Lena Lindenskov: En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning

 

Undervisning med matematik kan både styrke autoritære tendenser og understøtte demokratisk deltagelse og demokratiske beslutninger. Dette vil Lena Lindenskov fortælle om i lyset af hvorfor, hvad, hvordan og for hvem, der er matematikundervisning for voksne.

 

Undervisning med matematik kan både styrke autoritære tendenser og understøtte demokratisk deltagelse og demokratiske beslutninger. Dette vil Lena Lindenskov fortælle om i lyset af hvorfor, hvad, hvordan og for hvem, der er matematikundervisning for voksne.

Lena Lindenskov har undervist unge og voksne i matematik. Hun er siden 1998 lektor i matematikdidaktik i Emdrup, på Danmarks Pædagogiske Institut, Aarhus Universitet. Hun er inspireret af kritisk matematikundervisning og har udviklet didaktiske principper og kompetenceovervejelser i forbindelse med voksenundervisning, matematikindsatser for marginalgrupper i folkeskolen og overgange i uddannelsessystemet.