organisasjoner og institusjoner, som arbeider med voksnes læring og i lokalsamfunnet. Vårt fokus er transformativ pedagogikk. Bærekraftig utvikling krever nye typer kompetanser for å kunne forstå og omsette utfordringer, ideer og visjoner til praksis. Vi arbeider i overenstemmelse med UNESCOS ”Cross-cutting key competencies for achieving the SDG”. Disse kompetanser peker på behovet for systemiske, strategiske, normative, relasjonelle/samarbeidende og problemorienterte kompetanser for forandringsarbeid.

the-new-nordic-education.jpg

I ”Open Space” vil vi:

  • Formidle erfaringene fra to innovative etterutdannings kurser vi gjennomførte i perioden (2014 – 2016).
  • Drøfte hvordan vi kan fasilitere strukturer og organisatoriske rammeverk som åpner for en implementering av erfaringene i en mer permanent utdanning og som kan bidra til en fornyelse av vår pedagogiske modell.

Våre to pilotkurs samlet deltakerne fra alle de nordiske land og de representerte ulike sektorer. Du kan lese mer i vår booklet ”New Nordic Education for Sustainability”. Den eksterne evalueringen pekte blant annet på kvaliteten i vårt forsøk på ”at sanseliggøre og konkretisere de meget abstrakte og komplekse spørgsmål om bæredygtig udvikling, dels på vigtigheden af at fremme håb og kreativitet i behandlingen af risici, samt ikke mindst at koble læring tæt sammen med handling.”

Ressurser

The new nordic education for sustainability booklet

Education for Sustainable Development GoalsLearning Objectives (pdf)

Wals, A.E.J. 2015. Beyond unreasonable doubt. Education and learning for socio-ecological sustainability in the Anthropocene. Wageningen, Wageningen University. (Accessed 14 June 2016) (pdf)