Leena Nissilä: Finska vägar till vuxnas litteracitetsundervisning

 

Nissilä kommer att presentera utvecklingen av litteracitetsundervisning i Finland, både inom grundutbildningen för vuxna samt inom det fria bildningsarbetet. Hon kommer även att tala om allmänt språk- och litteracitetsmedvetande i samhället.
 

Filosofie doktor Leena Nissilä arbetar som utbildningsråd och enhetschef inom Utbildningsstyrelsen. Hon har varit med och utvecklat utbildning för invandrare och lett arbetet med läroplansprocesser inom Utbildningsstyrelsen under 15 års tid. Före sin tid i Utbildningsstyrelsen jobbade Leena som lärare inom olika utbildningsstadier samt med att utbilda lärare både på grundutbildningsnivå samt inom fortbildning. I sin doktorsavhandling (från år 2011) diskuterade hon speciellt inlärning av vokabulär.

Nissilä kommer i sitt framträdande att presentera utvecklingen av litteracitetsundervisning i Finland, både inom grundutbildningen för vuxna samt inom det fria bildningsarbetet. Hon kommer även att tala om allmänt språk- och litteracitetsmedvetande i samhället.